Teave Display-kampaaniate pakkumisfunktsioonide kohta

Display-kampaaniates reklaamimise korral saab kampaanias pakkumisi määrata mitut moodi. Google Ads kasutab teie pakkumisi reklaamioksjonil, et aidata teil saada oma reklaamidest võimalikult palju kasu.

Kui teie reklaam on näitamiseks sobilik, uurib Google Ads, kas soovite kasutada kohandatud pakkumisi või vaikepakkumist ning kas teil on mõni pakkumise korrigeerimine.

  • Vaikepakkumised: kui te pole määranud kohandatud pakkumist, mis reguleerib seda, millal kuvatakse teie reklaam teie sihtimisvalikutele vastavas kohas, kasutab Google Ads reklaamirühma vaikepakkumist.
  • Kohandatud pakkumised: kui olete lubanud kohandatud pakkumised ühe kindla sihtimismeetodi (nt teemade) jaoks, kasutab Google Ads seda pakkumist siis, kui teie reklaame kuvatakse selle teemaga seotud veebisaitidel.
  • Pakkumiste korrigeerimised: kui soovite täpsemalt reguleerida seda, kus ja millal teie reklaami esitatakse, saate kampaania ja reklaamirühma tasemel määrata pakkumiste korrigeerimised.

Selles artiklis selgitatakse Display-kampaanias saadaolevate pakkumisfunktsioonide erinevusi ja seda, kuidas Google Ads otsustab, millist pakkumisvalikut teie reklaamidega kasutada.

Pakkumisfunktsioonide tööpõhimõtted

Vaikepakkumised

Kui rakendate kasutaja määratud pakkumist, olete juba seadnud reklaamirühma taseme pakkumise. Kui kasutate portfellistrateegiaid, olete määranud portfellitaseme pakkumise. Kui te pole kohandatud pakkumisi lubanud (või kohandatud pakkumisi ei rakendata seal, kus teie reklaam kuvatakse), kasutab Google Ads vaikepakkumist. Teie vaikepakkumine võib pärineda teie reklaamirühma või portfelli pakkumisest.

Näiteks kui olete määranud reklaamirühma pakkumiseks ühe euro ja pole kohandatud pakkumisi lubanud, kuvatakse veerus „Max CPC vaikeväärtus“ teie reklaamirühma pakkumise summa ja te ei saa seda pakkumist statistikatabelis muuta.

Kohandatud pakkumised

Kui soovite määrata reklaamirühmas pakkumised mõne kindla sihtimismeetodi jaoks, saate kasutada kohandatud pakkumisi. Need on teie seatud max CPC- (või max vCPM-) pakkumised.

Kui lubate kohandatud pakkumised näiteks paigutuste jaoks, saate max CPC-pakkumised määrata üksikutele enda lisatud paigutustele. Kui lubate kohandatud pakkumised sihtimismeetodi jaoks, kasutatakse neid pakkumisi Display-võrgustikus.

Tähtis: kohandatud pakkumised saate määrata igas reklaamirühmas ainult ühele sihtimismeetodile.

Pakkumiste korrigeerimised

Pakkumise korrigeerimiste määramisega saate suurendada või vähendada pakkumise summat, mida kasutame selleks, et täpsemalt reguleerida, kus ja millal teie reklaami näidatakse.

Pakkumiste korrigeerimised tähendavad pakkumiste protsentuaalset muutust. Neid rakendatakse eelisjärjekorras nende pakkumiste ees, mida Google Ads kasutab teie reklaami esitamiseks: teie kohandatud pakkumiste, või kui kohandatud pakkumisi pole määratud, siis reklaamirühma pakkumise ees. Kõikide reklaamirühma taseme sihtimismeetodite pakkumiste korrigeerimised saab määrata vahemikus –90…+900%.

Pakkumiste korrigeerimisi saab seada kampaania tasemel (kellaaegade, päevade ja asukohtade jaoks) ning reklaamirühma tasemel üksikute sihtimismeetodite ja populaarse sisu jaoks. Siiski ei saa sama sihtimismeetodi jaoks määrata korraga nii pakkumise korrigeerimist kui ka kohandatud pakkumist. Seadmepõhised pakkumiste korrigeerimised on saadaval nii kampaania kui ka reklaamirühma tasemel.

Näide

Oletagem näiteks, et olete määranud 2,00 euro suuruse kohandatud pakkumise paigutusele, kus hinnatakse ka populaarset sisu. Samuti olete määranud populaarse sisu pakkumise korrigeerimise väärtuseks 10%. Google Ads kasutab teie paigutuse kohandatud pakkumist 2,00 eurot ning korrutab selle teie populaarse sisu pakkumise korrigeerimise väärtusega, milleks on 0,20 eurot. Teie lõplik pakkumine on kohandatud pakkumise ja pakkumise korrigeerimise summa, teisisõnu 2,20 eurot. Lugege lisateavet selle kohta, kuidas Google Ads määrab teie reklaami pakkumise valikud.

Kui teete samas kampaanias mitu korrigeerimist, siis korrutatakse kõik pakkumiste korrigeerimised ning määratakse, kui palju teie pakkumine suureneb või väheneb. Lugege kampaania tasemel pakkumiste korrigeerimiste seadmise kohta lisateavet.

Ühegi kampaania korral ei saa pakkumiste korrigeerimisi määrata märksõnadele. Märksõnadele saab määrata kohandatud pakkumisi ja märksõnad võivad kasutada vaikepakkumisi.

Nutikas hinnakujundus

Tõhustatud klikipõhise hinna (ECPC) kasutamisel koos kasutaja määratud pakkumisega võib nutikas hinnakujundus kohandada teie kliki hinna (CPC) pakkumised Display-kampaaniatele või Display-võrgustiku laiendusega otsingukampaaniatele. Pidevalt klikkide väärtust prognoosides ja pakkumisi automaatselt korrigeerides, et toimivust parandada, säästab see teie aega ning vaeva.

Kui Google Adsi andmed näitavad, et klikk veebilehelt ei vii suure tõenäosusega väärtusliku äritulemuseni (nt veebimüügini, registreerumiseni, telefonikõneni või uudiskirja tellimuseni), võib Google Ads nutika hinnakujunduse korral selle veebilehe jaoks pakkumist vähendada. Arvesse võetakse mitmeid tegureid, nt millised märksõnaloendid või kontseptsioonid reklaami käivitasid, aga ka seda, mis tüüpi veebilehel või rakenduses seda reklaami esitati.

Reklaamile pakkumise valikute määramise põhimõtted Google Adsis

Kui teie reklaam on Display-võrgustikus kuvamiseks sobilik, otsib Google Ads esmalt kohandatud pakkumist. Kui olete sihtimismeetodi jaoks asjakohase kohandatud pakkumise määranud, kasutatakse reklaamioksjonil seda pakkumist. Kui te pole asjakohast kohandatud pakkumist määranud, otsib Google Ads vaikepakkumist. Vaikepakkumisena kasutatakse reklaamirühma pakkumist.

Pakkumiste korrigeerimised rakendatakse pärast algse pakkumise määramist. Kui üks pakkumiste korrigeerimistest on asjakohane (nt keegi vaatab sisu mobiilseadmest ja te olete määranud mobiilseadmepõhise pakkumise korrigeerimise), siis rakendatakse see korrigeerimine esimeses etapis valitud pakkumisele (kohandatud või vaikepakkumisele).

Peale kampaaniate pakkumise korrigeerimiste saate korrigeerida ka mobiilsideseadmete, populaarse sisu ja sihtimisviiside (nt teemade ja paigutuste) pakkumisi. Korrigeerimised korrutatakse vaike- või kohandatud pakkumisega ning kogu kampaaniale määratud pakkumiste korrigeerimistega.

Näide

Oletagem, et määrate oma Display-kampaanias ühe euro suuruse kohandatud pakkumise jalgpallifännidest ühise huviga vaatajaskonna jaoks, +20% pakkumise korrigeerimise demograafilise valiku „Mees“ korral ja +10% kampaania tasemel asukohapõhise pakkumise korrigeerimise inimestele Argentinas. Google Ads kasutab teie üheeurost kohandatud pakkumist iga kord, kui reklaami näidatakse valitud huvidega inimestele. Kui lisaks näidatakse reklaami ka demograafilise valiku „Mees“ korral, lisame 20% teie kohandatud pakkumisest CPC-pakkumisele, nii et reklaami näitamisel nendele inimestele on summa 1,20 €. Kui need inimesed asuvad Argentinas, lisame veel 10% kohandatud pakkumise ja demograafilise pakkumise korrutisele, nii et max CPC-pakkumiseks on 1,32 eurot.

Arvutuskäik on järgmine. Kohandatud pakkumine: 1 euro demograafilise pakkumise korrigeerimine: 1 euro x (+20%) = 1,20 eurotAsukohapõhine pakkumise korrigeerimine: 1,20 eurot x (+10%) = 1,32 eurotLõplik pakkumine Argentinas asuvate meessoost jalgpallifännide korral: 1,32 eurot

Reklaamirühmades reklaamirühma pakkumiste, kohandatud pakkumiste ja pakkumiste korrigeerimiste lubamine

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse