Om budgivning på exponeringar

Många annonsörer hoppas att de som ser annonsen klickar på den – men detta är inte alltid det huvudsakliga målet. Kanske vill du bara att många människor får se din annons. I så fall är budgivning på kostnad per tusen synliga exponeringar (vCPM) rätt metod. Med vCPM-budgivning lägger du bud baserat på hur ofta annonsen visas i en synlig position i Googles Display-nätverk. Du anger det högsta belopp som du vill betala för synliga annonser, oavsett om någon klickar på dem eller inte.

Varför ska du använda vCPM-budgivning?

Vissa föredrar vCPM-budgivning eftersom de vill kunna ange ett högsta belopp att betala för varje gång annonsen är synlig eller varje synlig exponering istället för varje klick.

vCPM-budgivning är inte tillgängligt för kampanjer av typen Endast söknätverket.

Tips

Om ditt främsta mål är onlineförsäljning eller besök till din webbplats kan det passa bättre med budgivning för att Maximera klick eller Maximera konverteringar.

En enkel jämförelse av vCPM- och CPC-budgivning

Vi går in på det mer i detalj längre fram, men här är grunderna:

  CPM-budgivning för synlighet CPC-budgivning
Överväg att använda detta om: Det är viktigare att annonserna visas än att de genererar klick Det är viktigare med klick
Bud: Det högsta belopp du är villig att betala för tusen synliga exponeringar Det högsta belopp du kan tänka dig att betala för ett klick
Faktiskt belopp som debiteras: Inte mer än vad som behövs för att rankas högre än annonsören direkt under dig. Du betalar inte för exponeringar som inte var synliga. Vad innebär ”synlig”? Inte mer än vad som behövs för att rankas högre än annonsören direkt under dig

Så konkurrerar vCPM- och CPC-bud

Annonser med olika budtyper kan konkurrera om samma placeringar i Display-nätverket.

För att det ska bli rättvist när CPC- och vCPM-annonser konkurrerar om samma placering i Display-nätverket jämförs de två annonstyperna på jämförbara grunder om hur mycket de är effektivt villiga att betala för exponeringen. Med vCPM-annonser motsvarar det högsta CPM-budet för synliga exponeringar hur mycket annonsören är villig att betala för tusen synliga exponeringar. Med CPC-annonser beräknar Google hur många klick annonsen skulle kunna få med tusen exponeringar för att komma fram till ett jämförelsetal.

Så använder du vCPM-budgivning

Med vCPM-budgivning anger du det högsta belopp du är villig att betala för tusen synliga annonsexponeringar. Vi kallar det för högsta vCPM-bud eller bara högsta CPM för synlighet. Ju högre din högsta CPM för synlighet är, desto större chans att annonsen visas. Som alltid debiterar Google Ads-systemet dig endast så mycket som behövs för att placera din annons över den näst högsta annonsen. Hur vet Google Ads när annonser är synliga?

Tips

Textannonser som använder vCPM-bud har en unik fördel: när de får en placering får de alltid hela annonsutrymmet och behöver inte dela det med andra textannonser. Det gör att de syns bättre.

Ditt högsta CPM för synlighet kan vinna olika nivåer av exponering vid olika prisnivåer jämfört med tidigare högsta CPM-bud. Eftersom du inte betalar för exponeringar som inte är synliga kan det vara bra att öka ditt högsta CPM-bud för synlighet för att uppnå samma nivå på utgifter och trafikvolym. Läs mer om skillnaderna mellan CPM- och vCPM-bud.

Du kan ange högsta CPM-bud för synlighet på ett par olika sätt. Säg att du säljer blommor och har skapat en annonsgrupp med sökord som rosor och tulpaner.

  • Annonsgruppsbud: Ange högsta CPM för synlighet på annonsgruppsnivå så har du samma CPM-bud för synlighet för alla sökord och placeringar i annonsgruppen. Anta att du väljer ett annonsgruppsbud för CPM för synlighet på 10 kronor. Om din annons visas på en webbplats som förknippas med rosor eller tulpaner, eller på en blogg om blommor, är högsta CPM för synlighet alltid 10 SEK. Detta är det enklaste sättet att hantera dina CPM-bud för synlighet.
  • Bud på placeringsnivå: Du kan ange ett CPM-bud för synlighet för varje enskild placering om du vill. Om du vet att en webbplats ger fantastiska resultat, kan du bjuda mer på placeringar där.
Prova nu

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt