Σχετικά με τις παρόμοιες λέξεις-κλειδιά σε λογαριασμό Google Ads

Οι διαφημίσεις σας είναι κατάλληλες για εμφάνιση, όταν μία από τις λέξεις-κλειδιά αντιστοιχεί στον όρο αναζήτησης κάποιου χρήστη στο Google ή σε ιστοτόπους συνεργατών αναζήτησης.

Ωστόσο, σε έναν λογαριασμό, μπορεί να έχετε διάφορες λέξεις-κλειδιά που είναι παρόμοιες ή παρεμφερείς σε σημασία και θα μπορούσαν όλες να αντιστοιχιστούν με συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε συμπεριλάβει τις λέξεις-κλειδιά σεμινάριο για υδραυλικούς και εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς στην ίδια ομάδα διαφημίσεων. Και οι δύο αυτές λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με τον όρο αναζήτησης εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς. Όμως, μόνο μία από αυτές τις λέξεις-κλειδιά μπορεί να ενεργοποιήσει την προβολή διαφήμισης για τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι συμβαίνει όταν ο λογαριασμός σας έχει πολλές λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν στον ίδιο όρο αναζήτησης από μεμονωμένη ομάδα διαφημίσεων ή από διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων στον ίδιο λογαριασμό.

Σημείωση: Αν πολλές λέξεις-κλειδιά από τον ίδιο λογαριασμό είναι κατάλληλες για αντιστοίχιση με τον ίδιο όρο αναζήτησης, τότε δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη δημοπρασία. Το σύνολο των προτιμήσεων που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω καθορίζει ποια λέξη-κλειδί χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε δημοπρασία. Μόλις η διαφήμιση εισέλθει στη δημοπρασία, συγκρίνεται με τις διαφημίσεις άλλων διαφημιζομένων και το κόστος ανά κλικ είναι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, για να υπερβείτε τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης και να ξεπεράσετε την κατάταξη διαφήμισης του ανταγωνιστή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από εσάς (αν υπάρχει).

Πώς επιλέγεται η λέξη-κλειδί

Αν ο λογαριασμός σας περιέχει πολλές λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον ίδιο όρο αναζήτησης, οι παρακάτω προτιμήσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ποια λέξη-κλειδί θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε δημοπρασία.

1. Λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης

Αν έχετε μια λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης, θα προτιμηθεί αυτή η λέξη-κλειδί για την ενεργοποίηση της διαφήμισης. Αυτό ισχύει ακόμη και αν υπάρχουν άλλες λέξεις-κλειδιά στον λογαριασμό σας που είναι παρόμοιες με τον όρο αναζήτησης.

Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο όρος αναζήτησης είναι σεμινάριο για υδραυλικούς και ότι ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει τις λέξεις-κλειδιά ακριβούς αντιστοίχισης [σεμινάριο για υδραυλικούς] και [εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς], καθώς και τη λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης "σεμινάριο για υδραυλικούς. Σε αυτό το παράδειγμα, η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης [σεμινάριο για υδραυλικούς] προτιμάται, επειδή είναι ακριβής αντιστοίχιση και πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης σεμινάριο για υδραυλικούς.

2. Λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης με διορθωμένη ορθογραφία

Αν μια λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης στον λογαριασμό σας είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης με διορθωμένη ορθογραφία, τότε θα προτιμηθεί αυτή η λέξη-κλειδί. Συνήθως, οι όροι αναζήτησης με διορθωμένη ορθογραφία μπορούν να αναγνωριστούν αν η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google παρέχει την επιλογή Εμφανίζονται αποτελέσματα για με τον διορθωμένο όρο.

Σημείωση: Ακόμη και αν ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει λέξεις-κλειδιά ευρείας αντιστοίχισης και αντιστοίχισης φράσης που είναι πανομοιότυπες με τον όρο αναζήτησης που έχει λανθασμένη ορθογραφία, σε αυτήν την περίπτωση θα προτιμηθεί πάλι η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης.
Παράδειγμα
Αν ο όρος αναζήτησης είναι υδραλικοί και ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης [υδραυλικοί] και τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης "υδραλικοί", τότε προτιμάται η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης, ακόμη και αν υπάρχει λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης που αντιστοιχίζεται ακριβώς στο ερώτημα.

3. Λέξη-κλειδί που έχει την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης

Όταν αντιστοιχίζονται αρκετές λέξεις-κλειδιά με έναν όρο αναζήτησης, τότε προτιμάται η λέξη-κλειδί με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης για την ενεργοποίηση της διαφήμισης.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αυτές τις λέξεις-κλειδιά στον λογαριασμό σας.

Λέξη-κλειδί Κατάταξη διαφήμισης
σεμινάριο για υδραυλικούς 1,5
[σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς] 1

Για τον όρο αναζήτησης πιστοποιημένο σεμινάριο για υδραυλικούς, θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης "σεμινάριο για υδραυλικούς", επειδή έχει υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης από τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης [σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς]. Η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης [σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς] δεν προτιμάται, επειδή δεν είναι πανομοιότυπη αντιστοίχιση του όρου αναζήτησης ή του όρου αναζήτησης με διορθωμένη ορθογραφία.

Εξαίρεση από τις προτιμήσεις

Καμπάνια που βρίσκεται σε περιορισμό βάσει προϋπολογισμού

Ο ημερήσιος προϋπολογισμός της καμπάνιας μπορεί να επηρεάσει κατά πόσο θα εφαρμόζονται οι παραπάνω προτιμήσεις. Αν μια λέξη-κλειδί είναι σε μια καμπάνια με περιορισμό βάσει προϋπολογισμού, κάτι που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της καμπάνιας δεν είναι αρκετά υψηλός για να συγκεντρώσει το σύνολο της δυνητικής επισκεψιμότητας, η λέξη-κλειδί δεν θα είναι πάντοτε σε θέση να ενεργοποιήσει μια διαφήμιση, ακόμα και αν σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε. Αυτό συμβαίνει για να αποτρέπεται μεγάλη υπέρβαση του προϋπολογισμού από τις καμπάνιες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να αποφύγετε την εξάντληη του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι οι καμπάνιες σας ονομάζονται "Βουλωμένοι νιπτήρες" και "Χαλασμένος θερμοσίφωνας". Στην καμπάνια Βουλωμένοι νιπτήρες, έχετε τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης υδραυλικός και στην καμπάνια Χαλασμένος θερμοσίφωνας, έχετε τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης υδραυλικός.

Με όλα τα άλλα να είναι όμοια, η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης στην καμπάνια Βουλωμένοι νιπτήρες θα ενεργοποιούσε μια διαφήμιση, όταν κάποιος χρήστης αναζητούσε τον όρο υδραυλικός, επειδή προτιμάται περισσότερο. Ωστόσο, αν η καμπάνια Βουλωμένοι νιπτήρες έχει περιορισμό βάσει προϋπολογισμού, τότε η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης σε αυτήν την καμπάνια δεν θα μπορούσε μερικές φορές να ενεργοποιήσει μια διαφήμιση. Αυτό σημαίνει ότι τη διαφήμιση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει η λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης στην καμπάνια Χαλασμένος θερμοσίφωνας.

Μία από τις λέξεις-κλειδιά δεν είναι κατάλληλη για την ενεργοποίηση μιας διαφήμισης

Ενδέχεται να υπάρξουν φορές που οι παραπάνω προτιμήσεις δεν θα εφαρμοστούν, επειδή κάποια λέξη-κλειδί δεν είναι κατάλληλη για την ενεργοποίηση της διαφήμισης. Αυτοί οι λόγοι είναι οι εξής:

  • Μια λέξη-κλειδί έχει κατάσταση χαμηλού όγκου αναζητήσεων. Αυτή είναι μια κατάσταση που δίνεται σε μια λέξη-κλειδί που διαθέτει πολύ μικρό ή ανύπαρκτο ιστορικό αναζήτησης στο Google. Οι λέξεις-κλειδιά με αυτήν την κατάσταση είναι προσωρινά ανενεργές και δεν ενεργοποιούν διαφημίσεις. Συνεπώς, αν έχετε μια λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης, θα παρατηρήσετε ότι για έναν αντίστοιχο όρο αναζήτησης η διαφήμιση ενεργοποιείται από μια διαφορετική λέξη-κλειδί, ακόμα και αν, σύμφωνα με τις παραπάνω προτιμήσεις, η λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης θα έπρεπε να ήταν αυτή που θα ενεργοποιούσε τη διαφήμιση.
  • Όλα τα δημιουργικά ή/και οι σελίδες προορισμού για την ομάδα διαφημίσεων έχουν απορριφθεί.
  • Δεν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια στόχευσης της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεων. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα διαφημίσεων με κατάλληλη λέξη-κλειδί στοχεύει συγκεκριμένη τοποθεσία και ο όρος αναζήτησης του χρήστη που αντιστοιχίζεται με αυτήν τη λέξη-κλειδί δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ότι δεν θα είναι δυνατή η προβολή αυτής της λέξης-κλειδιού.

Λέξεις-κλειδιά και δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης είναι ισοδύναμες με τις μη ακριβείς λέξεις-κλειδιά για την επιλογής της προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι αν μια λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης δεν προτιμάται με βάση τους παραπάνω κανόνες, τότε επιλέγονται οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης με βάση την κατάταξη διαφήμισης σε σχέση με άλλες μη ακριβείς λέξεις-κλειδιά στον λογαριασμό. Ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις όσον αφορά τις προτιμήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας