Насочване към клиенти в близост до адрес с разширения за местоположение

Ползи за Вас от насочването с разширения за местоположение

 • Когато използвате разширения за местоположение, за да показвате с рекламите си фирменото си местоположение, телефонен номер и маркер на картата, можете да посочите радиус около фирмените си местоположения, така че да показвате рекламите си на хора, намиращи се в близост, и да задавате различни оферти за тези потенциални клиенти. Това може да Ви е от полза, ако установите, че има вероятност хора, които се намират в рамките на определено разстояние от фирмата Ви, да Ви станат клиенти.
 • Можете също да зададете различен радиус и коригиране на офертите Ви по местоположение за фирмите Ви в рамките на определено място, като например всичките Ви магазини в Пловдив.
 • Можете да изберете фирмените си местоположения по-точно и лесно чрез насочване по разширение за местоположение – без насочване към пощенски кодове или цели региони и градове.

Пример

Карла има верига от кафенета и иска да привлече клиенти, които търсят кафе близо до което и да е от местоположенията й. Тя насочва рекламите си в радиус от три мили около адресите в разширението си за местоположение, така че да могат да се показват на хора в района, когато търсят по „кафене“ или други ключови думи в рекламната й кампания.

Карла отваря ново кафене и го добавя като разширение за местоположение в съществуващата си кампания. Кампанията й се насочва и към това ново местоположение.

Офериране по местоположение

Не само че можете да насочвате рекламите си към хора, намиращи се около фирмените Ви местоположения, можете също и да задавате различни оферти за тази група потенциални клиенти. Можете да използвате корекции на офертите, за да ги увеличавате, когато някой в района на фирмата Ви извършва търсене по една от ключовите Ви думи. Така ще имате възможност да оферирате повече за тези клиенти, ако решите, че са особено ценни за фирмата Ви, или по-малко, ако сметнете, че вероятността да осъществят реализация е по-малка.

Пример

Рекламната кампания на Карла е насочена към целия щат Кентъки. Тя добави и целеви радиус от 3 мили около адресите в разширенията си за местоположение.

Офертите й са настроени на 1 щ.д. за всички ключови думи и тя увеличава с 50% офертата си за търсения от всеки, намиращ се в рамките на радиуса от 3 мили около разширенията й за местоположение. Когато някой от това местоположение извършва търсене по ключовите й думи, офертата на Карла се увеличава до 1,50 щ.д.

Съвет

За да имате още по-стратегически подход, когато оферирате по местоположение, имате възможността за насочване към клиенти в различни радиуси около разширенията си за местоположение. Това Ви позволява да задавате различни корекции на офертите за всеки радиус.

Да приемем например, че офертите Ви за ключовите думи са настроени на 1 щ.д. Ако насочите рекламите си към радиус от 5 мили около разширенията си за местоположение, можете да увеличите офертата си с 30% за този радиус, което води до оферта от 1,50 щ.д. След това можете да насочите рекламите си към по-малък отделен радиус от 3 мили около тях и да увеличите офертата си със 75%, което води до оферта от 1,75 щ.д.

Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване на клиенти в рамките на радиуса от 3 мили, офертата Ви е 1,75 щ.д. Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване на клиенти между радиуса от 3 мили и този от 5 мили, офертата Ви става 1,50 щ.д. Това може да е полезно, ако искате да задавате по-високи или по-ниски оферти за клиенти на различни разстояния от фирмените си местоположения.

Как да насочвате към зони около разширения за местоположение

Ето как да насочвате рекламите си към радиус около разширенията си за местоположение:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху името на кампанията, която искате да редактирате.
 4. Кликнете върху раздела Настройки.
 5. Под „Местоположения“ кликнете върху връзката Редактиране.
 6. Кликнете върху Разширено търсене в полето с настройки, което се показва.
 7. В горната част на прозореца кликнете върху Групи местоположения.
 8. От падащото меню „Изберете тип на групата местоположения“ изберете Моите местоположения. След което въведете радиуса, към който искате да насочвате рекламите си, около всяко от местоположенията си.
 9. Кликнете върху Добавяне.
 10. Кликнете върху Готово.
 11. Кликнете върху Запазване, за да запазите настройките си.
Изпробвайте сега
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си