Om lignende målgrupper i Displaynettverket

Lignende målgrupper er en målrettingsfunksjon basert på lister over førstepartsdata, vanligvis remarketinglister. Du kan bruke funksjonen for å utvide rekkevidden til de mest effektive målgruppene dine ved å målrette mot nye brukere med lignende egenskaper som de besøkende på nettstedet ditt.

Før du begynner

Målretting mot lignende målgrupper er tilgjengelig for Displaynettverket, Søkenettverket, YouTube, Gmail, Kundematch og apper. Lister over lignende målgrupper opprettes automatisk og oppdateres i sanntid når du har konfigurert minst én kvalifisert liste i Audience Center-biblioteket i Google Ads. Vi anbefaler at du har lagt en remarketingstrategi før du kjører lignende målgrupper. Finn ut mer om remarketing.

Fordeler

 • Økt rekkevidde: Du kan utvide rekkevidden for kampanjen din mot nye brukere som ligner på de nåværende brukerne dine, opptil fem ganger mer enn bare med remarketinglister.
 • Forbedret konverteringsfrekvens: Du kan få 41 % flere konverteringer ved å kombinere lignende målgrupper med remarketing i Displaynettverket.
 • Drevet av maskinlæring: Lister over lignende målgrupper oppdateres i sanntid ved hjelp av maskinlæring, som brukes til å analysere millioner av signaler for å optimalisere resultatene.
 • Enkle å administrere: Lister over lignende målgrupper vises automatisk i kvalifiserte Google Ads-kontoer. Kontoer anses som kvalifisert når det finnes tilstrekkelig statistisk signifikant likhet mellom nye brukere og den opprinnelige remarketinglisten.
 • Effektiv målretting: Opprinnelige remarketinglister ekskluderes automatisk fra listene over lignende målgrupper, slik at du målretter utelukkende mot nye brukere.

Forenklet publikumsmålretting

Med målretting mot lignende målgrupper slipper du å gjette når du skal søke etter nye målgrupper, ettersom du automatisk finner nye kunder som ligner på de nåværende kundene dine (f.eks. «besøkende» eller «konverterere»). Google Ads-systemet bruker maskinlæring basert på de nåværende brukerlistene dine for å få innsikt i hva listene har til felles, for dermed å kunne finne flere likesinnede kunder. Du kan bruke lignende målgrupper til å finne nye kunder som ligner dem som allerede er på remarketinglistene dine, ved hjelp av kriterier slik som emner de liker, og nettsteder de besøker ofte.

Eksempel

Tenk deg at du har laget en remarketingliste med personer som har kjøpt biffkniver på nettstedet ditt, der du selger kjøkkenutstyr. I stedet for å hjelpe deg med å nå ut til brede grupper av folk som er interessert i «matlaging», kan vi ved hjelp av lignende målgrupper finne frem til de personene i listen din som har vært inne på nettsteder relatert til «steke biff» og «knivsett av høy kvalitet» før de kom til nettstedet ditt og kjøpte noe der. Ut fra dette blir andre personer med lignende aktivitet funnet.

Listene dine over lignende målgrupper blir automatisk oppdatert etter hvert som den opprinnelige listen blir lengre og nettsurfingsaktiviteten til brukerne endres. Du trenger altså ikke å oppdatere listen over lignende målgrupper etter at den er laget.

Slik skaffer du nye potensielle kunder

Med lignende målgrupper kan du øke rekkevidden for nåværende remarketingkampanjer, og skaffe nettstedet ditt nye brukere som høyst sannsynlig er interessert i produktet eller tjenesten du tilbyr.

Selv om besøkende fra de nye lignende målgruppene ikke kjøper noe på nettstedet ditt umiddelbart, kan du fortsatt nå ut til dem senere via remarketinglister, hvis du har lagt til remarketing-taggen på nettstedet ditt. Ved å legge til målretting mot lignende målgrupper kan du få flere besøkende på nettstedet ditt, og dermed også flere brukere på remarketinglistene dine, på en måte som er intuitiv og enkel å administrere.

Kasusstudie: ZOOT

ZOOT er en klesforhandler i Praha som ønsket å nå ut til en større potensiell målgruppe, og få mer ut av kampanjene sine. For å nå disse målene ble lignende målgrupper og dynamiske bannerannonser tatt i bruk. Med dynamiske bannerannonser ble produkter vist som brukerne var interessert i. Dette resulterte i økt salg og en dobling av avkastningen sammenlignet med kampanjeinnstillingene som hadde vært brukt tidligere. Selskapet brukte lignende målgrupper for å nå ut til nye brukere som det ikke hadde nådd ut til med tidligere kampanjer. Bruken av lister over lignende målgrupper viste seg å være så effektiv at nye brukere utgjorde 63 % av trafikken på ZOOTs nettsted i løpet av kampanjen.

Slik fungerer lignende målgrupper

I Google Ads analyseres aktivitetene på nettsteder i Displaynettverket de siste 30 dagene. Denne informasjonen sammenstilles med innholdet brukeren ser på, for å avdekke felles interesser og egenskaper for brukerne i remarketinglisten din. Ut fra denne informasjonen finner Google Ads-systemet automatisk nye potensielle kunder med lignende interesser og egenskaper som personene i remarketinglisten din. Jo flere egenskaper og interesser personene i remarketinglisten din har til felles, jo bedre fungerer lignende målgrupper.

Google Ads-systemet finner lignende målgrupper ved å se på millioner av apper og nettsteder i Displaynettverket. Etter hvert som remarketinglistene dine endres, endres den lignende målgruppen tilsvarende. Lister over lignende målgrupper opprettes ved hjelp av maskinlæring, og de er utformet slik at de tilpasses endringer i markeder og trender dynamisk. Disse modellene finner brukere som sannsynligvis konverterer eller på annen måte er attraktive kunder, og som har likhetstrekk med eksisterende kunder.

Vær oppmerksom på følgende

Den opprinnelige remarketinglisten din blir automatisk ekskludert fra listen over lignende målgrupper. Hvis besøkende som står på en liste over lignende målgrupper, blir lagt til i remarketinglisten din, blir de altså fjernet fra listen over lignende målgrupper.

Kvalifisering for lignende målgrupper

Google registrerer automatisk hvilke av remarketinglistene dine som er kvalifisert for lignende målgrupper. Dette skjer blant annet på bakgrunn av følgende faktorer:

 • Det er minst 100 besøkende i kildelisten (remarketinglisten).
 • Hvor nylig disse personene ble lagt til i den opprinnelige listen.
 • Hvilke typer nettsteder disse personene har besøkt.
 • Listen må eies av kontoen din, ikke deles.

Mange typer remarketinglister kan brukes til å generere lignende målgrupper, deriblant basert på besøkende på nettstedet, appbrukere, Kundematch, videoremarketing, CRM, Google Analytics og mye mer. Egendefinerte lister er ikke kvalifisert. I enkelte tilfeller finnes det ikke nok informasjon til å generere en liste over lignende målgrupper. I så fall kan det hende at listen vises som «Utilgjengelig» i Målgruppestyring.

Lister over lignende målgrupper opprettes ut fra brukere med de samme egenskapene som brukere i kildelister, uten begrensninger for geolokalisering. Det betyr at hvis en bedrift for eksempel har base i Canada, kommer ikke brukerne i listen over lignende målgrupper bare fra Canada. De kan komme fra forskjellige steder over hele verden.

Listestørrelsen som er tilgjengelig i Målgruppestyring, viser dekning for alle regioner som er mulige. Når du oppretter en ny kampanje, tar du i bruk begrensninger for geolokalisering hvis du ønsker et rekkeviddeanslag bare for et begrenset antall målrettede steder.

Vær oppmerksom på følgende

Det er ikke mulig å finne lignende målgrupper for lister som er basert på sensitive kategorier, for eksempel etnisitet, religion, seksuell legning eller helse. All bruk av lignende målgrupper er underlagt retningslinjene våre for personlig tilpasset annonsering. Folk som ikke ønsker å bli tatt med i lignende målgrupper, kan velge dette bort i annonseinnstillingene sine.

Det kan ta opptil tre døgn før det vises annonser fra listen din. 

Gode fremgangsmåter for lignende målgrupper

 • Bruk automatisk budgivning: Kostnaden per konvertering for lister for lignende målgrupper kan være opptil 25 % høyere enn for remarketinglister, ettersom disse listene målrettes mot nye brukere. Du kan bruke mål-CPA eller mål-ROAS for å oppnå bedre resultater. Hvis det primære resultatmålet ditt er «konvertering», er det lurt å bruke mål-CPA. ECPC er en budgivningsmodell som er utformet for å optimalisere for klikk, i stedet for konverteringer.
 • Gjør annonsene dine responsive: Benytt deg av responsive annonser når det er mulig, slik at annonsene dine målrettes mot de beste kundene med størst presisjon. Forsøk å bruke ulike varianter av tekst, bilder og lignende.
 • Endre budene: Avhengig av kampanjeresultatene dine kan du sørge for at bedriften din skiller seg ut ved å bruke et høyere bud, eller du kan bruke mindre av budsjettet ved å velge et lavere bud. Ved å bruke smart budgivning økes eller reduseres budene dine automatisk ved hjelp av visningsbaserte justeringer.
 • Geolokalisering og språk: Vurder om du bør gjøre endringer i geolokaliseringen eller språket på grunn av bestemte aspekter ved bedriften din. Eksempler på dette er hvis bedriften din bare driver virksomhet på bestemte steder, eller hvis nettstedet ditt bare er tilgjengelig på bestemte språk.
 • Kommuniser med tredjeparter: Hvis du oppdager ytelsesproblemer med kampanjene dine, og du bruker komponenter fra tredjeparter, kan du sjekke tredjepartens brukerstøtte for å finne ut om eventuelle feil er under utbedring.
 • Kampanjestrukturen: Det er mulig å legge til lignende målgrupper i eksisterende remarketingkampanjer i egne annonsegrupper. Vi anbefaler imidlertid at du bruker en egen kampanje for å ha bedre kontroll over budsjett, budskap og målinger.
 • Strategi for lister: Tenk grundig gjennom strategien din for remarketinglister. Strategien har innvirkning på hvilke typer lister over lignende målgrupper som genereres av systemet. Ideelt sett bør du ha planene og målene dine i bakhodet før du konfigurerer de første remarketinglistene. Vi anbefaler at du starter en kampanje basert på de mest effektive listene dine. Det kan for eksempel være en «ligner på brukere som konverterer»-liste, eller dem som har flest brukere.

Vanlige problemer med lignende målgrupper

Ikke nok rekkevidde (eller listen over lignende målgrupper er for kort)

 • Forsøk å øke budet ditt og kontrollere poengsummen din for visninger. Hvis budet er for lavt, kan du gå glipp av visninger, og hvis budet er for høyt, kan du bruke opp budsjettet for raskt. Hvis du har et lavt budsjett, kan det begrense hvor ofte annonsene dine blir vist, og hvis du har et høyt budsjett, kan kampanjer bli dyrere.
 • Forsøk å legge til en ekstra eller større liste over lignende målgrupper for målrettingen din. Du kan ha valgt en liste som er for kort.

Lister over lignende målgrupper genereres ikke

 • Etter at kildelisten er opprettet, kan det ta minst to døgn før listen over lignende målgrupper genereres.
 • Det er mer sannsynlig at korte remarketinglister (med færre enn 500 brukere) ikke genererer lister over lignende målgrupper.

CPA-verdien er for høy

 • Prøv å redusere mål-CPA-en eller budet. Vi anbefaler at du reduserer CPA-verdien ved å vente på at læringsperioden utløper (det tar ca. to uker), og at du deretter reduserer verdien med 20 % én gang i uken, alt etter hvilke resultater listen oppnår. Hvis budet ditt allerede er lavt, kan du prøve å øke det. Noen ganger får du bare tilgang til beholdninger med lav kvalitet hvis du har et lavt bud.
 • Forsøk å lage nye annonsereklamer eller landingssider. Det kan hende at annonsene dine ikke har nok informasjon, eller at budskapet i annonsene ikke er overbevisende nok til at folk kjøper det du tilbyr. Vær oppmerksom på at hver gang du endrer annonsereklamer, går det litt tid før algoritmen tilpasses forandringen og nye mønstre blir oppdaget.
 • Når du skal planlegge hvordan du kan finne nye brukere, kan du tenke på hvilke av brukernes attributter som er viktigst for kampanjen din, og hvor mye vekt du ønsker å legge på visningskonverteringer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt