Zacielenie na zákazníkov v blízkosti adresy pomocou rozšírení o lokalitu

Výhody zacielenia pomocou rozšírení o lokalitu

 • Keď používate rozšírenia o adresu, aby ste vo svojich reklamách zobrazili sídlo svojej firmy, telefónne číslo a značku na mape, môžete špecifikovať okruh okolo sídla svojej firmy, v rámci ktorého sa vaše reklamy zobrazia ľuďom v blízkosti vašej firmy, a nastaviť odlišné cenové ponuky pre týchto potenciálnych zákazníkov. Môže to byť užitočné, ak zistíte, že ľudia nachádzajúci sa v určitej vzdialenosti od vašej firmy sa pravdepodobne stanú vašimi zákazníkmi.
 • Okrem toho môžete nastaviť odlišný okruh a odlišnú úpravu cenovej ponuky podľa polohy pre obchody v rámci určitej geografickej polohy, napríklad pre obchody v Bratislave.
 • Pri zacieľovaní pomocou rozšírení o lokalitu môžete zadať sídlo svojej firmy presnejšie a ľahšie bez toho, aby ste zacieľovali na poštové smerovacie čísla, celé oblasti či mestá.

Príklad

Zuzana vlastní sieť kaviarní a chcela by pritiahnuť zákazníkov, ktorí dostanú chuť na kávu blízko jej kaviarní. Zacieľuje na okruh piatich kilometrov v okolí adries rozšírení o lokalitu, takže sa jej reklamy môžu zobrazovať ľuďom v blízkosti vyhľadávajúcim výraz „kaviareň“ alebo iné kľúčové slová, ktoré má Zuzana v reklamnej kampani.

Keď si Zuzana otvorí novú kaviareň, pridá ju ako rozšírenie o lokalitu do svojej existujúcej kampane. Jej kampaň zacieli aj na toto nové umiestenie.

Cenová ponuka podľa polohy

Svoje reklamy môžete zacieliť tak, aby oslovovali ľudí v blízkosti sídiel vašich firiem. Navyše môžete pre túto skupinu potenciálnych zákazníkov nastaviť odlišné cenové ponuky. Úpravy cenovej ponuky môžete využiť na zvýšenie cenových ponúk, keď niekto blízko vašej firmy vyhľadáva jedno z vašich kľúčových slov. Umožní vám to ponúknuť za týchto zákazníkom viac, ak zistíte, že sú pre vaše podnikanie zvlášť dôležití, alebo menej, ak spozorujete, že ponuku pravdepodobne nevyužijú.

Príklad

Zuzanina kampaň zacieľuje na celé Kysuce. Pridala aj okruh zacielenia 5 km okolo jej adries rozšírenia umiestnenia.

Jej cenové ponuky sú nastavené na 1 EUR pre všetky kľúčové slová a pre vyhľadávania používateľov, ktorí sa nachádzajú v okruhu 5 km od jej rozšírení umiestnenia, zvýšila cenovú ponuku o 50 %. Keď niekto z tejto oblasti vyhľadáva jej kľúčové slová, Zuzanina cenová ponuka sa zvýši na 1,50 EUR.

Tip

Ak chcete zvoliť ešte lepšiu stratégiu pri ponúkaní cien na základe polohy, máte možnosť osloviť zákazníkov v rámci konkrétnych okruhov okolo svojich rozšírení o lokalitu. To vám umožní nastaviť rôzne úpravy cenovej ponuky pre každý okruh.

Povedzme napríklad, že vaše cenové ponuky pre kľúčové slovo sú nastavené na 1 EUR. Ak zacieľujete na okruh 8 km okolo vašich rozšírení umiestnenia, môžete cenovú ponuku pre tento okruh zvýšiť o 50 %. Výsledná cenová ponuka bude 1,50 EUR. Potom môžete zacieliť na menší, samostatný okruh 5 km okolo vašich rozšírení umiestenia a zvýšiť svoju cenovú ponuku o 75 %. Výsledná cenová ponuka bude teda 1,75 EUR.

Keď je vaša reklama vhodná na zobrazenie pre zákazníkov v okruhu 5 km, vaša cenová ponuka je 1,75 EUR. Keď je vaša reklama vhodná na zobrazenie pre zákazníkov medzi 5-kilometrovým a 8-kilometrovým okruhom, vaša cenová ponuka je 1,50 EUR. Môže to byť užitočné, ak chcete priradiť vyššie alebo nižšie cenové ponuky pre zákazníkov v rôznych vzdialenostiach od sídiel vašej firmy.

Zacielenie na oblasti okolo rozšírení o lokalitu

Pri zacielení na okruh okolo vašich rozšírení o adresu postupujte takto:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 4. Kliknite na kartu Nastavenia.
 5. V časti Polohy kliknite na odkaz Upraviť.
 6. V poli s nastaveniami, ktoré sa objaví, kliknite na možnosť Rozšírené vyhľadávanie.
 7. V hornej časti okna kliknite na položku Skupiny miest.
 8. V rozbaľovacej ponuke Výber typu skupiny miest vyberte položku Moje miesta. Potom vyberte okolo svojich miest okruh, na ktorý chcete zacieliť.
 9. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 10. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 11. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte svoje nastavenia.
Vyskúšať
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory