Podobné publiká v Obsahovej sieti

Podobné publiká predstavujú funkciu zacielenia založenú na zoznamoch dát prvej strany, najčastejšie remarketingových zoznamoch, ktorá vám pomôže rozšíriť dosah vašich publík s najvyššou výkonnosťou prostredníctvom zacielenia na nových používateľov s podobnými charakteristikami, aké majú vaši návštevníci webu.

Skôr než začnete

Zacielenie na podobné publiká je k dispozícii pre Obsahovú sieť, Vyhľadávaciu sieť, YouTube, Gmail, Vlastné zoznamy zákazníkov a aplikácie. Zoznamy podobných publík sa vytvoria automaticky a aktualizujú sa v reálnom čase, keď nastavíte v knižnici Správcu publika služby Google Ads aspoň jeden vhodný zoznam. Pred použitím Podobných publík vám odporúčame, aby ste mali pripravenú remarketingovú stratégiu. Prečítajte si ďalšie informácie o remarketingu.

Výhody​

 • Väčší dosah: Rozšírte dosah svojej kampane na nových používateľov, ktorí sú podobní vašim existujúcim používateľom, a to až päťnásobne v porovnaní so samotnými remarketingovými zoznamami.
 • Lepší konverzný pomer: Dosiahnite o 41 % viac konverzií skombinovaním Podobných publík a remarketingu v Obsahovej sieti.
 • Používa technológiu strojového učenia: Zoznamy podobných publík sa aktualizujú v reálnom čase pomocou strojového učenia, ktoré analyzuje milióny signálov na optimalizáciu pre výkonnosť.
 • Jednoduchá správa: Zoznamy podobných publík sa automaticky zobrazujú vo vhodných účtoch Google Ads. Účet sa považuje za vhodný, keď bol nájdený dostatok štatisticky významnej podobnosti medzi novými používateľmi a pôvodným remarketingovým zoznamom.
 • Účinné zacielenie: Pôvodné remarketingové zoznamy sú automaticky vylúčené zo zoznamov podobných publík, aby ste zacieľovali iba na nových používateľov.

Zjednodušené zacielenie na publikum

Zacielenie na podobné publiká eliminuje dohady pri hľadaní nových publík tak, že automaticky vyhľadáva nových zákazníkov, ktorí sú podobní vašim existujúcim zákazníkom (napríklad návštevníkom webu alebo ľuďom uskutočňujúcim konverzie). Google Ads použije vaše existujúce zoznamy používateľov a pomocou strojového učenia porozumie, čo majú spoločné, aby našla ďalších podobne zmýšľajúcich zákazníkov. Podobné publiká môžete použiť na nájdenie nových zákazníkov podobných tým, ktorí sa už nachádzajú vo vašich remarketingových zoznamoch, prostredníctvom kritérií ako obľúbené témy a navštevované weby.

Príklad

Povedzme, že ste vytvorili remarketingový zoznam ľudí, ktorí si na vašom webe na predaj kuchynských potrieb kúpili nože na steaky. Podobné publiká vám nepomáhajú osloviť rozsiahlu skupinu ľudí zaujímajúcich sa o varenie, ale namiesto toho identifikujú ľudí v tomto zozname, ktorí pred príchodom na váš web a uskutočnením nákupu prehliadali weby špecificky zamerané na pečenie steakov a vysokokvalitné nože. Na základe toho potom Podobné publiká vyhľadajú ďalších ľudí s podobnými aktivitami.

Zoznamy podobných publík sa automaticky aktualizujú spolu s rozširovaním pôvodného zoznamu a zmenou aktivít ľudí pri prehliadaní. Preto zoznam podobného publika po jeho vytvorení nie je potrebné aktualizovať.

Získanie nových potenciálnych zákazníkov

Podobné publiká vám umožňujú zvýšiť dosah existujúcich remarketingových kampaní a nasmerovať na váš web nových používateľov, u ktorých existuje pravdepodobnosť záujmu o váš produkt alebo službu.

Aj keď títo noví návštevníci z podobných publík nemusia okamžite uskutočniť nákup na vašom webe, ak ste naň pridali remarketingovú značku, môžete ich osloviť neskôr prostredníctvom remarketingového zoznamu. Pridaním zacielenia na podobné publiká môžete intuitívne a jednoducho získať viac návštevníkov svojho webu, a tým viac používateľov do svojich remarketingových zoznamov.

Prípadová štúdia: ZOOT

ZOOT je predajca oblečenia so sídlom v Prahe. Táto firma si stanovila za cieľ rozšíriť potenciálne publikum a viac profitovať zo svojich kampaní. V záujme dosiahnutia týchto cieľov implementovala Podobné publiká a dynamické obsahové reklamy. Dynamické obsahové reklamy zobrazovali produkty, o ktoré mali používatelia záujem, v dôsledku čoho sa zvýšil predaj a celkovo sa zdvojnásobila návratnosť investícií v porovnaní s predchádzajúcimi nastaveniami kampane. Firma ZOOT použila Podobné publiká na oslovenie nových používateľov, ktorých nemali v predchádzajúcich kampaniach. Zoznam podobného publika bol taký efektívny, že počas trvania kampane tvorili noví používatelia 63 % návštevnosti webu firmy ZOOT.

Ako to funguje

Google Ads vyhodnocuje aktivitu pri prehliadaní webov v Obsahovej sieti za posledných 30 dní a získané informácie využíva spolu s obsahom, ktorý si používateľ prehliada, na pochopenie spoločných záujmov a charakteristík ľudí vo vašom remarketingovom zozname. Na základe týchto informácií Google Ads automaticky vyhľadáva nových potenciálnych zákazníkov, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné tým, aké majú ľudia vo vašom remarketingovom zozname. Čím viac charakteristík a záujmov zdieľajú ľudia vo vašom remarketingovom zozname, tým lepšie Podobné publiká fungujú.

Google Ads pri hľadaní podobných publík berie do úvahy milióny aplikácií a webov v Obsahovej sieti. S vašimi remarketingovými zoznamami sa menia aj podobné publiká. Zoznamy podobných publík sú vytvorené pomocou strojového učenia a sú zostavené tak, aby sa mohli dynamicky prispôsobovať meniacim sa trhom a trendom. Tieto modely nájdu používateľov, ktorí sú podobní vašim existujúcim zákazníkom a s najväčšou pravdepodobnosťou vám prinesú výsledky.

Poznámka

Pôvodný remarketingový zoznam je automaticky vylúčený zo zoznamu podobného publika. Ak sa teda návštevníci zo zoznamu podobného publika dostanú na remarketingový zoznam, budú z daného zoznamu podobného publika odobratí.

Splnenie podmienok pre Podobné publiká

Google na základe viacerých faktorov automaticky určí, ktoré z vašich remarketingových zoznamov spĺňajú podmienky pre Podobné publiká. Tieto faktory okrem iného zahŕňajú napríklad:

 • minimálne 100 návštevníkov v pôvodnom zozname (remarketingovom zozname);
 • doba, ktorá uplynula od pridania návštevníkov do pôvodného zoznamu;
 • typy webov, ktoré si títo návštevníci prehliadali;
 • zoznam musí patriť vášmu účtu, nemôže byť zdieľaný.

Na vytvorenie podobných publík možno použiť veľa typov remarketingových zoznamov vrátane návštevníkov webu, používateľov aplikácie, zoznamu zákazníkov, videoremarketingu, riadenia vzťahov so zákazníkmi, služby Google Analytics a ďalších. Vlastné zoznamy nie sú vhodné na použitie. Niekedy nie je k dispozícii dostatok informácií na vytvorenie zoznamu podobného publika. V týchto prípadoch sa zoznam môže zobrazovať v správcovi publík ako nedostupný.

Zoznamy podobných publík sú vytvorené na základe používateľov, ktorí zdieľajú rovnaké charakteristiky ako pôvodné zoznamy, bez akéhokoľvek geolokačného obmedzenia. To znamená, že ak firma sídli napríklad v Kanade, používatelia v zozname podobného publika nebudú obmedzení iba na územie Kanady, ale budú z rôznych miest vo svete.

Veľkosť zoznamu uvedená v správcovi publík zobrazí pokrytie pre všetky možné regióny. Ak chcete pri vytváraní novej kampane dosiahnuť odhad iba pre obmedzený výber požadovaných miest, použite obmedzenia geolokácie.

Na čo treba pamätať

Nepodporujeme vyhľadávanie podobných publík pre zoznamy založené na citlivých kategóriách, ako sú rasa, náboženské presvedčenie, sexuálna orientácia alebo zdravie. Každé použitie Podobných publík sa riadi našimi pravidlami prispôsobenej reklamy. Ľudia, ktorí nechcú byť zahrnutí do podobných publík, môžu túto funkciu deaktivovať v Nastaveniach reklám.

Môže trvať až 72 hodín, kým sa pomocou vášho zoznamu začnú zobrazovať reklamy. 

Osvedčené postupy pre Podobné publiká

 • Použite automatické ponúkanie cien: cena za konverziu podobného publika môže byť až o 25 % vyššia než v prípade remarketingu, pretože dané zoznamy zacieľujú na nových používateľov. Využite cieľovú CZA alebo cieľové ROAS na zlepšenie výsledkov výkonnosti. Ak je hlavnou metrikou úspechu konverzia, použite cieľovú CZA. Vylepšená CZK je model ponúkania cien určený skôr na optimalizáciu pre kliknutia než konverzie.
 • Vytvorte responzívne reklamy: využite dizajn responzívnych reklám vždy, keď je to možné, aby boli vaše reklamy zacielené na najlepších zákazníkov s čo najväčšou presnosťou. Skúste rôzne variácie textu výziev na akciu, obrázky atď.
 • Upravte ponuky: v závislosti od výkonnosti kampane vám vyššia ponuka pomôže zviditeľniť sa alebo nižšia ponuka pomôže ušetriť na rozpočte. Inteligentné ponuky zvyšujú alebo znižujú vaše ponuky za vás pomocou úprav podľa zobrazení.
 • Geolokácie a jazyky: vyhodnoťte, či by ste mali meniť geografické údaje a jazyk z dôvodu konkrétnych aspektov svojej firmy. Napríklad ak vaša firma pôsobí iba na konkrétnych miestach alebo váš web je dostupný v určitých jazykoch.
 • Komunikujte s tretími stranami: ak pozorujete problémy s výkonnosťou vo svojich kampaniach a používate akékoľvek komponenty tretej strany, za pomoci podpory príslušnej tretej strany skontrolujte, či pracuje na vyriešení chýb.
 • Štruktúra kampane: podobné publikum môžete pridať do samostatnej reklamnej skupiny v existujúcej remarketingovej kampani. Odporúčame však vytvoriť si samostatnú kampaň, čo vám umožní lepšie kontrolovať rozpočet, reklamné posolstvá a meranie.
 • Stratégia zoznamu: premyslite si stratégiu remarketingových zoznamov. Bude mať vplyv na to, aké druhy zoznamov podobných publík systém vygeneruje. Ideálne by ste mali svoje plány a ciele zohľadniť už pred nastavením pôvodných remarketingových zoznamov. Odporúčame spustiť kampaň s vašimi najúspešnejšími zoznamami. Môže ísť napríklad o zoznam „podobní návštevníci ako ľudia, ktorí uskutočnili konverziu“ alebo zoznamy s najväčším počtom používateľov.

Časté problémy s Podobnými publikami

Nedostatočný dosah (alebo zoznam podobného publika je príliš malý)

 • Skúste zvýšiť svoju ponuku a preskúmajte metriky skóre zobrazenia. Ponúkanie nízkych cien môže viesť k strate zobrazení, zatiaľ čo ponúkanie vysokých cien môže viesť k príliš rýchlemu vyčerpaniu vášho rozpočtu. Nízke rozpočty môžu obmedzovať, ako často sa vaše reklamy zobrazujú, zatiaľ čo vysoké rozpočty môžu kampane predražovať.
 • Skúste pridať do svojho zacielenia ďalší alebo väčší zoznam podobného publika. Možno ste vybrali zoznam, ktorý je príliš malý.

Zoznam podobného publika sa nevygeneroval

 • Po vytvorení pôvodného zoznamu môže trvať minimálne 48 hodín, kým sa vygeneruje zoznam podobného publika.
 • V prípade malých remarketingových zoznamov (menej ako 500 používateľov) je vyššia pravdepodobnosť, že sa zoznamy podobných publík nevygenerujú.

CZA je príliš vysoká

 • Skúste znížiť cieľovú CZA alebo ponuku. So znížením CZA odporúčame počkať, kým sa dokončí fáza optimalizácie (čo trvá približne dva týždne), a potom začať každý týždeň znižovať cenu o 20 % v závislosti od toho, aké výsledky zoznam dosahuje. Ak je vaša ponuka už nízka, skúste ju zvýšiť. Niekedy sa stáva, že nízka ponuka vám získa prístup iba k inventáru nízkej kvality.
 • Vyskúšajte nové kreatívy reklamy alebo vstupné stránky. Vaše reklamy možno neobsahujú dostatok informácií alebo nie sú dostatočne presvedčivé na to, aby vám získali predaj. Nezabudnite, že zakaždým, keď zmeníte kreatívy, algoritmus bude potrebovať nejaký čas, aby sa zmene prispôsobil a našiel nové vzory.
 • Počas plánovania toho, ako nájdete nových používateľov, myslite na to, ktoré atribúty týchto používateľov sú pre vašu kampaň najdôležitejšie. Okrem toho si premyslite, aký veľký dôraz chcete klásť na konverzie po zobrazení.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory