Σχετικά με τις παρόμοιες λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων

Οι διαφημίσεις σας μπορούν να προβληθούν όταν μία από τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει αντιστοιχεί με τον όρο αναζήτησης κάποιου χρήστη στο Google ή σε ιστοτόπους συνεργατών αναζήτησης. 

Ωστόσο, εντός μιας ομάδας διαφημίσεων μπορεί να υπάρχουν πολλές λέξεις-κλειδιά που είναι παρόμοιες ή αλληλεπικαλύπτονται νοηματικά. Όλες αυτές οι παρόμοιες λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να αντιστοιχούν με έναν δεδομένο όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε συμπεριλάβει τις λέξεις-κλειδιά σεμινάριο για υδραυλικούς και εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς στην ίδια ομάδα διαφημίσεων. Και οι δύο αυτές λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με τον όρο αναζήτησης εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς. Όμως, μόνο μία από αυτές τις λέξεις-κλειδιά μπορεί να ενεργοποιήσει την προβολή διαφήμισης για τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. 

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι συμβαίνει όταν στην ομάδα διαφημίσεων υπάρχουν πολλές λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με τον ίδιο όρο αναζήτησης. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε περισσότερα για το τι συμβαίνει όταν υπάρχουν παρόμοιες λέξεις-κλειδιά σε διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων.

Σημείωση

Η ύπαρξη πολλών λέξεων-κλειδιών που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον ίδιο όρο αναζήτησης δεν αυξάνει το κόστος σας με κανέναν τρόπο. Το σύνολο των προτιμήσεων που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω καθορίζει ποια λέξη-κλειδί χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε δημοπρασία. Μόλις η διαφήμιση εισέλθει στη δημοπρασία, συγκρίνεται με τις διαφημίσεις άλλων διαφημιζόμενων και το κόστος ανά κλικ είναι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, για να υπερβείτε τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης και να ξεπεράσετε την κατάταξη διαφήμισης του ανταγωνιστή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από εσάς.(αν υπάρχει).

Τρόπος επιλογής λέξης-κλειδιού

Αν σε μια ομάδα διαφημίσεων υπάρχουν πολλές λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον ίδιο όρο αναζήτησης, οι παρακάτω προτιμήσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ποια λέξη-κλειδί θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε δημοπρασία. Οι προτιμήσεις κατατάσσονται περίπου με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω.

 1. Λέξη-κλειδί που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης

  Αν υπάρχει μια λέξη-κλειδί που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης, αυτή η λέξη-κλειδί θα προτιμηθεί για την ενεργοποίηση μιας διαφήμισης. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν στην ομάδα διαφημίσεων υπάρχουν περισσότερες από μία λέξεις-κλειδιά παρόμοιες με τον όρο αναζήτησης.

  Παράδειγμα

  Ας υποθέσουμε ότι ο όρος αναζήτησης είναι σεμινάριο για υδραυλικούς και η ομάδα διαφημίσεων περιλαμβάνει τόσο τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης σεμινάριο για υδραυλικούς όσο και τη λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης υδραυλικός. Σε αυτό το παράδειγμα, θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης σεμινάριο για υδραυλικούς, επειδή είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης σεμινάριο για υδραυλικούς.

 2. Λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης όταν οι λέξεις-κλειδιά είναι πανομοιότυπες

  Αν έχετε πολλές λέξεις-κλειδιά που είναι ίδιες, για την ενεργοποίηση μιας διαφήμισης προτιμάται η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης.

  Παράδειγμα

  Αν ο όρος αναζήτησης είναι υδραυλικός και η ομάδα διαφημίσεων περιλαμβάνει τόσο τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης υδραυλικός όσο και τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης υδραυλικός, τότε θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης.

 3. Λέξη-κλειδί που έχει την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης

  Όταν πολλές λέξεις-κλειδιά στην ομάδα διαφημίσεων αντιστοιχούν με έναν όρο αναζήτησης, για την ενεργοποίηση μιας διαφήμισης θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

  Παράδειγμα

  Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν οι εξής λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων.

  Λέξη-κλειδί Κατάταξη διαφήμισης
  σεμινάριο για υδραυλικούς 1,5
  σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς 1

  Σε αυτό το παράδειγμα, η λέξη-κλειδί σεμινάριο για υδραυλικούς θα προτιμηθεί λόγω υψηλότερης Κατάταξης διαφήμισης.

Εξαίρεση από τις προτιμήσεις

Υπάρχει λέξη-κλειδί με υψηλότερο Δείκτη ποιότητας και υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης

Σε σπάνιες περιπτώσεις,ενδέχεται να γίνει εξαίρεση από τις παραπάνω προτιμήσεις, όταν η προτιμώμενη λέξη-κλειδί έχει χαμηλή κατάταξη διαφήμισης και δεν πληροί τις προϋποθέσεις προβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί λέξη-κλειδί με υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης. Λάβετε υπόψη ότι η κατάταξη διαφήμισης υπολογίζεται κάθε φορά που η λέξη-κλειδί αντιστοιχεί σε έναν όρο αναζήτησης και η διαφήμιση εισάγεται σε μια δημοπρασία διαφήμισης.

Μία από τις λέξεις-κλειδιά βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλού όγκου αναζήτησης

Ενδέχεται να υπάρξουν φορές που οι παραπάνω προτιμήσεις δεν θα εφαρμοστούν, επειδή σε μια λέξη-κλειδί έχει αποδοθεί κατάσταση χαμηλού όγκου αναζήτησης. Αυτή είναι μια κατάσταση που δίνεται σε μια λέξη-κλειδί που διαθέτει πολύ μικρό ή ανύπαρκτο ιστορικό αναζήτησης στο Google. Οι λέξεις-κλειδιά με αυτήν την κατάσταση είναι προσωρινά ανενεργές και δεν ενεργοποιούν διαφημίσεις. Συνεπώς, αν έχετε μια λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης, θα παρατηρήσετε ότι για έναν αντίστοιχο όρο αναζήτησης η διαφήμιση ενεργοποιείται από μια διαφορετική λέξη-κλειδί, ακόμα και αν, σύμφωνα με τις παραπάνω προτιμήσεις, η λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης θα έπρεπε να ήταν αυτή που θα ενεργοποιούσε τη διαφήμιση.

Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης

Αν στον λογαριασμό σας υπάρχουν εκατοντάδες λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχούν με τον όρο αναζήτησης, θα παραβλεφθούν αυτόματα ορισμένες διπλότυπες λέξεις-κλειδιά. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστούν οι προτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι αντιγράφετε μια ομάδα διαφημίσεων 5.000 φορές και έχετε πλέον 5.000 παρουσίες της λέξης-κλειδιού "υδραυλικός" στον λογαριασμό σας. Όταν ένας χρήστης αναζητήσει τον όρο "υδραυλικός", δεν θα γίνει επεξεργασία και των 5000 παρουσιών της λέξης-κλειδί, αλλά θα μειωθεί ο αριθμός των λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης. Κατόπιν, θα χρησιμοποιηθούν οι προτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο εύρεσης διπλότυπων λέξεων-κλειδιών στο Google Ads Editor, για να ελέγξετε αν υπάρχουν πολλές πανομοιότυπες λέξεις-κλειδιά στον λογαριασμό σας. Το Google Ads Editor είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε μέσω διαδικτύου και να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Ads Editor.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας