Om lignende søkeord i samme annonsegruppe

Annonsene dine er kvalifiserte for visning når et av søkeordene dine samsvarer med termen en bruker søker etter på Google eller hos en av søkepartnerne våre. 

Du kan derimot ha flere søkeord i samme annonsegruppe som har svært lik eller overlappende betydning, og som alle samsvarer med en bestemt søketerm. Det kan for eksempel hende du har søkeordene rørleggere kurs og rørleggere opplæring i den samme annonsegruppen, og at begge kan samsvare med søketermen opplæringskurs for rørleggere. Bare ett av disse søkeordene kan utløse en annonse for søketermen. 

I denne artikkelen forklarer vi hva som skjer når du har lignende søkeord i annonsegruppen som kan samsvare med den samme søketermen. Du kan også lese mer om hva som skjer når du har lignende søkeord i flere forskjellige annonsegrupper.

Merk

Det at du har flere søkeord som kan samsvare med den samme søketermen, skal normalt ikke medføre økte kostnader for din del. Hvilket søkeord som fører til at en annonse blir med i en auksjon, avgjøres i henhold til innstillingene nedenfor. Når annonsen blir med i auksjonen, sammenlignes den med annonser fra andre annonsører. Kostnaden din per klikk er normalt minstebeløpet du må betale for å innfri grensene for annonserangering og slå annonserangeringen til konkurrenten rett under deg (om aktuelt).

Sånn velges søkeord

Hvis annonsegruppen din inneholder flere søkeord som kan samsvarer med en søketerm, brukes innstillingene nedenfor for å fastslå hvilket søkeord som brukes for å legge til en annonse i en auksjon. Innstillingene rangeres omtrent i rekkefølgen nedenfor.

 1. Et søkeord som er identisk med søketermen

  Hvis du har et søkeord som er identisk med søketermen, foretrekkes dette søkeordet for å utløse en annonse. Dette gjelder selv om det finnes andre søkeord i annonsegruppen som ligner på søketermen.

  Eksempel

  Tenk deg at søketermen er rørleggere kurs, og at annonsegruppen inneholder både søkeordet rørleggere kurs med fleksibelt samsvar og søkeordet rørleggere med setningssamsvar. I dette eksemplet foretrekkes det fleksible søkeordet rørleggere kurs fordi det er identisk med søketermen rørleggere kurs.

 2. Et søkeord med eksakt samsvar, når søkeordene er like

  Hvis du har flere søkeord som er like, blir søkeordet med eksakt samsvar foretrukket for å utløse annonsen.

  Eksempel

  Hvis søketermen er rørleggere, og annonsegruppen din inneholder både søkeordet rørleggere med fleksibelt samsvar og søkeordet rørleggere med eksakt samsvar, blir søkeordet med eksakt samsvar foretrukket.

 3. Søkeordet som har høyest annonserangering

  Når flere søkeord i annonsegruppen samsvarer med en søketerm, brukes søkeordet med høyest annonserangering, for å utløse en annonse.

  Eksempel

  Tenk deg at du har disse søkeordene i den samme annonsegruppen.

  Søkeord Annonserangering
  rørleggere kurs 1,5
  rørleggere sertifisering kurs 1

  I dette eksempelet foretrekker systemet søkeordet rørleggere kurs fordi det har en høyere annonserangering.

Unntak fra innstillingene

Det finnes et søkeord med flere kvalitetspoeng og høyere annonserangering

I sjeldne tilfeller gjøres det unntak fra innstillingene ovenfor når det foretrukne søkeordet har en lav annonserangering og dermed ikke er kvalifisert for visning. I slike tilfeller brukes et søkeord med høyere annonserangering. Husk at annonserangeringen beregnes hver gang søkeordet ditt samsvarer med en søketerm og annonsen din deltar i en annonseauksjon.

Ett av søkeordene dine har en lav status for søkevolum

Av og til brukes ikke innstillingene ovenfor fordi et søkeord har fått en lav status for søkevolum. Dette er en status som gis til et søkeord som har svært få eller ingen oppføringer i søkeloggen på Google. Søkeord med denne statusen deaktiveres midlertidig og utløser ikke annonser. Hvis du har et søkeord med lavt volum, kommer et annet søkeord til å utløse en annonse for en samsvarende søketerm, selv om søkeordet med lavt volum skulle ha utløst annonsen i henhold til innstillingene ovenfor.

Det finnes for mange samsvarende søkeord

Hvis kontoen din inneholder hundrevis av samsvarende søkeord, overser vi automatisk noen av duplikatene. Deretter tar vi i bruk innstillingene som er omtalt ovenfor.

Eksempel

Tenk deg at du kopierer en annonsegruppe 5000 ganger, og at du nå har 5000 forekomster av søkeordet «rørlegger» i kontoen din. Når en bruker søker etter «rørlegger», behandler vi ikke alle 5000 forekomstene, men reduserer antall samsvarende søkeord. Deretter bruker vi innstillingene som er beskrevet ovenfor.

Merk

Med Finn dupliserte søkeord-verktøyet i Google Ads Editor kan du kontrollere om du har flere identiske søkeord i kontoen din. Google Ads Editor er et gratis, nedlastbart program for administrasjon av Google Ads-kontoer. Finn ut mer om Google Ads Editor.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt