Zajedničko funkcioniranje položaja i ključnih riječi

Ovaj se članak odnosi samo na prethodni doživljaj AdWordsa. Utvrdite koji doživljaj AdWordsa upotrebljavate

Položaji i ključne riječi mogu funkcionirati zajedno kako bi se odredilo mjesto prikazivanja vaših oglasa na prikazivačkoj mreži i njihova cijena. Ako za prilagođavanje licitacija upotrebljavate položaje, svoje oglase možete prikazivati samo na temelju popisa svojih ključnih riječi. Isto tako, možete upotrijebiti kombinaciju položaja i ključnih riječi kako biste preciznije odredili na kojim mjestima vaši oglasi ispunjavaju uvjete za prikazivanje. Ako ih oboje zajedno upotrebljavate, lakše ćete suziti publiku za svoje oglase i postaviti dobru cijenu za klikove tih mogućih korisnika.

Upotreba ciljanja položaja

  • Položaji olakšavaju određivanje točnih URL-ova na kojima se vaši oglasi mogu prikazivati.
  • Da biste odabrali određene položaje na kojima će se prikazivati vaš oglas, za svoju kampanju ili grupu oglasa upotrijebite ciljanje položaja.
  • Upravljani položaji olakšavaju promicanje vaše robne marke tako što vaše oglase prikazuju na određenim web-lokacijama ili u određenim grupama web-lokacija na prikazivačkoj mreži.

Upotreba ciljanja ključnih riječi

  • Popisi ključnih riječi određuju stranice, točnije temu ili sadržaj stranica, na kojima se vaš oglas može prikazivati.
  • Da bi se vaši oglasi prikazivali pokraj veće količine relevantnog sadržaja, za svoje kampanje i grupe oglasa upotrijebite ključne riječi.
  • Na primjer, ako želite da se vaš oglas prikazuje pokraj sadržaja koji se odnosi na tenis, pokušajte započeti s ključnim riječima koje se odnose na tenis. Napomena: to se primjenjuje samo na ključne riječi u kampanjama za prikazivačku mrežu za koje je odabrana postavka ključnih riječi "Sadržaj".

Što se događa prilikom zajedničkog ciljanja ključnih riječi i položaja?

U primjeru dijagrama u nastavku plavo područje predstavlja mogući doseg ciljanja ključnih riječi, a ružičasto područje prikazuje doseg ciljanja položaja. Sjenčana područja predstavljaju doseg koji definira postavka "Ciljanje i licitacija" ili postavka "Samo licitacija".

Placements -- Target and bid setting

Zajedničko ciljanje ključnih riječi i položaja

Kada u grupu oglasa dodate položaje i ključne riječi radi ciljanja svojih oglasa, oglasi će se na stranici koju ste odredili prikazati samo kada je sadržaj relevantan za ključne riječi. Google Ads pomoću kontekstualnog ciljanja na prikazivačkoj mreži pronalazi riječi sa sadržajem koji odgovara vašim ključnim riječima. Ako položaj koji odaberete sadrži više web-stranica, samo stranice koje odgovaraju vašim ključnim riječima mogu prikazivati vaše oglase. Ta se postavka za položaje naziva "Ciljanje i licitacija" i značajno ograničuje mjesta na kojima se vaši oglasi mogu prikazivati.

Zajedničkom upotrebom ključnih riječi i položaja sužava se ciljanje vaših oglasa i može se ograničiti doseg vaše grupe oglasa. Ta opcija može biti korisna ako ciljate položaje koji imaju širok raspon sadržaja, kao što su web-lokacije s vijestima i društvene mreže. Tada će vjerojatnost da će se vaši oglasi na tim web-lokacijama prikazivati na relevantnim mjestima biti veća. Međutim, kombiniranje više načina ciljanja u mnogim slučajevima može previše ograničiti doseg grupe oglasa. Svakako pratite izvedbu oglasa da biste provjerili ostvarujete li željene rezultate.

Primjer

Pretpostavimo da ste za svoju kampanju izradili grupu oglasa s upravljanim položajima A, B i C te s ključnom riječi crvene ruže. Kada dodate položaje, odredite postavku "Ciljanje i licitacija" pa kliknete Spremi.

Vaš će se oglas prikazati na položajima A, B i C samo ako je njihov sadržaj povezan s crvenim ružama. Dakle, ako Google Ads utvrdi da se podudaranja s crvenim ružama javljaju samo na položajima A i B, vaš se oglas neće prikazati na položaju C, bez obzira na to što ste ga odabrali. Budući da položaj C ne obuhvaća sadržaj o crvenim ružama, ne predstavlja kontekstualno podudaranje za vašu ključnu riječ, pa se vaš oglas neće prikazati.

Sada pretpostavimo da je položaj A web-lokacija o cvijeću, sa stotinu različitih stranica: pet je stranica o crvenim ružama, a 95 o drugom cvijeću. Budući da kontekstualno ciljanje funkcionira do razine stranice, Google Ads za tih pet stranica o crvenim ružama može utvrditi da predstavljaju dobro podudaranje za vašu ključnu riječ. Vaš se oglas neće prikazati na ostalih 95 stranica web-lokacije A ako te stranice ne predstavljaju podudaranje s vašim ključnim riječima, čak i ako cijelu web-lokaciju dodate u ciljanje položaja.

Saznajte više o postavkama ciljanja na prikazivačkoj mreži.

Placements -- "Bid only" setting

Ciljanje ključnih riječi s dodatnim licitiranjem za položaje

Da biste svoje oglase prikazivali na raznim web-lokacijama koje se podudaraju s vašim ključnim riječima i postavili više licitacije kada se vaše ciljanje položaja i ključnih riječi preklapa, prije spremanja ciljanja položaja možete odabrati postavku "Samo licitacija". Za razliku od prethodno navedene opcije, postavka "Samo licitacija" omogućuje prikazivanje vašeg oglasa na svim položajima koji se podudaraju s vašim ciljanjem ključne riječi, no uz postavljanje određene licitacije za određeni položaj.

Primjer

Pretpostavimo da se vaša tvrtka bavi iznajmljivanjem stanova i da svoje oglase želite prikazivati na raznim web-lokacijama, a posebno na stranicama koje se odnose na najam stanova u Zagrebu. Započnite dodavanjem ključnih riječi koje se odnose na najam stanova u Zagrebu. Tako ćete olakšati prikazivanje oglasa na svim stranicama koje sadrže te ključne riječi. Znate da je vjerojatnije da će osobe koje posjećuju određene web-lokacije, na primjer web-lokacije A i B, upotrijebiti vaš servis za najam stanova.

Da biste usmjerili svoje oglase na te web-lokacije, dodajte ih u ciljanje položaja, zatim odaberite "Samo licitacija", a potom za te određene položaje postavite više licitacije. Ako odaberete "Samo licitacija", vaš se oglas može prikazati na raznim web-lokacijama koje sadrže vaše ključne riječi, no možete postaviti višu CPC licitaciju da biste odredili prioritet za prikazivanje oglasa na određenim web-lokacijama koje također sadrže vaše ključne riječi.

Jeste li znali...

Oglasi koji ciljaju položaje i oglasi koji ciljaju ključne riječi natječu se za prikazivanje na stranicama prikazivačke mreže na temelju ranga oglasa. Rang oglasa za oglase koji ciljaju položaje ili oglase koji ciljaju ključne riječi, kao i svih drugih oglasa koji ciljaju prikazivačku mrežu, određuje se ovisno o tome koristi li se kampanja licitacijom cijene po kliku (CPC) ili cijene po tisuću vidljivih pojavljivanja (vCPM).

Praćenje podataka o izvedbi

Možete vidjeti podatke o izvedbi, uključujući pojavljivanja, za svoje oglase koji ciljaju položaj i oglase koji ciljaju ključnu riječ.

Pojavljivanja za položaje koje ste ciljali

Kada se vaš oglas pojavi na položaju koji ste odabrali, pojavljivanje će biti zabilježeno i kao pojavljivanje položaja i kao pojavljivanje ključne riječi.

Podatke za položaje i ključne riječi možete vidjeti tako da odaberete karticu Prikazivačka mreža. Podatke o izvedbi možete vidjeti za kampanje koje ciljaju pretraživačku i prikazivačku mrežu ili samo prikazivačku mrežu.

Primjer

Pretpostavimo da vaša grupa oglasa sadrži tri ključne riječi – ruže, tulipani i suncokreti – a kao položaj odabrali ste www.example.com. Ako Google Ads na web-lokaciji www.example.com vaš oglas prikaže 3 puta na temelju podudaranja i ključnih riječi i položaja, to će se prikazivanje zabilježiti kao pojavljivanje ključne riječi i kao pojavljivanje položaja. Na kartici Položaji prikazat će se 3 pojavljivanja s web-lokacije www.example.com, a na kartici Ključne riječi prikazat će se 3 pojavljivanja na temelju ciljanja ključnih riječi. Na primjer, ako su vaši oglasi na web-lokaciji www.example.com jednom prikazani za ključnu riječ ruže, dvaput za ključnu riječ tulipani, a nijednom za ključnu riječ suncokreti, uz svaku će se ključnu riječ prikazati broj pojavljivanja.

Evo kako ćete pronaći statistiku:

  • Da biste vidjeli pojavljivanja za upravljani položaj, kliknite karticu Položaji i potražite položaje sa statusom "Upravljani". Vidjet ćete podatke o izvedbi, uključujući pojavljivanja.
  • Da biste vidjeli pojavljivanja za ključne riječi, kliknite karticu Ključne riječi za prikazivačku mrežu. Vidjet ćete tablicu s podacima o izvedbi, uključujući pojavljivanja.
Pojavljivanja za položaje koje niste ciljali

Kada ključne riječi vaše grupe oglasa pokrenu prikazivanje vašeg oglasa na položaju koji niste ciljali, to će pojavljivanje biti zabilježeno kao pojavljivanje ključne riječi i pojavljivanje položaja.

Podatke za položaje i ključne riječi možete vidjeti tako da odaberete karticu Prikazivačka mreža. Imajte na umu da možete vidjeti podatke o izvedbi za kampanje koje ciljaju pretraživanje i prikazivačku mrežu, pretraživačku i prikazivačku mrežu ili samo prikazivačku mrežu.

Evo kako ćete pronaći statistiku:

  • Da biste vidjeli pojavljivanja automatskih položaja, kliknite karticu Položaji, a zatim potražite položaje sa statusom "Automatski". Vidjet ćete podatke o izvedbi, uključujući pojavljivanja.
  • Da biste vidjeli pojavljivanja za ključne riječi, kliknite karticu Ključne riječi za prikazivačku mrežu. Vidjet ćete tablicu s podacima o izvedbi, uključujući pojavljivanja.

Sljedeći koraci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem