Hintatarjouksen muokkaukset

Hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainoksia harvemmin tai useammin sen mukaan, missä, milloin ja miten käyttäjät tekevät hakuja. Joskus klikkaus voi esimerkiksi olla sinulle tavallista arvokkaampi, jos se tulee älypuhelimesta, tiettyyn aikaan päivästä tai tietystä sijainnista.

Tässä artikkelissa kerrotaan erityyppisistä hintatarjouksen muokkauksista ja niiden vaatimuksista sekä siitä, miten useat muokkaukset toimivat yhdessä ja mitkä asetukset ovat käytettävissä erityyppisten kampanjoiden yhteydessä.

Jos tarvitset lisätietoja hintatarjouksen muokkausten määrittämisestä, lue hintatarjouksen muokkausten lisäämistä ja poistamista koskevat ohjeet.

Hintatarjouksen muokkausten toimintaperiaate

Hintatarjouksen muokkaukset määritetään prosentteina.

Oletetaan, että sinulla on kampanja, joka toimii hyvin mobiililaitteissa ja jonka korkein klikkauskohtainen hintatarjous on 1 €. Jos haluat näyttää mainoksesi nykyistä useammille mobiililaitteita käyttäville asiakkaille, voit korottaa hintatarjouksen muokkausta 20 prosentilla mobiililaitteilla tehtäviä hakuja varten. Tällöin lopullinen hintatarjouksesi on 1,20 euroa. Laskutoimitus on esitetty alla:

Lähtöhintatarjous: 1 €
Mobiililaitteiden hintatarjouksen muokkaus: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €
Lopullinen hintatarjous mobiililaitteilla tehtäviä hakuja varten: 1,20 €

Otetaan vielä toinen esimerkki, jossa sinulla on 1 euron hintatarjous, jota haluat pienentää. Voit muuttaa hintatarjouksesi 0,80 euroksi valitsemalla Pienennä 20 %.

Hintatarjouksen muokkauksen tyypit

Laite

Laitteen hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainoksen useammin tai harvemmin tietyillä laitteilla, kuten tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteilla, tehtyjen hakujen yhteydessä.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät
 • Jos määrität laitteen hintatarjouksen muokkauksen tietylle kampanjalle ja kyseisen kampanjan mainosryhmälle, mainosryhmän hintatarjouksen muokkausta käytetään lopullisen hintatarjouksen määrittämiseen.

Vaihteluväli

 • −100 – +900 %
 • Voit poistaa käytöstä mainosten näytön tietyllä laitteella pienentämällä laitetta koskevaa hintatarjousta 100 prosentilla. Jos olet pienentänyt kampanjan hintatarjousta 100 prosentilla tietylle laitteelle, tämän laitteen mainosryhmätason muokkausta ei käytetä.

Näytä ohjeet: Laitteen hintatarjouksen muokkauksen asettaminen

Klikkaa alla olevaa Näytä ohjeet ‑painiketta, jos haluat siirtyä tilillesi ja saada ohjeet hintatarjouksen muokkauksen määrittämiseen mobiililaitteille. Vaihtoehtoisesti voit myös lukea hintatarjouksen muokkauksen lisäämistä ja poistamista koskevat ohjeet.
Näytä ohjeet
Sijainti

Sijainnin hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainostasi nykyistä useammin tai harvemmin tietyissä maissa tai kaupungeissa tai muilla maantieteellisillä alueilla oleville asiakkaille. Voit myös käyttää sijaintilaajennuskohdistusta, jos haluat asettaa eri hintatarjouksia yrityksesi lähistöllä oleville asiakkaille.

Käyttökohteet

 • Kampanjat

Alue

 • –90 – +900 %
Mainosten ajoitus

Mainosten ajoituksen hintatarjouksen muokkausten avulla voit korottaa tai pienentää hintatarjouksia kampanjoille, jotka näkyvät vain tiettyinä päivinä tai vuorokaudenaikoina. Tämä edellyttää, että määrität ensin muokatun mainosten esitysaikataulun.

Käyttökohteet

 • Kampanjat

Alue

 • –90 – +900 %
Suosituin sisältö (tarkennettu)

Voit asettaa hintatarjouksen muokkauksia YouTubessa ja Display‑verkostossa sisällölle, joka on järjestelmämme laskelmien mukaan keskimääräistä suositumpaa, jolla on keskimääräistä enemmän näyttökertoja ja liikennettä ja jonka katsojat aktivoituvat keskimääräistä useammin. Jos mainoksesi voidaan näyttää tällaisen sisällön yhteydessä, Google Ads korottaa hintatarjoustasi se mukaan, mikä on määrittämäsi hintatarjouksen muokkaus. Voit asettaa hintatarjouksia sisällölle YouTubessa tai Google Display ‑verkoston sovelluksissa ja sivustoilla.

Käyttökohteet

 • Mainosryhmät

Alue

 • 0 – +500 %
Kohdistustavat (tarkennettu)

Voit määrittää hintatarjouksen muokkauksia aiheille, sijoitteluille ja muille kohdistustavoille kampanjatyypeissä, joissa näytetään mainoksia Display-verkostossa ja hakuverkostossa. Lue lisää yleisöjen (kiinnostuksen kohteiden ja uudelleenmarkkinointiluetteloiden) lisäämisestä mainosryhmään.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät

Alue

 • –90 – +900 %
Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot (tarkennettu)

Voit määrittää hintatarjouksen muokkauksia mainosryhmiesi uudelleenmarkkinointiluetteloille, jos haluat näyttää mainoksia näissä luetteloissa oleville käyttäjille. Voit esimerkiksi korottaa hintatarjousta 25 prosentilla niille käyttäjille, jotka ovat käyneet sivustollasi 30 viime päivän aikana. Ellet ole vielä määrittänyt uudelleenmarkkinointiluetteloa, lue lisää Google Adsin hakumainosten uudelleenmarkkinointiluetteloista.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät

Alue

 • –90 – +900 %
Interaktiot (puhelumuokkaukset)

Voit korottaa mobiililaitteiden hintatarjousta, jotta puheluinteraktiomainoksia näytetään entistä useammin matkapuhelinten käyttäjille. Interaktioiden hintatarjouksen muokkaukset vaikuttavat siihen, kuinka usein puhelulaajennus- ja vain soitto ‑mainoksiasi näytetään käyttäjille. Interaktioiden hintatarjouksia muokkaamalla voit hallita sitä, miten usein interaktio näytetään mainoksessasi ja miten potentiaaliset asiakkaat ottavat yhteyttä yritykseesi.

Käyttökohteet

 • Kampanjat uudessa Google Adsissa

Vaihteluväli

 • −90 – +900 %
Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli ja kotitalouden tulot)

Hintatarjousten muokkausten avulla voit kohdistaa mainokset potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat tiettyä sukupuolta tai tietyissä ikä‑ tai tuloluokissa. Demografisten hintatarjousten muokkaukset määrittävät, miten usein mainoksiasi näytetään valitsemallesi yleisölle, jotta saat jokaisesta näyttökerrasta suurimman mahdollisen hyödyn. Lue lisää demografisesta targetoinnista.

Käyttökohteet

 • Kampanjat ja mainosryhmät uudessa Google Adsissa

Vaihteluväli

 • –90 – +900 %

Hintatarjouksen muokkauksen kelpoisuus

Kampanjatyyppi

Laite

Sijainti

Mainosten esitysaikataulu

Suosituin sisältö (Display-verkosto, YouTube)

Kohdistustapa

Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot (hakuverkosto)

Interaktiot (puhelumuokkaukset)

Demografiset tiedot

Hakuverkostokampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Display-verkoston kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei käytössä

Kyllä

Shopping-kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei käytössä

Ei

Video-kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei käytössä

Ei

Sovelluskampanja

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Älykäs kampanja

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Älykkäissä kampanjoissa ja Sovelluskampanjoissa Googlen koneoppimisteknologia muokkaa hintatarjouksia automaattisesti ja saumattomasti mainontatavoitteidesi perusteella, jotta kampanjasi toimisivat mahdollisimman tehokkaasti.

Automaattiset hintatarjoukset

 • Jos kampanjassasi on käytössä jokin muu automaattinen hintatarjousstrategia kuin Maksimoi klikkaukset, et voi käyttää mainosten ajoituksen hintatarjouksen muokkauksia.
 • CPA‑tavoite ‑hintatarjousstrategiaa käytettäessä laitteen hintatarjouksen muokkaukset muuttavat hintatarjouksesi sijasta CPA‑tavoitettasi.
 • Tavoiteltu mainostuotto ‑hintatarjousstrategiaa käytettäessä ainoa käytettävissä oleva laitteen hintatarjouksen muokkaus on –100 %.

Useiden hintatarjouksen muokkausten määrittäminen

Jos määrität kampanjallesi useamman kuin yhden hintatarjouksen muokkauksen, ne kerrotaan keskenään, jotta saadaan selville, kuinka paljon hintatarjouksesi nousee tai laskee. Jos sinulla on useita laitteen hintatarjousten muokkauksia, ne toimivat eri tavalla.

Muista, että hintatarjousten muokkaukset eivät saa yhteensä saada aikaan yli 900 prosentin suuruista hintatarjousten korotusta. Jos esimerkiksi 1 euron hintatarjouksella on 900 prosentin korotus laitteelle ja 900 prosentin korotus sijainnille, hintatarjoukseksi tulee vain 10 euroa. Jos liität useita hintatarjouksen muokkauksia yhteen, alin mahdollinen hintatarjouksen muokkaus on –90 %.

Useita laitteen hintatarjouksen muokkauksia

Jos määrität laitteen hintatarjouksen muokkauksen sekä kampanjatasolla että mainosryhmätasolla, mainosryhmätason laitteen hintatarjouksen muokkausta käytetään lopullisen hintatarjouksen määrittämiseen. Mainosryhmätason laitteen hintatarjouksen muokkausta ei kuitenkaan käytetä, jos kampanjan laitteen hintatarjouksen muokkaus on –100 %.

Useita sijainnin hintatarjousten muokkauksia

Samaa sijaintia koskevia useita muokkauksia ei yhdistetä. Jos määrität +50 prosentin muokkauksen Ranskalle ja +100 prosentin muokkauksen Pariisille, vain tarkimman sijainnin eli Pariisin muokkausta käytetään Pariisista peräisin olevalle liikenteelle.

Useita Display-verkoston sisällön hintatarjouksen muokkauksia

Voit asettaa mainosryhmätasolla hintatarjouksen muokkauksia Display-verkoston kampanjoiden tietylle kohdistustavalle Display-välilehdellä sekä suosituimmalle sisällölle Asetukset-välilehdellä. Jos mainoksesi voidaan näyttää tietyssä sijoittelussa, joka täyttää suosituimman sisällön vaatimukset, Google Ads voi käyttää kahta hintatarjouksen muokkausta. Toinen niistä voi perustua tiettyyn kohdistustapaan (esimerkiksi aiheeseen) ja toinen voidaan määrittää suosituimmalle sisällölle. Lisätietoja Display-verkoston hintatarjouksista

Esimerkki

Oletetaan, että luot Suomeen kohdistuvan kampanjan kaikkia viikonpäiviä varten. Olet asettanut mainosryhmän suurimmaksi klikkauskohtaiseksi hintatarjoukseksi 1 euron. Päätät korottaa Turun hintatarjousta 20 prosentilla ja pienentää lauantain hintatarjousta 50 prosentilla. Hintatarjouksesi haulle, joka tehdään Turussa lauantaina, on 0,60 €. Laskutoimitus on esitetty alla:

Lähtöhintatarjous: 1 €
Turku-muokkaus: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €
Lauantai-muokkaus: 1,20 € + (1,20 € x –50 %) = 0,60 €
Turussa lauantaina tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 0,60 €
Turussa sunnuntain ja perjantain välillä tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 1,20 €
Muissa kaupungeissa lauantaina tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 0,50 €
Muissa kaupungeissa sunnuntain ja perjantain välillä tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 1,00 €

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun