Tietoja Display-verkoston hintatarjousominaisuuksista

Kun mainostat Display-verkostossa, voit määrittää kampanjallesi hintatarjouksia eri tavoin. Google Ads käyttää hintatarjouksiasi mainoshuutokaupassa siten, että saat mainoksistasi parhaan mahdollisen hyödyn.

Kun mainoksesi on kelvollinen näytettäväksi, Google Ads tarkistaa, haluatko käyttää omia hintatarjouksia vai oletushintatarjouksia ja oletko määrittänyt hintatarjouksen muokkauksia.

  • Oletushintatarjoukset: Jos et ole määrittänyt omaa hintatarjousta mainoksen näyttämiselle kohdistustasi vastaavassa sijoittelussa, Google Ads käyttää mainosryhmän oletushintatarjousta.
  • Omat hintatarjoukset: Jos olet ottanut omat hintatarjoukset käyttöön yksittäiselle kohdistustavalle, kuten aiheille, Google Ads käyttää tätä hintatarjousta saadakseen mainoksesi näkymään sivustoilla, jotka liittyvät kyseiseen aiheeseen.
  • Hintatarjouksen muokkaukset: Määrittämällä hintatarjouksen muokkauksia kampanja- ja mainosryhmätasolla voit vaikuttaa enemmän siihen, missä ja milloin mainostasi näytetään.

Tässä artikkelissa kerrotaan Display-verkoston eri hintatarjousominaisuuksien eroista ja siitä, miten Google Ads valitsee mainostesi kanssa käytettävän hintatarjousvaihtoehdon.

Miten hintatarjousominaisuudet toimivat?

Oletushintatarjoukset

Jos käytät manuaalisia hintatarjouksia, olet määrittänyt hintatarjouksen mainosryhmätasolla jo aiemmin. Jos taas käytät portfoliostrategioita, olet määrittänyt hintatarjouksen portfoliotasolla. Jos et ole ottanut käyttöön omia hintatarjouksia (tai omat hintatarjouksesi eivät koske sijoittelua, jossa mainoksesi näytetään), Google Ads käyttää oletushintatarjoustasi. Oletushintatarjouksesi voi perustua mainosryhmän tai portfolion hintatarjoukseesi.

Jos olet esimerkiksi määrittänyt mainosryhmän hintatarjoukseksi 1,00 € etkä ole ottanut omia hintatarjouksia käyttöön, näet mainosryhmän hintatarjouksesi Korkein klikkauskohtainen oletushinta ‑sarakkeessa etkä voi muokata tätä hintatarjousta tilastotaulukosta.

Omat hintatarjoukset

Jos haluat määrittää hintatarjouksia mainosryhmäsi yksittäiselle kohdistustavalle, voit käyttää omia hintatarjouksia. Ne ovat korkeimmat asettamasi klikkauskohtaiset hintatarjoukset (tai korkeimmat katseltavissa olevat tuhannen impression hintatarjoukset).

Jos otat omat hintatarjoukset käyttöön esimerkiksi sijoitteluille, voit asettaa korkeimmat klikkauskohtaiset hintatarjoukset lisäämillesi yksittäisille sijoitteluille. Kun otat omat hintatarjoukset käyttöön tietylle kohdistustavalle, käytämme näitä hintatarjouksia Display-verkostossa.

Tärkeää: Voit määrittää omia hintatarjouksia vain yhdelle kohdistustavalle kussakin mainosryhmässä.

Hintatarjouksen muokkaukset

Hintatarjouksen muokkausten avulla voit nostaa tai laskea käyttämäämme hintatarjousta ja hallita paremmin mainoksesi näkymisaikaa ja -paikkaa.

Hintatarjouksen muokkauksilla tarkoitetaan hintatarjousten prosentuaalista muuttamista. Muokkaukset kohdistetaan hintatarjouksiin, joita Google Ads käyttää mainostesi näyttämisessä, eli omiin hintatarjouksiisi tai mainosryhmän hintatarjouksiin, jos omia hintatarjouksia ei ole määritetty. Kun määrität hintatarjouksen muokkauksia mainosryhmätason kohdistustavoille, voit valita arvoja väliltä −90 – +900 %.

Voit asettaa hintatarjouksen muokkauksia kampanjatasolla (kellonajoille, päiville ja sijainneille) sekä mainosryhmätasolla yksittäisille kohdistustavoille ja suosituimmalle sisällölle. Et kuitenkaan voi asettaa hintatarjouksen muokkauksia ja omia hintatarjouksia samalle kohdistustavalle. Laitetyypin mukaiset hintatarjouksen muokkaukset ovat käytettävissä sekä kampanja- että mainosryhmätasolla.

Esimerkki

Oletetaan, että asetat 2,00 euron suuruisen oman hintatarjouksen sijoittelulle, joka on laskelmien perusteella myös suosituinta sisältöä. Olet myös määrittänyt 10 %:n suosituimman sisällön hintatarjouksen muokkauksen. Google Ads kertoo sijoittelulle määrittämäsi oman hintatarjouksen (2,00 €) suosituimman sisällön hintatarjouksen muokkauksella (10 %), mistä saadaan 0,20 €. Lopullinen hintatarjouksesi on oman hintatarjouksesi ja hintatarjouksen muokkauksesi summa eli 2,20 €. Lue lisää siitä, miten Google Ads määrittää hintatarjousvaihtoehdot mainoksellesi.

Jos määrität samassa kampanjassa useita hintatarjouksen muokkauksia, kaikki hintatarjouksen muokkausten arvot kerrotaan keskenään. Näin voidaan määrittää, kuinka paljon hintatarjouksesi suurenee tai pienenee. Lue lisää kampanjatason hintatarjouksen muokkauksista.

Et voi asettaa avainsanojen hintatarjouksen muokkauksia missään kampanjatyypissä. Sen sijaan voit määrittää avainsanoille omia hintatarjouksia tai käyttää oletushintatarjouksia.

Muokatut URL-osoitteet

  • Jos käytät automaattisia hintatarjouksia aiemmassa AdWordsissa, voit määrittää yksittäisiä laskeutumissivun URL-osoitteita tietylle mainosryhmän kohdistustavalle. Voit määrittää muokattuja URL-osoitteita vain yhdelle kohdistustavalle jokaisessa mainosryhmässä. Jos otat muokatut URL-osoitteet käyttöön esimerkiksi sijoitteluille, voit määrittää muokattuja URL-osoitteita yksittäisille lisäämillesi sijoitteluille. Kun otat omat URL-osoitteet käyttöön tietylle kohdistustavalle, käytämme kyseisiä laskeutumissivun URL-osoitteita mainoksissasi, kun niitä näytetään Display-verkostossa.
  • Uudessa Google Adsissa voit määrittää omia laskeutumissivun URL-osoitteita vain avainsanoille.

Selvitä, kumpaa Google Adsia käytät.

Miten Google Ads määrittää hintatarjousvaihtoehdot mainoksellesi?

Kun mainoksesi on kelvollinen näkymään Display-verkostossa, Google Ads tarkistaa ensin, onko omaa hintatarjousta määritetty. Jos olet määrittänyt kohdistustavalle oman hintatarjouksen, sitä käytetään mainoshuutokaupassa. Jos et ole määrittänyt omaa hintatarjousta, Google Ads etsii oletushintatarjouksen. Oletushintatarjouksena käytetään mainosryhmän hintatarjousta.

Hintatarjouksen muokkaukset otetaan käyttöön alustavan hintatarjouksen asettamisen jälkeen. Jos jokin hintatarjouksen muokkauksistasi on osuva (eli jos esimerkiksi joku katselee sisältöä mobiililaitteella ja asetat mobiililaitteen hintatarjouksen muokkauksen), muokkaus lisätään ensimmäisessä vaiheessa valittuun omaan tai oletusarvoiseen hintatarjoukseen.

Hintatarjouksen muokkauksia voi asettaa kampanjoiden lisäksi myös mobiililaitteille ja suosituimmalle sisällölle sekä aiheiden tai sijoitteluiden kaltaisille kohdistustavoille mainosryhmässä. Muokkaukset kerrotaan oletushintatarjouksella tai omalla hintatarjouksella sekä koko kampanjalle määritetyillä hintatarjouksen muokkauksilla.

Esimerkki

Määrität jalkapallofaneista koostuvan yleisön hintatarjoukseksi 1,00 € Display-verkoston kampanjassasi. Lisäksi määrität kohderyhmän Mies hintatarjouksen muokkaukseksi +20 % ja kampanjatason sijainnin hintatarjouksen muokkaukseksi +10 % Argentiinassa oleville henkilöille. Google Ads käyttää omaa 1,00 €:n hintatarjoustasi aina, kun mainoksesi näytetään valitsemastasi aiheesta kiinnostuneelle henkilölle. Jos tämä henkilö kuuluu myös kohderyhmään Mies, korkeinta klikkauskohtaista hintatarjoustasi korotetaan summalla, joka on 20 % omasta hintatarjouksestasi. Hintatarjoukseksi tulee siis 1,20 €, kun mainoksesi näkyy tällaisille henkilöille. Jos he lisäksi ovat Argentiinassa, hintatarjoukseen lisätään 10 prosenttia omasta hintatarjouksestasi kerrottuna kohderyhmän hintatarjouksen muokkauksella, jolloin klikkauskohtaiseksi hintatarjoukseksi tulee 1,32 €.

 

Laskutoimitus:
Oma hintatarjous: 1,00 €
Kohderyhmän hintatarjouksen muokkaus: 1,00 € x (+20 %) = 1,20 €
Sijainnin hintatarjouksen muokkaus: 1,20 € x (+10 %) = 1,32 €
Lopullinen hintatarjous Argentiinassa asuville miespuolisille jalkapallofaneille: 1,32 €

Näin otat mainosryhmien hintatarjoukset, omat hintatarjoukset ja hintatarjouksen muokkaukset käyttöön mainosryhmissä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun