Apie kainų siūlymo funkcijas Vaizdinės reklamos tinkle

Reklamuodami Vaizdinės reklamos tinkle, kainos pasiūlymus kampanijoje galite nustatyti keliais būdais. „Google Ads“ naudoja kainos pasiūlymus skelbimų aukcione, kad padėtų jums išnaudoti visas skelbimų galimybes.

Kai skelbimas tinkamas rodyti, „Google Ads“ tikrina, ar norite naudoti tinkintus arba numatytuosius kainos pasiūlymus ir ar esate nustatę kainos pasiūlymų koregavimą.

 • Numatytieji kainos pasiūlymai: jei neturite tinkinto kainos pasiūlymo, taikytino, kai skelbimas rodomas taikymo nustatymus atitinkančioje paskirties vietoje, „Google Ads“ naudoja numatytąjį skelbimų grupės kainos pasiūlymą.
 • Tinkinti kainos pasiūlymai: jei įgalinote atskiro taikymo metodo, pavyzdžiui, taikymo pagal temas, tinkintus kainos pasiūlymus, „Google Ads“ naudoja šį kainos pasiūlymą, kai skelbimai rodomi su ta tema susijusiose svetainėse.
 • Kainos pasiūlymų koregavimai: jei norite geriau valdyti, kada ir kur bus rodomas skelbimas, galite nustatyti kainos pasiūlymų koregavimus kampanijos ir skelbimų grupės lygiais.

Šiame straipsnyje paaiškinami skirtumai tarp kainų siūlymo funkcijų, pasiekiamų Vaizdinės reklamos tinkle ir būdai, kuriais „Google Ads“ renkasi, kurią kainų siūlymo parinktį naudoti su jūsų skelbimais.

Kaip veikia kainų siūlymo funkcijos

Numatytieji kainos pasiūlymai

Jei naudojate neautomatinį kainų siūlymą, jau esate nustatę kainos pasiūlymą skelbimų grupės lygiu. Jei naudojate portfelio strategijas, nustatykite kainos pasiūlymą portfelio lygiu. Jei nesate įgalinę tinkintų kainos pasiūlymų (arba tinkinti kainos pasiūlymai netaikomi toje vietoje, kurioje rodomas skelbimas), „Google Ads“ naudoja numatytąjį kainos pasiūlymą. Jūsų numatytasis kainos pasiūlymas gali būti paveldėtas iš skelbimų grupės arba portfelio kainos pasiūlymo.

Pavyzdžiui, jei nustatėte 1 EUR skelbimų grupės kainos pasiūlymą, ir neįgalinote tinkintų kainos pasiūlymų, jūsų stulpelyje „Numatytasis maks. MUP“ bus rodoma skelbimų grupės kainos pasiūlymo suma ir negalėsite redaguoti šio kainos pasiūlymo statistikos lentelėje.

Tinkinti kainos pasiūlymai

Jei norite nustatyti atskiro taikymo metodo skelbimų grupėje kainos pasiūlymus, galite naudoti tinkintus kainos pasiūlymus. Tai jūsų nustatyti maks. MUP (arba maks. mMUT) kainos pasiūlymai, kuriuos nustatėte.

Pavyzdžiui, jei įgalinsite tinkintus paskirties vietų kainos pasiūlymus, galėsite nustatyti atskirų pridėtų paskirties vietų maks. MUP pasiūlymus. Kai įgalinsite taikymo metodo tinkintus kainos pasiūlymus, naudosime šiuos kainos pasiūlymus Vaizdinės reklamos tinkle.

Svarbu: tinkintus kainos pasiūlymus galite nustatyti tik vienam kiekvienos skelbimų grupės taikymo metodui.

Kainos pasiūlymų koregavimai

Naudodami kainos pasiūlymų koregavimus galite padidinti arba sumažinti mūsų naudojamą kainos pasiūlymo sumą, kad galėtumėte geriau valdyti, kada ir kur skelbimas rodomas.

Kainos pasiūlymų koregavimai rodo procentinį kainos pasiūlymų pokytį. Jie taikomi kainos pasiūlymams, kuriuos „Google Ads“ naudoja rodydama jūsų skelbimą: tinkintiems arba skelbimų grupės kainos pasiūlymams, jei nėra nustatytų tinkintų kainos pasiūlymų. Bet kokio skelbimų grupės lygio taikymo metodo kainos pasiūlymo koregavimą galima nustatyti nuo – 90 iki + 900 proc.

Galite nustatyti kainos pasiūlymų koregavimus kampanijos lygiu (pagal laiką, dienas ir vietoves), taip pat skelbimų grupės lygiu individualiems taikymo metodams ir geriausiam turiniui. Tačiau negalite nustatyti to paties metodo kainos pasiūlymų koregavimų ir tinkintų kainos pasiūlymų. Įrenginio kainos pasiūlymų koregavimai galimi kampanijos ir skelbimų grupės lygiais.

Pavyzdys

Pavyzdžiui, nustatote 2 EUR tinkintą kainos pasiūlymą paskirties vietai, kuri taip pat vertinama kaip geriausias turinys. Taip pat nustatėte 10 proc. geriausio turinio kainos pasiūlymo koregavimą. „Google Ads“ pirmiausia naudos 2,00 EUR paskirties vietos tinkintą kainos pasiūlymą, padaugintą iš jūsų geriausio turinio kainos pasiūlymo koregavimo, kuris yra 0,20 EUR. Jūsų galutinis kainos pasiūlymas bus tinkintas kainos pasiūlymas su kainos pasiūlymo koregavimo suma, arba 2,20 EUR. Sužinokite daugiau, kaip „Google Ads“ nustato jūsų skelbimo kainų siūlymo parinktis.

Jei toje pačioje kampanijoje atliekate kelis koregavimus, visi kainos pasiūlymų koregavimai dauginami, siekiant nustatyti, kiek kainos pasiūlymas padidės arba sumažės. Sužinokite daugiau apie kampanijos lygio kainos pasiūlymų koregavimo nustatymą.

Negalima nustatyti raktinių žodžių kainos pasiūlymų koregavimo neatsižvelgiant į kampanijos tipą. Raktiniams žodžiams galite nustatyti tinkintus kainos pasiūlymus arba naudoti numatytuosius kainos pasiūlymus.

Tinkinti URL

 • Jei ankstesnio dizaino „AdWords“ naudojate automatinį kainų siūlymą, galite nurodyti taikymo metodo unikalius nukreipimo puslapio URL savo skelbimų grupėje. Tinkintus URL galite nustatyti tik vienam kiekvienos skelbimų grupės taikymo metodui. Pavyzdžiui, jeigu įgalinsite tinkintus paskirties vietų URL, galėsite nustatyti tinkintus URL atskiroms pridėtoms paskirties vietoms. Kai įgalinsite taikymo metodo tinkintus URL, naudosime šiuos nukreipimo puslapio URL jūsų skelbimams, kai jie bus rodomi Vaizdinės reklamos tinkle.
 • Naujo dizaino „Google Ads“ galite nustatyti raktinių žodžių tinkintus nukreipimo puslapio URL.

Išsiaiškinkite, kokio dizaino „Google Ads“ naudojate.

Kaip „Google Ads“ nustato jūsų skelbimo kainų siūlymo parinktis

Kai skelbimą galima rodyti Vaizdinės reklamos tinkle, „Google Ads“ pirmiausia ieško tinkinto kainos pasiūlymo. Jei nustatėte atitinkamą tinkintą taikymo metodo kainos pasiūlymą, šis kainos pasiūlymas bus naudojamas skelbimų aukcione. Jei nesate nustatę atitinkamo tinkinto kainos pasiūlymo, „Google Ads“ ieško numatytojo kainos pasiūlymo. Kaip numatytasis kainos pasiūlymas naudojamas skelbimų grupės kainos pasiūlymas.

Kainos pasiūlymų koregavimai taikomi nustačius pradinį kainos pasiūlymą. Jei vienas iš kainos pasiūlymų koregavimų atitinka (pavyzdžiui, kas nors žiūri turinį mobiliuoju įrenginiu, o jūs esate nustatę mobiliųjų įrenginių kainos pasiūlymo koregavimą), šis koregavimas taikomas atliekant pirmą veiksmą pasirinktam kainos pasiūlymui (tinkintam arba numatytajam).

Kainos pasiūlymų koregavimus galite nustatyti ne tik visai kampanijai, bet ir mobiliesiems įrenginiams, geriausiam turiniui ir taikymo metodams, pvz., skelbimų grupės temoms arba paskirties vietoms. Šie koregavimai padauginami iš numatytojo ar tinkinto kainos pasiūlymo ir visų kainos pasiūlymų koregavimų, kuriuos nustatėte taikyti visai kampanijai.

Pavyzdys

Tarkime, kad Vaizdinės reklamos tinklo kampanijoje nustatote 1 EUR tinkintą kainos pasiūlymą „Futbolo gerbėjų“ bendrų interesų auditorijai, + 20 proc. kainos pasiūlymo koregavimą „Vyrų“ demografinei grupei ir + 10 proc. kampanijos lygio vietovės kainos pasiūlymo koregavimą žmonėms Argentinoje. Kaskart, kai skelbimas bus rodomas su pasirinktais pomėgiais susijusiems žmonėms, „Google Ads“ naudos 1 EUR tinkintą kainos pasiūlymą. Jei skelbimas taip pat bus rodomas asmeniui, kuris priskiriamas „Vyrų“ demografinei grupei, pridėsime + 20 proc. tinkinto kainos pasiūlymo prie maks. MUP pasiūlymo, nustatydami 1,20 EUR kainos pasiūlymą, kuris bus taikomas, kai skelbimas bus rodomas šiems žmonėms. O jei šie žmonės bus Argentinoje, pridėsime +10 proc. tinkinto kainos pasiūlymo, padauginę iš kainos pasiūlymo pagal demografinius rodiklius koregavimo, nustatydami 1,32 EUR maks. MUP pasiūlymą.

 

Toliau nurodytakaip jį apskaičiavome.
Tinkintas kainos pasiūlymas: 1 EUR
Kainos pasiūlymo pagal demografinius rodiklius koregavimas: 1 EUR x (+20 proc.) = 1,20 EUR
Vietovės kainos pasiūlymo koregavimas: 1,20 EUR x (+10 proc.) = 1,32 EUR
Gautas futbolo gerbėjų vyrų auditorijos Argentinoje kainos pasiūlymas: 1,32 EUR

Kaip įgalinti skelbimų grupių kainos pasiūlymus, tinkintus kainos pasiūlymus ir kainos pasiūlymų koregavimus skelbimų grupėse

Naujo dizaino „Google Ads“ dabar daugeliui naudotojų suteikia išskirtinių galimybių tvarkyti paskyras. Jei vis dar naudojate ankstesnio dizaino „AdWords“, toliau pasirinkite AnkstesnisSužinokite daugiau

Meniu „Kainų siūlymas“, kuriame galite pasirinkti nustatyti tinkintus arba numatytuosius savo skelbimų grupės kainų pasiūlymus, taip pat kainos pasiūlymų koregavimus, yra tik šių tipų kampanijose:

 • Tik Vaizdinės reklamos tinklas
 • Paieškos tinklas su Vaizdinės reklamos tinklu – visos funkcijos
 1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros adresu https://adwords.google.lt.
 2. Spustelėkite skirtuką Kampanijos.
 3. Pasirinkite kampaniją ir skelbimų grupę, kurią norite redaguoti.
 4. Spustelėkite skirtuką Vaizdinės reklamos tinklas. Jei nematote šio skirtuko, patikrinkite, kokį kampanijos tipą pasirinkote, kai kūrėte kampaniją.
 5. Spustelėkite taikymo metodo, kuriam norite nustatyti kainos pasiūlymus, skirtuką. Pavyzdžiui, spustelėkite skirtuką Temos ir nustatykite temų kainos pasiūlymą.
 6. Jei temas jau esate pridėję prie skelbimų grupės, pereikite prie kito veiksmo. Jei ne, spustelėkite mygtuką + Taikymas, pridėkite taikymą ir išsaugokite.
 7. Jei būdami taikymo metodo skirtuke (šiuo atveju skirtuke Temos), norite nustatyti kainos pasiūlymus, spustelėkite virš statistikos lentelės esantį meniu „Kainos siūlymas“ ir peržiūrėkite jūsų skelbimų grupei taikomas parinktis.
 8. Pasirinkite Vaizdinės reklamos tinklo skelbimų grupės kainos pasiūlymo parinktį:
  • Įgalinti tinkintus kainų pasiūlymus: pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad „AdWords“ šiai skelbimų grupei visada naudotų temos kainos pasiūlymą. Tada stulpelyje nustatykite maks. MUP arba maks. matomą MUT pasiūlymą.
  • Naudoti numatytuosius kainos pasiūlymus: pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad taikymo metodui būtų naudojamas skelbimų grupės kainos pasiūlymas. Pasirinkę šį kainos pasiūlymą lentelėje negalėsite atlikti jokių pakeitimų.
  • Įgalinti kainos pasiūlymų koregavimus: pasirinkite šią parinktį, jei, pavyzdžiui, norite padidinti arba sumažinti kai kurių temų skelbimų rodymo tikimybę. Pastaba: pasirinkus šią parinktį negalima atlikti geriausio turinio kainos pasiūlymų koregavimų.
  • Įgalinti tinkintus URL: pasirinkite šią parinktį, jei, pavyzdžiui, norite naudoti kitą nukreipimo puslapio URL tam tikrų temų skelbimuose. Pastaba: ši parinktis pasiekiama tik kampanijose, naudojančiose automatinius kainų siūlymo metodus.
 9. Kad pridėtumėte kainos pasiūlymo koregavimą, meniu pasirinkite parinktį „Įgalinti kainos pasiūlymų koregavimą“ ir stulpelyje „Kainos pasiūlymo koreg.“ nurodykite procentinę vertę, kiek norite padidinti arba sumažinti kainos pasiūlymą.

 10. Spustelėkite norimą redaguoti eilučių stulpelio langelį. Jei įgalinote tinkintus kainos pasiūlymus, spustelėkite „Maks. MUP“ stulpelį ir įveskite savo kainos pasiūlymą. Norėdami nustatyti kainos pasiūlymų koregavimus, spustelėkite stulpelį „Kainos pasiūlymo koreg.“ Įveskite koregavimą lange ir spustelėkite Išsaugoti. Spustelėkite tinkintų URL stulpelį „Pask. URL“, įveskite nukreipimo puslapio URL ir spustelėkite Išsaugoti.

Patarimas

Jei norite pašalinti kainos pasiūlymo koregavimą, atlikdami anksčiau nurodytą 9 ar 10 veiksmą palikite kainos pasiūlymo koregavimo lauką tuščią ir spustelėkite Atlikti pakeitimus.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Ankstesnė Nauja