Om lignende søkeord i samme annonsegruppe

Annonsene dine er kvalifiserte for visning når et av søkeordene dine samsvarer med termen en bruker søker etter på Google eller hos en av søkepartnerne våre. 

Du kan derimot ha flere søkeord i samme annonsegruppe som har svært lik eller overlappende betydning, og som alle samsvarer med en bestemt søketerm. Det kan for eksempel hende du har søkeordene rørleggere kurs og rørleggere opplæring i den samme annonsegruppen, og at begge kan samsvare med søketermen opplæringskurs for rørleggere. Bare ett av disse søkeordene kan utløse en annonse for søketermen. 

I denne artikkelen forklarer vi hva som skjer når du har lignende søkeord i annonsegruppen som kan samsvare med den samme søketermen. Du kan også lese mer om hva som skjer når du har lignende søkeord i flere forskjellige annonsegrupper.

Merk

Det at du har flere søkeord som kan samsvare med den samme søketermen, skal normalt ikke medføre økte kostnader for din del. Hvilket søkeord som brukes for å legge til en annonse i en auksjon, avgjøres i henhold til innstillingene nedenfor. Når annonsen blir med i auksjonen, sammenlignes den med annonser fra andre annonsører, og kostnad per klikk-prisen din blir minsteprisen som må til for å beholde annonseplasseringen din og alle annonseformatene som vises sammen med annonsen din, for eksempel nettstedslinker.

Slik velges et søkeord

Hvis annonsegruppen din inneholder flere søkeord som kan samsvarer med en søketerm, brukes innstillingene nedenfor for å fastslå hvilket søkeord som brukes for å legge til en annonse i en auksjon. Innstillingene rangeres omtrent i rekkefølgen nedenfor.

 1. Et søkeord som er identisk med søketermen

  Hvis du har et søkeord som er identisk med søketermen, foretrekkes dette søkeordet for å utløse en annonse. Dette gjelder selv om det finnes andre søkeord i annonsegruppen som ligner på søketermen.

  Eksempel

  Tenk deg at søketermen er rørleggere kurs, og at annonsegruppen inneholder både søkeordet rørleggere kurs med fleksibelt samsvar og søkeordet rørleggere med setningssamsvar. I dette eksemplet foretrekkes det fleksible søkeordet rørleggere kurs fordi det er identisk med søketermen rørleggere kurs.

 2. Et søkeord med eksakt samsvar, når søkeordene er like

  Hvis du har flere søkeord som er like, blir søkeordet med eksakt samsvar foretrukket for å utløse annonsen.

  Eksempel

  Hvis søketermen er rørleggere, og annonsegruppen din inneholder både søkeordet rørleggere med fleksibelt samsvar og søkeordet rørleggere med eksakt samsvar, blir søkeordet med eksakt samsvar foretrukket i systemet.

 3. Søkeordet som har høyest annonserangering

  Når flere søkeord i annonsegruppen samsvarer med en søketerm, brukes søkeordet med høyest annonserangering, for å utløse en annonse.

  Eksempel

  Tenk deg at du har disse søkeordene i den samme annonsegruppen.

  Søkeord Annonserangering
  rørleggere kurs 1,5
  rørleggere sertifisering kurs 1

  I dette eksempelet foretrekker systemet søkeordet rørleggere kurs fordi det har en høyere annonserangering.

Unntak fra innstillingene

Det finnes et billigere søkeord med en høyere annonserangering

I sjeldne tilfeller gjøres det unntak fra innstillingene ovenfor når et søkeord både er billigere – noe som betyr at det har et lavere CPC-bud – og har en høyere annonserangering.

Eksempel

Tenk deg at noen søker etter rørlegger verktøy, og at annonsegruppen din inneholder søkeordene rørleggere verktøy og rørlegger verktøy.

Søkeord Høyeste CPC-bud Annonsekvalitet Annonserangering
rørleggere verktøy 1 kr høy kvalitet 16
rørlegger verktøy 1,50 kr lav kvalitet 11

Vanligvis foretrekkes søkeordet rørlegger verktøy ettersom det er identisk med søketermen rørleggere verktøy. Søkeordet rørleggere verktøy er imidlertid billigere, og har høyere kvalitet og annonserangering. Derfor foretrekkes rørleggere verktøy i dette tilfellet. Husk at annonserangeringen beregnes hver gang søkeordet ditt samsvarer med en søketerm og annonsen din deltar i en annonseauksjon.

Ett av søkeordene dine har en lav status for søkevolum

Av og til brukes ikke innstillingene ovenfor fordi et søkeord har fått en lav status for søkevolum. Dette er en status som gis til et søkeord som har svært få eller ingen oppføringer i søkeloggen på Google. Søkeord med denne statusen deaktiveres midlertidig og utløser ikke annonser. Hvis du har et søkeord med lavt volum, kommer et annet søkeord til å utløse en annonse for en samsvarende søketerm, selv om søkeordet med lavt volum skulle utløst annonsen i henhold til innstillingene ovenfor.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt