Dodawanie danych Google Analytics do raportów Google Ads

Włącz Google Signals, by zaimportować konwersje na różnych urządzeniach z Google Analytics. Po połączeniu kont Google Analytics i Google Ads możesz zaimportować dane Google Analytics do Google Ads i wyświetlić je na koncie Google Ads. W tym artykule opisujemy, jak dodawać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wykorzystać te dane, oraz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Dane Google Analytics w raportach Google Ads – informacje.

Zanim zaczniesz

Zanim dodasz dane Google Analytics do raportów Google Ads, wykonaj następujące kroki:

 1. Włącz automatyczne tagowanie na kontach Google Ads.
 2. Połącz konta Google Ads i Google Analytics. Zaimportuj dane witryny dla widoku, który chcesz wyświetlać na koncie Google Ads.
 3. Włącz Google Signals, by zaimportować konwersje na różnych urządzeniach z Google Analytics.

Jak dodać kolumny raportowania Google Analytics

Jeśli chcesz wyświetlać w Google Ads dane Google Analytics, wykonaj poniższe działania, by dodać kolumny raportowania Google Analytics do raportów Google Ads:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. U góry ekranu kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kartę, do której chcesz dodać kolumny Google Analytics: Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.
 4. Kliknij menu Kolumny i wybierz Modyfikuj kolumny.
 5. W sekcji „Wybierz dane” kliknij Google Analytics.
  Select Google Analytics in Modify columns
 6. Aby wybrać kolumny, kliknij strzałkę obok każdej kolumny, którą chcesz dodać.
   Select columns
 7. Kliknij Zastosuj.

To już wszystko! Teraz w raportach Google Ads będziesz widzieć dane Google Analytics.

Pamiętaj

 • Każda osoba korzystająca z Twojego konta Google Ads będzie widzieć dane Google Analytics, które zaimportujesz.
 • Aby mieć pewność, że importujesz dane, których potrzebujesz, musisz połączyć konto Google Ads ze wszystkimi odpowiednimi widokami Google Analytics. Jeśli np. na koncie Google Ads znajdują się słowa kluczowe i reklamy prowadzące do stron docelowych w czterech różnych witrynach, pamiętaj, aby połączyć konto Google Ads z widokiem danych Google Analytics dla każdej z nich.
 • Dane Analytics można importować na konto Google Ads tylko z jednego widoku danych na usługę (maksymalnie 10 usług).
 • Aby otrzymać kompletne dane, musisz oznaczyć tagami wszystkie strony, które chcesz śledzić w Google Analytics.
 • Nie można importować z Google Analytics danych o aplikacjach mobilnych.
 • Danych Google Analytics nie można segmentować według niektórych wymiarów, np. według urządzenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem