Branchenormen voor de meting van klikken en vertoningen/zichtbaarheid van video's

MRC-logo

Met de huidige accreditatie van de Media Rating Council (MRC) wordt het volgende gecertificeerd:

 • De Google Ads-methodiek voor het meten van klikken in het zoeknetwerk en het Display Netwerk en de AdSense-technologieën voor advertentieweergave voldoen aan de branchenormen voor klikmeting.
 • De manier waarop Google Ads vertoningen en zichtbaarheid van video's meet, zoals die wordt gerapporteerd in het rapport over videozichtbaarheid, voldoet aan de branchenormen voor het meten van vertoningen en zichtbaarheid van video's.
 • De processen die deze technologieën ondersteunen, zijn correct. Dit is van toepassing op de technologie van Google voor metingen die op alle apparaattypen wordt gebruikt: desktop, mobiel en tablet, zowel in browser- als in mobiele apps-omgevingen.

De industrierichtlijnen werden door het Interactive Advertising Bureau (IAB) en de MRC ontwikkeld om te regelen hoe interactieve advertentieklikken worden geteld en hoe ongeldige klikken worden gedetecteerd en verwerkt. De controle van deze richtlijnen werd in opdracht van de MRC uitgevoerd door een CPA-accountantsbureau.

Hieronder vindt u een overzicht van het proces voor klikmeting dat Google Ads en AdSense gebruiken. Raadpleeg voor aanvullende informatie de IAB/MRC-richtlijnen voor klikmeting. Deze bevatten een beschrijving van de IAB-normen voor de telling van online advertentieklikken. U kunt ook de accreditatiebrief van Google bekijken.

Waar is Google voor geaccrediteerd?

Met de accreditatie wordt gecertificeerd dat de Google-technologie voor het meten van klikken voldoet aan de branchenormen voor het tellen van interactieve advertentieklikken en dat de processen die deze technologie ondersteunen, correct zijn.
De accreditatie van Google Ads voor klikken omvat het volgende:
 • De specifiek geaccrediteerde statistiek is 'klikken'.
 • Apparaattypen voor internet voor desktop en mobiel en in-app
 • Advertentie-indelingen voor het zoeknetwerk en het Display Netwerk.
Met de accreditatie wordt gecertificeerd dat de Google-technologie voor het meten van vertoningen en zichtbaarheid van video's voldoet aan de branchenormen voor het tellen van vertoningen van videoadvertenties en het meten van de zichtbaarheidspercentages.

Wat deel uitmaakt van de controleprocedure

Deze controle is gericht op de advertentiesystemen van Google voor betalen per klik, op videovertoningen en op videozichtbaarheid. Google biedt deze op adverteerders gerichte oplossingen aan via Google Ads en biedt de op uitgevers gerichte oplossingen aan via AdSense en YouTube.

Alleen het rapport betreffende videozichtbaarheid wordt ingediend voor MRC-accreditatie van videostatistieken

Google-advertenties worden aan gebruikers geleverd via de volgende producten of services: AdSense voor content, AdSense voor domeinen, AdSense voor zoeken, Ad Exchange, YouTube en Google.nl. AdSense voor content heeft betrekking op advertenties die worden weergegeven op de pagina's van een partnersite, waarbij de context van de informatie op de pagina wordt gebruikt om te bepalen wat de relevante advertenties zijn en om deze weer te geven. AdSense voor domeinen heeft betrekking op advertenties die worden weergegeven op de pagina's van een specifiek domein, waarbij de domeinnaam zelf identiek is aan een zoekopdracht. Doubleclick Ad Exchange heeft betrekking op advertenties die worden weergegeven op deelnemende partnersites, waarbij de context van de pagina en bieden in realtime worden gebruikt voor het bepalen en weergeven van relevante advertenties. YouTube heeft betrekking op advertenties die worden weergegeven op YouTube.com of in de YouTube-app, waarbij de context van de video en zoekopdrachten worden gebruikt om relevante advertenties te bepalen en weer te geven. AdSense voor zoeken en Google.nl hebben betrekking op advertenties die worden weergegeven als betaalde resultaten binnen de context van zoekopdrachten en zoekresultaten via een zoekmachine.

Wat geen deel uitmaakt van de controleprocedure

De advertentieoplossingen van Google die niet op videovertoningen zijn gebaseerd, zoals Google Marketing Platform, en systemen die klikken meten voor niet-commerciële doeleinden (zoals Google Zoeken), vallen buiten het bereik van deze controle. Andere systemen buiten het bereik van deze controle zijn gerelateerde ondersteunings- en beheersystemen, zoals Google Analytics. En verder:

 • Het hulpprogramma voor het maken van rapporten van Google Ads en andere videostatistieken in het dashboard maken geen deel uit van het accreditatieproces.
 • OTT en andere apparaattypen maken evenmin deel uit van het accreditatieproces.
 • Klikken in videocampagnes en app-campagnes maken geen deel uit van het MRC-accreditatieproces voor klikken.
 • Afgezien van campagnetotalen in het zoeknetwerk en het Display Netwerk en segmentering van apparaattypen, maakt segmentering van dashboardstatistieken (bijvoorbeeld demografische gegevens) geen deel uit van het MRC-accreditatieproces.

Klikmetingsmethodiek

De meetmethode is gebaseerd op alle vastgelegde klikactiviteit en maakt geen gebruik van steekproeven bij het meten van klikken. Alleen stadium 2.2 van de IAB-klikverwijzingscyclus (gemeten klikken) wordt direct door Google waargenomen. Met betrekking tot de klikverwijzingscyclus: Google Ads registreert de klik na ontvangst van de initiële kliktransactie door de advertentie-omleidingsserver en verstuurt een HTTP 302-omleiding die niet in het cachegeheugen kan worden opgeslagen, naar de browser op basis van de locatie die is vastgelegd door de adverteerder van de specifieke advertentie. Dit is de gemeten klik. De methode voor het meten van klikken is dezelfde voor alle typen apparaten (desktop, mobiel, tablet) en alle browsers en mobiele apps, tenzij anders vermeld.

Bovendien is parallelle tracking momenteel een optionele functie voor adverteerders die klikmeting gebruiken voor verkeer van campagnes in het zoeknetwerk en van Shopping-campagnes. Met parallelle tracking worden klanten rechtstreeks vanuit uw advertentie naar uw uiteindelijke URL (bestemmingspagina) geleid, terwijl klikmeting op de achtergrond plaatsvindt (zonder dat de klanten eerst naar de tracking-URL worden geleid).

Advertenties kunnen worden weergegeven op mobiele apparaten die worden ondersteund door de SDK voor mobiele advertenties van Google (bekijk hier een lijst van platforms die momenteel worden ondersteund).

Een bekende beperking van deze methode om klikken te meten is dat een gebruiker die een 302-omleiding heeft ontvangen, de website van de adverteerder niet te zien krijgt wanneer een netwerkonderbreking plaatsvindt.

De telmethode die wordt gebruikt, is de methode van meerdere klikken per vertoning. Hierbij moet de tijd tussen een bepaalde klik en een vorige klik op de vertoonde advertentie langer zijn dan een specifieke tijdsperiode, om te voorkomen dat navigatiefouten, zoals meerdere klikken door de gebruiker, tot een onjuiste telling leiden.

Er worden in realtime logboeken aangemaakt en verwerkt, waarin alle gegevens met betrekking tot waargenomen HTTP-transacties worden opgeslagen. Verschillende variabele- en heuristische technieken, die uit veiligheidsoverwegingen hier niet worden genoemd, worden toegepast voor de implementatie van de klikfiltersystemen.

Zowel Google als zijn partners leveren advertenties aan gebruikers, maar Google meet de klikactiviteiten, rapporteert deze aan de adverteerder en houdt hier de controle over. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, of die nu door Google of door een partner is geplaatst, wordt via het systeem dat de advertentie levert de klikactiviteit bijgehouden door Google Ads met behulp van de advertentie-omleidingsservers.

De meting van de klikactiviteit is gebaseerd op de klikmetingsmethode van Google Ads, waarin gebruik wordt gemaakt van een technologie-infrastructuur om klikgebeurtenissen te beheren en te controleren. Een klik wordt geregistreerd (gemeten) nadat Google Ads een uitgevoerde klik heeft ontvangen en de gebruiker via een HTTP 302-omleiding naar de bestemmingspagina of website van de adverteerder heeft geleid (of naar een andere tussenliggende server, zoals de vertegenwoordiger van een adverteerder). Deze gemeten klikgebeurtenissen worden vastgelegd in gegevenslogboeken in een gebeurtenissen-bestandssysteem. De gegevenslogbestanden worden vervolgens verzameld, bewerkt en via volledig geautomatiseerde processen gecompileerd tot klikmetingen en rapporten voor de adverteerder. Tot het bewerkingsproces behoort filteren op foutieve of corrupte gegevens, op geïdentificeerd niet-menselijk verkeer, waaronder robots en andere geautomatiseerde processen, en op andere geïdentificeerde ongeldige klikactiviteiten. De gefilterde klikken worden als ongeldig beschouwd en kunnen de adverteerder niet in rekening worden gebracht. De klikrapporten die Google voor adverteerders samenstelt, kunnen rechtstreeks door de betreffende adverteerder worden bekeken.

Klikmetingen kunnen op basis van geografische locatie en apparaattype worden verzameld (geen MRC-accreditatie vereist). De geografische locatie is gebaseerd op het IP-adres van de gebruiker of op een locatie die door een uitgever wordt verstrekt (uitgevers moeten hiervoor toestemming hebben van de gebruiker). Soms wordt verkeer omgeleid via de proxyserver van een serviceprovider, waardoor het niet de feitelijke locatie van de gebruiker weerspiegelt (mobiele providers kunnen bijvoorbeeld een proxyserver gebruiken voor hun mobiele verkeer). De classificatie van het apparaattype (computer, tablet of mobiel apparaat) is gebaseerd op informatie van de door Google beheerde bibliotheken die de HTTP-header gebruiken.

In sommige AdSense-implementaties geven partners advertenties weer op hun eigen website, waarbij hun eigen regels voor ontwerp en opmaak gelden en waarbij zij het klikbare gebied rondom de advertentie bepalen. In dergelijke implementaties heeft Google geen invloed op aanpassingen van dit gebied. In normale AdSense-implementaties heeft Google controle over het klikbare gebied en geeft Google de advertentie rechtstreeks aan de eindgebruiker weer.

Metingsmethodiek voor videovertoning en -zichtbaarheid

Gebruikers van Google Ads kunnen videocampagnes maken, advertentiemateriaal uploaden en beheren en biedstrategieën en gerelateerde targeting voor hun campagne instellen. De videoadvertentiecontent van Google Ads moet op YouTube worden gehost. Deze videoadvertenties kunnen echter op YouTube en op sites en in apps van videopartners in het Google Display Netwerk (GDN) worden weergegeven.

De door Google ontwikkelde IMA-SDK (Interactive Media Ads Software Development Kit) is rechtstreeks geïntegreerd in de YouTube-videospeler, de mobiele YouTube-app of in sites en apps van videopartners om de communicatie tussen de videospelers en de advertentieserver mogelijk te maken voor videometing. Google onderhoudt twee versies van de IMA-SDK: een versie die Flash ondersteunt en een versie die html5 ondersteunt. De IMA-SDK is een Video Ad Serving Template (VAST) (versie 2.0, 3.0 of 4.0) met een compatibele tagimplementatie die wordt gebruikt om zowel lineaire als niet-lineaire videoadvertentiecontent te meten voor het weergeven en bijhouden van digitale videoadvertenties. De IMA SDK ondersteunt ook Video Player Ad-Serving Interface (VPAID) (versie 2.0) waarmee de videoadvertentie en de videospeler met elkaar kunnen communiceren, evenals Video Multiple Ad Playlist (VMAP) waarmee meerdere advertenties binnen de videoadvertentiecontent kunnen worden afgespeeld.

Alle gemeten YouTube-videoadvertenties in het rapport over videozichtbaarheid worden als InStream-video geleverd. Voor de meting van videoadvertentievertoningen wordt de methode tellen-vanaf-begin-van-weergave gebruikt. Wanneer de uitgever van videoadvertentiecontent deze correct heeft geïmplementeerd, zijn IMA-SDK-oplossingen voor Google Ads consistent met de richtlijnen voor videovertoning met betrekking tot wanneer de meetgebeurtenis wordt gestart nadat de video-items zijn gebufferd. Na ontvangst van de meetgebeurtenis houdt Google controle over de verdere verwerking en rapportage. Google Ads gebruikt een combinatie van gegevens afkomstig van interne en externe bronnen betreffende de user-agent en de SDK voor mobiele apps om apparaattypen te classificeren. Google Ads is niet afhankelijk van derden om classificatie te kunnen uitvoeren.

In sommige gevallen speelt doorlopende vertoning een rol, bijvoorbeeld wanneer Autoplay actief is of de gebruiker een video in een afspeellijst bekijkt. In dergelijke gevallen worden bepaalde regels gevolgd. Bij gebruik van wifi stopt doorlopende vertoning automatisch na vier uur. Bij gebruik van een mobiel netwerk wordt doorlopende vertoning gestopt als gedurende 30 minuten geen activiteit is vastgesteld. Ga voor de nieuwste en nauwkeurigste informatie over deze functie naar https://support.google.com/youtube/answer/6327615. Ongeveer vijftien procent van het videoverkeer wordt automatisch afgespeeld.

Google heeft aangegeven dat begeleidende display-advertenties onafhankelijk van videoadvertentievertoningen worden gemeten en niet worden gerapporteerd in het Google Ads-rapport over videozichtbaarheid. Daarom zijn de meting en rapportage van begeleidende display-advertenties uitgesloten van het bereik van dit proces.

Voor de zichtbaarheid van video's wordt voor Google Ads uitgegaan van de Active View description of methodology om de zichtbaarheid te meten zoals gerapporteerd binnen het rapportageplatform van Google Ads. Google Ads telt een zichtbare videovertoning wanneer ten minste vijftig procent van het videoadvertentiemateriaal gedurende ten minste twee seconden wordt weergegeven in het zichtbare gedeelte van de browser/app van een gebruiker.

Filtermethodiek

Google maakt gebruik van op gegevens gebaseerde ID's, activiteiten en patronen om zowel algemeen als geavanceerd ongeldig verkeer te herkennen en te filteren. Deze identificatie en filtering wordt toegepast op klikken en videovertoningen en heeft onder andere betrekking op niet-menselijke activiteiten en vermoedelijke fraude. Maar omdat de identiteit en bedoelingen van de gebruiker niet altijd door de uitgever, adverteerder of hun respectievelijke vertegenwoordiger kunnen worden vastgesteld, wordt waarschijnlijk niet al het ongeldige verkeer geïdentificeerd en proactief uitgesloten van de gerapporteerde resultaten. We willen voorkomen dat er reverse engineering wordt toegepast op de filterprocessen die bescherming bieden tegen ongeldig verkeer of dat deze processen anderszins in gevaar komen. Daarom worden de details van de specifieke filterprocedures alleen gedeeld met de controleurs die de controleprocedure uitvoeren. Verder worden er, afgezien van de informatie die hier staat vermeld, geen details vrijgegeven.
Zowel specifieke identificatie (waaronder het volgen van robot-instructiebestanden, filterlijsten, alsmede testactiviteiten door de uitgever) en op activiteiten gebaseerde filtermethoden (waaronder analyse van meerdere opeenvolgende activiteiten, uitschieters in activiteit, interactiekenmerken en andere verdachte activiteiten) worden bij het filteren gebruikt.
Bovendien zijn de volgende parameters van toepassing op de filtermethodiek:
 • Google maakt geen gebruik van filteren door derden.
 • Er wordt gebruikgemaakt van robot-instructiebestanden (robots.txt).
 • Bronnen die worden gebruikt voor het identificeren van niet-menselijke activiteiten: Google maakt gebruik van de IAB/ABCe International Spiders & Robots List en aanvullende filters op basis van eerdere activiteiten van robots. Het IAB Robots List-uitsluitingsbestand wordt gebruikt.
 • Op activiteiten gebaseerde filterprocessen: Op activiteiten gebaseerde identificatie omvat bepaalde typen patroonanalyse, waarbij wordt gezocht naar activiteit die duidt op niet-menselijk verkeer. Het team van Google voor de kwaliteit van advertentieverkeer maakt gebruik van systemen om verdachte activiteiten vast te stellen en te filteren.
 • Al het filteren vindt passief en na de betreffende activiteit plaats. Dat betekent dat de gebruiker (browser, robot, enzovoort) een verzoek kan doen en hierbij geen melding ontvangt dat dit verkeer is gemarkeerd of kan worden weggefilterd en verwijderd. Google wil de user-agent namelijk niet laten weten dat diens activiteit de filtermechanismen van Google heeft geactiveerd. In sommige gevallen wordt frontend-blokkering ook gebruikt, wanneer het resulterende advertentieverzoek waarschijnlijk tot ongeldige activiteit leidt. Historisch gezien wordt minder dan twee procent van de advertentieverzoeken geblokkeerd.
 • Er zijn procedures geïmplementeerd voor het verwijderen van vooraf geïnitieerde prefetch-activiteiten.
 • Er zijn procedures die uitgevers de mogelijkheid bieden klikken en videovertoningen te testen. Deze procedures zorgen ervoor dat uitgevers een specifieke tag kunnen toevoegen aan een advertentieverzoek ter indicatie dat het advertentieverzoek een testverzoek is en niet moet worden geteld voor facturering of boekhouding.
 • Wanneer inconsistenties of fouten worden vastgesteld, zijn er processen voor het corrigeren van deze gegevens en het betalen van teruggaven aan adverteerders. Deze teruggaven zijn opgenomen in de betalingsoverzichten. Beschadiging van logbestanden komt zelden voor, maar voor dergelijke gevallen zijn er procedures voor het herstellen van de beschadigde bestanden.
 • Er zijn procedures geïmplementeerd om activiteit uit interne IP-adressen van Google te verwijderen.
 • De filterregels en -drempels worden voortdurend gecontroleerd. Ze kunnen handmatig worden aangepast en worden regelmatig automatisch geüpdatet.

Kwalificatie van zakenpartners

Alle partners die Google Ads weergeven in hun content, zijn verplicht zich aan ons programmabeleid te houden. Ons beleid verbiedt ongeldige activiteit. Meer informatie over ongeldige activiteit.

Google filtert voortdurend op ongeldig verkeer en evalueert zakenpartners die veel ongeldig verkeer ontvangen. Partners die doorlopend grote hoeveelheden ongeldig verkeer ontvangen, lopen het risico dat hun account wordt opgeschort of gesloten.

Rapportage van klikgegevens

Google Ads rapporteert aan adverteerders het totale aantal klikken, het totale aantal vertoningen en de subsets van deze gegevens (bijvoorbeeld klikken, vertoningen en klikfrequenties per campagne, advertentiegroep en zoekwoord). Deze gegevens zijn vergelijkbaar met de sitestatistieken die aan uitgevers worden verstrekt. De controleprocedure omvat de klikrapportage en rapportage aan adverteerders in Google Ads. Deze cijfers kunnen gedurende de maand enigszins fluctueren en worden pas aan het einde van de maand als definitief beschouwd. Daarna wordt het aantal gerapporteerde klikken niet meer aangepast. Er kunnen echter tegoeden worden verstrekt wanneer Google dit van toepassing acht.

Google Ads bevat de mogelijkheid voor adverteerders om het totale aantal dagelijkse klikken te bekijken dat voor iedere campagne wordt gefilterd (als ongeldig gemarkeerd). De totalen van algemeen ongeldig verkeer en geavanceerd ongeldig verkeer worden in Google Ads niet afzonderlijk gerapporteerd. Dit om te voorkomen dat reverse engineering op deze gegevens wordt toegepast om ongeldig verkeer te optimaliseren. Ongeveer 65% van het totale ongeldige klikverkeer is naar schatting algemeen ongeldig verkeer.

Er worden uitgebreide testprocedures uitgevoerd om de juistheid van de gerapporteerde gegevens in Google Ads- en AdSense-frontends te waarborgen. Dit zijn primaire mechanismen die ervoor zorgen dat de gegevens uit de backend-databases correct worden overgebracht naar de rapporten voor de gebruiker. Bovendien wordt de gebruikersfeedback zorgvuldig gecontroleerd op eventuele fouten. Er zijn verschillende geautomatiseerde systemen actief die zorgen voor de correcte werking van alle machines en software voor het rapporteren van gegevens aan Google Ads-gebruikers. De content van de rapporten wordt echter in eerste instantie geverifieerd door middel van de bovengenoemde tests van eenheden en gebruikersfeedback.

Elektronische records met betrekking tot klikactiviteiten worden voor onbepaalde tijd bewaard. Twee gegevensvelden, IP-adressen en cookie-ID's, worden echter anoniem gemaakt na een bepaalde periode (negen maanden voor IP-adressen en achttien maanden voor cookie-ID's).
U kunt statistieken voor bruto klikken afleiden door over klikken en ongeldige klikken (GIVT & SIVT) te rapporteren. Aan de hand daarvan kunt u de bruto klikken berekenen.

Afgezien van campagnetotalen in het zoeknetwerk en het Display-netwerk en segmentering van apparaattypen, worden dashboardstatistieken niet aangeboden voor MRC-accreditatie.

Klikken vanaf 'over-the-top'-apparaten (OTT), onbekende en andere apparaattypen, die niet door MRC zijn geaccrediteerd, kunnen worden vermengd met geaccrediteerde desktopklikken en -statistieken voor totale klikken op rapportagedashboards van Google Ads. Verkeer van niet-geaccrediteerde apparaattypen wordt geschat op minder dan één procent van het klikverkeer in het zoeknetwerk en het Display Netwerk.

Rapportage van videogegevens

Google Ads rapporteert het totale aantal zichtbare videovertoningen, zichtbaarheidsstatistieken (hieronder beschreven) en subsets van deze gegevens aan adverteerders.

Alleen de Google Ads-statistieken die worden vermeld in het rapport over videozichtbaarheid (dat uitsluitend kan worden gedownload), vallen binnen het bereik van de MRC-accreditatie. Andere rapportage van statistieken over videovertoningen en -zichtbaarheid vanuit frontend-tools is uitgesloten van accreditatie, bijvoorbeeld de frontend-campagnerapportage.
De statistieken in het downloadbare rapport over videozichtbaarheid worden totaal exclusief SIVT gerapporteerd voor desktop- en mobiele webomgevingen en voor in-app voor mobiel-omgevingen. Dit is vergelijkbaar met klikrapportage, waarbij GIVT- en SIVT-aantallen niet afzonderlijk worden gerapporteerd om te voorkomen dat deze gegevens worden onderworpen aan reverse engineering. Ongeveer 61% van het totaal van ongeldig verkeer voor videovertoningen is naar schatting algemeen ongeldig verkeer.
De volgende videoadvertentie-indelingen worden gemeten en gerapporteerd in het rapport over videozichtbaarheid. Alle andere advertentie-indelingen die hieronder niet worden beschreven, worden uitgesloten van het rapport over videozichtbaarheid, inclusief advertenties die worden weergegeven in de mobiele app YouTube Kids.
 • InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen: videoadvertenties die vóór, tijdens of na YouTube-videocontent worden weergegeven en kijkers de mogelijkheid bieden advertenties met een lengte van 30 seconden of meer over te slaan nadat de eerste 5 seconden zijn afgespeeld.
 • Bumperadvertenties: korte videoadvertenties met een lengte van ongeveer 6 seconden die vóór, tijdens of na YouTube-videocontent worden weergegeven. Bumperadvertenties kunnen niet worden overgeslagen.
 • InStream-videoadvertenties die niet kunnen worden overgeslagen: videoadvertenties met een lengte van vijf tot dertig seconden binnen content van video-uitgevers in het Google Display Netwerk. De advertenties worden vóór, tijdens of na videocontent weergegeven, afhankelijk van de keuze van de uitgever van de content voor waar en wanneer de advertenties worden weergegeven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen