Om budgivningsfunktioner i Display-nätverket

När du annonserar i Display-nätverket kan du ange buden i din kampanj på olika sätt. Google Ads använder dina bud i annonsauktionen så att du får ut så mycket som möjligt av dina annonser.

När din annons är kvalificerad att visas kontrollerar Google Ads om du vill använda anpassade bud eller standardbud samt om du har några budjusteringar.

 • Standardbud: Standardbudet för annonsgruppen används om du inte har ett anpassat bud när din annons visas på en placering som matchar inriktningen.
 • Anpassade bud: Om du har ett anpassat bud för en viss inriktningsmetod, till exempel ämnen, används det när dina annonser visas på webbplatser som har anknytning till det ämnet.
 • Budjusteringar: Du kan få större kontroll över när och var dina annonser visas genom att ange budjusteringar på kampanj- och annonsgruppsnivå.

I den här artikeln beskriver vi skillnaderna mellan de olika budgivningsfunktionerna för Display-nätverket och hur Google Ads väljer vilket budgivningsalternativ som ska användas tillsammans med dina annonser.

Så fungerar budgivningsfunktioner

Standardbud

Om du använder manuell budgivning har du redan angett ett bud på annonsgruppsnivå. Om du använder portföljstrategier har du angett ett bud på portföljnivå. Om du inte har aktiverat anpassade bud (eller om de anpassade buden inte gäller där annonsen visas) används ditt standardbud i stället. Standardbudet kan ärvas från annonsgrupps- eller portföljbudet.

Om du till exempel har angett ett annonsgruppsbud på tio kronor och inte har aktiverat anpassade bud visas detta bud i kolumnen Högsta CPC som standard och du kan inte redigera det i statistiktabellen.

Anpassade bud

Om du vill ange bud på en särskild inriktningsmetod i annonsgruppen kan du använda anpassade bud. Detta är högsta CPC-bud (eller högsta vCPM-bud) som du anger.

Om du aktiverar anpassade bud för exempelvis placeringar kan du ange högsta CPC-bud för enskilda placeringar som du lägger till. När du aktiverar anpassade bud för en inriktningsmetod används dessa bud i Display-nätverket.

Obs! Du kan bara ange anpassade bud för en enda inriktningsmetod inom varje annonsgrupp.

Budjusteringar

Med budjusteringar kan du öka eller minska budbeloppet så att du får större kontroll över när och var din annons visas.

Budjusteringar är procentuella förändringar av buden. De läggs till ovanpå de bud som används för att visa din annons, det vill säga dina anpassade bud eller annonsgruppsbudet om du inte har angett några anpassade bud. Budjusteringar för inriktningsmetoder på annonsgruppsnivå kan anges till mellan -90 % och +900 %.

Du kan ange budjusteringar på kampanjnivå (för tider, dagar och platser) och på annonsgruppsnivå för enskilda inriktningsmetoder och populärast innehåll. Du kan dock inte ange både budjusteringar och anpassade bud för samma inriktningsmetod. Budjusteringar för enheter kan anges på både kampanj- och annonsgruppsnivå.

Exempel

Anta att du anger ett anpassat bud på 20 kronor för en placering som också mäts som populärast innehåll. Du har dessutom angett en budjustering på 10 % för populärast innehåll. Då tillämpas först ditt anpassade placeringsbud på 20 kronor och multipliceras med budjusteringen för populärast innehåll på två kronor. Totalsumman utgör det slutliga budet, det vill säga 22 kronor. Läs mer om hur Google Ads bestämmer budgivningsalternativ för din annons.

Om du gör flera justeringar i samma kampanj multipliceras alla budjusteringar för att fastställa hur mycket budet ska höjas eller sänkas. Läs mer om hur du anger budjusteringar på kampanjnivå.

Du kan inte ange budjusteringar för sökord, oavsett kampanjtyp. Du kan ange anpassade bud för sökord eller använda dina standardbud.

Anpassade webbadresser

 • Om du använder automatisk budgivning i den tidigare AdWords-upplevelsen kan du ange unika målsidesadresser för en inriktningsmetod i din annonsgrupp. Du kan ange anpassade webbadresser för en enda inriktningsmetod i varje annonsgrupp. Om du aktiverar anpassade webbadresser för placeringar kan du ange anpassade webbadresser för enskilda placeringar som du lägger till. När du aktiverar anpassade webbadresser för en inriktningsmetod används dessa målsidesadresser för dina annonser när de visas i Display-nätverket.
 • I den nya Google Ads-upplevelsen kan du enbart ange anpassade målsidesadresser för sökord.

Ta reda på vilken Google Ads-upplevelse du använder

Så bestämmer Google Ads budgivningsalternativ för din annons

När din annons är kvalificerad att visas i Display-nätverket kontrollerar Google Ads först om det finns ett anpassat bud. Om du har angett ett relevant anpassat bud för en inriktningsmetod används det budet i annonsauktionen. Annars söker Google Ads efter standardbudet. Annonsgruppsbudet används som standardbud.

Budjusteringarna tillämpas efter att du har angett det ursprungliga budet. Om en av dina budjusteringar är relevant – om någon till exempel tittar på innehåll på en mobil enhet och du har angett en budjustering för mobila enheter – tillämpas justeringen ovanpå budet du valde i det första steget (anpassat bud eller standardbud).

Utöver att ange budjusteringar för hela kampanjen kan du också ange dem för mobila enheter, populärast innehåll och inriktningsmetoder som ämnen eller placeringar i en annonsgrupp. Budjusteringarna multipliceras med standardbudet eller det anpassade budet och med eventuella budjusteringar som du har angett för hela kampanjen.

Exempel

Anta att du har en kampanj i Display-nätverket. Du anger ett anpassat bud på tio kronor för målgruppen Fotbollsfans inom en intressegrupp, en budjustering på +20 % för demografiparametern Man och en platsbudjustering på kampanjnivå på +10 % för personer i Argentina. Google Ads använder ditt anpassade bud på tio kronor när din annons visas för personer som är kopplade till de valda intressena. Om annonsen dessutom visas för personer som uppfyller demografiparametern Man lägger vi på +20 % av ditt anpassade bud till ditt högsta CPC-bud, så att det blir tolv kronor när annonsen visas för dessa personer. Om personerna befinner sig i Argentina lägger vi på +10 % av det anpassade budet multiplicerat med den demografiska budjusteringen, vilket ger ett högsta CPC-bud på 13,20 kr.

 

Så här ser beräkningen ut:
Anpassat bud: 10 kr
Demografisk budjustering: 10 × (+20 %) = 12 kr
Budjustering för plats: 12 × (+10 %) = 13,20 kr
Slutligt bud för manliga fotbollsfans i Argentina: 13,20 kr

Aktivera annonsgruppsbud, anpassade bud och budjusteringar för dina annonsgrupper

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

På menyn Budgivning kan du ange standardbud, anpassade bud och budjusteringar för annonsgruppen. Menyn är enbart tillgänglig för följande kampanjtyper:

 • Endast Display-nätverket
 • Söknätverket med Display-tillval – Alla funktioner
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Välj kampanjen och annonsgruppen du vill redigera.
 4. Klicka på fliken Display-nätverket. Om du inte ser fliken kan du se efter vilken kampanjtyp du valde när du skapade kampanjen.
 5. Klicka på fliken för den inriktningsmetod du vill ange bud för. Klicka till exempel på fliken Ämnen om du vill ange bud för ämnen.
 6. Om du redan har lagt till ämnen i annonsgruppen kan du fortsätta med nästa steg. Annars klickar du på + Inriktning, lägger till inriktningen och sparar.
 7. När du har öppnat fliken för inriktningsmetoden du vill ange bud för (i det här fallet fliken Ämnen) klickar du på menyn Budgivning ovanför statistiktabellen så att du ser alternativen som är tillgängliga för annonsgruppen.
 8. Välj ett budalternativ för annonsgruppen i Display-nätverket:
  • Aktivera anpassade bud: Välj det här alternativet om du vill att AdWords alltid ska använda ämnesbudet för den här annonsgruppen. Ange sedan ett högsta CPC-bud eller högsta CPM-bud för synlighet i kolumnen.
  • Använd standardbud: Välj det här alternativet om du vill att inriktningsmetoden ska ärva annonsgruppsbudet. Du kan inte göra ändringar i tabellen efter att du har valt detta bud.
  • Aktivera budjusteringar: Välj det här alternativet om du vill öka eller minska chansen för att dina annonser visas för exempelvis vissa ämnen. Obs! Du kan inte göra budjusteringar för populärast innehåll med det här alternativet.
  • Aktivera anpassade webbadresser: Välj det här alternativet om du till exempel vill använda en annan måladress i annonser för särskilda ämnen. Obs! Alternativet är bara tillgängligt för kampanjer som använder automatiska budgivningsmetoder.
 9. Lägg till en budjustering genom att välja Aktivera budjusteringar på menyn. Ange i kolumnen Budjust. hur mycket du vill höja eller sänka budet i procent.

 10. Klicka på cellen i kolumnen på raderna du vill redigera. Om du har aktiverat anpassade bud klickar du på Högsta CPC och anger ditt bud. Om du vill ange budjusteringar klickar du på kolumnen Budjust. Ange justeringen och klicka på Spara. För anpassade webbadresser klickar du på kolumnen Måladr., anger målsidesadressen och klickar på Spara.

Tips

För att ta bort en budjustering låter du budjusteringsfältet i steg 9 eller 10 ovan vara tomt och klickar på Gör ändringar.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt