Paspaudimų skaičiavimo ir vaizdo įrašų parodymų / žiūrimumo matavimo pramonės standartai

MRC logotipas

Dabartine „Media Rating Council“ (MRC) akreditacija patvirtinama, kad: 

 • „Google“ taikomi paspaudimų „Google Ads“ vaizdinės reklamos ir paieškos tinkluose skaičiavimo metodai ir „AdSense“ skelbimų teikimo metodai atitinka paspaudimų skaičiavimo pramonės standartus;
 • „Google Ads“ vaizdo įrašų parodymų ir žiūrimumo matavimas, kurio rezultatai teikiami Vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaitoje, atitinka vaizdo įrašų parodymų ir žiūrimumo matavimo pramonės standartus;
 • šiuos metodus palaikantys procesai yra tikslūs. Tai atitinka „Google“ matavimo metodus, naudojamus visų tipų įrenginių (stalinių, planšetinių kompiuterių, mobiliųjų) naršyklės ir programų mobiliesiems aplinkose.

Pramonės srities gairės sukurtos „Interactive Advertising Bureau“ (IAB) ir MRC iniciatyva, siekiant apibrėžti, kaip turi būti skaičiuojami interaktyviosios reklamos paspaudimai, kaip turi būti aptinkami ir tvarkomi negaliojantys paspaudimai. Auditą pagal šias gaires MRC užsakymu atliko sertifikuota viešojo sektoriaus finansų apskaitos įmonė.

Suvestinę rasite „Google Ads“ ir „AdSense“ taikomo paspaudimų skaičiavimo proceso apačioje. Jei reikia papildomų išteklių, žr. IAB ir MRC paspaudimų skaičiavimo gaires, kuriose aprašomi IAB nustatyti internetinių skelbimų paspaudimų skaičiavimo standartai. Taip pat galite peržiūrėti „Google“ akreditacijos laišką.

Kokia „Google“ akreditacija?

Akreditacija patvirtinama, kad „Google“ paspaudimų matavimo metodai atitinka interaktyviosios reklamos paspaudimų skaičiavimo pramonės standartus, o šiuos metodus palaikantys procesai yra tikslūs.
„Google Ads“ paspaudimų akreditacija apima toliau nurodytus elementus.
 • Konkreti akredituota metrika yra „Paspaudimai“
 • Žiniatinklis staliniams kompiuteriams ir mobiliesiems, programų įrenginių tipai
 • Paieškos ir vaizdinių skelbimų formatai
Akreditacija patvirtinama, kad „Google“ vaizdo įrašų parodymų ir žiūrimumo matavimo metodai atitinka reklamavimo vaizdo įrašuose parodymų skaičiavimo ir žiūrimumo rodiklių nustatymo pramonės standartus.

Kas įtraukiama į audito procesą?

Šis auditas skirtas „Google“ mokesčio už paspaudimą, vaizdo įrašų parodymų ir vaizdo įrašų žiūrimumo reklamavimo sistemoms. Šias reklamuotojams skirtas priemones „Google“ teikia sistemoje „Google Ads“, o leidėjams skirtas priemones – sistemose „AdSense“ ir „YouTube“. 

MRC vaizdo įrašų metrikos akreditacijai pateikta tik Vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaita

„Google“ skelbimus gali administruoti naudotojai, naudodami šiuos produktus arba paslaugas: „AdSense“ turiniui (AFC), „AdSense“ domenams (AFD), „AdSense“ paieškai (AFS), „Ad Exchange“ („AdX“), „YouTube“ ir Google.com. AFC siejama su partnerio svetainės puslapiuose pateikiamais skelbimais, kai puslapio informacijos kontekstas naudojamas atitinkamiems skelbimams nustatyti ir teikti. AFD siejama su skelbimais, rodomais konkretaus domeno, kurio pavadinimas analogiškas paieškos užklausai, puslapiuose. „AdX“ siejama su skelbimais, teikiamais dalyvaujančiųjų partnerių svetainėse, kur atitinkamiems skelbimams nustatyti ir teikti naudojamas puslapio kontekstas ir kainų siūlymas realiuoju laiku. „YouTube“ siejama su skelbimais, teikiamais YouTube.com arba „YouTube“ programoje, kur atitinkamiems skelbimams nustatyti ir teikti naudojamas vaizdo įrašo kontekstas ir paieškos užklausos. AFS ir Google.com siejamos su tais skelbimais, kurie paieškos variklio užklausos ir rezultatų kontekste pateikiami kaip mokami rezultatai.

Kas neįtraukiama į audito procesą?

„Google“ ne vaizdo įrašų parodymais pagrįstos reklamavimo priemonės, pavyzdžiui, „Google Marketing Platform“, ir sistemos, kurias naudojant skaičiuojami paspaudimai nekomerciniais tikslais (pavyzdžiui, „Google“ paieška), į šį auditą neįtraukiamos. Į šį auditą neįtraukiamos susijusios palaikymo ir valdymo sistemos, pvz., „Google Analytics“. Be to:

 • į akreditavimo procesą neįtraukiama „Google Ads“ ataskaitų kūrimo priemonė ir kita vaizdo įrašų metrika, teikiama informacijos suvestinėje;
 • į akreditavimo procesą taip pat neįtraukiami OTT ryšio ir kitų tipų įrenginiai;
 • į MRC paspaudimų akreditavimo procesą neįtraukiami vaizdo įrašo kampanijų ir programų kampanijų paspaudimai;
 • į MRC akreditavimo procesą neįtraukiamas informacijos suvestinėje teikiamos metrikos segmentavimas (pvz., pagal demografinius rodiklius), išskyrus vaizdinės reklamos ir paieškos kampanijų bendrus rodiklius, ir segmentavimas pagal įrenginio tipą.

Paspaudimų skaičiavimo metodologija

Skaičiavimo metodologija veikia pagal įrašytą su visais paspaudimais susijusią veiklą. Pavyzdžiai nenaudojami skaičiuojant paspaudimus. „Google“ tiesiogiai stebi tik 2.2 IAB paspaudimų persiuntimo ciklo (matuojamų paspaudimų) etapą. Atsižvelgdama į paspaudimų persiuntimo ciklą, skelbimų peradresavimo serveriui sulaukus pradinio paspaudimo operacijos, „Google Ads“ įrašo paspaudimą ir išsiunčia nekaupiamą HTTP 302 peradresavimą į naršyklę pagal reklamuotojų konkrečiam skelbimui sukurtą vietą. Tai sudaro skaičiuojamą paspaudimą. Visų tipų įrenginiuose (staliniuose, planšetiniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose), naršyklėse ir programose mobiliesiems, taikomi vienodi paspaudimų skaičiavimo metodai, nebent nurodyta kitaip.

Be to, šiuo metu stebėjimas sugretinant yra pasirinktinė reklamuotojų, kurie Paieškos tinklo ir apsipirkimo kampanijos sraute naudoja paspaudimų skaičiavimą, funkcija. Naudojant stebėjimą sugretinant, klientai iš skelbimo siunčiami tiesiai į galutinį URL (nukreipimo puslapį), o paspaudimai skaičiuojami fone (klientai nesiunčiami pirmiausia į stebėjimo URL).

Skelbimus galima pateikti mobiliuosiuose įrenginiuose, kuriuos palaiko „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK (žr. šiuo metu palaikomų platformų sąrašą).

Žinomas šio paspaudimų skaičiavimo metodo apribojimas įvyksta tada, kai dėl tinklo trikčių sėkmingai 302 peradresavimą gavęs naudotojas negali peržiūrėti pateiktos reklamuotojo svetainės.

Naudojama skaičiavimo metodologija yra kelių paspaudimų už parodymą metodas. Siekdami išvengti netinkamo naršymo klaidų skaičiavimo (pvz., kelių vieno naudotojo paspaudimų), reikalaujame, kad tarp skaičiuojamojo skelbimo parodymo paspaudimo ir ankstesnio jo paspaudimo būtų praėjęs ilgesnis nei nurodyta laiko tarpas.

Žurnalai generuojami ir apdorojami realiuoju laiku, kad būtų išsaugoti visi duomenys, susiję su stebimomis HTTP operacijomis. Taikant paspaudimų filtravimo sistemas naudojama daug keičiamų ir euristinių metodų. Sistemos nebus vardijamos, siekiant jas apsaugoti.

Ir „Google“, ir jos partneriai naudotojams teikia skelbimus, tačiau „Google“ išlaiko kontrolę ir atlieka procesus, susijusius su paspaudimais susijusios veiklos vertinimu ir reklamuotojo ataskaitų teikimu. Kai naudotojas spustelėja skelbimą, kurį pateikia „Google“ ar partneris, naudodamas bet kurį iš skelbimą administruojančių produktų, su paspaudimais susijusi veikla yra stebima „Google Ads“ naudojant skelbimų peradresavimo serverius.

Su paspaudimais susijusios veiklos vertinimas atliekamas pagal „Google Ads“ paspaudimų skaičiavimo metodologiją. Pagal ją naudojama metodų infrastruktūra su paspaudimais susijusiems įvykiams valdyti ir stebėti. Paspaudimas įrašomas (matuojamas), kai „Google Ads“ gauna inicijuotą paspaudimą ir išsiunčia naudotojui HTTP 302 peradresavimą į reklamuotojo nukreipimo puslapį arba svetainę (ar kitą tarpinį serverį, pavyzdžiui, reklamuotojo atstovo). Skaičiuojamo paspaudimo įvykiai įrašomi įvykių failų sistemos duomenų žurnaluose. Duomenų žurnalų failai visiškai automatiškai kaupiami, redaguojami ir kompiliuojami, apskaičiuojant paspaudimus ir sukuriant reklamuotojų ataskaitas. Redagavimo procesą sudaro klaidingų ar sugadintų duomenų filtravimas, identifikuotas ne žmonių srautas, įskaitant robotus, kitus automatinius procesus ir kitą identifikuotą su negaliojančiais paspaudimais susijusią veiklą. Filtruoti paspaudimai laikomi negaliojančiais, o tai reiškia, kad reklamuotojui už juos mokėti nereikia. „Google“ reklamuotojams parengia paspaudimų ataskaitas, kurias atitinkamas reklamuotojas gali pasiekti tiesiogiai.

Gali būti teikiamos paspaudimų skaičiavimų, sukauptų pagal geografinę vietovę (MRC akreditavimas nereglamentuoja) ir įrenginio tipą, ataskaitos. Geografinė vietovė yra pagrįsta naudotojo IP adresu arba gauta iš leidėjo teikiamos vietovės (leidėjai turi gauti naudotojo leidimą tokią vietovę teikti). Atminkite, kad dalis srauto gali būti nukreipiama per serverio teikėjo tarpinius serverius, todėl jis gali netiksliai atspindėti faktines naudotojo vietoves (pvz., tarpinį mobiliojo srauto serverį gali teikti mobiliojo ryšio operatoriai). Įrenginio tipo klasifikavimas (standartinis, planšetinis kompiuteris ir mobilieji įrenginiai) pagrįstas informacija, gaunama iš „Google“ valdomų HTTP antraštę naudojančių bibliotekų.

Kai kada diegdami „AdSense“ partneriai pateikia skelbimus savo svetainėje, atsižvelgdami į savo dizaino ir formatavimo taisykles ir kontroliuoja aplink skelbimą esančią paspaudimo sritį. Tokiais atvejais „Google“ negali kontroliuoti skelbimų pateikimo metodų. Įprastai diegiant „AdSense“ „Google“ kontroliuoja paspaudimo sritį ir tiesiogiai pateikia skelbimo parodymą galutiniam naudotojui.

Vaizdo įrašų parodymų ir žiūrimumo matavimo metodai

„Google“ leidžia „Google Ads“ naudotojams kurti vaizdo įrašų kampanijas, įkelti ir tvarkyti skelbimų failus bei nustatyti kampanijos kainų siūlymo strategijas ir susijusį taikymą. Nors „Google Ads“ vaizdo įrašo skelbimų turinys turi būti priglobtas sistemoje „YouTube“, šie vaizdo įrašo skelbimai gali būti rodomi ir „YouTube“, ir vaizdo įrašų partnerių svetainėse bei programose „Google“ vaizdinės reklamos tinkle (VRT).

„Google“ firminis interaktyviųjų medijos skelbimų programinės įrangos kūrimo rinkinys (IMA SDK) integruotas tiesiogiai „YouTube“ vaizdo įrašų leistuvėje, „YouTube“ programoje mobiliesiems arba vaizdo įrašų partnerių svetainėse ir programose, siekiant palaikyti vaizdo įrašų leistuvių ir skelbimų serverio ryšį vaizdo įrašų matavimo tikslais. „Google“ teikia dviejų versijų IMA SDK, kurių viena palaiko „Flash“, o kita – HTML5. IMA SDK yra vaizdo įrašo skelbimų teikimo šablonas (VĮSTŠ) (2.0, 3.0 arba 4.0 versijos) su įdiegta suderinama žyma, naudojamas linijiniam ir nelinijiniam vaizdo įrašo skelbimų turiniui matuoti, kad būtų galima teikti ir stebėti skaitmeninius vaizdo įrašo skelbimus. IMA SDK taip pat palaiko vaizdo įrašų leistuvės skelbimų teikimo sąsają (VPAID) (2.0 versijos), leidžiančią vaizdo įrašo skelbimui ir vaizdo įrašų leistuvei palaikyti ryšį, bei kelių vaizdo įrašo skelbimų grojaraštį (VMAP), leidžiantį paleisti kelis skelbimus vaizdo įrašo skelbimų turinyje.

Skaičiuojant vaizdo įrašo skelbimų parodymus naudojami skaičiavimo pradedant teikti metodai. Vaizdo įrašo skelbimų turinio leidėjui tinkamai įdiegus, „Google Ads“ IMA SDK priemonės atitinka vaizdo įrašų parodymų gairių reikalavimus, susijusius su matavimo įvykio inicijavimu po buferio naudojimo. Gavusi matavimo įvykio informaciją „Google“ toliau valdo paskesnius procesus ir ataskaitas. „Google Ads“ naudojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių gautų naudotojo priemonės ir programos mobiliesiems SDK duomenų derinys siekiant klasifikuoti įrenginių tipus. „Google Ads“ neatlieka klasifikavimo pagal trečiųjų šalių duomenis.

„Google“ nurodė, kad papildomi vaizdiniai skelbimai matuojami neatsižvelgiant į vaizdo įrašo skelbimų parodymus ir nėra pateikiami „Google Ads“ vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaitoje. Todėl čia neįtraukiamas papildomų vaizdinių skelbimų matavimas ir ataskaitų teikimas.

Vaizdo įrašų žiūrimumui sistemoje „Google Ads“ matuoti naudojami „Active View description of methodology“ metodai, kaip nurodyta „Google Ads“ ataskaitų teikimo platformoje. „Google Ads“ skaičiuoja žiūrimą vaizdo įrašo parodymą, kai nepertraukiamai dvi sekundes žiūrimoje naudotojo naršyklės / programos srityje rodoma bent 50 proc. vaizdo įrašo skelbimo failo.

Filtravimo metodai

„Google“ nuolat bando nustatyti ir filtruoti bendrąjį ir sudėtingą netinkamą srautą naudodama duomenimis pagrįstus identifikatorius, veiklą ir šablonus. Identifikuojami ir filtruojami paspaudimai bei vaizdo įrašų parodymai, nustatant ne žmogaus veiklą ir įtariamą apgaulę. Tačiau naudotojo identifikavimas ir ketinimai ne visada žinomi ar aiškūs leidėjui, reklamuotojui ar jo atstovams, todėl sunku nustatyti visą netinkamą srautą ir neįtraukti jo į pateikiamus rezultatus. Kad netinkamo srauto filtravimas būtų apsaugotas ir nepažeistas arba neapdorotas naudojantis apgrąžos inžinerija, išsami konkretaus filtravimo procedūrų informacija, išskyrus tą, kuri nurodyta čia, vykdant auditą bus atskleista tik auditoriams.
Filtruojant naudojami ir konkretus identifikavimo (įskaitant paklūstančio roboto instrukcijų failus, filtravimo sąrašus ir leidėjo bandomąją veiklą), ir pagal veiklą nustatyto filtravimo metodai (įskaitant kelių tipų nuoseklios veiklos analizę, išsiskiriančiojo stebėjimo veiklą, sąveikos atributus ir kitą įtartiną veiklą).
Be to, filtravimo metodologijai taikomi toliau nurodyti parametrai.
 • „Google“ nenaudoja trečiosios šalies filtravimo.
 • Naudojami roboto instrukcijų failai (robots.txt).
 • Ne žmogaus veiklai identifikuoti naudojami šaltiniai: „Google“ naudoja IAB / ABCe tarptautinį „vorų“ ir robotų sąrašą bei papildomus filtrus, nustatytus pagal ankstesnę robotų veiklą. Naudojamas IAB robotų sąrašo išskyrimo failas.
 • Pagal veiklą nustatytas filtravimo procesas: pagal veiklą nustatytas identifikavimas apima konkrečių šablonų analizės tipus, veiklos elgesio, kuriuo galima identifikuoti ne žmonių srauto, ieškojimą. „Google“ skelbimų srauto kokybės komanda turi sistemas, kuriomis nustato visą įtartiną veiklą ir atitinkamai atlieka pagal tokią veiklą nustatytą filtravimą.
 • Visas filtravimas atliekamas „po fakto“ ir pasyviai. Tai reiškia, kad naudotojui (naršyklei, robotui ar pan.) pateikiama užklausa nenurodant, kad srautas buvo pažymėtas ar kitaip filtruotas ir pašalintas, nes „Google“ naudotojo priemonei nenori pateikti jokios informacijos, kad dėl veiklos įsijungė kurie nors „Google“ filtravimo mechanizmai. Tam tikrai atvejais taip pat naudojamas naudotojo sąsajos blokavimas, kai tikėtina, kad dėl gautos skelbimo užklausos gali būti vykdoma netinkama veikla. Atsižvelgiant į istoriją užblokuojama mažiau nei du procentai skelbimų užklausų.
 • Taikomi procesai, kurių paskirtis – pašalinti paties naudotojo paskelbtą išankstinio pateikimo veiklą.
 • Yra procesų, kuriais leidžiami bandomieji leidėjo paspaudimai ir vaizdo įrašų parodymai. Vykdydami šiuos procesus leidėjai prie skelbimų užklausos gali pridėti konkrečią žymą, norėdami nurodyti, kad skelbimų užklausa yra bandomoji ir jos nereikia įtraukti į sąskaitas ar naudoti oficialios buhalterijos tikslais.
 • Jei aptinkama nenuoseklios informacijos ar klaidų, vykdydami konkrečius procesus galite ištaisyti šiuos duomenis ir grąžinti pinigus reklamuotojams. Grąžinami pinigai nurodomi atsiskaitymo suvestinėse. Žurnalo failai sugadinami itin retai, tačiau tokiais atvejais yra būdų juos atkurti.
 • Įdiegti procesai, skirti veiklai iš „Google“ tarptautinių IP adresų pašalinti.
 • Filtravimo taisyklės ir slenksčiai nuolat stebimi. Jie gali būti keičiami neautomatiškai ir yra reguliariai automatiškai atnaujinami.

Verslo partnerių kvalifikacija

Visi partneriai, teikiantys „Google Ads“ savo turinyje, privalo laikytis mūsų programų politikos, draudžiančios užsiimti netinkama veikla. Sužinokite daugiau apie netinkamą veiklą.

„Google“ nuolat filtruoja netinkamą srautą ir patikrins bet kurį verslo partnerį, gaunantį didelį kiekį netinkamo srauto. Partnerių, kurie nuolat gauna didelį kiekį netinkamo srauto, paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta.

Paspaudimų duomenų ataskaitų teikimas

„Google Ads“ reklamuotojams pateikia atskaitą apie visą paspaudimų skaičių, visą parodymų skaičių ir šių duomenų poaibius (pvz., paspaudimus, parodymus ir paspaudimų rodiklius pagal kampaniją, skelbimų grupę ir raktinį žodį), o leidėjams – panašius duomenis, atitinkančius svetainės statistiką. Audito procesas aprėpia „Google Ads“ paspaudimų ir reklamuotojų atskaitas. Per mėnesį šie skaičiai gali kisti. Jie nėra laikomi galutiniais, kol nėra įšaldomi mėnesio pabaigoje. Paskui pateikti paspaudimai nebebus koreguojami, tačiau „Google“ nusprendus reklamuotojams gali būti suteikta kreditų.

„Google Ads“ yra galimybė reklamuotojams matyti kiekvienos kampanijos bendrą filtruotų dienos paspaudimų (pažymėtų kaip negaliojančių) skaičių. „Google Ads“ nepraneša apie bendrus bendrojo ir sudėtingo netinkamo srauto skaičius atskirai, kad apsaugotų šiuos duomenis nuo apdorojimo naudojant apgrąžos inžineriją, siekiant optimizuoti netinkamą srautą. Maždaug 55 proc. viso negaliojančių paspaudimų srauto vertinama kaip bendrasis netinkamas srautas.

Suprantamos vieneto tikrinimo procedūros naudojamos siekiant užtikrinti pateikiamų duomenų tikslumą „Google Ads“ ir „AdSense“ išorinėse sistemose. Tai yra pagrindiniai mechanizmai, naudojami siekiant užtikrinti, kad išorinių sistemų duomenų bazių duomenys būtų tiksliai pateikiami naudotojams skirtose ataskaitose. Be to, naudotojų atsiliepimai atidžiai stebimi, siekiant nustatyti ir ištaisyti visas galimas klaidas. Daug automatinių sistemų užtikrina, kad visų įrenginių ir programinės įrangos duomenys tinkamai būtų teikiami „Google Ads“ naudotojams. Tačiau ataskaitų turinys pirmiausia patikrinamas naudojant anksčiau minėtus vieneto patikrinimus ir naudotojų atsiliepimus.

Elektroniniai įrašai, susiję su paspaudimais susijusia veikla, laikomi neribotą laiką. Tačiau po nurodyto laikotarpio du duomenų laukai (IP ir slapukų ID) tampa anoniminiai. IP adreso laukas tampa anoniminis po 9 mėnesių, o slapukų ID – po 18 mėnesių.
Bendrojo paspaudimų skaičiaus metriką galite gauti sudarydami paspaudimų ir negaliojančių paspaudimų ataskaitas (GIVT ir SIVT), kurios leidžia apskaičiuoti bendrąjį paspaudimų skaičių.

Informacijos suvestinėje teikiama metrika, išskyrus paieškos ir vaizdinės reklamos tinklo kampanijų bendrus paspaudimų rodiklius, ir segmentavimas pagal įrenginio tipą MRC akreditavimui nepateikiami.

Paspaudimai, atlikti virštinklinio ryšio (OTT), nežinomais ir kitų tipų įrenginiais, kurie nėra akredituoti MRC, gali būti sumaišyti su stalinių kompiuterių paspaudimais ir bendra paspaudimų metrika „Google Ads“ ataskaitų teikimo informacijos suvestinėse. Nustatyta, kad neakredituotų tipų įrenginių srautas sudaro mažiau nei vieną procentą paieškos ir vaizdinės reklamos tinklų paspaudimų srauto.

Vaizdo įrašų duomenų ataskaitų teikimas

„Google Ads“ ataskaitose reklamuotojams teikiami bendras vaizdo įrašo parodymų skaičius, žiūrimumo metrika (nurodyta toliau) ir šių duomenų poaibiai.

MRC akreditavimo tikslais įtraukiama tik „Google Ads“ metrika, pateikta vaizdo įrašo žiūrimumo ataskaitoje, kurią galima tik atsisiųsti. Kita sąsajos įrankių ataskaitose teikiama vaizdo įrašų parodymų ir žiūrimumo metrika neįtraukiama akredituojant, pvz., kampanijos ataskaitų teikimo sąsajos metrika.
Atsisiunčiamoje vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaitoje metrika nurodoma kaip GIVT tinklas programų mobiliesiems aplinkoje ir bendras SIVT tinklas staliniams kompiuteriams ir mobiliesiems skirto žiniatinklio aplinkoje. Tai panašu į paspaudimų ataskaitų teikimą, kai GIVT ir SIVT skaičiai ataskaitose nėra pateikiami atskirai, siekiant apsaugoti šiuos duomenis nuo apdorojimo naudojant apgrąžos inžineriją. Maždaug 40 proc. viso netinkamo vaizdo įrašų parodymų srauto vertinama kaip bendrasis netinkamas srautas.
Matuojami ir vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaitoje teikiami nurodytų formatų vaizdo įrašo skelbimai. Visi kiti skelbimų formatai, kurie neaprašyti toliau, neįtraukiami į vaizdo įrašų žiūrimumo ataskaitą, įskaitant skelbimus, teikiamus mobiliesiems skirtoje programoje „YouTube“ vaikams.
 • Praleidžiamieji skelbimai sraute: vaizdo įrašo skelbimai, kurie rodomi prieš pateikiant „YouTube“ vaizdo įrašo turinį, jį teikiant arba pateikus ir kuriuose žiūrintiesiems teikiama parinktis praleisti 30 sekundžių ar ilgesnės trukmės skelbimus po penkių sekundžių.
 • Trumpi vaizdo įrašo skelbimai: trumpi (maždaug 6 sekundžių trukmės) vaizdo įrašo skelbimai, kurie rodomi prieš pateikiant „YouTube“ vaizdo įrašo turinį, jį teikiant arba pateikus. Trumpų vaizdo įrašo skelbimų negalima praleisti.
 • Nepraleidžiamieji vaizdo įrašo skelbimai sraute: 5–30 sekundžių trukmės vaizdo įrašo skelbimai vaizdo įrašo leidėjo turinyje „Google“ vaizdinės reklamos tinkle, rodomi prieš pateikiant vaizdo įrašo turinį, jį teikiant arba pateikus, atsižvelgiant į tai, kada ir kur turinio leidėjas pasirenka rodyti skelbimus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta