Par līdzīgiem atslēgvārdiem vienā reklāmu kopā

Jūsu reklāmas var tikt rādītas, kad kāds no jūsu atslēgvārdiem atbilst kādas personas meklēšanas vienumam Google tīklā vai meklēšanas partneru vietnēs. 

Taču var gadīties, ka reklāmu kopā ir vairāki atslēgvārdi, kuri ir līdzīgi vai kuru nozīme atkārtojas un kas visi varētu atbilst noteiktam meklēšanas vienumam. Piemēram, vienā reklāmu kopā var būt atslēgvārdi santehniķu kursi vai santehniķu apmācības kursi, un tie abi var atbilst meklēšanas vienumam apmācības kursi santehniķiem. Tikai viens no šiem atslēgvārdiem var aktivizēt reklāmu meklēšanas vienumam. 

Šajā rakstā ir izskaidrots, kas notiek, ja reklāmu kopā ir vairāki atslēgvārdi, kas varētu atbilst vienam meklēšanas vienumam. Varat arī lasīt vairāk par to, kas notiek, ja ir līdzīgi atslēgvārdi dažādās reklāmu kopās.

Piezīme

Ja ir vairāki atslēgvārdi, kas varētu atbilst vienam meklēšanas vienumam, visticamāk, jūsu izmaksas nepalielināsies. To, kurš atslēgvārds tiks izmantots, izvēloties reklāmu izsolei, nosaka tālāk aprakstītās preferences. Tiklīdz reklāma tiek iekļauta izsolē, tā tiek salīdzināta ar citu reklāmdevēju reklāmām, un jūsu maksa par klikšķi ir minimālā summa, kas ir nepieciešama, lai saglabātu jūsu reklāmas pozīciju un reklāmas formātus, kuri tiek rādīti kopā ar reklāmu, piemēram, vietņu saites.

Kā tiek atlasīts atslēgvārds

Ja reklāmu kopā ir vairāki atslēgvārdi, kas varētu atbilst meklēšanas vienumam, tālāk norādītās preferences tiek izmantotas, lai noteiktu, kurš atslēgvārds tiks izmantots, izvēloties reklāmu izsolei. Tālāk ir norādīta aptuvena preferenču secība.

 1. Meklēšanas vienumam identisks atslēgvārds

  Ja atslēgvārds ir identisks meklēšanas vienumam, šis atslēgvārds tiek izvēlēts reklāmas aktivizēšanai. Šis atslēgvārds tiek izmantots arī tad, ja reklāmu kopā ir citi atslēgvārdi, kas ir līdzīgi meklēšanas vienumam.

  Piemērs

  Pieņemsim, ka meklēšanas vienums ir santehniķu kursi un jūsu reklāmu kopā ir gan plašās atbilstības atslēgvārds santehniķu kursi, gan frāzes atbilstības atslēgvārds santehniķis. Šajā piemērā plašās atbilstības atslēgvārdam santehniķu kursi ir priekšroka, jo tas ir identisks meklēšanas vienumam santehniķu kursi.

 2. Precīzās atbilstības atslēgvārds, ja atslēgvārdi ir vienādi

  Ja ir vairāki vienādi atslēgvārdi, reklāmas aktivizēšanai tiek izvēlēts precīzās atbilstības atslēgvārds.

  Piemērs

  Ja meklēšanas vienums ir santehniķis un reklāmu kopā ir ietverts gan plašās atbilstības atslēgvārds santehniķis, gan precīzās atbilstības atslēgvārds santehniķis, tiek izvēlēts precīzās atbilstības atslēgvārds.

 3. Atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu

  Ja reklāmu kopā ir vairāki atslēgvārdi, kas atbilst meklēšanas vienumam, reklāmas aktivizēšanai tiek izvēlēts atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu.

  Piemērs

  Pieņemsim, ka reklāmu kopā ir tālāk norādītie atslēgvārdi.

  Atslēgvārds Reklāmas rangs
  santehniķu kursi 1,5
  santehniķu sertifikācijas kursi 1

  Šajā piemērā tiks izvēlēts atslēgvārds santehniķu kursi, jo tā reklāmas rangs ir augstāks.

Preferenču izņēmums

Ir pieejams lētāks atslēgvārds, kura reklāmas rangs ir augstāks.

Retos gadījumos var tikt pieļauts iepriekš minēto preferenču izņēmums, ja atslēgvārdam ir augstāks reklāmas rangs un ja tas ir lētāks (tam ir mazāka maksas par klikšķi (MPK) cena).

Piemērs

Pieņemsim, ka tiek izmantots meklēšanas vaicājums santehniķa darbarīks un jūsu reklāmu kopā ir atslēgvārdi santehniķu darbarīki un santehniķa darbarīks.

Atslēgvārds Maksimālā MPK cena Reklāmas kvalitāte Reklāmas rangs
santehniķu darbarīki 0,10 ASV dolāri augsta kvalitāte 16
santehniķa darbarīks 0,15 ASV dolāri zema kvalitāte 11

Parasti tiktu izmantots atslēgvārds santehniķa darbarīks, jo tas ir identisks meklēšanas vienumam santehniķa darbarīks. Tomēr atslēgvārds santehniķu darbarīki ir lētāks, tam ir augstāka kvalitāte un augstāks reklāmas rangs. Tādēļ šajā gadījumā tiks izmantots atslēgvārds santehniķu darbarīki. Paturiet prātā, ka reklāmas rangs tiek aprēķināts ikreiz, kad jūsu atslēgvārds atbilst meklēšanas vienumam un jūsu reklāma piedalās reklāmu izsolē.

Vienam no atslēgvārdiem ir mazs meklēšanas vaicājumu skaits

Dažos gadījumos iepriekš minētās preferences netiek lietotas tādēļ, ka atslēgvārdam ir piešķirts statuss Mazs meklēšanas vaicājumu skaits. Šis statuss tiek piešķirts atslēgvārdam ar ļoti mazu meklēšanas vēsturi Google tīklā vai pavisam bez tās. Atslēgvārdi ar šādu statusu īslaicīgi ir neaktīvi un neaktivizē reklāmas. Tādējādi, ja jums ir atslēgvārds ar mazu meklēšanas vaicājumu skaitu, reklāmu atbilstošajam meklēšanas vienumam aktivizēs cits atslēgvārds, pat ja saskaņā ar iepriekš minētajām preferencēm reklāma būtu jāaktivizē atslēgvārdam ar mazu meklēšanas vaicājumu skaitu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.