Inrikta dig på kunder nära en adress med hjälp av adresstillägg

Fördelar med att använda adresstillägg

 • När du använder adresstillägg som visar företagets adress, telefonnummer och en kartmarkör i dina annonser, kan du ange en radie runt dina företagsadresser. Då visas annonserna för personer som befinner sig nära adresserna. Dessutom kan du ange olika bud för de här potentiella kunderna. Detta kan vara praktiskt om du märker att personer som befinner sig på ett visst avstånd från ditt företag ofta väljer att bli kund hos dig.
 • Du kan även ställa in olika radier och platsbudjusteringar för företag inom ett visst område, till exempel alla dina butiker i Värnamo.
 • Med adresstillägg kan du ange företagsadresserna enklare och mer exakt. Du behöver inte inrikta dig på postnummer eller på hela regioner eller orter.

Exempel

Karin äger en kafékedja och vill locka kunder som är sugna på en kopp java i närheten av hennes adresser. Hon inriktar sig på en radie av fem kilometer runt adresserna i sitt adresstillägg, så att annonserna visas för personer som befinner sig i närheten när de söker på ”kafé” eller andra sökord i Karins annonskampanj.

Karin öppnar ett nytt kafé och lägger till adressen som adresstillägg i sin befintliga kampanj. Nu inriktas kampanj också på den nya platsen.

Lägg bud baserat på plats

Inte nog med att du kan inrikta dina annonser så att de visas för personer som befinner sig i närheten av dina adresser. Du kan dessutom ange olika bud för de här potentiella kunderna. Med budjusteringar kan du höja buden när en person i närheten av ditt företag söker med ett av dina sökord. Det innebär att du kan ange högre bud för de kunderna om du märker att de är särskilt lönsamma, eller lägre bud om det är mindre troligt att de leder till konvertering.

Exempel

Karlas annonskampanj är inriktad på hela Jönköpings län. Hon har dessutom angett en radie på fem kilometer runt adresserna i sina adresstillägg.

Hennes befintliga sökordsbud är tio kronor. Hon höjer budet med 50 % för sökningar från personer inom fem kilometer från adresserna i hennes adresstillägg. När någon inom femkilometersradien söker med hennes sökord, höjs budet till 15 kronor.

Tips

Du blir ännu mer strategisk om du anger bud baserat på plats och väljer att nå kunder inom särskilda radier runt adresserna i dina adresstillägg. Då kan du ange olika budjusteringar för varje radie.

Anta att du har angett dina sökordsbud till tio kronor. Om du inriktar dig på en radie på åtta kilometer runt adresserna i dina adresstillägg, kan du höja budet med 50 % för den radien, vilket resulterar i ett bud på 15kronor. Sedan kan du inrikta dig på en mindre och separat radie på fem kilometer och höja budet med 75 %, vilket resulterar i ett bud på 17,50 kronor.

När din annons kan visas för kunder inom femkilometersradien, blir ditt bud 17,50 kronor. När annonsen kan visas för kunder mellan fem- respektive åttakilometersradien, blir budet 15 kronor. Det här kan vara praktiskt om du vill ange högre eller lägre bud för kunder på olika avstånd från adresserna i dina adresstillägg.

Inrikta dig på områden runt adresstillägg

Så här inriktar du dig på en radie runt adresserna i dina adresstillägg:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Klicka på kampanjen som du vill redigera.
 4. Klicka på fliken Inställningar.
 5. Klicka på länken Redigera under Platser.
 6. Klicka på Avancerad sökning i inställningsrutan som visas.
 7. Klicka på Platsgrupper högst upp i fönstret.
 8. På rullgardinsmenyn Välj typ av platsgrupp väljer du Mina platser. Ange sedan önskad radie runt var och en av de adresser du vill inrikta dig på.
 9. Klicka på Lägg till.
 10. Klicka på Klart.
 11. Klicka på Spara så att inställningarna sparas.
Pröva nu
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt