Tiêu chuẩn ngành để đo lường số lượt nhấp và số lượt hiển thị/khả năng xem video/lượt xem TrueView

Biểu trưng MRC

Hội đồng đánh giá phương tiện (MRC) hiện tại chứng nhận rằng:

 • Phương pháp tính số lượt nhấp trên Mạng hiển thị và Tìm kiếm "Google Ads" và công nghệ phân phối quảng cáo "AdSense" của Google tuân thủ các tiêu chuẩn ngành về việc đo lường số lượt nhấp
 • Phương pháp tính số lượt hiển thị video và khả năng xem video Google Ads như được báo cáo trong Báo cáo khả năng xem video tuân thủ các tiêu chuẩn ngành về việc đo lường số lượt hiển thị và khả năng xem video
 • Quy trình hỗ trợ những công nghệ này là chính xác. Điều này đúng với công nghệ đo lường của Google hiện được sử dụng trên tất cả các loại thiết bị: máy tính, thiết bị di động và máy tính bảng, trong cả môi trường trình duyệt và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Phòng quảng cáo tương tác (IAB) và MRC đã nỗ lực hợp tác để phát triển các nguyên tắc ngành nhằm quản lý cách tính toán lượt nhấp vào quảng cáo tương tác và cách phát hiện và xử lý các lượt nhấp không hợp lệ. Việc kiểm tra các nguyên tắc do một công ty PA mà MRC thuê thực hiện.

Bạn sẽ thấy bản tóm tắt bên dưới về quy trình đo lường lượt nhấp mà Google Ads và AdSense triển khai. Để xem thêm tài nguyên, xin vui lòng truy cập Nguyên tắc đo lường lượt nhấp của IAB/MRC, trong đó mô tả về các tiêu chuẩn IAB trong việc đếm số lượt nhấp quảng cáo trực tuyến. Bạn cũng có thể xem giấy chứng nhận của Google.

Google được công nhận về khía cạnh gì?

Google được chứng nhận rằng công nghệ đo lường số lượt nhấp của Google tuân thủ các tiêu chuẩn ngành về việc tính các lượt nhấp quảng cáo tương tác và rằng các quy trình hỗ trợ công nghệ này của Google là chính xác.
Phạm vi chứng nhận phương pháp đo lường lượt nhấp Google Ads bao gồm:
 • Chỉ số được chứng nhận cụ thể là “Số lượt nhấp”
 • Các loại thiết bị máy tính, web dành cho thiết bị di động và loại thiết bị trong ứng dụng
 • Định dạng quảng cáo Tìm kiếm và Hiển thị hình ảnh
Chứng nhận này nêu rõ rằng công nghệ đo lường lượt hiển thị và khả năng xem video của Google tuân thủ các tiêu chuẩn ngành về việc tính lượt hiển thị quảng cáo video và đo lường tỷ lệ khả năng xem.

Nội dung nào có trong quá trình kiểm tra?

Quá trình kiểm tra tập trung vào các hệ thống quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt nhấp, lượt hiển thị video, lượt xem TrueView và khả năng xem video của Google. Google cung cấp giải pháp cho các nhà quảng cáo thông qua Google Ads và giải pháp cho các nhà xuất bản thông qua AdSense và YouTube.

Hệ thống chỉ gửi Báo cáo khả năng xem video để xét chứng nhận Chỉ số video của MRC

Quảng cáo của Google có thể được phân phối đến người dùng thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ sau: AdSense cho Nội dung (AFC), AdSense cho Tên miền (AFD), AdSense cho Tìm kiếm (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube và Google.com. AFC liên quan đến quảng cáo xuất hiện trên các trang của trang web đối tác khi ngữ cảnh của thông tin trên trang được dùng để xác định và hiển thị quảng cáo có liên quan. AFD liên quan đến quảng cáo xuất hiện trên các trang của một miền cụ thể khi tên miền giống với cụm từ tìm kiếm. AdX liên quan đến quảng cáo được hiển thị trên trang web đối tác tham gia, nơi ngữ cảnh của trang và đặt giá thầu thời gian thực được dùng để xác định và hiển thị quảng cáo thích hợp. YouTube liên quan đến quảng cáo hiển thị trên YouTube.com hoặc trong ứng dụng YouTube, nơi ngữ cảnh của video và truy vấn tìm kiếm được dùng để xác định và hiển thị quảng cáo thích hợp. AFS và Google.com liên quan đến quảng cáo được hiển thị dưới dạng kết quả trả tiền trong ngữ cảnh của truy vấn và các kết quả của công cụ tìm kiếm.

Quá trình kiểm tra không xem xét nội dung nào?

Giải pháp quảng cáo dựa trên lượt hiển thị, không có video của Google, chẳng hạn như Google Marketing Platform và các hệ thống đo lường lượt nhấp vì các mục đích phi thương mại (chẳng hạn như Google Tìm kiếm) nằm ngoài phạm vi của quá trình kiểm tra này. Các hệ thống khác nằm ngoài phạm vi của quá trình kiểm tra này bao gồm các hệ thống hỗ trợ và quản lý có liên quan như Google Analytics. Ngoài ra:

 • Trình tạo báo cáo Google Ads và các chỉ số video trên trang tổng quan khác không thuộc phạm vi xét công nhận.
 • Thiết bị OTT (trực tiếp qua Internet) và các loại thiết bị khác cũng không nằm trong quy trình xét công nhận.
 • Số lượt nhấp vào Chiến dịch video và Chiến dịch ứng dụng không thuộc phạm vi xét công nhận của MRC đối với phương pháp đo lường Lượt nhấp.
 • Việc phân đoạn các chỉ số trên trang tổng quan (ví dụ: thông tin nhân khẩu học), ngoài các tổng số của chiến dịch hiển thị và tìm kiếm, cùng với việc phân đoạn loại thiết bị không thuộc phạm vi xét công nhận của MRC.

Phương thức đo lường lượt nhấp

Phương thức đo lường được dựa trên tất cả hoạt động nhấp chuột được ghi lại và không lấy mẫu cho các mục đích đo lường lượt nhấp. Google chỉ theo dõi trực tiếp giai đoạn 2.2 của chu kỳ giới thiệu lượt nhấp (lượt nhấp được đo lường) của IAB. Đối với chu kỳ giới thiệu lượt nhấp, sau khi nhận lượt nhấp ban đầu từ máy chủ quảng cáo chuyểnhướng, Google Ads ghi lại lượt nhấp và phát hành một lệnh chuyển hướng HTTP 302 không thể lưu vào bộ nhớ đệm đến trình duyệt dựa trên vị trí do Nhà quảng cáo thiết lập cho quảng cáo cụ thể. Giai đoạn này sẽ cấu thành luwotj nhấp được đo lường. Phương thức đo lường lượt nhấp là giống nhau trên tất cả các loại thiết bị (máy tính, thiết bị di động, máy tính bảng) và cho trình duyệt và ứng dụng dành cho thiết bị di động trừ khi có lưu ý khác.

Hơn nữa, tính năng theo dõi song song hiện là tính năng không bắt buộc cho các nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ đo lường lượt nhấp cho lưu lượng truy cập chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm. Tính năng theo dõi song song chuyển khách hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn đến URL cuối cùng (trang đích) trong khi quá trình đo lường lượt nhấp diễn ra ở chế độ nền (mà không cần chuyển khách hàng đến URL theo dõi trước)

Quảng cáo có thể xuất hiện trên các thiết bị di động mà SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ (xem danh sách các nền tảng hiện được hỗ trợ).

Một điểm hạn chế đã biết của phương thức đo lường lượt nhấp này là việc gián đoạn đường truyền có thể khiến một người dùng đã nhận được lệnh chuyển hướng 302 không thể xem trang web đích của nhà quảng cáo.

Tính năng này sử dụng phương thức tính nhiều lượt nhấp trên mỗi lượt hiển thị. Do đó, để tránh tính sai các lượt điều hướng nhầm (ví dụ: nhiều lượt nhấp cho mỗi người dùng), thời gian giữa một lượt nhấp cụ thể và một lượt nhấp trước đó vào quảng cáo hiển thị phải lớn hơn một khoảng thời gian cụ thể.

Nhật ký được tạo và xử lý trong thời gian thực, lưu trữ tất cả dữ liệu được liên kết với các giao dịch HTTP đã theo dõi. Nhiều kỹ thuật suy nghiệm khác nhau được dùng để triển khai các hệ thống lọc lượt nhấp. Các kỹ thuật này sẽ không được liệt kê ở đây để đảm bảo tính bảo mật.

Cả Google và các đối tác đều phân phối quảng cáo đến người dùng. Tuy nhiên, Google duy trì quyền kiểm soát và thực hiện các quy trình có liên quan đến việc đo lường và báo cáo của nhà quảng cáo về hoạt động nhấp chuột. Khi người dùng nhấp vào một quảng cáo, cho dù được phân phối bởi Google hay đối tác và thông qua bất kỳ sản phẩm nào trong số các sản phẩm quản lý quảng cáo, hoạt động nhấp chuột đó sẽ được Google Ads theo dõi qua máy chủ quảng cáo chuyển hướng.

Việc đo lường hoạt động nhấp chuột dựa trên phương pháp đo lường lần nhấp của Google Ads, là phương pháp sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ để quản lý và theo dõi các sự kiện nhấp chuột. Lượt nhấp được ghi lại (được đo lường) khi Google Ads nhận lần nhấp đã khởi tạo và chuyển hướng người dùng bằng lệnh HTTP 302 đến trang đích hoặc trang web của nhà quảng cáo (hoặc máy chủ trung gian khác, chẳng hạn như đại lý của nhà quảng cáo). Các sự kiện nhấp chuột được đo lường này được ghi vào các nhật ký dữ liệu trong hệ thống tệp sự kiện. Các tệp nhật ký dữ liệu sau đó được tập hợp, chỉnh sửa và biên soạn thông qua các quy trình hoàn toàn tự động để đo lường lượt nhấp và tạo báo cáo cho nhà quảng cáo. Quá trình chỉnh sửa bao gồm quy trình lọc dữ liệu không chính xác hoặc hỏng, lưu lượng truy cập đã xác định là không do con người thực hiện bao gồm cả robot và các quá trình tự động khác cũng như các hoạt động nhấp chuột không hợp lệ đã xác định khác. Các lượt nhấp bị lọc được coi là không hợp lệ. Điều này có nghĩa là nhà quảng cáo không phải thanh toán cho những lượt nhấp đó. Google chuẩn bị báo cáo lượt nhấp cho các nhà quảng cáo để họ có thể trực tiếp truy cập báo cáo tương ứng dành cho mình.

Số liệu lượt nhấp có thể được báo cáo tổng hợp theo vị trí địa lý (không phụ thuộc vào công nhận của MRC) và loại thiết bị. Vị trí địa lý dựa trên địa chỉ IP của người dùng hoặc từ vị trí do nhà xuất bản cung cấp (nhà xuất bản phải được người dùng cho phép để cung cấp những vị trí này). Xin lưu ý rằng một số lưu lượng truy cập có thể được định tuyến qua máy chủ proxy của nhà cung cấp dịch vụ và vì vậy, có thể không phản ánh chính xác vị trí thực tế của người dùng (ví dụ: nhà mạng di động có thể thiết lập lưu lượng truy cập proxy từ thiết bị di động). Phân loại thiết bị (máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động) sẽ dựa trên thông tin từ thư viện sử dụng tiêu đề HTTP do Google vận hành.

Trong một số phương pháp triển khai AdSense, các đối tác hiển thị quảng cáo trên trang web riêng của họ tuân theo các quy tắc thiết kế và định dạng riêng, đồng thời kiểm soát khu vực có thể nhấp xung quanh quảng cáo. Trong những phương pháp triển khai này, việc điều chỉnh khu vực này nằm ngoài tầm kiểm soát của Google. Trong các phương pháp triển khai AdSense thông thường, Google kiểm soát khu vực có thể nhấp cũng như trực tiếp hiển thị các lượt hiển thị quảng cáo đến người dùng cuối.

Phương pháp đo lường lượt hiển thị video, khả năng xem và lượt xem TrueView

Google cho phép người dùng Google Ads tạo chiến dịch video, tải lên và quản lý quảng cáo cũng như đặt chiến lược giá thầu và nhắm mục tiêu có liên quan cho chiến dịch của họ. Nội dung quảng cáo video Google Ads phải được lưu trữ trên YouTube; tuy nhiên, những quảng cáo video này có thể xuất hiện trên YouTube và trên các trang web và ứng dụng đối tác video trên Mạng Hiển thị của Google (GDN).

Bộ phát triển phần mềm quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác (IMA SDK) độc quyền của Google được tích hợp trực tiếp vào trình phát video trên YouTube, ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng và trang web đối tác video để hỗ trợ quá trình liên lạc giữa trình phát video và máy chủ quảng cáo để đo lường video. Google duy trì hai phiên bản của IMA SDK, một phiên bản hỗ trợ Flash và một phiên bản khác hỗ trợ HTML5. IMA SDK là Mẫu phân phối quảng cáo video (VAST) (phiên bản 2.0, 3.0 hoặc 4.0) trong đó phương pháp triển khai thẻ tuân thủ được dùng để đo lường cả nội dung quảng cáo video tuyến tính và phi tuyến tính để phân phát và theo dõi quảng cáo video kỹ thuật số. IMA SDK cũng hỗ trợ Giao diện phân phát quảng cáo của trình phát video (VPAID) (phiên bản 2.0) cho phép quảng cáo video và trình phát video kết nối với nhau, cũng như Danh sách phát nhiều quảng cáo trên video (VMAP) cho phép phát nhiều quảng cáo trong nội dung quảng cáo video.

Tất cả quảng cáo video YouTube đã đo lường trong báo cáo khả năng xem video đều được phân phối trong video. Phép đo số lượt hiển thị quảng cáo video sử dụng phương pháp đếm từ khi bắt đầu hiển thị. Khi được nhà xuất bản nội dung quảng cáo video triển khai đúng cách, giải pháp IMA SDK của Google Ads sẽ tuân thủ các yêu cầu của Nguyên tắc hiển thị video liên quan đến việc bắt đầu sự kiện đo lường sau khi lưu vào bộ đệm. Quảng cáo TrueView trong luồng thường được gọi là "quảng cáo có thể bỏ qua" vì chúng có nút bỏ qua, đồng thời cung cấp cho người xem tùy chọn bỏ qua quảng cáo sau 5 giây và chạy trong video (trước, giữa hoặc cuối video). Lượt xem TrueView là định dạng giá mỗi lượt xem, có nghĩa là chúng tôi chỉ tính phí cho nhà quảng cáo khi người xem “xem” quảng cáo. Lượt xem TrueView không liên quan đến khả năng xem. Với quảng cáo TrueView trong luồng, bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng của video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy theo điều kiện nào đến trước. Một lượt xem được xác định cho quảng cáo TrueView trong luồng theo các cách sau:

Quảng cáo TrueView trong luồng:

 1. Xem 30 giây (bao gồm cả thời lượng bắt buộc 5 giây) hoặc xem đến hết nếu quảng cáo có thời lượng dưới 30 giây
 2. Nhấp vào Tiêu đề kênh/Hình đại diện*
 3. Nhấp vào Tiêu đề video*
 4. Nhấp vào đoạn giới thiệu của Thẻ*
 5. Nhấp vào Chia sẻ*
 6. Nhấp vào Biểu ngữ đi kèm/Hộp hiển thị Video*
 7. Nhấp vào Phần mở rộng về lời kêu gọi hành động*
 8. Nhấp để truy cập trang web của nhà quảng cáo*
 9. Nhấp vào Màn hình kết thúc*

*(Không quan trọng, do đó không thuộc phạm vi xét công nhận của MRC). Hiện tại, các hành vi tương tác không quan trọng ở trên chỉ đại diện cho 1,36% tổng lưu lượng truy cập "Lượt xem" TrueView cho các chiến dịch lớn và 2,33% cho các chiến dịch nhỏ. Các hành động không được coi là chế độ xem bao gồm các lượt nhấp vào những mục sau:

 1. Chú thích
 2. Thích (tích cực)
 3. Toàn màn hình
 4. Lập trình InView (không phân phát trên quảng cáo TrueView trong luồng)
 5. Vân nước
 6. Nút bỏ qua

Khi nhà quảng cáo bị tính phí cho một lượt xem như được hiển thị trong giao diện người dùng của Google Ads, thì một lượt xem cũng sẽ làm tăng số lượt xem công khai trên YouTube.com.

Sau khi nhận sự kiện đo lường, Google duy trì quyền kiểm soát đối với quá trình xử lý và báo cáo sau đó. Google Ads sử dụng kết hợp dữ liệu SDK của tác nhân người dùng và ứng dụng dành cho thiết bị di động từ các nguồn bên trong và bên ngoài để phân loại thiết bị. Google Ads không dựa vào bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện phân loại.

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi tính năng Tự động phát đang hoạt động hoặc khi người dùng đang xem video trong danh sách phát, thì hoạt động phát liên tục là một yếu tố. Khi trường hợp này xảy ra, bạn phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định như sau. Khi bạn sử dụng Wi-Fi, tính năng phát liên tục sẽ tự động dừng sau bốn giờ. Khi bạn sử dụng mạng di động, tính năng phát liên tục sẽ dừng nếu bạn không hoạt động trong 30 phút. Vui lòng tham khảo trang https://support.google.com/youtubeoutube/6327615 để biết thông tin chi tiết mới nhất và chính xác nhất về tính năng này. Khoảng 15% lưu lượng truy cập video là tự động phát.

Google cho biết rằng quảng cáo hiển thị hình ảnh đi kèm được đo lường độc lập với lượt hiển thị quảng cáo video và không được báo cáo trong Báo cáo khả năng xem video của Google Ads. Do đó, việc đo lường và báo cáo quảng cáo hiển thị hình ảnh đi kèm không nằm trong phạm vi của cam kết này.

Đối với khả năng xem video, Google Ads sẽ sử dụng Active View description of methodology để đo lường khả năng xem như đã báo cáo trong nền tảng báo cáo Google Ads. Google Ads tính một lượt hiển thị video có thể xem khi có ít nhất 50% quảng cáo video xuất hiện trong khu vực có thể xem trên trình duyệt/ứng dụng của người dùng trong hai giây liên tục.

Phương thức lọc

Google cố gắng liên tục xác định và lọc cả lưu lượng truy cập không hợp lệ chung và phức tạp thông qua mã định danh, hoạt động và quy luật dựa trên dữ liệu. Quá trình nhận dạng và lọc này được thực hiện đối với các lượt nhấp và các lượt hiển thị video, đồng thời bao gồm hoạt động không do con người thực hiện và cả hoạt động bị nghi ngờ là gian lận. Tuy nhiên, do nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các đại lý tương ứng của họ không phải lúc nào cũng biết hoặc nhận thức rõ về thông tin nhận dạng và mục đích của người dùng nên rất khó để có thể chủ động xác định và loại trừ tất cả lưu lượng truy cập không hợp lệ khỏi các kết quả được báo cáo. Để bảo vệ các quá trình lọc lưu lượng truy cập không hợp lệ khỏi hành vi can thiệp hoặc thiết kế đối chiếu, sẽ không có chi tiết nào của quy trình lọc cụ thể, ngoài các chi tiết được ở đây, được tiết lộ, ngoại trừ tiết lộ cho người kiểm tra như một phần của quá trình kiểm tra.
Cả phương thức nhận dạng cụ thể (bao gồm cả việc tuân theo các tệp chỉ dẫn robot, danh sách lọc và hoạt động kiểm tra của nhà xuất bản) và phương thức lọc dựa trên hoạt động (bao gồm phân tích nhiều hoạt động tuần tự, hoạt động bên ngoài, thuộc tính tương tác và các hoạt động đáng ngờ khác) đều được sử dụng trong quá trình lọc.
Ngoài ra, các thông số sau đây được áp dụng cho phương thức lọc:
 • Hoạt động lọc của bên thứ ba không được Google sử dụng.
 • Các tệp chỉ dẫn robot (robots.txt) được sử dụng.
 • Các nguồn dùng để nhận dạng hoạt động không do con người thực hiện: Google sử dụng Danh sách robot và phần mềm gián điệp quốc tế IAB/ABCe cũng như các bộ lọc bổ sung dựa trên các hoạt động trước đó của robot. Tệp loại trừ Danh sách robot IAB được sử dụng.
 • Các quá trình lọc dựa trên hoạt động: Phương pháp nhận dạng dựa trên hoạt động bao gồm việc tiến hành một số loại phân tích mẫu nhất định, tìm kiếm hành vi hoạt động có thể xác định lưu lượng truy cập không do con người thực hiện. Nhóm Chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của Google đã áp dụng các hệ thống để xác định mọi hoạt động đáng ngờ và tiến hành lọc dựa trên những hoạt động đó một cách phù hợp.
 • Tất cả hoạt động lọc được thực hiện sau cùng và theo cách bị động. Tức là, người dùng (trình duyệt, robot, v.v.) sẽ thấy yêu cầu của họ mà không có chỉ báo về việc lưu lượng truy cập của họ đã bị gắn cờ, hoặc sẽ bị lọc và loại bỏ vì Google không muốn cung cấp bất kỳ chỉ báo nào cho tác nhân người dùng rằng hoạt động của họ đã kích hoạt bất kỳ cơ cấu lọc nào của Google. Trong một số trường hợp, tính năng chặn từ ngoài cũng được sử dụng khi có nhiều khả năng là yêu cầu quảng cáo có thể dẫn đến hoạt động không hợp lệ. Trong quá khứ, có chưa tới 2% yêu cầu quảng cáo bị chặn.
 • Các quá trình đã được triển khai để xóa hoạt động tìm nạp trước được tự công bố.
 • Có các quá trình để giúp nhà xuất bản kiểm tra các lượt hiển thị video và lượt nhấp. Các quá trình này hỗ trợ nhà xuất bản thêm thẻ cụ thể vào một yêu cầu quảng cáo để chỉ rõ rằng yêu cầu quảng cáo là yêu cầu kiểm tra và không được tính vào bất kỳ hóa đơn nào hoặc tính cho mục đích kế toán chính thức nào.
 • Khi phát hiện thấy sự không thống nhất hoặc nhầm lẫn thì đã có sẵn quy trình để sửa dữ liệu này và hoàn tiền cho nhà quảng cáo. Những khoản tiền hoàn lại này được phản ánh trong bản tóm lược thanh toán. Việc các tệp nhật ký bị hỏng là cực kỳ hiếm, nhưng trong trường hợp có thể xảy ra vấn đề này thì đã có sẵn quy trình để khôi phục các tệp đó.
 • Một số quy trình đã được triển khai để xóa hoạt động khỏi địa chỉ IP nội bộ của Google.
 • Các quy tắc lọc và ngưỡng sẽ được theo dõi liên tục. Chúng có thể thường xuyên được thay đổi theo cách thủ công và được cập nhật tự động.

Thẩm định đối tác kinh doanh

Tất cả các đối tác hiển thị quảng cáo Google Ads trên nội dung của họ bắt buộc phải tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi, trong đó nghiêm cấm hoạt động không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về hoạt động không hợp lệ.

Google liên tục lọc ra lưu lượng truy cập không hợp lệ và sẽ xem xét bất kỳ đối tác kinh doanh nào nhận được nhiều lưu lượng truy cập không hợp lệ. Các đối tác liên tục nhận được một lượng lớn lượng lưu lượng truy cập không hợp lệ có thể bị tạm ngưng hoặc đóng tài khoản.

Báo cáo dữ liệu lượt nhấp

Google Ads báo cáo tổng số lượt nhấp, tổng số lượt hiển thị và các tập hợp con của dữ liệu này (ví dụ: số lượt nhấp, số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp, theo chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa) cho các nhà quảng cáo, cùng với dữ liệu tương tự tương ứng với số liệu thống kê trang web cho nhà xuất bản. Phạm vi của quá trình kiểm tra bao gồm việc báo cáo lượt nhấp và nhà quảng cáo cho Google Ads. Những con số này có thể biến động một chút trong tháng và không được xem là con số cuối cùng cho đến khi được ấn định vào cuối tháng. Sau thời gian này, các lượt nhấp đã báo cáo sẽ không được điều chỉnh, tuy nhiên, nhà quảng cáo có thể nhận tín dụng nếu Google xem các lượt nhấp đó là hợp lệ.

Google Ads có thể cho phép nhà quảng cáo xem tổng số lượt nhấp được lọc hàng ngày (được đánh dấu là không hợp lệ) cho từng chiến dịch. Google Ads không báo cáo một cách riêng lẻ tổng số lưu lượng truy cập không hợp lệ chung và lưu lượng truy cập không hợp lệ phức tạp để ngăn việc đảo ngược dữ liệu này cho mục đích tối ưu hóa lưu lượng truy cập không hợp lệ. Khoảng 65% tổng lưu lượng truy cập lượt nhấp không hợp lệ được ước tính là lưu lượng truy cập không hợp lệ chung.

Chúng tôi sử dụng quy trình kiểm thử đơn vị toàn diện nhằm đảm bảo độ chính xác của dữ liệu được báo cáo trong giao diện người dùng của Google Ads và AdSense. Đây là những cơ chế chính được dùng để đảm bảo dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu phụ trợ được truyền đạt một cách chính xác trong các báo cáo giao diện người dùng. Ngoài ra, hệ thống cũng giảm sát các nội dung phản hồi của người dùng một cách cẩn thận để phát hiện và sửa mọi lỗi có thể tồn tại trong một bản phát hành. Google sử dụng nhiều hệ thống tự động để đảm bảo tất cả các máy và phần mềm báo cáo dữ liệu cho người dùng Google Ads đều hoạt động đúng cách. Tuy nhiên, nội dung của báo cáo chủ yếu được xác minh qua các phương thức kiểm thử đơn vị và phản hồi của người dùng như đã nêu trên.

Các bản ghi điện tử liên quan đến hoạt động nhấp chuột được giữ lại vô thời hạn. Tuy nhiên, hai trường dữ liệu là IP và mã cookie được ẩn danh sau một khoảng thời gian xác định (9 tháng đối với các địa chỉ IP và 18 tháng đối với các mã cookie).
Bạn có thể lấy được chỉ số Tổng số lượt nhấp bằng cách báo cáo về Số lượt nhấp và Số lượt nhấp không hợp lệ (GIVT & SIVT), từ đó bạn sẽ tính được Tổng số lượt nhấp.

Các chỉ số trên trang tổng quan (ngoài phân đoạn loại thiết bị và tổng số các chiến dịch Hiển thị và Tìm kiếm) không thuộc phạm vi xét công nhận của MRC.

Lượt nhấp từ các thiết bị hàng đầu (OTT), các loại thiết bị không xác định và các loại thiết bi khác không được MRC công nhận, có thể được kết hợp với chỉ số tổng số lượt nhấp và lượt nhấp trên máy tính được công nhận trên trang tổng quan báo cáo của Google Ads. Lưu lượng truy cập từ các loại thiết bị không được công nhận được ước tính ít hơn 1% so với số lượt nhấp cho chiến dịch tìm kiếm và hiển thị.

Báo cáo dữ liệu video

Google Ads báo cáo tổng số lượt hiển thị video, chỉ số lượt hiển thị có thể xem, khả năng xem (được nêu bên dưới) và các tập hợp con của dữ liệu này cho nhà quảng cáo. Chúng tôi đã gửi lượt xem TrueView và Lượt xem không hợp lệ để MRC xem xét công nhận và các chỉ số này sẽ được thêm vào Báo cáo khả năng xem của video sau khi được công nhận.

Để được MRC công nhận, phạm vi báo cáo chỉ bao gồm các chỉ số Google Ads liệt kê trong báo cáo khả năng xem video chỉ cho phép tải xuống. Quá trình công nhận sẽ không xét đến báo cáo khác về các chỉ số hiển thị và khả năng xem video trên các công cụ giao diện người dùng, ví dụ: giao diện người dùng báo cáo Chiến dịch.
Các chỉ số trong báo cáo khả năng xem video có thể tải xuống là Tổng SIVT thực đã báo cáo trên các môi trường Máy tính, Thiết bị di động, Trang web và Trong ứng dụng trên thiết bị di động. Điều này tương tự như báo cáo lượt nhấp, trong đó số GIVT và SIVT không được báo cáo riêng để ngăn đảo ngược dữ liệu này. Khoảng 60% tổng lưu lượng truy cập lượt hiển thị video không hợp lệ và 14% tổng số lượt xem TrueView không hợp lệ được ước tính là lưu lượng truy cập không hợp lệ chung. Do bản chất của việc triển khai định dạng quảng cáo TrueView, tỷ lệ phần trăm GIVT sẽ thấp hơn.
Các định dạng quảng cáo video sau đây được đo lường và báo cáo trong báo cáo khả năng xem video. Tất cả các định dạng quảng cáo khác không được mô tả bên dưới đều bị loại trừ khỏi báo cáo khả năng xem video, bao gồm cả quảng cáo được phân phối vào ứng dụng YouTube Kids trên thiết bị di động.
 • Quảng cáo trong dòng có thể bỏ qua: Quảng cáo video xuất hiện trước, trong hoặc sau nội dung video trên YouTube và cung cấp cho người xem tùy chọn bỏ qua quảng cáo có thời lượng từ 30 giây trở lên sau khi đã phát 5 giây đầu tiên. Lượt xem TrueView chỉ có sẵn trong định dạng Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua.
 • Quảng cáo đệm: Quảng cáo video ngắn có thời lượng khoảng 6 giây xuất hiện trước, trong hoặc sau nội dung video trên YouTube. Quảng cáo đệm là quảng cáo không thể bỏ qua.
 • Quảng cáo trong video không thể bỏ qua: Quảng cáo video có độ dài trong khoảng từ 5 giây đến 30 giây trong nội dung nhà xuất bản video trên Mạng Hiển thị của Google trước, trong hoặc sau nội dung video, tùy thuộc vào vị trí và thời điểm mà nhà xuất bản nội dung chọn để hiển thị quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố