Om demografisk inriktning

Med demografisk inriktning i Google Ads kan du nå kunder som sannolikt ingår i en viss kategori baserat på ålder, kön, föräldrastatus eller hushållsinkomst. Om du till exempel driver ett gym enbart för kvinnor kan du använda demografisk inriktning för att undvika att dina annonser visas för män.

Innan du börjar

Tänk på att demografisk inriktning gör målgruppen snävare. Personer som inte ingår i den valda demografin kan alltså inte se dina annonser.

Alternativ för demografisk inriktning

Detaljerad demografi (som husägare och utbildning) finns tillgängliga som målgruppstyper. Du kan lägga till detaljerad demografi i en annonsgrupp eller kampanj.

Displaykampanjer

 • Ålder 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+, Okänd
 • Kön (Kvinna, Man, Okänd)
 • Hushållsinkomst (tillgängligt i Australien, Brasilien, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Thailand och USA): Högsta 10 %, 11–20 %, 21–30 %, 31–40 %, 41–50 %, Lägsta 50 %, Okänd
 • Föräldrastatus (Förälder, Inte förälder, Okänd)

Gmail-kampanjer

 • Ålder 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+, Okänd
 • Kön (Kvinna, Man, Okänd)
 • Hushållsinkomst (tillgängligt i Australien, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Sydkorea, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam och USA: Högsta 10%, 11–20%, 21–30%, 31–40%, 441– 50%, Lägsta 50 %, Okänd
 • Föräldrastatus (Förälder, Inte förälder, Okänd)

Sökkampanjer

 • Ålder 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+, Okänd
 • Kön (Kvinna, Man, Okänd)
 • Hushållsinkomst (tillgängligt i Australien, Brasilien, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Sydkorea, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam och USA: Högsta 10%, 11–20%, 21–30%, 31–40%, 441– 50%, Lägsta 50 % och Okänd

Videokampanjer

 • Ålder 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+, Okänd
 • Kön (Kvinna, Man, Okänd)
 • Hushållsinkomst (tillgängligt i Australien, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Sydkorea, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam och USA: Högsta 10%, 11–20%, 21–30%, 31–40%, 441– 50%, Lägsta 50 %, Okänd
 • Föräldrastatus (Förälder, Inte förälder, Okänd)

Föräldrar kan skapa Google-konton till sina barn under 13 år via appen Family Link. Det innebär att det kan visas annonser för dessa användare. Annonsörer får inte inrikta annonser endast på barn under 13 år. Läs mer om hur annonser fungerar för dessa Google-konton och hur du kan undvika att dina annonser visas för dessa användare.

Kategorin Okänd

Google Ads känner inte till och kan inte härleda demografisk information om alla användare. Kategorin Okänd avser användare vars ålder, kön, eller föräldrastatus vi inte har identifierat.

Vissa webbplatser i Display-nätverket väljer dessutom bort demografisk inriktning. Om du vill visa dina annonser på sådana webbplatser måste du välja kategorin Okänd. När du inriktar dig på en viss demografisk grupp är kategorin Okänd vald som standard, eftersom den gör att du når en betydligt större målgrupp.

Viktigt

Uteslut kategorin Okänd bara om du är säker på att du vill begränsa din kampanj till en snäv målgrupp. När du utesluter kategorin Okänd kan det innebära att många personer inte ser dina annonser.

Så fastställer Google demografisk information

När personer är inloggade på sina Google-konton kan vi härleda demografisk information från deras inställningar eller aktivitet i Googles tjänster beroende på deras kontostatus. Användarna kan redigera sin demografiska information på sidan Annonsinställningar. Vissa webbplatser kan dessutom ge oss demografisk information som människor uppger på vissa webbplatser, till exempel på sociala medier.

För personer som inte är inloggade på sitt Google-konto kan vi ibland göra en uppskattning av deras demografiska information baserat på deras aktivitet i Googles tjänster eller Display-nätverket. När människor exempelvis besöker YouTube eller webbplatser i Display-nätverket kan Google lagra en identifierare i deras webbläsare med hjälp av en cookie. Webbläsaren kan kopplas till särskilda demografiska kategorier baserat på vilka webbplatser användarna har besökt.

Exempel

Saras favorithobby är trädgårdsskötsel. Hon följer flera bloggar och webbplatser i Display-nätverket som handlar om odling, och de flesta av läsarna är kvinnor. Utifrån detta kan Saras webbläsare läggas till i den demografiska kategorin Kvinna (när hon inte är inloggad på sitt Google-konto). Det innebär att Sara kanske ser annonser från annonsörer som har valt att visa sina annonser för kvinnor.

När Sara är inloggad på sitt Google-konto kan Google visa annonser utifrån de val hon har gjort på sidan Annonsinställningar, däribland hennes demografiska uppgifter.

Appdemografi: Denna inriktningsfunktion använder en annonsidentifierare som är kopplad till en persons mobila enhet och registrerar vilka appar personen har använt. Vi kan koppla identifieraren till en demografisk kategori utifrån webb- och appaktiviteten på en viss mobil enhet.

Tänk på att vi inte kan samla in eller beräkna demografisk information från alla som använder webben eller appar. Om du begränsar inriktningen till flera specifika demografiska grupper kan det därför hända att dina annonser når en snävare målgrupp.

Finjustera din inriktningsstrategi

 • Inriktning. Du kan kombinera demografisk inriktning med andra inriktningsstrategier.
 • Uteslutningar. Du kan utesluta demografiska kategorier så att dina annonser inte visas för vissa demografiska grupper.
 • Anpassa dina bud. Dina annonser visas för alla, men du kan ange högre (eller lägre) bud för vissa demografiska grupper.

Exempel på effektiv demografisk inriktning

Ålder. Markus sköter annonseringen för en bank och vill marknadsföra olika produkter för pensionärer respektive studenter. Han använder demografisk inriktning för att visa olika annonser för de båda kundgrupperna och justerar buden för de demografiska grupper som sannolikt har större ekonomiska resurser. Markus märker att medelålders kunder tenderar att göra de största insättningarna och höjer därför buden för personer i åldern 35 till 54 år.

Hushållsinkomst. Med videokampanjer kan Markus visa annonser för kunder med hushållsinkomst inom ett visst intervall. Markus inriktar sig på användare med den 30 % högsta hushållsinkomsten genom att välja alternativen Högsta 10 %, 11–20 % och 21–30 % för hushållsinkomst.

Ålder och kön. Nanna driver en webbplats som vänder sig till nyblivna mödrar. För sina sökkampanjer använder hon de demografiska inriktningarna 25–54 år och Kvinna. Hon väljer föräldrastatusen Förälder som inriktning för sina displaykampanjer. Nanna är en erfaren annonsör och lägger dessutom till inriktningsmetoden intresserad målgrupp för kategorin Baby- och barnprodukter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt