Giới thiệu về đặt giá thầu cho số lần hiển thị

Nhiều nhà quảng cáo hy vọng người xem sẽ nhấp vào quảng cáo của họ -- nhưng không phải lúc nào đó cũng là mục tiêu chính. Có lẽ bạn chỉ muốn có nhiều người xem quảng cáo của mình. Trong trường hợp đó, đặt giá thầu theo giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) là cách tốt để tiến hành. Với đặt giá thầu vCPM, bạn đặt giá thầu cho quảng cáo dựa trên mức độ xuất hiện ở vị trí có thể nhìn thấy trên Mạng Hiển thị của Google. Bạn đặt số tiền tối đa bạn muốn trả cho quảng cáo có thể nhìn thấy, cho dù có người nhấp vào quảng cáo hay không.

Lý do nên sử dụng đặt giá thầu vCPM

Một số người thích đặt giá thầu CPM hơn do họ muốn có thể đặt số tiền tối đa họ sẽ trả cho mỗi lần quảng cáo của họ được xem hoặc mỗi lần hiển thị có thể xem, thay vì cho mỗi nhấp chuột.

Đặt giá thầu vCPM không có sẵn cho loại chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm".

Mẹo

Nếu mục tiêu chính của bạn là bán hàng trực tuyến hoặc lưu lượng truy cập trang web, thì đặt giá thầu Tối đa hóa lần nhấp chuột hoặc Đối đa hóa lượt chuyển đổi có thể là tùy chọn tốt hơn đối với bạn.

So sánh nhanh giữa đặt giá thầu vCPM và đặt giá thầu CPC

Chúng tôi sẽ đi vào thêm một vài chi tiết bên dưới, nhưng sau đây là một số điều cơ bản:

  Đặt giá thầu CPM có thể xem Đặt giá thầu CPC
Xem xét sử dụng tùy chọn này nếu: Bạn quan tâm nhiều hơn đến số lần xem quảng cáo thay vì số nhấp chuột được tạo ra Bạn quan tâm nhiều hơn đến số nhấp chuột
Giá thầu: Số tiền tối đa bạn muốn chi tiêu cho 1000 lần hiển thị có thể xem Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho 1 nhấp chuột
Số tiền bị tính trên thực tế: Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn. Bạn không phải trả tiền cho bất kỳ lần hiển thị nào không thể xem được. "Có thể xem" có nghĩa là gì? Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn

Cách giá thầu vCPM và giá thầu CPC cạnh tranh

Quảng cáo với loại giá thầu khác nhau có thể cạnh tranh cho cùng một vị trí trên Mạng hiển thị.

Để duy trì công bằng, khi quảng cáo CPC và quảng cáo vCPM cạnh tranh cho cùng vị trí trên Mạng hiển thị, hai loại quảng cáo này được so sánh tương xứng về số tiền họ sẵn sàng trả cho hiển thị trong thực tế. Với quảng cáo vCPM, giá thầu CPM tối đa có thể xem là số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho mỗi 1.000 hiển thị có thể xem; với một quảng cáo CPC, Google sẽ ước tính có bao nhiêu lần nhấp chuột vào quảng cáo có thể nhận được trong 1.000 lần hiển thị để có được so sánh.

Cách sử dụng đặt giá thầu vCPM

Với đặt giá thầu vCPM, bạn đặt số tiền cao nhất muốn trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo có thể xem. Chúng tôi gọi đây là giá thầu vCPM tối đa hay đơn giản là "CPM tối đa". vCPM tối đa của bạn càng cao, cơ hội xuất hiện cho quảng cáo của bạn càng lớn. Như mọi khi, hệ thống Google Ads sẽ chỉ tính cho bạn số tiền cần thiết để duy trì quảng cáo của bạn ở trên quảng cáo cao nhất kế tiếp và chỉ tính phí nếu quảng cáo có thể xem được. Làm thế nào Google Ads biết được khi nào quảng cáo có thể xem được?

Mẹo

Quảng cáo văn bản vCPM có thể có lợi thế đặc biệt: khi quảng cáo này giành được một vị trí, chúng luôn được dành cho toàn bộ không gian quảng cáo, thay vì phải chia sẻ không gian với quảng cáo văn bản khác. Điều này giúp cho chúng có nhiều khả năng được chú ý hơn.

Giá thầu CPM tối đa có thể xem của bạn có thể giành được mức độ hiển thị khác nhau ở các mức giá khác với giá thầu CPM tối đa trước đó. Vì không phải trả tiền cho số lần hiển thị không thể xem, nên bạn có thể muốn tăng giá thầu CPM tối đa có thể xem của mình để đạt được cùng mức chi tiêu và lượng lưu lượng truy cập. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa giá thầu CPM và giá thầu vCPM

Bạn có thể đặt giá thầu cCPM tối đa của mình theo vài cách. Giả sử bạn bán hoa và bạn đã thiết lập nhóm quảng cáo với các từ khóa như hoa hồng, hoa cúc và hoa tulip.

  • Giá thầu nhóm quảng cáo: Đặt CPM có thể xem tối đa ở cấp nhóm quảng cáo và bạn sẽ có cùng một giá thầu CPM có thể xem cho tất cả từ khóa và vị trí trong nhóm quảng cáo đó. Giả sử bạn chọn một CPM có thể xem của nhóm quảng cáo là US$1,20. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị trên trang web có liên quan đến hoa hồng hoặc hoa tulip hoặc xuất hiện trên blog về hoa, CPM có thể xem tối đa luôn là US$1,20. Đây là cách dễ dàng nhất để quản lý giá thầu CPM của bạn.
  • Giá thầu cấp vị trí: Bạn có thể đặt một giá thầu CPM có thể xem cho mỗi vị trí nếu muốn. Nếu biết rằng một trang web mang lại kết quả tuyệt vời cho bạn, bạn có thể đặt giá thầu nhiều hơn cho trang web đó.
Hãy thử ngay bây giờ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố