Đối tác tìm kiếm: Định nghĩa

Các trang web trong Mạng tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Đối tác tìm kiếm mở rộng phạm vi tiếp cận của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm đến hàng trăm trang web không phải của Google, cũng như YouTube và các trang web khác của Google. 

Trên trang web đối tác tìm kiếm, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm, trên các trang thư mục trang web hoặc trên các trang khác liên quan đến tìm kiếm của một người.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố