เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันในบัญชี Google Ads

โฆษณามีสิทธิ์ปรากฏเมื่อคีย์เวิร์ดคําใดคําหนึ่งตรงกับข้อความค้นหาของผู้ใช้ใน Google หรือในเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา

แต่ภายในบัญชีเดียวกัน คุณอาจมีคีย์เวิร์ดหลายคําที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือคาบเกี่ยวกัน และคีย์เวิร์ดทั้งหมดอาจตรงกับข้อความค้นหาเดียวกัน เช่น คุณอาจมีคำว่าหลักสูตรช่างประปาและหลักสูตรฝึกอบรมช่างประปาเป็นคีย์เวิร์ดในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน และคีย์เวิร์ดทั้งสองอาจตรงกับข้อความค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับช่างประปา มีเพียงคีย์เวิร์ดเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียกโฆษณาให้แสดงต่อข้อความค้นหาได้

บทความนี้จะอธิบายผลของการที่บัญชีมีคีย์เวิร์ดหลายคําซึ่งอาจตรงกับข้อความค้นหาเดียวกันจากกลุ่มโฆษณาหนึ่งๆ หรือจากกลุ่มโฆษณาต่างๆ ในบัญชีเดียวกันได้

หมายเหตุ: หากคีย์เวิร์ดหลายคําจากบัญชีเดียวกันมีสิทธิ์ตรงกับข้อความค้นหาเดียวกัน คีย์เวิร์ดจะไม่แข่งขันกันเองในการประมูล ชุดค่ากำหนดที่แสดงรายละเอียดไว้ด้านล่างจะเป็นตัวกำหนดว่าระบบจะใช้คีย์เวิร์ดใดในการนำโฆษณาเข้าสู่การประมูล หลังจากเข้าสู่การประมูลแล้ว ระบบจะเปรียบเทียบโฆษณานี้กับโฆษณาจากผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ โดยราคาต่อหนึ่งคลิกจะเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการล้างเกณฑ์ลำดับโฆษณา และเอาชนะโฆษณาของคู่แข่งลำดับถัดลงไปจากโฆษณาของคุณ (หากมี)

วิธีเลือกคีย์เวิร์ด

หากบัญชีของคุณมีคีย์เวิร์ดหลายคำที่อาจตรงกับข้อความค้นหา ระบบจะใช้ค่ากำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อกำหนดคีย์เวิร์ดที่จะใช้เพื่อป้อนโฆษณาในการประมูล

1. คีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมดที่เหมือนกับข้อความค้นหา

หากคุณมีคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมดที่เหมือนกับข้อความค้นหา ระบบจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ในการเรียกโฆษณาให้แสดง แม้ว่าจะมีคีย์เวิร์ดอื่นในบัญชีที่คล้ายกับข้อความค้นหาก็ตาม

ตัวอย่าง สมมติว่าข้อความค้นหาคือหลักสูตรช่างประปา และบัญชีของคุณมีคำว่า [หลักสูตรช่างประปา] และคำว่า [หลักสูตรฝึกอบรมช่างประปา] เป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด รวมถึงคำว่า "หลักสูตรช่างประปา" เป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบวลี ในตัวอย่างนี้ ระบบจะใช้คำว่า [หลักสูตรช่างประปา] ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด เนื่องจากตรงกันทั้งหมดและตรงกับข้อความค้นหาหลักสูตรช่างประปา

2. คีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับข้อความค้นหาที่ได้รับการแก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้อง

หากคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมดในบัญชีตรงกับข้อความค้นหาที่ได้รับการแก้ไขตัวสะกดแล้ว ระบบจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ โดยทั่วไป ระบบจะทราบและแก้ไขข้อความค้นหาให้คุณแล้วหากหน้าผลการค้นหาของ Google แสดงเป็น "กำลังแสดงผลการค้นหาสําหรับ" จากนั้นตามด้วยคำที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

หมายเหตุ: แม้ว่าบัญชีจะมีคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบกว้างและคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบวลีที่เหมือนกับข้อความค้นหาที่สะกดผิด ระบบจะยังใช้คีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมดในกรณีนี้
ตัวอย่าง
หากข้อความค้นหาคือช่างปรปา และบัญชีของคุณมีคำว่า [ช่างประปา] เป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด และคำว่าช่างปรปาเป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบกว้าง ระบบจะใช้คีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด แม้ว่าจะมีคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบกว้างซึ่งตรงกับการค้นหาทุกประการ

3. คีย์เวิร์ดที่มีลำดับโฆษณาสูงสุด

เมื่อคีย์เวิร์ดหลายคําตรงกับข้อความค้นหา ระบบจะใช้คีย์เวิร์ดที่มีลําดับโฆษณาสูงสุดในการเรียกโฆษณาให้แสดง

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ในบัญชี

คีย์เวิร์ด ลำดับโฆษณา
"หลักสูตรช่างประปา" 1.5
[หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างประปา] 1

ในกรณีที่ข้อความค้นหาคือหลักสูตรช่างประปาที่ผ่านการรับรอง ระบบจะเลือกใช้คำว่า "หลักสูตรช่างประปา" ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบวลีเนื่องจากมีลําดับโฆษณาสูงกว่าคำว่า [หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างประปา] ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมด ระบบไม่ใช้คำว่า [หลักสูตรใบรับรองช่างประปา] ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดเนื่องจากไม่ตรงกับข้อความค้นหาหรือข้อความค้นหาที่แก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้องแล้ว

ข้อยกเว้นสำหรับค่ากำหนด

แคมเปญมีงบประมาณไม่เพียงพอ

งบประมาณรายวันของแคมเปญอาจส่งผลต่อการใช้ค่ากำหนดข้างต้น หากคีย์เวิร์ดอยู่ในแคมเปญที่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ซึ่งหมายความว่างบประมาณของแคมเปญไม่สูงพอที่จะทำให้ได้รับการเข้าชมที่เป็นไปได้ทั้งหมด คีย์เวิร์ดดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกโฆษณาให้แสดงได้ทุกครั้งแม้ว่าจะมีสิทธิ์ก็ตาม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้แคมเปญใช้จ่ายเกินงบประมาณไปอย่างมาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณรายวันเฉลี่ยจนหมดได้

ตัวอย่าง

สมมติว่าแคมเปญของคุณชื่อ "อ่างอุดตัน" และ "เครื่องทำน้ำร้อนเสีย" ในแคมเปญ "อ่างอุดตัน" คุณมีคำว่าช่างประปาเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด และในแคมเปญ "เครื่องทำน้ำร้อนเสีย" คุณมีคำว่าช่างประปาเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบกว้าง

หากปัจจัยอื่นทั้งหมดเหมือนกัน คีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดในแคมเปญ "อ่างอุดตัน" จะเรียกโฆษณาให้แสดงเมื่อมีผู้ค้นหาคำว่าช่างประปาเนื่องจากมีค่ากําหนดสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หากแคมเปญ "อ่างอุดตัน" มีการจำกัดงบประมาณ คีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดในแคมเปญนี้อาจเรียกโฆษณาให้แสดงไม่ได้ในบางครั้ง ซึ่งหมายความว่าคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบกว้างในแคมเปญ "เครื่องทำน้ำร้อนเสีย" อาจเรียกโฆษณาให้แสดงแทน

คีย์เวิร์ดคําหนึ่งของคุณไม่มีสิทธิ์เรียกโฆษณาให้แสดง

ในบางกรณี ค่ากำหนดข้างต้นอาจไม่มีผลเนื่องจากคีย์เวิร์ดหนึ่งไม่มีสิทธิ์เรียกโฆษณาให้แสดง เหตุผลประกอบด้วย

  • คีย์เวิร์ดมีสถานะปริมาณการค้นหาต่ำ ซึ่งเป็นสถานะที่กำหนดให้กับคีย์เวิร์ดที่มีประวัติการค้นหาน้อยมากหรือไม่มีเลยใน Google คีย์เวิร์ดที่มีสถานะนี้จะหยุดทำงานชั่วคราวและจะไม่เรียกโฆษณา ดังนั้นหากคุณมีคีย์เวิร์ดที่มีปริมาณการค้นหาต่ำ คุณจะเห็นคีย์เวิร์ดอื่นเรียกโฆษณาให้แสดงต่อข้อความค้นหาที่ตรงกัน แม้ว่าเมื่ออิงตามค่ากำหนดข้างต้นแล้ว คีย์เวิร์ดที่มีปริมาณการค้นหาต่ำควรจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เรียกโฆษณาให้แสดงก็ตาม
  • ครีเอทีฟโฆษณาและ/หรือหน้า Landing Page สําหรับกลุ่มโฆษณานี้ไม่ได้รับอนุมัติ
  • การกําหนดกลุ่มเป้าหมายแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาบางรายการอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี เช่น หากกลุ่มโฆษณาที่มีคีย์เวิร์ดที่มีสิทธิ์กำลังกําหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังตําแหน่งที่ตั้งเฉพาะ และข้อความค้นหาของผู้ใช้ที่ตรงกับคีย์เวิร์ดนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว คีย์เวิร์ดดังกล่าวก็จะไม่สามารถแสดงได้

คีย์เวิร์ดและโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิก

โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิกเทียบเท่ากับคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าหากระบบไม่ใช้คีย์เวิร์ดที่ทํางานแบบตรงทั้งหมดตามกฎข้างต้น ระบบจะเลือกโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิกตามลําดับโฆษณาสูงสุดเมื่อเทียบกับคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดอื่นๆ ในบัญชี มีการใช้ข้อยกเว้นเดียวกันสําหรับค่ากําหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว