Branchestandarder for måling af klik og videoeksponeringer/synlighed/TrueView-visninger

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

MRC-logo

Den nuværende Media Rating Council-akkreditering (MRC-akkreditering) certificerer, at:

 • Googles "Google Ads"-metode til klikmåling på Display- og Søgenetværket og "AdSense"-annoncevisningsteknologier overholder branchestandarderne for klikmåling.
 • Målingen af videoeksponeringer og videosynlighed i rapporten Videosynlighed i Google Ads overholder branchestandarderne for måling af videoeksponeringer og -synlighed.
 • De processer, der understøtter denne teknologi, er nøjagtige. Dette gælder for Googles målingsteknologi, som bruges på tværs af alle enhedstyper: Computere, mobilenheder og tablets i såvel browser- som mobilappmiljøer.

Retningslinjerne for branchen blev udviklet i et tiltag, der er koordineret af Interactive Advertising Bureau (IAB) og MRC, med det formål at styre den måde, interaktive annonceringsklik optælles på, og den måde, ugyldige klik registreres og håndteres på. Revisionen af overholdelsen af disse retningslinjer blev udført af en CPA-virksomhed, som MRC havde hyret til dette formål.

Nedenfor finder du en oversigt over den klikmålingsproces, der benyttes af Google Ads og AdSense. Du kan læse mere i IAB/MRC's retningslinjer for klikmålinger, som indeholder en beskrivelse af IAB-standarderne for optælling af onlineannonceklik. Du kan også se Googles akkrediteringsbrev.

Hvad er Google akkrediteret til?

Akkrediteringen certificerer, at Googles klikmålingsteknologi tilslutter sig branchestandarderne for optælling af interaktive annonceringsklik, og at de processer, der understøtter denne teknologi, er korrekte.
Akkrediteringen af klik i Google Ads omfatter:
 • Den specifikke akkrediterede metric er "Antal klik"
 • Optælling af antal klik på computere og mobilinternettet (mobilweb) samt i apps
 • Søge- og displayannonceformater
Akkrediteringen certificerer, at Googles teknologi til måling af videoeksponeringer og -synlighed overholder branchestandarderne for optælling af videoannonceeksponeringer samt måling af visningsgrad.

Hvad omfatter revisionsprocessen?

Denne revision har fokus på Googles annonceringssystemer for betaling pr. klik, videoeksponeringer, TrueView-visninger og videosynlighed. Google leverer annoncørrettede løsninger via Google Ads og udgiverrettede løsninger via AdSense og YouTube.

Det er kun rapporten Videosynlighed, der indsendes til MRC med henblik på akkreditering af video-metrics.

Google-annoncer kan formidles til brugerne via følgende produkter eller tjenester: AdSense til indhold (AFC, AdSense for Content), AdSense til domæner (AFD, AdSense for Domains), AdSense til søgning (AFS, AdSense for Search), Ad Exchange (AdX), YouTube og Google.com. AFC vedrører annoncer, der vises på et partnerwebsites sider, hvor sideindholdet bruges som udgangspunkt for udvælgelse og visning af relevante annoncer. AFD vedrører annoncer, der vises på sider på et bestemt domæne, hvor selve domænenavnet svarer til en søgeforespørgsel. AdX vedrører annoncer, der vises på deltagende partnerwebsites, hvor sideindholdet og budgivning i realtid bruges som udgangspunkt for udvælgelse og visning af relevante annoncer. YouTube vedrører annoncer, der vises på YouTube.com eller i YouTube-appen, og hvor indholdet af video og søgeforespørgsler bruges til at bestemme og vise relevante annoncer. AFS og Google.com vedrører annoncer, der vises som betalte resultater i forbindelse med søgemaskineforespørgsler og -resultater.

Hvad omfatter revisionsprocessen ikke?

Googles ikke-video, eksponeringsbaserede annonceringsløsninger (f.eks. Google Marketing Platform) og systemer til måling af klik til ikke-kommercielle formål (f.eks. Google Søgning) er ikke omfattet af denne revision. Blandt de øvrige systemer, der ikke er omfattet af denne revision, kan nævnes relaterede support- og administrationssystemer såsom Google Analytics. Derudover gælder følgende:

 • Værktøjet til oprettelse af Google Ads-rapporter og andre videometrics på betjeningspanelet er ikke omfattet af akkrediteringsprocessen.
 • Enhedstyperne "OTT" og "Andre" er heller ikke omfattet af akkrediteringsprocessen.
 • Klik fra videokampagner og appkampagner er ikke omfattet af MRC-akkrediteringsprocessen for "Antal klik".
 • Bortset fra samlede værdier for display- og søgekampagner og enhedstypesegmentering er segmentering af metrics på betjeningspanelet (f.eks. demografiske oplysninger) ikke omfattet af MRC-akkrediteringsprocessen.

Metode til klikmåling

Målemetoden er baseret på den samlede registrerede klikaktivitet og benytter ikke sampling i forbindelse med klikmåling. Kun trin 2.2 i IAB's klikhenvisningscyklus (målte klik) registreres direkte af Google. Hvad klikhenvisningscyklussen angår, registrerer Google Ads klikket, når den indledende kliktransaktion er modtaget af annonceomdirigeringsserveren, og der udstedes en HTTP 302-omdirigering, som ikke cachelagres, til browseren baseret på den placering, som annoncørerne har valgt for den aktuelle annonce Dette er det målte klik. Metoden til klikmåling er ens for alle enhedstyper (computere, mobilenheder og tablets) samt for browser- og mobilapps, medmindre andet er angivet.

I øjeblikket er Parallel Tracking en valgfri funktion for annoncører, der bruger klikmåling til sporing af trafik for kampagner på Søgenetværket og Shopping-kampagner. Med Parallel Tracking sendes kunderne direkte fra din annonce til din endelige webadresse (landingsside), mens klikmålingen finder sted i baggrunden (uden at kunderne først sendes til sporingswebadresserne).

Der kan vises annoncer på mobilenheder, som understøttes af SDK for annoncer til Google Mobil (se en liste over aktuelt understøttede platforme).

En velkendt begrænsning i denne metode til måling af klik er, at en netværksafbrydelse kan bevirke, at en bruger, der modtager en 302-omdirigering, ikke kan se det resulterende annoncørwebsite.

Den optællingsmetode, der benyttes, er flere klik pr. eksponering-metoden. For at undgå uhensigtsmæssig optælling af navigationsfejl (f.eks. flere klik pr. bruger), stiller vi derfor krav om, at tiden mellem et givet klik og et tidligere klik på annonceeksponeringen er længere end et bestemt tidsrum.

Logfiler genereres og behandles i realtid, og alle data, der er knyttet til observerede HTTP-transaktioner, registreres. Der anvendes en række variable og heuristiske teknikker til implementering af klikfiltreringssystemerne, som af sikkerhedshensyn ikke er beskrevet her.

Både Google og deres partnere leverer annoncer til brugerne. Google opretholder dog kontrollen over og udfører de procedurer, der er relateret til måling og annoncørrapportering af klikaktivitet. Når en bruger klikker på en annonce (uanset om den er leveret af Google eller af en partner) via et af de produkter, der administrerer annoncen, spores klikaktiviteten af Google Ads via annonceomdirigeringsserverne.

Måling af klikaktivitet er baseret på metoderne til klikmåling i Google Ads, der gør brug af en teknisk infrastruktur til at administrere og overvåge klikhændelser. Der registreres (måles) et klik, når Google Ads har modtaget en brugers klik og sender vedkommende en HTTP 302-omdirigering til annoncørens landingsside eller website (eller en anden mellemliggende server, f.eks. en annoncørs agent). Disse målte klikaktiviteter registreres i datalogfiler inden for et hændelsesfilsystem. Derefter akkumuleres datalogfilerne. De redigeres og kompileres i fuldautomatiserede processer og producerer klikmålinger og annoncørrapportering. Redigeringsprocessen omfatter processen med bortfiltrering af fejlbehæftede eller ødelagte data, identificeret ikke-menneskeskabt trafik, herunder trafik genereret af robotter og andre automatiserede processer, samt anden identificeret ugyldig klikaktivitet. De bortfiltrerede klik anses for at være ugyldige, hvilket betyder, at annoncøren ikke faktureres for dem. Google udarbejder klikrapporter til annoncører, og den enkelte annoncør får direkte adgang til de relevante rapporter.

Klikmålinger kan rapporteres samlet efter geografisk placering (ikke underlagt MRC-akkreditering) og enhedstype. Geografisk placering er baseret på brugerens IP-adresse eller en udgiveroplyst placering (udgivere skal have brugerens tilladelse til at oplyse denne placering). Bemærk! En del af trafikken ledes muligvis gennem en tjenesteudbyders proxyservere, hvilket kan medføre, at brugerens faktiske placering ikke registreres korrekt (eksempelvis kan mobilselskaber lede mobiltrafik gennem proxyservere). Klassifikation af enhedstype (computer, tablet eller mobilenhed) er baseret på oplysninger fra Googles biblioteker med HTTP-header.

I nogle AdSense-implementeringer viser partnere annoncer på deres website i henhold til egne design- og formateringsregler og styrer selv det klikbare område omkring annoncen. I denne type implementeringer kan Google ikke justere dette område. Ved almindelige AdSense-implementeringer kontrollerer Google både det klikbare område og viser annonceeksponeringen direkte til slutbrugeren.

Metode til måling af videoeksponering, synlighed og TrueView-visninger

Google gør det muligt for Google Ads-brugere at oprette videokampagner, uploade og administrere annoncemateriale samt angive budstrategier og relateret målretning for deres kampagne. Google Ads-annonceindhold skal være hostet på YouTube, men disse videoannoncer kan vises på YouTube og videopartneres websites samt apps på Google Displaynetværk (GDN).

Googles eget Software Development Kit til interaktive medieannoncer (IMA-SDK, Interactive Media Ads Software Development Kit) er integreret direkte i YouTube-videoafspilleren, YouTube-mobilappen eller videopartneres websites samt apps for at lette kommunikationen mellem videoafspillere og annonceserveren til videomåling. Google har to versioner af IMA-SDK. Den ene understøtter Flash, og den anden understøtter HTML5. IMA-SDK er en skabelon til visning af videoannonce (VAST, Video Ad Serving Template) (versionerne 2.0, 3.0 eller 4.0) med en kompatibel tagimplementering, der bruges til at måle visning af både lineært og ikke-lineært videoannonceindhold og til at spore digitale videoannoncer. IMA-SDK understøtter også VPAID (Video Player Ad-Serving Interface Definition) (version 2.0), der gør det muligt for videoannoncen og videoafspilleren at kommunikere med hinanden, samt Video Multiple Ad Playlist (VMAP), der gør det muligt at afspille flere annoncer i videoannonceindholdet.

Alle målte YouTube-videoannoncer inkluderet i videosynlighedsrapporten leveres instream. I forbindelse med videoannonceeksponeringer bruger målingen den metode, der kaldes "count-on-begin-to-render". Hvis det er korrekt implementeret af udgiveren af videoannonceindholdet, overholder Google Ads' IMA-SDK-løsninger kravene til videoeksponering (Video Impression Guidelines) vedrørende initiering af bufferlagring efter målingshændelsen. TrueView-instream-annoncer kaldes ofte "annoncer, der kan springes over", da de har en "spring over"-knap, som giver seerne mulighed for at springe annoncen over efter 5 sekunder, og de kører før, under eller efter afspilning af en video. TrueView-visninger er et format af typen "pris pr. visning", hvilket betyder, at vi kun debiterer annoncøren, når seeren ser annoncen. TrueView-visninger er ikke relateret til synlighed. Med TrueView-instream-annoncer betaler du, når en seer ser 30 sekunder af din video (eller hele videoen, hvis den er kortere end 30 sekunder) eller interagerer med din video, alt efter hvad der kommer først. For TrueView-instream-annoncer defineres en visning således:

TrueView-instream:

 1. Se 30 sekunder (inklusive de 5 sekunder, der ikke kan springes over) eller til slutningen af annoncen, hvis den varer under 30 sekunder
 2. Klik på kanalens titel/avatar*
 3. Klik på videoens titel*
 4. Klik på kortets teaser*
 5. Klik på Del*
 6. Klik på ledsagende banner/videovæg*
 7. Klik på udvidelse med opfordring til handling*
 8. Klik for at besøge annoncørens website*
 9. Klik på afsluttende skærmbilleder*

*Ikke af væsentlig betydning og derfor ikke inkluderet i denne revision for MRC-akkreditering. I øjeblikket repræsenterer de ovennævnte ikke-afgørende interaktioner kun 1,36 % af den samlede TrueView-visningstrafik for store kampagner og 2,33 % for små kampagner. Handlinger, der ikke betragtes som en visning, omfatter klik på følgende:

 1. Annoteringer
 2. Like (positiv)
 3. Fuld skærm
 4. InVideo-programmering (vises ikke i TrueView-instream-annoncer)
 5. Vandmærke
 6. Knappen Spring over

Når en annoncør debiteres for en visning som vist i Google Ads-brugerfladen, øges det offentlige YouTube.com-visningstal også med en visning.

Når målingshændelsen er modtaget, bevarer Google kontrollen over den efterfølgende behandling og rapportering. Google Ads bruger en kombination af SDK-data fra brugeragenter og mobilapps fra interne og eksterne kilder til klassificering af enhedstyper. Google Ads bruger ikke nogen tredjepart til udførelse af klassificeringen.

I nogle tilfælde er kontinuerlig afspilning vigtigt, f.eks. når autoplay er aktiveret, eller når brugeren ser en video fra en playliste. I sådanne tilfælde skal visse regler overholdes. Når du bruger Wi-Fi, stopper kontinuerlig afspilning automatisk efter fire timer. Når du bruger et mobilnetværk, stopper kontinuerlig afspilning, hvis du har været inaktiv i 30 minutter. Google er i øjeblikket kun i begrænset omfang i stand til at kvantificere GVP-udgivere, der bruger kontinuerlig afspilning (trafikvolumen er 6 %). Se https://support.google.com/youtube/answer/6327615 for at få de nyeste og mest nøjagtige oplysninger om denne funktion. Ca. 15 % af videotrafikken afspilles automatisk.

Google har angivet, at displayannoncer måles uafhængigt af videoannonceeksponeringer, og at de ikke rapporteres i Google Ads-rapporten Videosynlighed. Som følge heraf er måling og rapportering af ledsagende displayannoncer ikke omfattet af denne undersøgelse.

Hvad videosynlighed angår, bruger AdWords Active View description of methodology til måling af synlighed som rapporteret på AdWords-rapporteringsplatformen. Google Ads tæller en synlig videoeksponering, når mindst 50 % af videoannoncematerialet vises inde i det synlige område af en brugers browser eller app i to vedvarende sekunder. I forbindelse med formatet "Videoannoncer i stående format" måler Google Ads dog synligheden af afspilleren frem for annoncematerialet. Dette format kan beskæres af afspilleren, og det er muligt, at spilleren opfylder grænsen for synlighed, når annoncematerialet har mindre end 50 % af dens pixels på skærmen. Annoncører skal tilvælge køb af dette format. Beskæring kan potentielt påvirke synligheden af under 4 % af eksponeringerne for annoncemateriale i stående format.

Filtreringsmetode

Google forsøger løbende at identificere og filtrere både generel og avanceret ugyldig trafik via databaserede kendetegn, aktiviteter og mønstre. Denne identifikation og filtrering udføres på klik og videoeksponeringer og inkluderer også ikke-menneskeskabt aktivitet samt mistanke om bedrageri. Men da brugeridentifikation og formål ikke altid er noget, som udgiveren, annoncøren eller deres respektive agenter kan identifcere, er det usandsynligt, at al ugyldig trafik kan identificeres proaktivt og dermed undgås i de rapporterede resultater. For at beskytte processerne bag filtreringen af ugyldig trafik mod indgreb eller reverse engineering videregives der ingen andre oplysninger om de specifikke filtreringsprocedurer, bortset fra oplysninger til de undersøgelsesansvarlige i forbindelse med revisionsprocessen.
Filtrering omfatter både specifik identifikation (herunder overholdelse af robotinstruktionsfiler, filtreringslister og udgivertestaktivitet) og aktivitetsbaserede filtreringsmetoder (herunder analyse af flere fortløbende aktiviteter, afvigende aktivitet, interaktionsegenskaber og andre former for mistænkelig aktivitet).
Endvidere gælder følgende parametre for filtreringsmetoden:
 • Tredjepartsfiltrering benyttes ikke af Google.
 • Der benyttes robotinstruktionsfiler (robots.txt).
 • Kilder, der benyttes til identifikation af ikke-menneskeskabt aktivitet: Google benytter IAB/ABCe International Spiders & Robots List samt yderligere filtre baseret på gennemførte robotaktiviteter. Eksklusionsfilen IAB Robots List benyttes.
 • Aktivitetsbaserede filtreringsprocesser: Aktivitetsbaseret identifikation involverer udførelse af visse former for mønsteranalyse af aktivitetsadfærd med henblik på registrering af ikke-menneskeskabt trafik. Googles Ad Traffic Quality-team har etableret systemer, der kan afdække mistænkelig aktivitet, og foretager aktivitetsbaseret filtrering på korrekt vis.
 • Alle filtreringer gennemføres "efter handlingen" og passivt. Det vil sige, at brugeren (browser, robot osv.) forsynes i henhold til anmodningen uden angivelse af, at vedkommendes trafik er blevet markeret. Ellers vil brugeren blive filtreret og fjernet, da Google ikke ønsker at indikere over for brugeragenten, at dens aktivitet har udløst en af Googles filtreringsmekanismer. I visse tilfælde benyttes også frontend-blokering, når det er sandsynligt, at den resulterende annonceanmodning kan føre til ugyldig aktivitet. Historisk set blokeres under 2 % af alle annonceanmodninger.
 • Der er iværksat processer til fjernelse af selvannonceret prefetch-aktivitet.
 • Der er iværksat processer, som gør det muligt for udgivere at teste klik og videoeksponeringer. Disse processer muliggør, at udgivere kan føje et specifikt tag til en annonceanmodning for at vise, at annonceanmodningen er en testanmodning, og at den ikke skal indgå i nogen form for faktureringsformål eller officielle regnskabsmæssige formål.
 • Der er iværksat processer til brug ved rettelse af data i tilfælde af registrering af inkonsistens eller fejl og processer til foretagelse af tilbageførsler til annoncører. Disse tilbageførsler fremgår af faktureringsoversigterne. Beskadigelse af logfiler sker meget sjældent, men der er iværksat processer til gendannelse til brug i de tilfælde, hvor det måtte forekomme.
 • Der er implementeret processer til fjernelse af aktivitet fra Googles interne IP-adresser.
 • Filtreringsregler og -grænser overvåges løbende. De kan ændres manuelt og bliver jævnligt opdateret automatisk.

Kvalificering af forretningspartnere

Alle partnere, der viser Google Ads-annoncer i deres indhold, er forpligtede til at overholde vores programpolitikker, som forbyder ugyldig aktivitet. Få flere oplysninger om ugyldig aktivitet.

Google bortfiltrerer løbende ugyldig trafik og vil evaluere forretningspartnere, der oplever store mængder ugyldig trafik. Partnere, der regelmæssigt får store mængder ugyldig trafik, kan få deres konti suspenderet eller lukket.

Rapportering af klikdata

Google Ads rapporterer det samlede antal klik og eksponeringer samt undergrupper af disse data (f.eks. klik, eksponeringer og klikrater efter kampagne, annoncegruppe og søgeord) til annoncører og lignende data (svarende til websitestatistik) til udgivere. Revisionsprocessen omfatter klik- og annoncørrapportering for Google Ads. Der kan være et vist udsving i disse tal i månedens løb, og de betragtes ikke som endelige, før de fastfryses ved månedens udgang. Det rapporterede antal klik justeres ikke efter dette tidspunkt. Der kan dog gives kredit til annoncører, hvis Google finder det passende.

Google Ads giver annoncører mulighed for at se det samlede antal daglige klik, der er blevet bortfiltreret (markeret som ugyldige) for hver enkelt kampagne. Google Ads rapporterer ikke totaler for generel ugyldig trafik og avanceret ugyldig trafik særskilt for at forhindre, at disse data udsættes for reverse engineering med henblik på optimering af ugyldig trafik. Det anslås, at cirka 62 % af den samlede ugyldige kliktrafik er generel ugyldig trafik.

Omfattende procedurer benyttes til enhedstest for at sikre, at de rapporterede data i Google Ads- og AdSense-frontends er korrekte. Det er først og fremmest disse mekanismer, der benyttes til at sikre, at data fra backend-databaser overføres korrekt til brugerrettede rapporter. Brugerfeedback kontrolleres omhyggeligt med henblik på registrering af rettelse af eventuelle fejl, der måtte slippe igennem til frigivelse. Der er etableret en række automatiserede systemer med henblik på at sikre korrekt overførsel af alle computer- og softwarerapporteringsdata til Google Ads-brugerne. Rapporternes indhold kontrolleres dog først og fremmest i forbindelse med de føromtalte enhedstests og brugerfeedback.

Elektroniske registreringer med relation til klikaktivitet opbevares på ubestemt tid. Der er dog to datafelter, IP og cookie-id, der bliver anonymiseret efter et bestemt tidsrum (9 måneder for IP-adresser og 18 måneder for cookie-id'er).
Bruttoantallet af klik kan beregnes ved at medtage Antal klik og Ugyldige klik (GIVT og SIVT) i dine rapporter.

Bortset fra samlede værdier for søge- og displaykampagner og enhedstypesegmentering indsendes metrics på kontrolpanelet ikke til MRC med henblik på akkreditering.

Klik på Søgenetværket fra over-the-top-enheder (OTT-enheder), ukendte enheder og andre typer enheder, som ikke er MRC-akkrediterede, kan blive blandet sammen med akkrediterede klik fra computere og metrics for samlet antal klik på Google Ads-kontrolpanelerne for rapportering. Trafik fra ikke-akkrediterede enhedstyper vurderes til at udgøre under 1 % af kliktrafikken på Søgenetværket.

Rapportering af videodata

Google Ads rapporterer det samlede antal synlige videoeksponeringer, metrics for synlighed (beskrevet herunder) samt dele af disse data til annoncører. Vi har indsendt TrueView-visninger og Ugyldige visninger til MRC-akkreditering, og disse metrics tilføjes i rapporten Videosynlighed efter modtagelse af akkrediteringen.

Hvad angår MRC-akkreditering er det kun Google Ads-metrics, som er angivet i videosynlighedsrapporten (kun download), der ligger inden for omfanget. Anden rapportering af metrics for videoeksponeringer og -synlighed på tværs af frontend-værktøjerne er ikke omfattet af akkrediteringsprocessen. Det gælder f.eks. frontend-rapporten Kampagner.
De metrics, der er med i rapporten Videosynlighed (som kan downloades), rapporteres samlet uden SIVT på tværs af computer- og mobilwebmiljøer samt miljøet for mobilannoncer i apps. Dette minder om rapportering af klik, hvor GIVT- og SIVT-tal rapporteres særskilt for at forhindre, at disse data udsættes for reverse engineering. Det anslås, at cirka 61 % af den samlede ugyldige videoeksponeringstrafik og 13 % af det samlede antal TrueView-visninger er generel ugyldig trafik. På grund af typen af implementering af annonceformater for TrueView-visninger er GIVT-procenten lavere.
Følgende videoannonceformater måles og rapporteres i videosynlighedsrapporten. Alle andre annonceformater, som ikke er beskrevet nedenfor, er udelukket fra videosynlighedsrapporten, herunder annoncer der vises i mobilappen YouTube Kids.
 • Instream-annoncer, der kan springes over: Videoannoncer, der vises før, under eller efter YouTube-videoindhold. Seerne har mulighed for at springe annoncer med en varighed på mindst 30 sekunder over, når de første fem sekunder er afspillet. TrueView-visninger er kun tilgængelige i instream-annonceformatet, der kan springes over.
 • Bumperannoncer: Korte videoannoncer, som har en varighed på omkring seks sekunder og vises før, under eller efter YouTube-videoindhold. Bumperannoncer er annoncer, der ikke kan springes over.
 • Instream-videoannoncer, der ikke kan springes over: Videoannoncer, som har en varighed på 5-30 sekunder og vises i videoudgiverindhold på Google Displaynetværket før, under eller efter videoindholdet, alt efter hvor og hvornår indholdsudgiveren vælger at vise annoncer.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet