Podobne słowa kluczowe na koncie Google Ads

Twoje reklamy mogą się wyświetlić, gdy jedno ze słów kluczowych pasuje do hasła wyszukiwanego przez użytkownika w Google lub na stronie partnera w sieci wyszukiwania.

Na jednym koncie może być wiele słów kluczowych, które są podobne lub których znaczenie się pokrywa. Wszystkie one mogą odpowiadać danemu wyszukiwanemu hasłu. Załóżmy, że masz takie słowa kluczowe w tej samej grupie reklam: „hydraulik szkolenie” oraz „hydraulik szkolenie specjalistyczne”. Oba te wyrażenia mogą pasować do wyszukiwanego hasła „szkolenie specjalistyczne dla hydraulików”. Tylko jedno z tych słów kluczowych może spowodować wyświetlenie reklamy dla wyszukiwanego hasła.

Z tego artykułu dowiesz się, co się dzieje, gdy na koncie jest wiele słów kluczowych pasujących do tego samego wyszukiwanego hasła. Te słowa mogą być powiązane z określoną grupą reklam lub z różnymi grupami reklam na tym samym koncie.

Uwaga: jeśli wiele słów kluczowych z jednego konta pasuje do tego samego wyszukiwanego hasła, nie konkurują one ze sobą w aukcji. Poniżej opisujemy szczegółowo, w jaki sposób określamy, które słowo kluczowe zostanie wykorzystane do udziału reklamy w aukcji. Gdy reklama trafia na aukcję, porównujemy ją z reklamami innych reklamodawców. Koszt kliknięcia to minimalna kwota potrzebna do osiągnięcia przez Twoją reklamę progów rankingu reklamy i pokonania rankingu konkurencyjnej reklamy znajdującej się tuż za Twoją (jeśli jest taka reklama).

Wybór słowa kluczowego

Jeśli masz na koncie kilka słów kluczowych pasujących do wyszukiwanego hasła, wykorzystujemy poniższe preferencje, by ustalić, dzięki któremu słowu kluczowemu reklama weźmie udział w aukcji.

1. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem

Jeśli masz słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem, zostanie ono użyte do wyświetlenia reklamy. Stanie się tak nawet wtedy, gdy na koncie są inne słowa kluczowe podobne do wyszukiwanego hasła.

Załóżmy, że wyszukiwane hasło to „hydraulik szkolenie”, a na Twoim koncie znajdują się słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie] i [hydraulik szkolenie specjalistyczne] oraz słowo kluczowe "hydraulik szkolenie" w dopasowaniu do wyrażenia. W tym przypadku preferowane jest słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie], ponieważ jest to dopasowanie ścisłe identyczne z wyszukiwanym hasłem „hydraulik szkolenie”.

2. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem z poprawioną pisownią

Jeśli słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym na Twoim koncie jest identyczne z wyszukiwanym hasłem z poprawioną pisownią, spowoduje ono wyświetlenie reklamy. Wyszukiwane słowa z poprawioną pisownią można zwykle rozpoznać, jeśli na stronie wyników wyszukiwania Google wyświetla się informacja „Wyświetlam wyniki dla” z poprawionym zapisem hasła.

Uwaga: nawet wtedy, gdy na koncie znajdują się słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym i do wyrażenia identyczne z błędnie zapisanym wyszukiwanym hasłem, w tym przypadku wyświetlenie reklamy spowoduje słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym.
Jeśli np. wyszukiwane hasło to „hydrulik”, a na Twoim koncie znajduje się słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik] i słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym „hydrulik”, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym spowoduje wyświetlenie reklamy, mimo że masz słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, które dokładnie odpowiada zapytaniu.

3. Słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym lub do wyrażenia identyczne z wyszukiwanym hasłem

Jeśli masz słowo kluczowe w dopasowaniu innym niż ścisłe, które jest identyczne z wyszukiwanym hasłem, zostanie ono użyte do wyświetlenia reklamy. Stanie się tak nawet wtedy, gdy na koncie są inne słowa kluczowe podobne do wyszukiwanego hasła. Jeśli masz to samo słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym i do wyrażenia, zostanie użyte słowo kluczowe o najwyższym rankingu reklamy.

Załóżmy, że wyszukiwane hasło to „hydraulik szkolenie”, a na swoim koncie masz słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie specjalistyczne] oraz słowo kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia "hydraulik szkolenie", ale nie masz na nim słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie]. W tym przypadku preferowane jest słowo kluczowe "hydraulik szkolenie" w dopasowaniu do wyrażenia, ponieważ jest ono identyczne z wyszukiwanym hasłem „hydraulik szkolenie”, a nie ma słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym, które byłoby identyczne z wyszukiwanym hasłem lub z jego odmianą z poprawioną pisownią.

4. Słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym lub do wyrażenia identyczne z wyszukiwanym hasłem z poprawioną pisownią

Jeśli masz słowo kluczowe w dopasowaniu innym niż ścisłe, które jest identyczne z wyszukiwanym hasłem, zostanie ono użyte do wyświetlenia reklamy. Stanie się tak nawet wtedy, gdy na koncie są inne słowa kluczowe podobne do wyszukiwanego hasła. Jeśli masz to samo słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym i do wyrażenia, zostanie użyte słowo kluczowe o najwyższym rankingu reklamy.

Załóżmy, że wyszukiwane hasło to „hydrulik szkolenie”, a na swoim koncie masz słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie specjalistyczne] oraz słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym hydraulik szkolenie, ale nie masz na nim słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym [hydrulik szkolenie] ani [hydraulik szkolenie]. W tym przypadku preferowane jest słowo kluczowe hydraulik szkolenie w dopasowaniu przybliżonym, ponieważ jest ono identyczne z poprawioną pisownią wyszukiwanego hasła „hydrulik szkolenie”. Nie ma słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym, które jest identyczne z wyszukiwanym hasłem lub z jego poprawioną wersją, ani żadnego innego słowa kluczowego, które jest identyczne z wyszukiwanym hasłem.

5. Słowo kluczowe o najlepszej kombinacji trafności i rankingu reklamy

Jeśli wiele słów kluczowych spełnia kryteria dopasowania, ale żadne z nich nie jest identyczne z wyszukiwanym hasłem, wyświetlenie reklamy spowoduje najtrafniejsze słowo kluczowe. Do tej pory, gdy wiele słów kluczowych spełniało kryteria dopasowania, ale żadne nie było identyczne z wyszukiwanym hasłem, to ranking reklamy określał, które słowo kluczowe powodowało wyświetlenie reklamy. Teraz przy wyborze słowa kluczowego oprócz rankingu reklamy uwzględniamy też kryteria trafności. Trafność jest określana na podstawie znaczenia wyszukiwanego hasła, znaczenia wszystkich słów kluczowych w danej grupie reklam i stron docelowych w tej grupie.

Jeśli można dopasować słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, zostaną wybrane tylko te z najtrafniejszych grup reklam. Następnie używamy rankingu reklamy, aby spośród pozostałych słów kluczowych o podobnej trafności wybrać jedno słowo kluczowe. Dotyczy to także słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia i w dopasowaniu ścisłym.

Wyjątki

Kampania jest ograniczona z powodu budżetu

Budżet dzienny kampanii może mieć wpływ na stosowanie podanych wyżej preferencji. Jeśli słowo kluczowe jest przypisane do kampanii o ograniczonym budżecie – co oznacza, że jest on niewystarczający do przyciągnięcia całego możliwego ruchu – nie będzie powodować wyświetlenia reklamy za każdym razem, gdy jest taka możliwość. Pomaga to zapobiegać przekroczeniu budżetu kampanii. Więcej informacji o tym, jak uniknąć wyczerpania średniego budżetu dziennego

Załóżmy, że masz kampanie „Zatkane zlewy” i „Zepsute bojlery”. W kampanii „Zatkane zlewy” masz słowo kluczowe hydraulik w dopasowaniu ścisłym, a w kampanii „Zepsute bojlery” – słowo kluczowe hydraulik w dopasowaniu przybliżonym.

Jeśli inne ustawienia są takie same, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym w kampanii „Zatkane zlewy” spowoduje wyświetlenie reklamy, gdy ktoś wyszuka hasło hydraulik, bo ma ono wyższą preferencję. Jeśli jednak kampania „Zatkane zlewy” jest ograniczona z powodu budżetu, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym w tej kampanii nie zawsze będzie mogło spowodować wyświetlenie reklamy. W takiej sytuacji reklama mogłaby wyświetlić się dla słowa kluczowego w dopasowaniu przybliżonym z kampanii „Zepsute bojlery”.

Jedno z Twoich słów kluczowych nie może spowodować wyświetlenia reklamy

Powyższe preferencje mogą nie mieć zastosowania, jeśli słowo kluczowe nie może spowodować wyświetlenia reklamy. Możliwe przyczyny:

  • Słowo kluczowe ma stan „Mała liczba wyszukiwań”. Ten stan przypisujemy słowom kluczowym z bardzo małą albo zerową historią wyszukiwania w Google. Słowa kluczowe z tym stanem są tymczasowo nieaktywne i nie powodują wyświetlania reklam. Jeśli masz słowo kluczowe z małą liczbą wyszukiwań, wyświetlenie reklamy spowoduje inne słowo kluczowe pasujące do wyszukiwanego hasła, nawet jeśli zgodnie z powyższymi preferencjami powinno to być słowo kluczowe z małą liczbą wyszukiwań.
  • Wszystkie kreacje lub strony docelowe w grupie reklam zostały odrzucone.
  • Nie wszystkie kryteria kierowania na poziomie kampanii lub grupy reklam są spełnione. Jeśli np. grupa reklam z odpowiednim słowem kluczowym jest kierowana na określoną lokalizację, a użytkownik wyszukujący hasło pasujące do tego słowa kluczowego nie znajduje się w tej lokalizacji, dane słowo kluczowe nie spowoduje wyświetlenia reklamy.

Słowa kluczowe, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i kampanie Performance Max

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i reklamy z kampanii Performance Max pod względem preferencji wyboru są odpowiednikiem słów kluczowych, które nie pasują ściśle do wyszukiwanego hasła lub hasła z poprawioną pisownią. Jeśli więc słowo kluczowe nie ma określonej preferencji na podstawie powyższych reguł, zostaną użyte dynamiczne reklamy w wyszukiwarce i reklamy z kampanii Performance Max wybrane na podstawie najwyższego rankingu reklamy w porównaniu z innymi słowami kluczowymi na koncie. Do takich reklam stosujemy te same wyjątki dotyczące preferencji. Dowiedz się więcej o dynamicznych reklamach w wyszukiwarce i kampaniach Performance Max.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false