Πρότυπα του κλάδου για τη μέτρηση των κλικ και των εμφανίσεων/της εμφανισιμότητας βίντεο

Λογότυπο MRC

Η τρέχουσα έγκριση του Συμβουλίου αξιολόγησης μέσων (MRC) πιστοποιεί ότι:

 • Η μεθοδολογία "Google Ads" για τη μέτρηση κλικ προβολής και αναζήτησης, καθώς και οι τεχνολογίες προβολής διαφημίσεων "AdSense" της Google. συμμορφώνονται με τα πρότυπα του κλάδου όσον αφορά στη μέτρηση των κλικ
 • Η μέτρηση των εμφανίσεων και της εμφανισιμότητας βίντεο του Google Ads, όπως παρουσιάζεται στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο, συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου για τη μέτρηση των εμφανίσεων και της εμφανισιμότητας βίντεο
 • Οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι ακριβείς. Αυτό ισχύει για την τεχνολογία μέτρησης της Google που χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους συσκευών, δηλαδή σε υπολογιστές, κινητά και tablet, τόσο σε περιβάλλοντα προγραμμάτων περιήγησης όσο και σε περιβάλλοντα εφαρμογών για κινητά.

Οι οδηγίες του κλάδου αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που συντονίστηκε από τον Οργανισμό διαδραστικής επικοινωνίας (Interactive Advertising Bureau – IAB) και το MRC, για τον καθορισμό του τρόπου μέτρησης των διαδραστικών κλικ διαφήμισης και του τρόπου εντοπισμού και χειρισμού των μη έγκυρων κλικ. Ο έλεγχος αυτών των οδηγιών διενεργήθηκε από μια εταιρεία CPA, στην οποία ανατέθηκε από το MRC ο εν λόγω έλεγχος.

Στη συνέχεια, θα βρείτε μια σύνοψη της διαδικασίας μέτρησης κλικ που χρησιμοποιείται από το Google Ads και το AdSense. Για πρόσθετους πόρους, ανατρέξτε στις Οδηγίες μέτρησης κλικ IAB / MRC, στις οποίες περιγράφονται τα πρότυπα IAB για τη μέτρηση των κλικ σε διαφήμιση στο διαδίκτυο. Μπορείτε, επίσης, να δείτε την επιστολή έγκρισης της Google.

Για ποιο πράγμα έχει λάβει έγκριση η Google;

Η έγκριση πιστοποιεί ότι η τεχνολογία μέτρησης κλικ που χρησιμοποιεί η Google συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου για τη μέτρηση των κλικ σε διαδραστικές διαφημίσεις. Επίσης, πιστοποιεί ότι οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ακριβείς.
Στην έγκριση κλικ που έχει λάβει το Google Ads περιλαμβάνονται:
 • Η συγκεκριμένη εγκεκριμένη μέτρηση είναι η μέτρηση "Κλικ"
 • Υπολογιστές και κινητά, συμπεριλαμβανομένου του ιστού για κινητά και εντός εφαρμογής
 • Μορφές διαφήμισης στα Δίκτυα αναζήτησης και προβολής
Η έγκριση πιστοποιεί ότι η τεχνολογία μέτρησης των εμφανίσεων και της εμφανισιμότητας βίντεο της Google συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου για τη μέτρηση των εμφανίσεων των διαφημίσεων βίντεο, καθώς και για τον υπολογισμό των ποσοστών εμφανισιμότητας.

Τι περιλαμβάνεται στη διαδικασία ελέγχου;

Αυτός ο έλεγχος επικεντρώνεται στα διαφημιστικά συστήματα χρέωσης ανά κλικ, εμφανίσεων βίντεο και εμφανισιμότητας βίντεο της Google. Η Google παρέχει αυτές τις λύσεις που απευθύνονται σε διαφημιζόμενους μέσω του Google Ads και τις λύσεις που απευθύνονται σε εκδότες μέσω του AdSense και του YouTube.

Για την έγκριση μετρήσεων βίντεο του MRC υποβάλλεται μόνο η αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο.

Οι διαφημίσεις Google παρέχονται στους χρήστες μέσω των ακόλουθων προϊόντων ή υπηρεσιών: AdSense για Περιεχόμενο (AFC), AdSense για Τομείς (AFD), AdSense για Αναζήτηση (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube και Google.com. Το AFC σχετίζεται με διαφημίσεις που προβάλλονται στις σελίδες ενός ιστοτόπου συνεργάτη, όπου το περιβάλλον των πληροφοριών στη σελίδα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την προβολή συναφών διαφημίσεων. Το AFD σχετίζεται με διαφημίσεις που προβάλλονται στις σελίδες συγκεκριμένου τομέα, όπου το ίδιο το όνομα του τομέα είναι παρεμφερές με ένα ερώτημα αναζήτησης. Το AdX σχετίζεται με διαφημίσεις που προβάλλονται σε συμμετέχοντες ιστοτόπους συνεργατών, όπου το περιβάλλον της σελίδας και της υποβολής προσφορών σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την προβολή σχετικών διαφημίσεων. Το YouTube σχετίζεται με διαφημίσεις που προβάλλονται στο YouTube.com ή στην εφαρμογή YouTube, όπου το περιβάλλον των βίντεο και των ερωτημάτων αναζήτησης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την προβολή σχετικών διαφημίσεων. Το AFS και το Google.com σχετίζονται με διαφημίσεις που προβάλλονται ως πληρωμένα αποτελέσματα στο περιβάλλον των ερωτημάτων και των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Τι δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία ελέγχου;

Οι διαφημιστικές λύσεις της Google που δεν βασίζονται σε εμφανίσεις βίντεο (όπως το Google Marketing Platform), καθώς και τα συστήματα που μετρούν κλικ για μη εμπορικούς σκοπούς (όπως η Αναζήτηση Google) δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για συναφή συστήματα υποστήριξης και διαχείρισης, όπως το Google Analytics. Επιπλέον:

 • Το εργαλείο δημιουργίας αναφορών του Google Ads και άλλες μετρήσεις βίντεο του πίνακα ελέγχου δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης.
 • Επίσης, τα μοντέλα διανομής OTT και Άλλοι τύποι συσκευών δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης.
 • Τα κλικ σε καμπάνιες βίντεο και καμπάνιες εφαρμογών δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης του MRC για κλικ.
 • Η τμηματοποίηση μετρήσεων του πίνακα ελέγχου (π.χ. δημογραφικών στοιχείων) πέρα από την τμηματοποίηση των συνόλων καμπανιών Δικτύων προβολής και αναζήτησης και την τμηματοποίηση των τύπων συσκευών δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας έγκρισης του MRC.

Μεθοδολογία μέτρησης κλικ

Η μεθοδολογία μέτρησης βασίζεται σε ολόκληρη την καταγεγραμμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με κλικ. Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης δεν χρησιμοποιείται δειγματοληψία για τη μέτρηση των κλικ. Μόνο το στάδιο 2.2 του κύκλου παραπομπής κλικ IAB (κλικ που έχουν μετρηθεί) παρακολουθείται απευθείας από την Google. Όσον αφορά στον κύκλο παραπομπής κλικ, κατά την παραλαβή της αρχικής συναλλαγής κλικ από τον διακομιστή ανακατεύθυνσης διαφημίσεων, το Google Ads καταγράφει το κλικ και εκδίδει στο πρόγραμμα περιήγησης μια ανακατεύθυνση HTTP 302 χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη, με βάση την τοποθεσία που έχει δημιουργηθεί από τους διαφημιζομένους για τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Αυτό συνιστά το μετρημένο κλικ. Η μεθοδολογία μέτρησης κλικ είναι ίδια σε όλους τους τύπους συσκευών (υπολογιστές, κινητά, tablet) σε εφαρμογές για προγράμματα περιήγησης και κινητά, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Προς το παρόν, η παράλληλη παρακολούθηση είναι μια προαιρετική λειτουργία για διαφημιζομένους που χρησιμοποιούν τη μέτρηση κλικ για την επισκεψιμότητα των καμπανιών Δικτύου αναζήτησης και των καμπανιών Αγορών. Με την παράλληλη παρακολούθηση, οι πελάτες μεταφέρονται απευθείας από τη διαφήμισή σας στο τελικό URL (σελίδα προορισμού), ενώ η μέτρηση των κλικ πραγματοποιείται στο παρασκήνιο (χωρίς οι πελάτες να μεταφέρονται πρώτα στα URL παρακολούθησης).

Η προβολή διαφημίσεων είναι δυνατή σε κινητές συσκευές που υποστηρίζονται από το SDK διαφημίσεων Google για κινητά (δείτε μια λίστα με τις τρέχουσες υποστηριζόμενες πλατφόρμες).

Ένας γνωστός περιορισμός αυτής της μεθόδου μέτρησης κλικ είναι ότι, σε περίπτωση διακοπής δικτύου, ένας χρήστης που λαμβάνει με επιτυχία μια ανακατεύθυνση 302 ενδεχομένως δεν μπορεί να προβάλει τον ιστότοπο του διαφημιζομένου στον οποίο μεταφέρεται.

Η μεθοδολογία μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος πολλών κλικ ανά εμφάνιση. Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν μη κατάλληλη μέτρηση των σφαλμάτων πλοήγησης (π.χ. πολλά κλικ ανά χρήστη), ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός συγκεκριμένου κλικ και ενός προηγούμενου κλικ στην εμφάνιση διαφήμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων καταγραφής γίνεται σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις παρατηρούμενες συναλλαγές HTTP. Χρησιμοποιούνται πολλές μεταβλητές και τεχνικές ευρετικών για την εφαρμογή των συστημάτων φιλτραρίσματος κλικ οι οποίες δεν θα απαριθμηθούν εδώ για λόγους προστασίας της ασφάλειάς τους.

Οι διαφημίσεις προβάλλονται στους χρήστες τόσο από την Google όσο και από τους συνεργάτες της, ωστόσο η Google διατηρεί τον έλεγχο και εφαρμόζει τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη μέτρηση και την υποβολή αναφορών δραστηριότητας κλικ από τους διαφημιζομένους. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, είτε αυτή προβάλλεται από την Google είτε από συνεργάτη, μέσω οποιωνδήποτε προϊόντων με τα οποία γίνεται η διαχείριση της διαφήμισης, η δραστηριότητα κλικ παρακολουθείται από το Google Ads μέσω των διακομιστών ανακατεύθυνσης διαφημίσεων.

Η μέτρηση της δραστηριότητας κλικ βασίζεται στη μεθοδολογία μέτρησης κλικ του Google Ads, η οποία χρησιμοποιεί μια τεχνολογική υποδομή για τη διαχείριση και την παρακολούθηση συμβάντων κλικ. Ένα κλικ καταγράφεται (μετράται), όταν το Google Ads λάβει ένα κλικ που πραγματοποιήθηκε από τον χρήστη και στείλει στον χρήστη μια ανακατεύθυνση HTTP 302 προς τη σελίδα προορισμού ή τον ιστότοπο του διαφημιζομένου (ή προς άλλον ενδιάμεσο διακομιστή, όπως ένας αντιπρόσωπος διαφημιζομένου). Αυτά τα συμβάντα κλικ που έχουν μετρηθεί καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής δεδομένων, σε ένα σύστημα αρχείων συμβάντων. Στη συνέχεια, τα αρχεία καταγραφής δεδομένων συγκεντρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και μεταγλωττίζονται μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών, για την απόδοση μέτρησης κλικ και αναφοράς διαφημιζόμενων. Η διαδικασία επεξεργασίας περιλαμβάνει τη διαδικασία φιλτραρίσματος εσφαλμένων ή κατεστραμμένων δεδομένων, προσδιορισμένη επισκεψιμότητα που δεν προέρχεται από ανθρώπους, όπως επισκεψιμότητα από ρομπότ ή άλλες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και άλλη προσδιορισμένη δραστηριότητα μη έγκυρων κλικ. Τα φιλτραρισμένα κλικ θεωρούνται μη έγκυρα, που σημαίνει ότι δεν χρεώνονται στον διαφημιζόμενο. Η Google προετοιμάζει αναφορές κλικ για διαφημιζόμενους στις οποίες ο αντίστοιχος διαφημιζόμενος μπορεί να αποκτήσει απευθείας π

Οι μετρήσεις κλικ μπορούν να αναφερθούν συγκεντρωτικά κατά γεωγραφική τοποθεσία (δεν υπόκειται σε αξιολόγηση από το MRC) και κατά τύπο συσκευής. Η γεωγραφική τοποθεσία βασίζεται στη διεύθυνση IP του χρήστη ή σε μια τοποθεσία που παρέχεται από τον εκδότη (οι εκδότες πρέπει να λάβουν άδεια από τον χρήστη για την παροχή των εν λόγω τοποθεσιών). Έχετε υπόψη ότι μέρος της επισκεψιμότητας ενδέχεται να δρομολογηθεί μέσω διακομιστών μεσολάβησης ενός παρόχου υπηρεσιών και, συνεπώς, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει σωστά τις πραγματικές τοποθεσίες του χρήστη (π.χ. οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιούν διακομιστές μεσολάβησης για την επισκεψιμότητα από κινητά). Η ταξινόμηση των τύπων συσκευών (υπολογιστές, tablet και κινητές συσκευές) βασίζεται σε πληροφορίες από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν κεφαλίδες HTTP και ελέγχονται από την Google.

Σε ορισμένες υλοποιήσεις του AdSense, οι συνεργάτες αποδίδουν τις διαφημίσεις στον ιστότοπό τους σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες σχεδιασμού και μορφοποίησης και ελέγχουν την περιοχή με δυνατότητα κλικ γύρω από τη διαφήμιση. Σε αυτές τις υλοποιήσεις, η προσαρμογή της περιοχής αυτής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Google. Σε κανονικές υλοποιήσεις του AdSense, η Google είναι εκείνη που ελέγχει την περιοχή με δυνατότητα κλικ και αποδίδει την εμφάνιση διαφήμισης απευθείας στον τελικό χρήστη.

Μεθοδολογία μέτρησης εμφανίσεων και εμφανισιμότητας βίντεο

Η Google επιτρέπει στους χρήστες του Google Ads να δημιουργούν καμπάνιες βίντεο, να ανεβάζουν και να διαχειρίζονται δημιουργικά, καθώς και να ορίζουν στρατηγικές υποβολής προσφορών και τη σχετική στόχευση για την καμπάνια τους. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων βίντεο του Google Ads πρέπει να φιλοξενείται στο YouTube. Ωστόσο, αυτές οι διαφημίσεις βίντεο μπορούν να εμφανίζονται στο YouTube και σε ιστοτόπους και εφαρμογές συνεργατών για βίντεο, σε ολόκληρο το Δίκτυο προβολής Google (GDN).

Το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού διαφημίσεων διαδραστικών μέσων (Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA) που αποτελεί ιδιοκτησία της Google είναι απευθείας ενσωματωμένο στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του YouTube, στην εφαρμογή YouTube για κινητά ή σε ιστοτόπους και εφαρμογές συνεργατών για βίντεο, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων αναπαραγωγής βίντεο και του διακομιστή διαφημίσεων για τη μέτρηση των βίντεο. Η Google διατηρεί δύο εκδόσεις του Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA. Η μία έκδοση υποστηρίζει το Flash και η άλλη υποστηρίζει το HTML5. Το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA είναι ένα πρότυπο προβολής διαφημίσεων βίντεο (VAST) (εκδόσεις 2.0, 3.0 ή 4.0) με μια συμβατή υλοποίηση ετικετών που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση τόσο του γραμμικού όσο και του μη γραμμικού περιεχομένου διαφήμισης βίντεο, με στόχο την προβολή και την παρακολούθηση ψηφιακών διαφημίσεων βίντεο. Το Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA υποστηρίζει, επίσης, τη διεπαφή προβολής διαφημίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο (VPAID) (έκδοση 2.0) που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της διαφήμισης βίντεο και του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και τη λίστα αναπαραγωγής πολλαπλών διαφημίσεων βίντεο (VMAP) που επιτρέπει την αναπαραγωγή πολλαπλών διαφημίσεων εντός του περιεχομένου της διαφήμισης βίντεο.

Όλες οι μετρημένες διαφημίσεις βίντεο YouTube που περιλαμβάνονται στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο προβάλλονται σε ροή. Για τη μέτρηση των εμφανίσεων των διαφημίσεων βίντεο χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που βασίζεται στη μέτρηση κατά την έναρξη της απόδοσης. Εφόσον υλοποιηθούν σωστά από τον εκδότη περιεχομένου των διαφημίσεων βίντεο, οι λύσεις του Κιτ ανάπτυξης λογισμικού IMA του Google Ads συμφωνούν με τις απαιτήσεις των Οδηγιών για τις εμφανίσεις βίντεο αναφορικά με την εκκίνηση του συμβάντος μέτρησης μετά την αποθήκευση στην προσωρινή μνήμη. Με τη λήψη του συμβάντος μέτρησης, η Google διατηρεί τον έλεγχο στην επακόλουθη επεξεργασία και την υποβολή αναφοράς. Το Google Ads χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δεδομένων SDK παράγοντα χρήστη και εφαρμογής για κινητά από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές για την ταξινόμηση των τύπων συσκευών. Το Google Ads δεν βασίζεται σε τρίτα μέρη για την εκτέλεση της ταξινόμησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνεχής αναπαραγωγή είναι ένας παράγοντας, για παράδειγμα, όταν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη αναπαραγωγή ή ο χρήστης προβάλλει ένα βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής. Όταν συμβαίνει αυτό, ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες. Όταν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, η συνεχής αναπαραγωγή θα σταματάει αυτόματα μετά από τέσσερις ώρες. Όταν χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η συνεχής αναπαραγωγή θα σταματάει σε περίπτωση 30 λεπτών αδράνειας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο https://support.google.com/youtube/answer/6327615 για τις πιο πρόσφατες και ακριβείς πληροφορίες για αυτήν τη λειτουργία. Περίπου το 15% της επισκεψιμότητας βίντεο είναι αυτόματη αναπαραγωγή.

Σύμφωνα με την Google, οι συνοδευτικές διαφημίσεις προβολής μετρώνται ανεξάρτητα από τις εμφανίσεις των διαφημίσεων βίντεο και δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο του Google Ads. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η αναφορά των συνοδευτικών διαφημίσεων προβολής εξαιρούνται από το πλαίσιο αυτής της δέσμευσης.

Αναφορικά με την εμφανισιμότητα των βίντεο, στο Google Ads χρησιμοποιείται το Active View description of methodology για τη μέτρηση της εμφανισιμότητας, όπως αυτή αναφέρεται στην πλατφόρμα αναφοράς του Google Ads. Το Google Ads μετρά μια εμφάνιση βίντεο με δυνατότητα προβολής, όταν τουλάχιστον το 50% του δημιουργικού της διαφήμισης βίντεο εμφανίζεται μέσα στην περιοχή προβολής του προγράμματος περιήγησης/της εφαρμογής ενός χρήστη για δύο συνεχόμενα δευτερόλεπτα.

Μεθοδολογία φιλτραρίσματος

Η Google καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τον εντοπισμό και το φιλτράρισμα τόσο της γενικής όσο και της σύνθετης μη έγκυρης επισκεψιμότητας μέσω αναγνωριστικών, δραστηριοτήτων και μοτίβων που βασίζονται σε δεδομένα. Ο εντοπισμός και το φιλτράρισμα πραγματοποιούνται σε όλα τα κλικ και τις εμφανίσεις βίντεο και καλύπτουν τόσο τη μη ανθρώπινη δραστηριότητα όσο και τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία απάτης. Ωστόσο, καθώς οι εκδότες, οι διαφημιζόμενοι ή οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους δεν είναι πάντοτε σε θέση να γνωρίζουν ή να διακρίνουν την ταυτότητα και την πρόθεση των χρηστών, είναι μάλλον απίθανο να εντοπίζεται και να αποκλείεται προληπτικά από τα αποτελέσματα αναφοράς το σύνολο της μη έγκυρης επισκεψιμότητας. Προκειμένου οι διαδικασίες φιλτραρίσματος της μη έγκυρης επισκεψιμότητας να προστατεύονται από τυχόν παραβίαση ή αποσυμπίληση, δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες φιλτραρίσματος, πέρα από εκείνες που περιγράφονται εδώ, παρά μόνο στους ελεγκτές, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου.
Για το φιλτράρισμα χρησιμοποιούνται τόσο μέθοδοι συγκεκριμένου εντοπισμού, όπως η συμμόρφωση με αρχεία οδηγιών ρομπότ, με λίστες φιλτραρίσματος και με τη δοκιμαστική δραστηριότητα εκδότη, όσο και μέθοδοι φιλτραρίσματος βάσει δραστηριότητας, όπως η ανάλυση πολλών διαδοχικών δραστηριοτήτων, η ανάλυση της δραστηριότητας που βρίσκεται εκτός των κανονικών ορίων, των χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης και άλλης ύποπτης δραστηριότητας.
Επιπλέον, στη μεθοδολογία φιλτραρίσματος ισχύουν οι ακόλουθες παράμετροι:
 • Δεν χρησιμοποιείται φιλτράρισμα τρίτου μέρους από την Google.
 • Χρησιμοποιούνται αρχεία οδηγιών ρομπότ (robots.txt).
 • Πηγές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μη ανθρώπινης δραστηριότητας: Η Google χρησιμοποιεί τη λίστα IAB/ABCe International Spiders & Robots List, καθώς και επιπλέον φίλτρα βάσει παλαιότερων ρομποτικών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιείται το αρχείο εξαίρεσης IAB Robots List.
 • Διαδικασίες φιλτραρίσματος βάσει δραστηριότητας: Στον προσδιορισμό βάσει δραστηριότητας περιλαμβάνεται η διεξαγωγή συγκεκριμένων τύπων αναλύσεων μοτίβων, προς αναζήτηση μιας συμπεριφοράς δραστηριότητας που είναι πιθανό να προσδιορίσει επισκεψιμότητα η οποία δεν προέρχεται από ανθρώπους. Η Ομάδα ποιότητας επισκεψιμότητας για διαφημίσεις της Google διαθέτει συστήματα για τον καθορισμό τυχόν ύποπτων δραστηριοτήτων και το ανάλογο φιλτράρισμα βάσει δραστηριότητας.
 • Κάθε φιλτράρισμα πραγματοποιείται "μετά το συμβάν" και παθητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης (πρόγραμμα περιήγησης, ρομπότ κ.λπ.) λαμβάνει το αίτημα που ζητά χωρίς την ένδειξη ότι η επισκεψιμότητα που προήλθε από αυτόν έχει επισημανθεί. Διαφορετικά, θα φιλτραριστεί και θα καταργηθεί, επειδή η Google δεν επιθυμεί να παρέχει οποιαδήποτε ένδειξη στον παράγοντα χρήστη, με την οποία δηλώνεται ότι η δραστηριότητά του έχει ενεργοποιήσει κάποιον από τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος της Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται επίσης ο αποκλεισμός διεπαφών, όταν είναι πιθανό το αίτημα για διαφήμιση που θα προκύψει να οδηγήσει σε μη έγκυρη δραστηριότητα. Βάσει ιστορικού, πραγματοποιείται αποκλεισμός για λιγότερο από το 2% των αιτημάτων για διαφημίσεις.
 • Έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες για την κατάργηση της δραστηριότητας προαναζήτησης που ανακοινώνεται εκ των προτέρων.
 • Χρησιμοποιούνται διαδικασίες που επιτρέπουν δοκιμαστικά κλικ εκδότη και δοκιμαστικές εμφανίσεις βίντεο εκδότη. Αυτές οι διαδικασίες παρέχουν στους εκδότες υποστήριξη για την προσθήκη μιας συγκεκριμένης ετικέτας σε ένα αίτημα για διαφημίσεις, προκειμένου να δηλώσουν ότι αυτό αποτελεί δοκιμαστικό αίτημα και δεν πρέπει να μετρηθεί για σκοπούς χρέωσης ή για επίσημους λογιστικούς σκοπούς.
 • Όταν εντοπίζονται ασυνέπειες ή λάθη, οι διαδικασίες αναλαμβάνουν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων και την παροχή επιστροφών χρημάτων στους διαφημιζόμενους. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων αντικατοπτρίζονται στις συνόψεις χρεώσεων. Τα αρχεία καταγραφής καταστρέφονται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση που αυτό συμβεί υπάρχουν διαδικασίες για την ανάκτησή τους.
 • Έχουν εφαρμοστεί διαδικασίες για την κατάργηση δραστηριότητας από τις εσωτερικές διευθύνσεις IP της Google.
 • Οι κανόνες και τα όρια του φιλτραρίσματος παρακολουθούνται συνεχώς. Μπορούν να τροποποιηθούν μη αυτόματα και ενημερώνονται αυτόματα σε τακτική βάση.

Έλεγχος επιχειρηματικών συνεργατών

Όλοι οι συνεργάτες που προβάλλουν διαφημίσεις Google Ads στο περιεχόμενό τους πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές προγράμματος, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η μη έγκυρη δραστηριότητα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μη έγκυρη δραστηριότητα.

Η Google φιλτράρει τη μη έγκυρη δραστηριότητα σε συνεχή βάση και θα υποβάλει σε έλεγχο τυχόν επιχειρηματικούς συνεργάτες που λαμβάνουν μεγάλο όγκο μη έγκυρης επισκεψιμότητας. Οι λογαριασμοί συνεργατών που λαμβάνουν συνεχώς μεγάλο όγκο μη έγκυρης επισκεψιμότητας ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή ή να κλείσουν.

Αναφορά δεδομένων κλικ

Το Google Ads υποβάλλει στους διαφημιζομένους αναφορές σχετικά με τον συνολικό αριθμό κλικ, τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων, καθώς και σχετικά με υποσύνολα αυτών των δεδομένων (π.χ. κλικ, εμφανίσεις και αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, κατά καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων και λέξη-κλειδί). Παράλληλα, στους εκδότες υποβάλλει αναφορές σχετικά με παρόμοια δεδομένα που αντιστοιχούν σε στατιστικά στοιχεία ιστοτόπου. Το εύρος της διαδικασίας ελέγχου καλύπτει τις αναφορές κλικ και διαφημιζομένων για το Google Ads. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να παρουσιάζουν έως έναν βαθμό διακυμάνσεις στη διάρκεια του μήνα και δεν θεωρούνται τελικά στοιχεία, έως ότου οριστικοποιηθούν στο τέλος του μήνα. Στη συνέχεια, τα κλικ που έχουν αναφερθεί δεν θα προσαρμόζονται, ωστόσο ενδέχεται να δοθούν πιστώσεις στους διαφημιζομένους, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο από την Google.

Το Google Ads δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιζομένους να δουν τον συνολικό αριθμό των ημερήσιων κλικ που έχουν φιλτραριστεί (και έχουν επισημανθεί ως μη έγκυρα) για κάθε καμπάνια. Το Google Ads δεν αναφέρει ξεχωριστά τη συνολική γενική μη έγκυρη επισκεψιμότητα και τη συνολική σύνθετη μη έγκυρη επισκεψιμότητα, προκειμένου να αποτρέπεται η αντίστροφη μηχανική αυτών των δεδομένων για τη βελτιστοποίηση μη έγκυρης επισκεψιμότητας. Περίπου το 65% της συνολικής μη έγκυρης επισκεψιμότητας κλικ εκτιμάται ότι είναι γενική μη έγκυρη επισκεψιμότητα.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των δεδομένων που αναφέρονται στις διεπαφές του Google Ads και του AdSense, χρησιμοποιούνται αναλυτικές διαδικασίες δοκιμών μονάδων. Αυτοί είναι οι κύριοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων υποστήριξης μεταφέρονται με ακρίβεια στις αναφορές που προβάλλονται στους χρήστες. Επίσης, τα σχόλια των χρηστών παρακολουθούνται προσεκτικά, για τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που ενδέχεται να μην ανιχνευτούν και να εμφανιστούν σε μια έκδοση. Χρησιμοποιούνται πολλά αυτοματοποιημένα συστήματα, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλων των υπολογιστών και των δεδομένων αναφοράς λογισμικού για τους χρήστες του Google Ads. Ωστόσο, το περιεχόμενο της αναφοράς επαληθεύεται κυρίως μέσω των προαναφερθέντων δοκιμών μονάδων και των σχολίων από τους χρήστες.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητα κλικ διατηρούνται επ' αόριστον. Ωστόσο, δύο πεδία δεδομένων, οι διευθύνσεις IP και τα αναγνωριστικά cookie, γίνονται ανώνυμα μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο (9 μήνες για τις διευθύνσεις IP και 18 μήνες για τα αναγνωριστικά cookie).
Μπορείτε να εξαγάγετε μετρήσεις συνολικών κλικ, υποβάλλοντας αναφορές για κλικ και μη έγκυρα κλικ (GIVT και SIVT), καθώς έτσι θα μπορέσετε να υπολογίσετε τα συνολικά κλικ.

Για την έγκριση του MRC δεν υποβάλλονται μετρήσεις του πίνακα ελέγχου που παρουσιάζονται εκτός του πλαισίου της τμηματοποίησης συνόλων των καμπανιών κλικ στα Δίκτυα αναζήτησης και προβολής και της τμηματοποίησης των τύπων συσκευών.

Τα κλικ από συσκευές που χρησιμοποιούν μοντέλα διανομής over-the-top (Διανομή OTT), οι άγνωστοι και άλλοι τύποι συσκευών, που δεν έχουν λάβει έγκριση από το MRC, ενδέχεται να συγχέονται με εγκεκριμένες μετρήσεις κλικ από υπολογιστές και συνολικών κλικ, στους πίνακες ελέγχου αναφορών του Google Ads. Η επισκεψιμότητα από μη εγκεκριμένους τύπους συσκευών εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από το 1% της επισκεψιμότητας κλικ αναζήτησης και προβολής.

Αναφορά δεδομένων βίντεο

Το Google Ads υποβάλλει στους διαφημιζόμενους αναφορές σχετικά με τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων βίντεο με δυνατότητα προβολής, τις μετρήσεις εμφανισιμότητας (περιγράφονται παρακάτω), καθώς και τα υποσύνολα αυτών των δεδομένων.

Για τους σκοπούς της έγκρισης MRC, ισχύουν μόνο οι μετρήσεις του Google Ads που παρατίθενται στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο που προορίζονται μόνο για λήψη. Άλλες αναφορές μετρήσεων των εμφανίσεων και της εμφανισιμότητας βίντεο σε εργαλεία διεπαφής, όπως η διεπαφή αναφοράς καμπάνιας, εξαιρούνται από την έγκριση.
Οι μετρήσεις στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο με δυνατότητα λήψης αναφέρονται ως συνολικές καθαρές μετρήσεις της σύνθετης μη έγκυρης επισκεψιμότητας σε περιβάλλοντα υπολογιστών, κινητών, ιστού και εντός εφαρμογής σε κινητά. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με αυτήν της αναφοράς κλικ, όπου οι αριθμοί της γενικής μη έγκυρης επισκεψιμότητας και της σύνθετης μη έγκυρης επισκεψιμότητας δεν αναφέρονται ξεχωριστά, προκειμένου να αποτρέπεται η αντίστροφη μηχανική αυτών των δεδομένων. Περίπου το 61% της συνολικής μη έγκυρης επισκεψιμότητας εμφανίσεων βίντεο εκτιμάται ότι είναι γενική μη έγκυρη επισκεψιμότητα.
Οι ακόλουθες μορφές διαφημίσεων βίντεο μετρώνται και περιλαμβάνονται στην αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο. Όλες οι άλλες μορφές διαφημίσεων που δεν περιγράφονται παρακάτω εξαιρούνται από την αναφορά εμφανισιμότητας βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που προβάλλονται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές YouTube Kids.
 • Διαφημίσεις σε ροή με δυνατότητα παράβλεψης: Διαφημίσεις βίντεο που εμφανίζονται πριν ή μετά το περιεχόμενο βίντεο του YouTube ή στη διάρκεια αυτού και παρέχουν στους θεατές τη δυνατότητα να παραβλέπουν διαφημίσεις που έχουν διάρκεια 30 δευτερολέπτων ή μεγαλύτερη, μετά την αναπαραγωγή των πρώτων 5 δευτερολέπτων.
 • Διαφημίσεις βίντεο bumper: Σύντομες διαφημίσεις βίντεο διάρκειας περίπου 6 δευτερολέπτων, οι οποίες εμφανίζονται πριν ή μετά το περιεχόμενο βίντεο του YouTube ή στη διάρκεια αυτού. Οι διαφημίσεις βίντεο bumper δεν διαθέτουν δυνατότητα παράβλεψης.
 • Διαφημίσεις σε ροή βίντεο χωρίς δυνατότητα παράβλεψης: Διαφημίσεις βίντεο που έχουν διάρκεια από 5 έως 30 δευτερόλεπτα και εμφανίζονται στο περιεχόμενο του εκδότη βίντεο στο Δίκτυο προβολής Google πριν ή μετά το περιεχόμενο βίντεο ή στη διάρκεια αυτού, ανάλογα με το πού και το πότε επιλέγει ο εκδότης περιεχομένου να προβάλλει διαφημίσεις.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας