Nozares standarti klikšķu un videoreklāmu seansu/skatāmības noteikšanai

MRC logotips

Pašreizējā Plašsaziņas līdzekļu vērtēšanas padomes (Media Rating Council — MRC) akreditācija apliecina tālāk sniegto informāciju. 

 • Google nodrošinātā “Google Ads” rādīšanas un meklēšanas klikšķu mērījumu metodoloģija, kā arī programmas “AdSense” reklāmu rādīšanas tehnoloģijas atbilst nozares standartiem, kas attiecas uz klikšķu mērījumiem.
 • Videoreklāmu skatāmības pārskatā sniegtais Google Ads videoreklāmu seansu un videoreklāmu skatāmības mērījums atbilst nozares standartiem, kas attiecas uz videoreklāmu seansu un skatāmības mērījumu.
 • Šajā procesā izmantotās metodes ir precīzas. Tas attiecas uz Google mērījumu tehnoloģiju, kas tiek izmantota visu veidu ierīcēs (galddatoros, mobilajās ierīcēs un planšetdatoros) gan pārlūkprogrammu, gan mobilo lietotņu vidēs.

Nozares vadlīnijas tika izstrādātas sadarbībā ar Interaktīvās reklamēšanas biroju (Interactive Advertising Bureau — IAB) un MRC, lai regulētu, kā uzskaitīt klikšķus uz interaktīvām reklāmām, kā noteikt nederīgus klikšķus un kā ar tiem rīkoties. Atbilstību šīm vadlīnijām pārbaudīja sertificētu grāmatvežu uzņēmums, kuru MRC nolīga šīs pārbaudes veikšanai.

Tālāk ir pieejams kopsavilkums par klikšķu mērījumu procesu, ko izmanto Google Ads un AdSense. Papildu resursus skatiet IAB/MRC klikšķu mērījumu vadlīniju lapā, kurā ir sniegts to IAB standartu apraksts, kuri attiecas uz tiešsaistē reģistrēto reklāmu klikšķu uzskaitīšanu. Varat arī izskatīt Google akreditācijas vēstuli.

Par ko Google tiek piešķirta akreditācija?

Šī akreditācija apliecina, ka Google klikšķu mērījumu tehnoloģija atbilst nozares standartiem, kas attiecas uz tādu klikšķu uzskaitīšanu, kas tiek veikti uz interaktīvām reklāmām, un ka šajā procesā izmantotās metodes ir precīzas.
Google Ads klikšķu akreditācija aptver tālāk minēto.
 • Konkrētais akreditētais rādītājs ir “Klikšķi”.
 • Attiecas uz galddatoru un mobilo tīmekli, kā arī uz lietotnēm ierīcēs.
 • Meklēšanas un reklāmas tīkla reklāmu formāti.
Šī akreditācija apliecina, ka Google videoreklāmu seansu un skatāmības mērījumu tehnoloģija atbilst nozares standartiem, kas attiecas uz videoreklāmu seansu uzskaitīšanu un skatāmības līmeņu novērtēšanu.

Kas ir iekļauts pārbaudes procesā?

Šī pārbaude tiek veikta Google maksas par klikšķi, videoreklāmu seansu un videoreklāmu skatāmības reklamēšanas sistēmām. Google nodrošina šos risinājumus reklāmdevējiem programmā Google Ads un risinājumus izdevējiem programmā AdSense un pakalpojumā YouTube. 

MRC videoreklāmu rādītāju (MRC Video Metrics) akreditācijai tiek iesniegti tikai videoreklāmu skatāmības pārskati.

Google reklāmas var tikt nodrošinātas lietotājiem, izmantojot šādus produktus vai pakalpojumus: AdSense reklāmas tīklam (AFC), AdSense domēniem (AFD), AdSense meklēšanai (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube un Google.lv. Programma “AdSense reklāmas tīklam” attiecas uz reklāmām, kas tiek rādītas tajās partnera vietnes lapās, kur tiek izmantots esošās informācijas konteksts, lai noteiktu un rādītu atbilstošas reklāmas. Programma “AdSense domēniem” attiecas uz reklāmām, kas tiek rādītas noteikta domēna lapās, kur domēna nosaukums ir analogs meklēšanas vaicājumam. Pakalpojums “DoubleClick Ad Exchange” attiecas uz reklāmām, kas tiek rādītas tajās partnera vietnes lapās, kur tiek izmantots lapas konteksts un cenu noteikšana reāllaikā, lai noteiktu un rādītu atbilstošas reklāmas. Pakalpojums YouTube attiecas uz reklāmām, kas tiek rādītas vietnē YouTube.com vai lietotnē YouTube, kur tiek izmantots videoklipa un meklēšanas vaicājumu konteksts, lai noteiktu un rādītu atbilstošas reklāmas. Programma “AdSense meklēšanai” un vietne Google.lv attiecas uz reklāmām, kas tiek rādītas kā apmaksātie rezultāti meklētājprogrammas vaicājumu un rezultātu kontekstā.

Kas nav iekļauts pārbaudes procesā?

Šī pārbaude neattiecas uz Google ar video nesaistītiem reklamēšanas risinājumiem, kuru pamatā ir seansi (piemēram, uz pakalpojumu Google Marketing Platform), kā arī uz sistēmām, kurās klikšķu novērtēšana netiek izmantota komerciāliem nolūkiem (piemēram, uz pakalpojumu Google meklēšana). Pārbaude neattiecas arī uz citām saistītām atbalsta un pārvaldības sistēmām, piemēram, pakalpojumu Google Analytics. Turklāt:

 • Akreditācijas procesā nav iekļauts Google Ads pārskatu veidotājs un citi informācijas paneļa videoreklāmu rādītāji.
 • Akreditācijas procesā nav iekļauts arī OTT un citi ierīču veidi.
 • MRC veiktajā klikšķu akreditācijas procesā nav iekļauti video kampaņu un lietotņu kampaņu klikšķi.
 • MRC akreditācijas procesā nav iekļauta segmentācija pēc ierīces veida, kā arī to informācijas paneļa rādītāju segmentācija (piemēram, demogrāfisko datu), kuri netiek rādīti reklāmas tīkla un meklēšanas tīkla kampaņu kopsummās.

Klikšķu mērījumu metodes

Noteikšanas metožu pamatā ir visas reģistrētās klikšķu darbības, un klikšķu noteikšanai netiek izmantoti konkrēti paraugi. Google tieši novēro tikai IAB klikšķu novirzīšanas cikla 2.2. posmu (mērījumā iekļautos klikšķus). Ņemot vērā klikšķa-novirzīšanas ciklu, pēc sākotnējā klikšķa darījuma saņemšanas reklāmu novirzīšanas serverī Google Ads reģistrē klikšķi un izveido kešatmiņā neievietojamu HTTP 302 novirzījumu uz pārlūkprogrammu, pamatojoties uz atrašanās vietu, ko konkrētajai reklāmai norādījuši reklāmdevēji. Šādi tiek noteikts mērījumā iekļautais klikšķis. Šī klikšķu noteikšanas metode ir vienāda visiem ierīču veidiem (galddatoriem, mobilajām ierīcēm un planšetdatoriem) un tiek izmantota gan pārlūkprogrammām, gan mobilajām lietotnēm, ja vien nav norādīts citādi.

Turklāt pašlaik reklāmdevējiem, kuri izmanto klikšķu uzskaiti meklēšanas tīkla kampaņu un pirkumu kampaņu datplūsmai, kā papildu funkcija ir pieejama paralēlā izsekošana. Ja tiek izmantota paralēlā izsekošana, klienti tiek novirzīti uz gala URL (galvenās lapas URL) tieši no jūsu reklāmas un klikšķu mērījumi notiek fonā (klienti pirms tam netiek novirzīti uz izsekošanas URL).

Reklāmas var tikt rādītas mobilajās ierīcēs, ko atbalsta Google reklāmu mobilajām ierīcēm SDK (pašlaik atbalstīto platformu sarakstu varat skatīt šeit).

Šo klikšķu mērījumu metodi ierobežo tas, ka tīkla traucējumu dēļ lietotājs, kurš veiksmīgi saņem novirzījumu 302, nevar skatīt gala reklāmdevēja vietni.

Tiek izmantota uzskaitīšanas metode: vairāki klikšķi vienā seansā. Tādējādi, lai nepamatoti neuzskaitītu navigācijas kļūdas (piemēram, vairākus viena lietotāja veiktus klikšķus), mēs pieprasām, lai laiks starp konkrēto klikšķi un iepriekšējo klikšķi uz reklāmas seansa pārsniegtu noteiktu laika periodu.

Žurnāli tiek veidoti un apstrādāti reāllaikā, un tajos tiek glabāti visi dati, kas ir saistīti ar novērotajām HTTP darbībām. Tiek izmantotas vairākas mainīgas un heiristiskas metodes, lai ieviestu klikšķu filtrēšanas sistēmas, taču aizsardzības nolūkā tās netiek šeit uzskaitītas.

Gan uzņēmums Google, gan tā partneri piegādā lietotājiem reklāmas, tomēr Google pārvalda un veic procesus, kas ir saistīti ar klikšķu darbību mērījumiem un reklāmdevēju pārskatiem par tām. Kad lietotājs noklikšķina uz Google vai partnera piegādātas reklāmas, izmantojot kādu no produktiem, kas administrē reklāmu, Google Ads izseko klikšķu darbības reklāmu novirzīšanas serveros.

Klikšķu darbību mērījumu pamatā ir Google Ads klikšķu mērījumu metodoloģija, kurā klikšķu notikumu pārvaldībai un pārraudzībai tiek izmantota tehnoloģijas infrastruktūra. Klikšķis tiek reģistrēts (izmērīts), kad Google Ads reģistrē sākotnējo klikšķi un lietotājam nosūta HTTP 302 novirzījumu uz reklāmdevēja galveno lapu vai vietni (vai citu starpniekserveri, piemēram, reklāmdevēja pārstāvja starpniekserveri). Šie izmērītie klikšķu notikumi tiek reģistrēti datu žurnālos notikuma failu sistēmā. Pēc tam datu žurnālfaili tiek uzkrāti, rediģēti un apkopoti, izmantojot pilnībā automatizētus procesus, lai veiktu klikšķu noteikšanu un izpildītu reklāmdevēju pārskatus. Rediģēšanas procesā ir ietverta kļūdainu vai bojātu datu filtrēšana, kā arī identificētas cilvēku neizraisītas (tostarp robotu un citu automatizētu procesu izraisītas) datplūsmas filtrēšana un citu identificētu nederīgu klikšķu darbību filtrēšana. Filtrētie klikšķi tiek uzskatīti par nederīgiem — tas nozīmē, ka reklāmdevējiem par tiem nav jāmaksā. Google sagatavo saviem reklāmdevējiem pārskatus par klikšķiem, un attiecīgie reklāmdevēji var tieši piekļūt šiem pārskatiem.

Pārskatos noteiktie klikšķi var tikt apkopoti pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas (šajā gadījumā MRC tos neakreditē) un ierīces veida. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pamatā ir lietotāja IP adrese vai izdevēja norādītā atrašanās vieta (lai norādītu atrašanās vietu, izdevējiem ir jāsaņem lietotāja atļauja). Ņemiet vērā, ka noteikta datplūsmas daļa var tikt maršrutēta caur pakalpojumu sniedzēja norādītiem starpniekserveriem, tāpēc faktiskās lietotāju atrašanās vietas var netikt norādītas pareizi (piemēram, mobilo sakaru operatori var novirzīt mobilo datplūsmu caur starpniekserveriem). Ierīces veida klasifikācijas (dators, planšetdators un mobilās ierīces) pamatā ir informācija no Google lietotajām bibliotēkām, kurās tiek izmantotas HTTP galvenes.

Dažos AdSense ieviešanas gadījumos partneri atveido reklāmas paši savā vietnē, uz kuru attiecas partneru dizaina un formatējuma noteikumi, un partneri paši kontrolē klikšķināmo apgabalu ap reklāmu. Šādos gadījumos šī apgabala pielāgošana ir ārpus Google kontroles. Parastos AdSense ieviešanas gadījumos Google kontrolē klikšķināmo apgabalu, kā arī atveido reklāmas seansu tieši galalietotājam.

Videoreklāmu seansu un skatāmības mērījumu metodes

Google ļauj Google Ads lietotājiem veidot video kampaņas, augšupielādēt un pārvaldīt reklāmu materiālus, kā arī iestatīt cenu noteikšanas stratēģijas un saistītās mērķauditorijas savai kampaņai. Google Ads videoreklāmu saturam ir jābūt mitinātam pakalpojumā YouTube, tomēr šīs videoreklāmas var tikt rādītas gan vietnē YouTube, gan video partneru vietnēs, gan lietotnēs Google reklāmas tīklā (GRT).

Google patentētais interaktīvo multivides reklāmu programmatūras izstrādes komplekts (IMA SDK) ir tieši integrēts YouTube videoklipu atskaņotājā, YouTube mobilajā lietotnē vai video partneru vietnēs un lietotnēs, lai atvieglotu saziņu starp videoklipu atskaņotājiem un reklāmu serveri videoreklāmu mērīšanai. Google uztur divas IMA SDK versijas — viena no tām atbalsta Flash, savukārt otra atbalsta HTML5. IMA SDK ir videoreklāmu rādīšanas veidne (VAST) (versija 2.0, 3.0 vai 4.0) ar atbilstošu tagu ieviešanu, kas tiek izmantota, lai mērītu gan lineāro, gan nelineāro parādāmo videoreklāmu saturu un izsekotu digitālās videoreklāmas. IMA SDK atbalsta arī video atskaņotāja reklāmu rādīšanas saskarni (VPAID) (versiju 2.0), kas ļauj videoreklāmai un video atskaņotājam savstarpēji sazināties, kā arī video vairāku reklāmu atskaņošanas sarakstu (Video Multiple Ad Playlist — VMAP), kas ļauj vienā videoreklāmas saturā demonstrēt vairākas reklāmas.

Videoreklāmu seansu mērījumiem tiek izmantota metodoloģija “sākt uzskaiti pēc renderēšanas”. Ja videoreklāmu satura izdevējs tos ir pareizi ieviesis, Google Ads IMA SDK risinājumi atbilst videoklipu seansu vadlīniju prasībām attiecībā uz mērījuma notikuma sekojošas ievietošanas buferī uzsākšanu. Pēc mērījuma notikuma saņemšanas Google pārvalda turpmākos apstrādes un pārskatu izveides procesus. Lai klasificētu ierīces tipus, Google Ads izmanto lietotāja aģentu un mobilo lietotņu SDK datu kombināciju no iekšējiem un ārējiem avotiem. Google Ads neizmanto nevienu trešo pusi, lai veiktu klasifikāciju.

Uzņēmums Google ir norādījis, ka pavadošās reklāmas tīkla reklāmas tiek mērītas neatkarīgi no videoreklāmu seansiem un netiek iekļautas Google Ads videoklipu skatāmības pārskatā, tādējādi pavadošo reklāmas tīkla reklāmu mērīšana un iekļaušana pārskatā neietilpst šajā uzdevumā.

Videoreklāmu skatāmības mērījumiem Google Ads izmanto metodoloģiju, kas aprakstīta dokumentā Active View description of methodology, lai skatāmību mērītu tā, kā norādīts Google Ads pārskatu platformā. Google Ads uzskaita skatāmu videoreklāmas seansu, ja lietotāja pārlūkprogrammā/lietotnē divas secīgas sekundes ir redzami vismaz 50% videoreklāmas materiāla.

Filtrēšanas metodes

Google nepārtraukti cenšas identificēt un filtrēt gan vispārējo, gan sarežģīto nederīgo datplūsmu, izmantojot datos bāzētus identifikatorus, aktivitātes un kombinācijas. Šī identificēšana un filtrēšana tiek veikta klikšķiem un videoklipu seansiem un ietver darbību, ko neveic cilvēks, un iespējamu krāpniecību. Tomēr lietotāju identifikācija un nolūki ne vienmēr var būt zināmi izdevējam, reklāmdevējam vai to attiecīgajiem pārstāvjiem, tādēļ visbiežāk nav iespējams identificēt visu nederīgo datplūsmu un iepriekš novērst to iekļaušanu pārskatu rezultātos. Lai aizsargātu nederīgās datplūsmas filtrēšanas procesus no traucējumiem vai dekonstruēšanas, papildus informācijai, kas ir norādīta šeit, netiks atklāta nekāda informācija par konkrētām filtrēšanas procedūrām, izņemot informāciju, kura kā daļa no pārbaudes procesa tiek atklāta auditoriem.
Filtrēšanā tiek izmantota gan specifiskas identificēšanas metode (tostarp robotu instrukciju failu izpilde, filtrēšanas saraksti un izdevēju pārbaudes darbības), gan uz darbībām pamatotas filtrēšanas metode (tostarp vairāku secīgu darbību, nepiederošu darbību, mijiedarbības atribūtu un citu aizdomīgu darbību analīze).
Turklāt uz filtrēšanas metodēm attiecas tālāk norādītie principi.
 • Google neizmanto trešās puses nodrošinātu filtrēšanu.
 • Tiek izmantoti robotu instrukciju faili (robots.txt).
 • Avoti tādu darbību identificēšanai, kuras nav veicis cilvēks: Google izmanto IAB/ABCe starptautisko zirnekļprogrammu un robotu sarakstus, kā arī papildu filtrus, kuru pamatā ir iepriekšējās automātiskās darbības. Tiek izmantots IAB robotu saraksta izslēgšanas fails.
 • Uz darbībām balstīti filtrēšanas procesi: uz darbībām balstītā identificēšanā ir ietverta noteiktu modeļu analīzes veikšana un tādas darbības meklēšana, kas varētu raksturot cilvēku neizraisītu datplūsmu. Google reklāmas datplūsmas kvalitātes komandai ir vietējas sistēmas jebkādu aizdomīgu darbību noteikšanai, un komanda attiecīgi veic uz šādu darbību balstītu filtrēšanu.
 • Filtrēšana vienmēr tiek veikta pēc klikšķu saņemšanas un pasīvi. Tas nozīmē, ka uz lietotāja (pārlūkprogrammas, robota u.c.) pieprasījumu tiek atbildēts, nenorādot, ka viņa datplūsma ir atzīmēta, pretējā gadījumā tā tiek filtrēta un noņemta, jo Google sistēma lietotāja aģentam nekādā veidā nevēlas norādīt, ka šī darbība ir aktivizējusi kādu no Google filtrēšanas mehānismiem. Dažos gadījumos, ja ir iespējams, ka izveidotais reklāmas pieprasījums var izraisīt nederīgu darbību, tiek izmantota priekšgalsistēmas bloķēšana. Vēsturiski tiek bloķēti mazāk nekā 2% no reklāmu pieprasījumiem.
 • Ir ieviesti procesi, lai noņemtu pašizsludinātas iepriekšējās ieneses darbības.
 • Pastāv vietēji procesi, lai varētu veikt izdevēja pārbaudes klikšķus un videoklipu seansus. Šajos procesos tiek atbalstīta iespēja izdevējiem pievienot reklāmas pieprasījumam īpašu tagu, lai norādītu, ka reklāmas pieprasījums ir pārbaudes pieprasījums un ka tas nav jāuzskaita kā apmaksājams vai oficiālas grāmatvedības mērķiem.
 • Ja tiek konstatētas neatbilstības vai kļūdas, var izmantot procesus, ar kuru palīdzību var labot šos datus un nodrošināt atmaksu reklāmdevējiem. Šīs atmaksas ir norādītas norēķinu kopsavilkumos. Žurnālfaili tiek bojāti ārkārtīgi reti, taču šādiem gadījumiem ir izstrādāti žurnālfailu atjaunošanas procesi.
 • Ir ieviesti procesi no Google iekšējām IP adresēm veiktu darbību noņemšanai.
 • Nepārtraukti tiek uzraudzītas filtrēšanas kārtulas un sliekšņi. Tos nevar mainīt manuāli, un tie regulāri tiek automātiski atjaunināti.

Biznesa partnera kvalifikācija

Visiem partneriem, kuri savā saturā rāda Google Ads reklāmas, ir jāievēro mūsu programmu politikas, kas aizliedz nederīgas darbības. Uzziniet vairāk par nederīgām darbībām.

Google visu laiku filtrē nederīgu datplūsmu un pārskatīs ikvienu biznesa partneri, kas saņem liela apjoma nederīgu datplūsmu. Ja partneri nepārtraukti saņem lielu apjomu nederīgas datplūsmas, viņu konta darbību var apturēt vai arī slēgt kontu.

Klikšķu datu pārskati

Google Ads pārskatos reklāmdevējiem tiek norādīts kopējais klikšķu skaits, kopējais seansu skaits un šo datu apakškopas (piemēram, klikšķi, seansi un vidējais klikšķu skaits pēc kampaņas, reklāmu kopas un atslēgvārda), kā arī līdzīgi dati atbilstoši vietnes statistikai — izdevējiem. Pārbaudes process attiecas uz klikšķu un reklāmdevēju pārskatiem programmā Google Ads. Mēneša laikā šie rādītāji var svārstīties noteiktā apjomā, un tie tiek uzskatīti par galīgiem, kad mēneša beigās tiek iesaldēti. Pēc tam reģistrētais klikšķu skaits netiek koriģēts, tomēr reklāmdevējiem var tikt piešķirti kredīti, ja Google to uzskata par piemērotu rīcību.

Reklāmdevējiem programmā Google Ads ir pieejama iespēja skatīt kopējo filtrēto (atzīmētu par nederīgiem) dienas klikšķu skaitu katrai kampaņai. Google Ads pārskatā atsevišķi nenorāda vispārīgas nederīgas datplūsmas un sarežģītas nederīgas datplūsmas kopīgo apmēru, lai novērstu mēģinājumus šos datus dekonstruēt, lai optimizētu nederīgu datplūsmu. Aptuveni 55% no kopējās nederīgo klikšķu datplūsmas varētu būt vispārīgi nederīga datplūsma.

Tiek izmantotas visaptverošas vienumu pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu pārskatu datu precizitāti Google Ads un AdSense priekšgalsistēmās. Šie ir galvenie mehānismi, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu, ka dati no aizmugursistēmas datu bāzēm tiek precīzi ietverti lietotājiem paredzētos pārskatos. Turklāt lietotāju atsauksmes tiek rūpīgi pārraudzītas, lai atklātu un labotu jebkādas kļūdas, kas var rasties līdz pārskata izlaišanai. Ir ieviestas vairākas automatizētas sistēmas, lai visas ierīces un programmatūra, kas nodrošina Google Ads lietotājiem pārskatu datus, darbotos pareizi. Tomēr pārskatu saturs galvenokārt tiek pārbaudīts, izmantojot iepriekš minētās vienību pārbaudes un lietotāju atsauksmes.

Ar klikšķu darbību saistītie elektroniskie ieraksti tiek glabāti nenoteiktu laiku. Tomēr informācija divos datu laukos — IP adreses un sīkfailu ID laukā — pēc noteikta laika perioda (9 mēneši IP adresēm un 18 mēneši sīkfailu ID) tiek padarīta anonīma.
Bruto klikšķu rādītājus varat izgūt, veidojot pārskatu par klikšķiem un nederīgajiem klikšķiem (GIVT un SIVT), kas ļaus aprēķināt bruto klikšķu skaitu.

Informācijas paneļa rādītāji, kas nav iekļauti meklēšanas un reklāmas tīkla klikšķu kampaņas kopsummā, kā arī segmentācija pēc ierīces veida netiek iesniegta MRC akreditācijai.

Klikšķi no “over-the-top” (OTT) ierīcēm, nezināmām ierīcēm un citu veidu ierīcēm, kurām nav piešķirta MRC akreditācija, var tikt sajaukti ar akreditētiem klikšķiem no datoriem un kopējiem klikšķu rādītājiem Google Ads pārskatu informācijas paneļos. Ir aprēķināts, ka datplūsma no neakreditētiem ierīču veidiem ir mazāk nekā 1% no meklēšanas un reklāmu tīkla klikšķu datplūsmas.

Videoreklāmu datu pārskati

Google Ads pārskatos reklāmdevējiem tiek ietverts kopējais videoreklāmu seansu skaits, skatāmības rādītāji (norādīti tālāk) un šo datu apakškopas.

MRC akreditācijas vajadzībām tvērumā ir iekļauti tikai Google Ads dati, kas ir norādīti tikai lejupielādējamā videoreklāmu skatāmības pārskatā. Akreditācijai nav pakļauti citi videoreklāmu seansu un skatāmības dati no priekšgalsistēmas rīkiem, piemēram, kampaņu pārskatu priekšgalsistēmas.
Rādītāji lejupielādējamajā videoklipu skatāmības pārskatā tiek parādīti kā GIVT neto vērtība mobilo lietotņu vidēs un kopējā SIVT neto vērtība galddatoru un mobilā tīmekļa vidēs. Tas ir līdzīgi klikšķu pārskatiem, kur GIVT un SIVT rādītāji netiek uzskaitīti atsevišķi, lai novērstu, ka šie dati tiek dekonstruēti. Aptuveni 40% no kopējās nederīgās videoklipu seansu datplūsmas varētu būt vispārīgi nederīga datplūsma.
Videoklipu skatāmības pārskatos tiek uzskaitīti un fiksēti tālāk minēto videoreklāmu formāti. Visi pārējie reklāmu formāti, kas nav aprakstīti tālāk, netiek iekļauti videoklipu skatāmības pārskatā, tostarp reklāmas, kas tiek rādītas mobilajā programmā YouTube bērniem.
 • Izlaižamas klipā ievietotas reklāmas: videoreklāmas, kas tiek ievietotas pirms YouTube video satura rādīšanas, rādīšanas laikā vai pēc rādīšanas un piedāvā skatītājiem iespēju pēc pirmo 5 sekunžu demonstrēšanas izlaist reklāmas, kuru ilgums ir vismaz 30 sekundes.
 • Buferreklāmas: īsas (aptuveni 6 sekundes) videoreklāmas, kas tiek ievietotas pirms YouTube video satura rādīšanas, rādīšanas laikā vai pēc rādīšanas. Buferreklāmas nevar izlaist.
 • Neizlaižamas klipā ievietotas videoreklāmas: videoreklāmas, kuru ilgums ir 5–30 sekundes un kuras tiek ievietotas video izdevēja saturā Google reklāmas tīklā pirms video satura rādīšanas, rādīšanas laikā vai pēc rādīšanas atkarībā no tā, kurā video satura daļā satura izdevējs izvēlēsies rādīt reklāmas.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.