Giới thiệu về các từ khoá tương tự trong cùng một nhóm quảng cáo

Quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện khi một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của người nào đó trên Google hoặc trên các trang web của đối tác tìm kiếm. 

Tuy nhiên, trong một nhóm quảng cáo, bạn có thể có nhiều từ khóa tương tự hoặc trùng lặp về ý nghĩa và tất cả đều có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm nhất định. Ví dụ: bạn có thể có các từ khóa khóa học thợ sửa ống nướckhóa đào tạo thợ sửa ống nước trong cùng một nhóm quảng cáo và cả hai đều có thể khớp với cụm từ tìm kiếm khóa đào tạo dành cho thợ sửa ống nước. Chỉ một trong những từ khóa đó mới có thể kích hoạt quảng cáo cho cụm từ tìm kiếm này. 

Bài viết này giải thích điều gì sẽ xảy ra khi nhóm quảng cáo của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm. Bạn cũng có thể đọc thêm về điều sẽ xảy ra khi bạn có những từ khóa tương tự trong các nhóm quảng cáo khác nhau.

Lưu ý

Việc có nhiều từ khoá có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm không được làm tăng chi phí của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Tập hợp các tùy chọn được nêu chi tiết dưới đây sẽ xác định từ khóa dùng để đưa một quảng cáo vào một phiên đấu giá. Khi tham gia phiên đấu giá, quảng cáo sẽ được so sánh với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác và chi phí mỗi lượt nhấp của bạn là số tiền tối thiểu để vượt qua Ngưỡng xếp hạng quảng cáo và vượt qua Thứ hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ngay bên dưới bạn (nếu có).

Cách chọn từ khóa

Nếu nhóm quảng cáo của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm thì các ưu tiên dưới đây được áp dụng nhằm xác định từ khóa được dùng để đưa một quảng cáo vào phiên đấu giá. Các ưu tiên xếp hạng gần đúng theo thứ tự được liệt kê.

 1. Từ khóa giống hệt cụm từ tìm kiếm

  Nếu bạn có một từ khoá giống hệt cụm từ tìm kiếm thì từ khóa này được ưu tiên sử dụng để kích hoạt một quảng cáo. Điều này đúng ngay cả khi có từ khóa khác trong nhóm quảng cáo của bạn tương tự với cụm từ tìm kiếm.

  Ví dụ

  Giả sử cụm từ tìm kiếm là khóa học thợ sửa ống nước và nhóm quảng cáo bao gồm cả từ khóa đối sánh rộng khóa học thợ sửa ống nước và từ khóa đối sánh cụm từ thợ sửa ống nước. Trong ví dụ này, từ khóa đối sánh rộng khóa học thợ sửa ống nước được ưu tiên sử dụng bởi vì từ khóa này giống hệt cụm từ tìm kiếm khóa học thợ sửa ống nước.

 2. Một từ khóa đối sánh chính xác khi các từ khóa giống hệt nhau

  Nếu bạn có nhiều từ khóa giống nhau thì từ khóa đối sánh chính xác được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ

  Nếu cụm từ tìm kiếm là thợ sửa ống nước, đồng thời nhóm quảng cáo của bạn bao gồm cả từ khóa đối sánh rộng thợ sửa ống nước và từ khóa đối sánh chính xác thợ sửa ống nước, thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa đối sánh chính xác.

 3. Từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất

  Khi một số từ khoá trong nhóm quảng cáo của bạn khớp với một cụm từ tìm kiếm thì từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ

  Giả sử bạn có những từ khoá này trong cùng một nhóm quảng cáo.

  Từ khóa Thứ hạng quảng cáo
  khóa học thợ sửa ống nước 1,5
  khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước 1

  Trong ví dụ này, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng khóa học thợ sửa ống nước bởi vì từ khóa này có Thứ hạng quảng cáo cao hơn.

Trường hợp ngoại lệ đối với các tùy chọn

Có một từ khóa có Điểm chất lượng và Thứ hạng quảng cáo cao hơn

Trong một số rất ít trường hợp, có thể áp dụng một ngoại lệ cho các tùy chọn nêu trên khi một từ khóa được ưu tiên có thứ hạng quảng cáo thấp và không đủ điều kiện phân phát. Trong trường hợp đó, Google sẽ sử dụng một từ khóa có thứ hạng quảng cáo cao hơn. Lưu ý rằng Thứ hạng quảng cáo được tính mỗi khi từ khóa của bạn khớp với một cụm từ tìm kiếm và quảng cáo của bạn được tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo.

Một trong những từ khóa của bạn có trạng thái lượng tìm kiếm thấp

Đôi khi các ưu tiên nêu trên không được áp dụng vì một từ khoá đã có trạng thái lượng tìm kiếm thấp. Đây là trạng thái được trao cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Từ khóa có trạng thái này tạm thời không hoạt động và sẽ không kích hoạt quảng cáo. Vì vậy, nếu có một từ khóa với lượng tìm kiếm thấp, bạn sẽ thấy một từ khóa khác kích hoạt quảng cáo cho một cụm từ tìm kiếm trùng khớp, cho dù theo các ưu tiên nêu trên thì từ khóa có lượng tìm kiếm thấp sẽ là từ khóa kích hoạt quảng cáo.

Có quá nhiều từ khóa đối sánh

Nếu tài khoản của bạn có hàng trăm từ khóa trùng khớp với cụm từ tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ tự động xóa một số từ khóa trùng lặp. Sau đó, chúng tôi sẽ áp dụng các tùy chọn đã thảo luận ở trên.

Ví dụ

Hãy tưởng tượng rằng bạn sao chép một nhóm quảng cáo 5.000 lần và hiện có 5.000 bản sao từ khóa “thợ sửa ống nước” trong tài khoản. Khi người dùng tìm kiếm cụm từ “thợ sửa ống nước,” thay vì xử lý tất cả 5.000 bản sao, chúng tôi sẽ giảm số lượng từ khóa phù hợp. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng các tùy chọn được mô tả ở trên.

Lưu ý

Hãy sử dụng công cụ Tìm từ khóa trùng lặp trong Google Ads Editor để kiểm tra xem bạn có nhiều từ khóa giống hệt nhau trong tài khoản của mình hay không. Google Ads Editor là một ứng dụng miễn phí và có thể tải xuống để quản lý tài khoản Google Ads của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về Google Ads Editor.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố