Giới thiệu về các từ khoá tương tự trong cùng một nhóm quảng cáo

Quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện khi một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của người nào đó trên Google hoặc trên các trang web của đối tác tìm kiếm. 

Tuy nhiên, trong một nhóm quảng cáo, bạn có thể có nhiều từ khóa tương tự hoặc trùng lặp về ý nghĩa và tất cả đều có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm nhất định. Ví dụ: bạn có thể có các từ khóa khóa học thợ sửa ống nướckhóa đào tạo thợ sửa ống nước trong cùng một nhóm quảng cáo và cả hai đều có thể khớp với cụm từ tìm kiếm khóa đào tạo dành cho thợ sửa ống nước. Chỉ một trong những từ khóa đó mới có thể kích hoạt quảng cáo cho cụm từ tìm kiếm này. 

Bài viết này giải thích điều gì sẽ xảy ra khi nhóm quảng cáo của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm. Bạn cũng có thể đọc thêm về điều sẽ xảy ra khi bạn có những từ khóa tương tự trong các nhóm quảng cáo khác nhau.

Lưu ý

Việc có nhiều từ khoá có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm không được làm tăng chi phí của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Tập hợp các ưu tiên được nêu chi tiết dưới đây xác định từ khoá nào được sử dụng để đưa một quảng cáo vào phiên đấu giá. Khi quảng cáo tham gia phiên đấu giá thì quảng cáo đó sẽ được so sánh với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác và chi phí mỗi nhấp chuột của bạn là điều kiện tối thiểu cần có để giữ vị trí quảng cáo của bạn và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo, chẳng hạn như liên kết trang web.

Cách một từ khoá được chọn

Nếu nhóm quảng cáo của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm thì các ưu tiên dưới đây được áp dụng nhằm xác định từ khóa được dùng để đưa một quảng cáo vào phiên đấu giá. Các ưu tiên xếp hạng gần đúng theo thứ tự được liệt kê.

 1. Từ khóa giống hệt cụm từ tìm kiếm

  Nếu bạn có một từ khoá giống hệt cụm từ tìm kiếm thì từ khóa này được ưu tiên sử dụng để kích hoạt một quảng cáo. Điều này đúng ngay cả khi có từ khóa khác trong nhóm quảng cáo của bạn tương tự với cụm từ tìm kiếm.

  Ví dụ:

  Giả sử cụm từ tìm kiếm là khóa học thợ sửa ống nước và nhóm quảng cáo bao gồm cả từ khóa đối sánh rộng khóa học thợ sửa ống nước và từ khóa đối sánh cụm từ thợ sửa ống nước. Trong ví dụ này, từ khóa đối sánh rộng khóa học thợ sửa ống nước được ưu tiên sử dụng bởi vì từ khóa này giống hệt cụm từ tìm kiếm khóa học thợ sửa ống nước.

 2. Một từ khóa đối sánh chính xác khi các từ khóa giống hệt nhau

  Nếu bạn có nhiều từ khóa giống nhau thì từ khóa đối sánh chính xác được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ:

  Nếu cụm từ tìm kiếm là thợ sửa ống nước và nhóm quảng cáo của bạn bao gồm cả từ khóa đối sánh rộng thợ sửa ống nước cũng như từ khóa đối sánh chính xác thợ sửa ống nước thì từ khóa đối sánh chính xác được ưu tiên sử dụng.

 3. Từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất

  Khi một số từ khoá trong nhóm quảng cáo của bạn khớp với một cụm từ tìm kiếm thì từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ:

  Giả sử bạn có những từ khoá này trong cùng một nhóm quảng cáo.

  Từ khóa Xếp hạng quảng cáo
  khóa học thợ sửa ống nước 1,5
  khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước 1

  Trong ví dụ này, từ khóa khóa học thợ sửa ống nước sẽ được ưu tiên bởi vì từ khóa này có Xếp hạng quảng cáo cao hơn.

Ngoại lệ đối với ưu tiên

Có một từ khóa rẻ hơn với Xếp hạng quảng cáo cao hơn

Trong một vài trường hợp hiếm hoi, có thể áp dụng một ngoại lệ cho các ưu tiên nêu trên khi một từ khóa vừa rẻ hơn -- có nghĩa là từ khóa đó có giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn -- vừa có Xếp hạng quảng cáo cao hơn.

Ví dụ:

Giả sử người nào đó tìm kiếm công cụ sửa ống nước và nhóm quảng cáo của bạn bao gồm các từ khóa các loại công cụ sửa ống nước và công cụ sửa ống nước.

Từ khóa Giá thầu CPC tối đa Chất lượng quảng cáo Xếp hạng quảng cáo
các loại công cụ sửa ống nước 0,1 đô la chất lượng cao 16
công cụ sửa ống nước 0,15 đô la chất lượng thấp 11

Thông thường, từ khóa công cụ sửa ống nước sẽ được ưu tiên hơn vì nó giống hệt với cụm từ tìm kiếm công cụ sửa ống nước. Tuy nhiên, từ khóa các loại công cụ sửa ống nước rẻ hơn và có chất lượng cũng như Xếp hạng quảng cáo cao hơn. Do đó, từ khóa các loại công cụ sửa ống nước sẽ được ưu tiên hơn trong trường hợp này. Lưu ý rằng Xếp hạng quảng cáo được tính mỗi khi từ khóa của bạn khớp với một cụm từ tìm kiếm và quảng cáo của bạn được tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo.

Một trong những từ khóa của bạn có trạng thái lượng tìm kiếm thấp

Đôi khi các ưu tiên nêu trên không được áp dụng vì một từ khoá đã có trạng thái lượng tìm kiếm thấp. Đây là trạng thái được trao cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Từ khóa có trạng thái này tạm thời không hoạt động và sẽ không kích hoạt quảng cáo. Vì vậy, nếu có một từ khóa với lượng tìm kiếm thấp, bạn sẽ thấy một từ khóa khác kích hoạt quảng cáo cho một cụm từ tìm kiếm trùng khớp ngay cả khi theo các ưu tiên nêu trên, từ khóa có lượng tìm kiếm thấp sẽ là từ khóa kích hoạt quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố