Tietoja samankaltaisista yleisöistä Display‑verkostossa

Samankaltaiset yleisöt on kohdistusominaisuus, joka perustuu ensimmäisen osapuolen datasta koostuviin luetteloihin (tavallisimmin uudelleenmarkkinointiluetteloihin). Näiden luetteloiden avulla voit laajentaa tehokkaimpien yleisöjesi kattavuutta kohdistamalla mainontasi sellaisille uusille käyttäjille, joilla on samoja ominaisuuksia kuin sivustosi kävijöillä.

Ennen kuin aloitat

Samankaltaisten yleisöjen kohdistus on käytettävissä Display‑verkostossa, hakuverkostossa, YouTubessa, Gmailissa, asiakaskohdistuksessa ja sovelluksissa. Samankaltaisten yleisöjen luettelot luodaan automaattisesti ja päivitetään reaaliaikaisesti sen jälkeen, kun olet määrittänyt vähintään yhden kelvollisen luettelon Google Adsin Audience Center ‑kirjastossa. Suosittelemme, että luot uudelleenmarkkinointistrategian ennen samankaltaisten yleisöjen käyttöönottoa. Lue lisätietoja uudelleenmarkkinoinnista.

Edut​

 • Parempi kattavuus: Kun kohdistat mainontasi nykyisten käyttäjien kaltaisille uusille käyttäjille, kampanjasi kattavuus voi kasvaa jopa viisinkertaiseksi verrattuna siihen, että käyttäisit pelkästään uudelleenmarkkinointiluetteloita.
 • Entistä suurempi konversioprosentti: Käyttämällä samankaltaisia yleisöjä ja Display-verkoston uudelleenmarkkinointia yhdessä voit saada jopa 41 % enemmän konversioita.
 • Koneoppimisen tuomat edut: Samankaltaisten yleisöjen luetteloita päivitetään reaaliaikaisesti. Tässä käytetään koneoppimiseen liittyviä ominaisuuksia, jotka analysoivat miljoonia signaaleja tehokkuuden optimoimiseksi.
 • Hallinnan helppous: Samankaltaisten yleisöjen luettelot näytetään automaattisesti kelvollisilla Google Ads ‑tileillä. Tili katsotaan kelvolliseksi, kun uusien käyttäjien ja alkuperäisen uudelleenmarkkinointiluettelon välillä havaitaan tilastollisesti riittävä samankaltaisuus.
 • Kohdistuksen tehokkuus: Alkuperäiset uudelleenmarkkinointiluettelot suljetaan automaattisesti pois samankaltaisten yleisöjen luetteloista, jotta mainonta kohdistetaan varmasti vain uusille käyttäjille.

Entistä yksinkertaisempi yleisökohdistus

Kun käytät samankaltaisten yleisöjen kohdistusta, sinun ei tarvitse arvailla etsiessäsi uusia yleisöjä. Ominaisuus hakee nykyisten asiakkaidesi (kuten sivuston kävijöiden tai konvertoineiden käyttäjien) kaltaisia uusia asiakkaita automaattisesti. Tutkimalla nykyisiä käyttäjäluetteloitasi ja etsimällä koneoppimisen avulla yhteneväisyyksiä nykyisten ja uusien käyttäjien väliltä Google Ads pyrkii löytämään lisää samanhenkisiä asiakkaita. Samankaltaisten yleisöjen avulla voit etsiä uudelleenmarkkinointiluetteloissasi olevien asiakkaiden kaltaisia uusia asiakkaita käyttämällä erilaisia ehtoja. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi aiheet, joista asiakkaat pitävät, ja sivustot, joilla asiakkaat käyvät usein.

Esimerkki

Oletetaan, että olet luonut uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka ovat ostaneet pihviveitsiä keittiötarvikesivustoltasi. Sen sijaan, että tavoittaisit samankaltaiset yleisöt ‑ominaisuuden avulla paljon ruoanlaitosta kiinnostuneita ihmisiä, saat selville, että kyseisessä luettelossa olevat ihmiset selaavat yleensä erityisesti pihvien paistamista ja laadukkaita veitsisarjoja käsitteleviä sivustoja ennen sivustollesi saapumista ja ostoksen tekemistä. Tämän oivalluksen perusteella samankaltaiset yleisöt ‑ominaisuus löytää muita ihmisiä, joiden toiminta on samankaltaista.

Samankaltaisten yleisöjen luetteloitasi päivitetään automaattisesti alkuperäisen luettelon ja käyttäjien selaustoiminnan muuttumisen myötä. Samankaltaisten yleisöjen luetteloa ei siis tarvitse päivittää sen luomisen jälkeen.

Uusien potentiaalisten asiakkaiden saaminen

Samankaltaisten yleisöjen avulla voit parantaa nykyisten uudelleenmarkkinointikampanjoiden kattavuutta ja ohjata sivustollesi sellaisia uusia käyttäjiä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi.

Vaikka nämä uudet samankaltaisiin yleisöihin kuuluvat kävijät eivät heti tekisikään ostoksia sivustollasi, voit tavoittaa heidät myöhemmin uudelleenmarkkinointiluettelon kautta, jos olet lisännyt sivustollesi uudelleenmarkkinointitagin. Ottamalla käyttöön samankaltaisten yleisöjen kohdistuksen voit saada entistä enemmän kävijöitä sivustollesi ja sen myötä lisää käyttäjiä uudelleenmarkkinointiluetteloihisi luontevalla ja helposti hallinnoitavalla tavalla.

Tapaustutkimus: ZOOT

ZOOT on Prahassa toimiva vaatteiden jälleenmyyjä, jonka tavoitteena oli kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden määrää ja saada entistä enemmän irti kampanjoista. Saavuttaakseen nämä tavoitteet yritys otti käyttöön samankaltaiset yleisöt ja dynaamiset Display-mainokset. Dynaamisissa Display-mainoksissa esiteltiin tuotteita, joista käyttäjät olivat kiinnostuneita. Tämän seurauksena asiakkaat tekivät enemmän ostoksia ja yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti kasvoi kaksinkertaiseksi aiempiin kampanja-asetuksiin verrattuna. Käyttämällä samankaltaisia yleisöjä ZOOT pyrki tavoittamaan uusia käyttäjiä, joita se ei ollut onnistunut tavoittamaan aiemmilla kampanjoillaan. Samankaltaisten yleisöjen luettelo osoittautui niin tehokkaaksi, että uusien käyttäjien osuus ZOOTin kaikesta sivustoliikenteestä oli kampanjan aikana 63 %.

Näin se toimii

Google Ads analysoi Display‑verkoston sivustojen selaustoimintaa viimeisen 30 päivän ajalta ja selvittää näiden tietojen sekä käyttäjän katseleman sisällön perusteella, mitä yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja piirteitä uudelleenmarkkinointiluettelossasi olevilla käyttäjillä on. Google Ads löytää näiden tietojen avulla automaattisesti uusia potentiaalisia asiakkaita, joilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita ja ominaisuuksia kuin uudelleenmarkkinointiluettelossasi olevilla ihmisillä. Mitä enemmän yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja ominaisuuksia uudelleenmarkkinointiluettelossasi olevilla ihmisillä on, sitä paremmin samankaltaiset yleisöt ‑ominaisuus toimii.

Google Ads etsii samankaltaisia yleisöjä tutkimalla Display‑verkoston miljoonia sovelluksia ja sivustoja. Kun uudelleenmarkkinointiluettelosi muuttuvat, myös samankaltainen yleisö muuttuu. Samankaltaisten yleisöjen luettelot luodaan koneoppimisen avulla ja suunnitellaan siten, että ne mukautuvat muuttuvien markkinaolosuhteiden ja trendien mukaan dynaamisesti. Nämä mallit löytävät suurella todennäköisyydellä konvertoivia käyttäjiä, jotka ovat samankaltaisia kuin nykyiset asiakkaat.

Huomioitavaa

Alkuperäinen uudelleenmarkkinointiluettelo suljetaan automaattisesti pois samankaltaisten yleisöjen luettelostasi. Jos siis samankaltaisten yleisöjen luettelossasi olevia kävijöitä lisätään uudelleenmarkkinointiluetteloosi, heidät poistetaan samankaltaisten yleisöjen luettelosta.

Samankaltaiseksi yleisöksi kelpuuttaminen

Google tunnistaa automaattisesti useiden tekijöiden perusteella, mitkä uudelleenmarkkinointiluetteloistasi täyttävät samankaltaisten yleisöjen vaatimukset. Tähän vaikuttaa muun muassa se

 • onko lähdeluettelossa (uudelleenmarkkinointiluettelossa) vähintään 100 käyttäjää
 • milloin nämä kävijät on lisätty alkuperäiseen luetteloon
 • mitä sivustotyyppejä nämä kävijät ovat selanneet
 • onko luettelo tilisi omistuksessa eikä vain käyttöösi jaettu.

Samankaltaisten yleisöjen luomiseen voi käyttää monentyyppisiä uudelleenmarkkinointiluetteloita. Näitä ovat muun muassa verkkosivuston vierailijat, sovelluksen käyttäjät, asiakaskohdistus, videoihin perustuva uudelleenmarkkinointi, asiakassuhdehallinta ja Google Analytics. Samankaltaisten yleisöjen luomiseen ei voi käyttää omia luetteloita. Joissakin tapauksissa tietoja ei ole riittävästi samankaltaisten yleisöjen luettelon luomista varten. Tällöin luettelon kohdalla Yleisön hallinnointi ‑osiossa voi näkyä Ei saatavilla.

Samankaltaisten yleisöjen luettelot luodaan sellaisten käyttäjien perusteella, joilla on samoja ominaisuuksia kuin lähdeluettelossa olevilla käyttäjillä (maantieteellisestä sijainnista riippumatta). Tämä tarkoittaa, että jos yritys sijaitsee esimerkiksi Kanadassa, samankaltaisten yritysten luettelossa olevat käyttäjät eivät välttämättä ole Kanadassa, vaan he voivat olla eri puolilla maailmaa.

Yleisön hallinnointi ‑osiossa näkyvä luettelon koko ilmaisee kattavuuden kaikilla mahdollisilla alueilla. Kun luot uutta kampanjaa, ota käyttöön maantieteelliseen sijaintiin liittyviä rajoituksia, jos haluat saada kattavuusarvion, joka koskee vain tiettyjä kohdistusalueita.

Muistettavaa

Emme tue samankaltaisten yleisöjen löytämistä luetteloista, jotka perustuvat arkaluonteisiin luokkiin, kuten rotuun, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveyteen. Samankaltaiset yleisöt ‑ominaisuuden käyttöön sovelletaan räätälöityä mainontaa koskevaa käytäntöä. Henkilöt, jotka eivät halua olla mukana samankaltaisissa yleisöissä, voivat estää sen mainosasetuksista.

Luettelosi otetaan käyttöön 72 tunnin kuluessa. 

Samankaltaisia yleisöjä koskevat parhaat käytännöt

 • Käytä automaattisia hintatarjouksia: Samankaltaisten yleisöjen konversiohinta voi olla jopa 25 % korkeampi kuin uudelleenmarkkinoinnin, sillä kyseiset luettelot kohdistetaan uusille käyttäjille. Ottamalla käyttöön CPA-tavoitteen tai tavoitellun mainostuoton voit saavuttaa parempia tehokkuustuloksia. Jos pääasiallinen menestyksen mittarisi on konversioiden määrä, käytä CPA-tavoitetta. Tehostettu klikkauskohtainen hinta on hintatarjousmalli, joka on konversioiden sijaan optimoitu klikkauksille.
 • Tee mainoksistasi responsiivisia: Käytä responsiivisten mainosten muotoa aina kun mahdollista, jotta mainoksesi tavoittavat parhaat asiakkaat mahdollisimman tarkasti. Kokeile esimerkiksi toimintakehotustekstin ja kuvien eri muunnelmia.
 • Muokkaa hintatarjouksia: Riippuen kampanjasi tehokkuudesta korkeampi hintatarjous voi auttaa sinua erottumaan tai alhaisempi hintatarjous voi säästää budjettiasi. Smart Bidding nostaa tai laskee hintatarjouksia puolestasi impressioihin perustuvilla muokkauksilla.
 • Maantieteelliset sijainnit ja kielet: Arvioi, tarvitseeko maantieteellistä sijaintia ja kieltä koskeviin asetuksiin tehdä muutoksia yrityksesi tiettyjen ominaisuuksien vuoksi. Asetuksia kannattaa muokata esimerkiksi silloin, jos yrityksesi toimii vain tietyissä sijainneissa tai sivustosi on saatavilla vain tietyillä kielillä.
 • Pidä yhteyttä kolmansiin osapuoliin: Jos havaitset kampanjoissasi tehokkuusongelmia ja käytät kolmansien osapuolten tarjoamia ratkaisuja, kysy kolmannen osapuolen tukipalvelusta, onko heillä tietoa mahdollisista ongelmista.
 • Kampanjan rakenne: Samankaltainen yleisö voidaan lisätä aiemmin luotuun uudelleenmarkkinointikampanjaan erillisessä mainosryhmässä. Suositeltavampaa on kuitenkin luoda erillinen kampanja, sillä se helpottaa budjetin hallintaa sekä viestintää ja mittaamista.
 • Luetteloa koskeva strategia: Pohdi huolellisesti uudelleenmarkkinointiluetteloa koskevaa strategiaasi. Strategia vaikuttaa siihen, millaisia samankaltaisten yleisöjen luetteloita järjestelmä luo. Muista pohtia suunnitelmiasi ja tavoitteitasi tarkasti, ennen kuin määrität ensimmäiset uudelleenmarkkinointiluettelosi. Kampanja kannattaa aloittaa menestyksekkäimmillä luetteloilla, jotka koostuvat esimerkiksi konvertoivien käyttäjien kaltaisista käyttäjistä tai suurimmasta määrästä käyttäjiä.

Yleisiä samankaltaisiin yleisöihin liittyviä ongelmia

Liian pieni kattavuus (tai liian pieni samankaltainen yleisö)

 • Kokeile nostaa hintatarjoustasi ja tarkistaa impressioiden määrää koskevat tietosi. Alhaiset hintatarjoukset saattavat johtaa menetettyihin impressioihin, kun taas korkeat hintatarjoukset voivat kuluttaa budjettisi ennenaikaisesti. Alhaiset budjetit voivat rajoittaa mainostesi näkyvyyttä, kun taas korkeiden budjettien myötä kampanjat voivat käydä kalliiksi.
 • Kokeile lisätä kohdistukseesi ylimääräinen tai aiempaa suurempi samankaltaisten yleisöjen luettelo siltä varalta, että olet alkujaan valinnut liian pienen luettelon.

Samankaltaisten yleisöjen luetteloa ei ole luotu

 • Samankaltaisten yleisöjen luettelon luomiseen voi kulua vähintään 48 tuntia lähdeluettelon luomisesta.
 • Jos uudelleenmarkkinointiluettelo on pieni (alle 500 käyttäjää), se johtaa todennäköisemmin siihen, että samankaltaisten yleisöjen luetteloa ei luoda.

Liian korkea hankintakohtainen hinta (CPA)

 • Kokeile pienentää CPA-tavoitettasi tai hintatarjoustasi. CPA-tavoitetta on suositeltavaa pienentää vasta oppimisjakson päätyttyä (eli noin kahden viikon jälkeen). Laske sitä tämän jälkeen 20 % viikossa seuraten samalla luettelosi tehokkuutta. Jos hintatarjouksesi on jo ennestään pieni, kokeile nostaa sitä. Alhainen hintatarjous saattaa välillä johtaa siihen, että pääset hyödyntämään vain heikkolaatuista mainosjakaumaa.
 • Kokeile luoda uusia mainoksia ja/tai laskeutumissivuja siltä varalta, että mainoksissasi ei ole tarpeeksi tietoja tai ne eivät ole riittävän vakuuttavia, jotta ne edistäisivät myyntiä. Muista, että aina kun muutat mainoksia, kestää jonkin aikaa, ennen kuin algoritmi mukautuu muutokseen.
 • Kun pohdit keinoja uusien käyttäjien löytämiseen, mieti, mitkä näiden käyttäjien ominaisuudet ovat kampanjasi kannalta tärkeimpiä ja miten suuren painoarvon haluat asettaa view-through-konversioille.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun