Sånn fungerer plasseringer og søkeord sammen

Denne artikkelen gjelder bare den forrige utgaven av AdWords. Finn ut hvilken utgave av AdWords du bruker

Vi kan kombinere plasseringer og søkeord for å fastsette hvor annonsene dine skal vises i Displaynettverket, og hvor mye du må betale for dem. Du kan velge å vise annonsene dine basert utelukkende på søkeordlisten din, mens du bruker plasseringer for å justere budgivningen din. Eller du kan bruke en kombinasjon av plasseringer og søkeord for å finstemme akkurat hvor annonsene dine skal kunne vises. Når du kombinerer disse, kan du enklere avgrense målgruppen for annonsene og angi rett pris for klikk fra disse potensielle kundene.

Bruk av plasseringsmålretting

  • Ved hjelp av plasseringer kan du bestemme de eksakte nettadressene der annonsene dine kan vises.
  • Hvis du ønsker å velge bestemte steder der en annonse skal vises, kan du prøve å bruke plasseringsmålretting for kampanjen eller annonsegruppen din.
  • Administrerte plasseringer kan gjøre det enklere for deg å markedsføre merkevaren din ved at annonsene dine blir vist på et bestemt nettsted eller i en bestemt gruppe med nettsteder i Displaynettverket.

Bruk av søkeordmålretting

  • Søkeordlister bestemmer hvilke sider annonsen din kan bli vist på, nærmere bestemt emnet eller innholdet på siden.
  • Prøv å bruke søkeord for kampanjer eller annonsegrupper slik at annonsene dine kan bli vist ved siden av relevant innhold.
  • Hvis du for eksempel vil at en annonse skal vises i nærheten av innhold som omhandler tennis, kan du begynne med søkeord forbundet med tennis. Merk: Dette gjelder bare søkeord i kampanjer i Displaynettverket der søkeordsinnstillingen er angitt som Innhold.

Dette skjer når du målretter annonser mot både søkeord og plasseringer

Det blå området i eksempeldiagrammene nedenfor representerer den potensielle rekkevidden for søkeordmålretting, og det rosa området viser rekkevidden for plasseringsmålretting. De skyggelagte områdene er rekkevidden som er definert enten med innstillingen «Angi målretting og bud» eller innstillingen «Bare bud».

Placements -- Target and bid setting

Målretting mot søkeord og plasseringer sammen

Når du legger til plasseringer og søkeord i en annonsegruppe for å målrette annonsene dine, vises annonsene bare på siden du angir, når innholdet er relevant for søkeordene dine. Google Ads bruker innholdsmålretting for å finne sider i Displaynettverket med innhold som samsvarer med søkeordene dine. Hvis plasseringen du velger, har flere nettsider, kan annonsene dine bare vises på sidene som samsvarer med søkeordene dine. Denne plasseringsinnstillingen heter «Målretting og bud» og begrenser i stor grad hvor annonsene kan vises.

Hvis du bruker søkeord sammen med plasseringer, begrenses målrettingen for annonsene dine betydelig. Det kan også begrense rekkevidden for annonsegruppen din. Dette alternativet kan være nyttig dersom du målretter annonsene mot plasseringer med stor variasjon i innholdet, for eksempel nyhetsnettsteder og sosiale nettverk. Det blir dermed mer sannsynlig at annonsene dine blir vist i relevante plasseringer på disse nettstedene. Hvis du bruker mange forskjellige målrettingsmetoder samtidig, kan dette i mange tilfeller begrense rekkevidden for annonsegruppen din i for stor grad. Følg nøye med på resultatene for annonsen din for å påse at du oppnår de resultatene du vil ha.

Eksempel

Tenk deg at du oppretter en annonsegruppe med de administrerte plasseringene A, B og C og søkeordet røde roser for kampanjen din. Når du legger til plasseringene, kan du angi disse med innstillingen «Målretting og bud» og klikke på Lagre.

Annonsen din blir vist i plasseringene A, B og C bare hvis innholdet i den aktuelle plasseringen er knyttet til røde roser. Hvis Google Ads finner ut at treff for røde roser bare blir vist på plassering A og B, blir ikke annonsen din vist på plassering C, selv om du har valgt den. Ettersom plassering C ikke har noe innhold om røde roser, er den ikke et innholdssamsvar for søkeordet ditt, og annonsen din blir ikke vist.

Tenk deg nå at plassering A er et nettsted med 100 forskjellige sider om blomster, hvorav 5 omhandler røde roser og 95 omhandler andre blomstervarianter. Ettersom innholdsmålretting fungerer på sidenivå, kan det hende at Google Ads bare identifiserer de fem sidene om røde roser som et godt samsvar for søkeordet ditt. Annonsen din vises ikke på de andre 95 sidene på nettsted A hvis disse sidene ikke stemmer overens med søkeordene dine, selv om du har lagt til hele nettstedet i plasseringsmålrettingen.

Finn ut mer om målrettingsinnstillinger i Displaynettverket.

Placements -- "Bid only" setting

Målretting mot søkeord med ekstra budgivning på plasseringer

Hvis du vil vise annonsene dine på et utvalg av nettsteder som samsvarer med søkeordene dine, og bare by høyere når plasseringene og søkeordmålrettingen overlapper, kan du velge «Bare bud» før du lagrer plasseringsmålrettingen. I motsetning til alternativet ovenfor kan annonsen din bli vist på alle plasseringer som samsvarer med søkeordmålrettingen, når du velger «Bare bud», men du angir et bestemt bud for en spesifikk plassering.

Eksempel

Tenk deg at du har et firma som driver med utleie av leiligheter, og du ønsker å vise annonsene dine på en rekke nettsteder, særlig på sider om utleieleiligheter i Bergen. Begynn med å legge til søkeord som er relatert til utleie av leiligheter i Bergen. Da kan annonsen din bli vist på sider som inneholder disse søkeordene. Du vet også at sannsynligheten er større for at folk som besøker bestemte nettsteder, for eksempel nettsted A og B, vil benytte utleietjenestene dine.

Du ønsker å konsentrere annonsene dine om disse nettstedene, og legger dem til i plasseringsmålrettingen, velger «Bare bud» og angir høyere bud for disse spesifikke plasseringene. Når du velger «Bare bud», kan annonsen din bli vist på en rekke forskjellige nettsteder som inneholder søkeordene dine, men du kan angi et høyere CPC-bud for å prioritere visning av annonser på bestemte nettsteder som også inneholder søkeordene dine.

Visste du dette?

Annonser med plasseringsmålretting og annonser med søkeordmålretting konkurrerer – basert på annonserangeringen sin – om å bli vist på sider i Displaynettverket. Annonserangeringen for ikke bare annonser med plasseringsmålretting eller søkeordmålretting, men også for alle andre annonser målrettet mot Displaynettverket, bestemmes ut fra om det brukes budgivning med kostnad per klikk (CPC) eller kostnad per tusende synlige visning (vCPM) i kampanjen.

Overvåking av resultatdata

Du kan se resultatdataene dine, deriblant visninger, for plasseringsmålrettede og søkeordmålrettede annonser.

Visninger for plasseringer du har målrettet

Når annonsen din blir vist i en plassering du har valgt, blir visningen rapportert både som en plasseringsvisning og en søkeordsvisning.

Du kan se dataene dine for plasseringer og søkeord ved å velge Displaynettverk-fanen. Husk at du kan se resultatdataene dine for kampanjer som er målrettet mot Søke- og Displaynettverket eller bare mot Displaynettverket.

Eksempel

Tenk deg at annonsegruppen din inneholder tre søkeord – roser, tulipaner og solsikker – og du har valgt www.example.com som plassering. Hvis Google Ads viser annonsen din tre ganger på www.example.com basert på både søkeordsamsvar og plasseringssamsvar, blir dette rapportert både som en søkeordsvisning og en plasseringsvisning. Du kan se de tre visningene fra www.example.com i Plasseringer-fanen, og du kan se de tre visningene basert på søkeordmålretting, i Søkeord-fanen. Hvis annonsene dine for eksempel ble vist på www.example.com én gang på grunn av søkeordet roser, to ganger på grunn av søkeordet tulipaner og null ganger for solsikker, ser du antall visninger ved siden av hvert søkeord.

Sånn finner du statistikken din:

  • Du kan se visningene dine for administrerte plasseringer ved å klikke på Plasseringer-fanen og se etter plasseringer med statusen Administrert. Her finner du resultatdataene dine, deriblant antallet visninger.
  • Du ser søkeordvisningene dine ved å klikke på Søkeord for displaynettverket-fanen. Her finner du en tabell med resultatdataene dine, deriblant antallet visninger.
Visninger for plasseringer du ikke har målrettet annonser mot

Når søkeordene i annonsegruppen din utløser visning av annonsen din i en plassering du ikke har målrettet annonsen mot, blir visningen rapportert både som en søkeordsvisning og en plasseringsvisning.

Du kan se dataene dine for plasseringer og søkeord ved å velge Displaynettverk-fanen. Husk at du kan se resultatdataene dine for kampanjer som er målrettet mot søke-og displaynettverket eller bare mot displaynettverket.

Sånn finner du statistikken din:

  • Du kan se visningene dine for automatiske plasseringer ved å klikke på Plasseringer-fanen og se etter plasseringer med statusen Automatisk. Her finner du resultatdataene dine, deriblant antallet visninger.
  • Du ser søkeordvisningene dine ved å klikke på Søkeord for displaynettverket-fanen. Her finner du en tabell med resultatdataene dine, deriblant antallet visninger.

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt