Porovnávanie výkonnosti pomocou prehľadu Štatistiky aukcií

Prehľad Štatistiky aukcií umožňuje porovnať vašu výkonnosť s inými inzerentmi, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách. Tieto informácie vám pomôžu pri strategických rozhodnutiach týkajúcich sa ponúkania cien a stanovenia rozpočtu, pretože vám ukazujú, v ktorých oblastiach dosahujete úspech a v ktorých nevyužívate príležitosti na zlepšenie výkonnosti. Prehľad Štatistiky aukcií je k dispozícii pre kampane vo Vyhľadávacej sieti aj v Nákupoch.

V tomto článku sa dozviete o štatistických údajoch dostupných v prehľade Štatistiky aukcií, zistíte, ako tento prehľad nájdete a ako nastavíte filter na vyhľadanie kľúčových slov, reklamných skupín a kampaní, pre ktoré sú prehľady Štatistiky aukcií k dispozícii. 

Štatistické údaje prehľadu Štatistiky aukcií

Prehľad Štatistiky aukcií pre kampane vo Vyhľadávacej sieti obsahuje šesť rôznych štatistických údajov: podiel zobrazení, priemerná pozícia, miera súbežných zobrazení, miera zobrazenia reklám nad konkurenciou, miera zobrazení v hornej časti stránky a podiel víťazných zobrazení. Prehľad môžete vytvoriť pre ľubovoľný počet kľúčových slov, reklamných skupín alebo kampaní (ak spĺňajú minimálny limit aktivity pre vybraté časové obdobie) a výsledky potom segmentovať podľa času a zariadenia.

Prehľad Štatistiky aukcií pre kampane v Nákupoch obsahuje tri rôzne štatistické údaje: podiel zobrazení, miera súbežných zobrazení a podiel víťazných zobrazení. Môžete vytvoriť prehľad pre jednu alebo viacero reklamných skupín alebo kampaní (ak spĺňajú minimálny limit aktivity pre vybraté časové obdobie) a výsledky potom segmentovať podľa času a zariadenia. Údaje prehľadu Štatistiky aukcií pre kampane v Nákupoch sú k dispozícii od októbra 2014 do súčasnosti.

Metriky prehľadu Štatistiky aukcií pre Nákupy sa získavajú len z Vyhľadávacej siete.

Opis štatistických údajov prehľadu Štatistiky aukcií

Priemerná pozícia (len v kampaniach vo Vyhľadávacej sieti)

Priemerná pozícia predstavuje rýchly spôsob, ako môžete zistiť pozície svojich reklám v porovnaní s reklamami iných inzerentov súťažiacich v tých istých aukciách. Priemerná pozícia predstavuje priemerné hodnotenie reklamy v aukciách, na základe ktorého sa určuje poradie reklám na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Príklad: Ak v prehľade Štatistiky aukcií jeden z účastníkov vykazuje v stĺpci Priemerná pozícia hodnotu 5, znamená to, že reklama daného účastníka sa na stránkach s výsledkami vyhľadávania, na ktorých sa zobrazila aj vaša reklama, umiestňovala priemerne na 5. mieste.

Podiel zobrazení

Podiel zobrazení predstavuje podiel počtu získaných zobrazení a odhadovaného počtu zobrazení, ktoré ste mohli získať. Tieto možné zobrazenia závisia od aktuálnych nastavení zacielenia reklám, ich stavov schválenia, cenových ponúk a skóre kvality. Metrika Podiel zobrazení v prehľade Štatistiky aukcií informuje aj o podiele zobrazení iných inzerentov, a to vo forme podielu aukcií, v ktorých ste súťažili aj vy. Upozorňujeme, že kampane v Nákupoch nepoužívajú skóre kvality. Pri posudzovaní vhodnosti reklám v Nákupoch sa však zohľadňuje celková kvalita a relevancia príslušných ponúk. Prečítajte si ďalšie informácie o sledovaní podielu zobrazení.

Miera súbežných zobrazení

Miera súbežných zobrazení vyjadruje, ako často získala reklama iného účastníka zobrazenie súčasne s vašou reklamou.

Príklad: Ak v prehľade Štatistiky aukcií jeden z ďalších účastníkov vykazuje v stĺpci Miera súbežných zobrazení hodnotu 60 %, znamená to, že v 6 z 10 prípadov zobrazenia vašej reklamy sa zobrazila aj reklama daného účastníka.

Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou (len pri kampaniach vo Vyhľadávacej sieti)

Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou vyjadruje, ako často sa reklama iného účastníka zobrazila na vyššej pozícii ako vaša reklama v prípade, že sa obe reklamy zobrazili v rovnakom čase.

Príklad: Ak v prehľade Štatistiky aukcií jeden z ďalších inzerentov vykazuje v stĺpci Miera zobrazenia reklám nad konkurenciou hodnotu 5 %, znamená to, že reklama tohto účastníka sa zobrazila nad vašou reklamou v 5 zo 100 prípadov zobrazenia vašich reklám v rovnakom čase.

Miera zobrazení v hornej časti stránky (len pri kampaniach vo Vyhľadávacej sieti)

Miera zobrazení v hornej časti stránky vyjadruje, ako často sa vaša reklama (alebo reklama iného účastníka v závislosti od toho, ktorý riadok si prezeráte) zobrazila v hornej časti stránky nad neplatenými výsledkami vyhľadávania.
Ak napríklad inzerent zaznamenal 100 zobrazení, z ktorých 20 sa zobrazilo na ktorejkoľvek pozícii nad výsledkami organického vyhľadávania, miera zobrazení v hornej časti stránky bude 20 %.

Miera zobrazení celkom navrchu stránky (len pri kampaniach vo Vyhľadávacej sieti)

Miera zobrazení celkom navrchu stránky vyjadruje, ako často sa vaša reklama (alebo reklama iného účastníka v závislosti od toho, ktorý riadok si prezeráte) zobrazila celkom navrchu stránky ako prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania.

Ak má napríklad zo 100 zobrazení reklama 10 zobrazení, v ktorých sa zobrazuje ako prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania, miera zobrazenia na úplnom vrchu stránky bude 10 %.

Podiel víťazných zobrazení

Podiel víťazných zobrazení je percentuálna hodnota definovaná ako počet, ktorý vyjadruje, koľkokrát sa vaša reklama umiestnila v aukcii vyššie ako reklama iného účastníka, plus počet zobrazení vašej reklamy, keď sa reklama iného inzerenta nezobrazila. Výsledný podiel sa získa vydelením tohto súčtu celkovým počtom reklamných aukcií, na ktorých ste sa zúčastnili.

Poznámka

Tento prehľad obsahuje informácie o iných inzerentoch, ktorí sa zúčastnili na tých istých aukciách ako vy. Neznamená to však, že iní inzerenti majú rovnaké nastavenia reklamy ako vy. Zobrazené metriky iných inzerentov vychádzajú iba z prípadov, keď sa podľa odhadov mohli zobraziť aj vaše reklamy. Tento prehľad neinformuje o súčasných kľúčových slovách, kvalite, cenových ponukách ani o nastaveniach vašich kampaní a takéto podrobnosti sa nedozviete ani o iných inzerentoch.

Hoci tieto informácie možno získať vyhľadávaním na Googli (a mnoho používateľov sa už pokúša odhadnúť tieto údaje na základe zobrazených reklám), tento prehľad uľahčuje prístup k uvedeným informáciám, ako aj ich pochopenie. Tieto informácie sú dostupné inzerentom, ktorých kľúčové slová, skupiny produktov, reklamné skupiny a kampane spĺňajú minimálny limit aktivity.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Vyhľadanie prehľadu štatistík aukcií


Údaje prehľadu Štatistiky aukcií sú k dispozícii pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a v službe Nákupy, ktoré spĺňajú minimálny limit aktivity. Pre kampane vo Vyhľadávacej sieti môžete vytvoriť prehľad pre kľúčové slová, reklamné skupiny a kampane. V prípade kampaní v službe Nákupy môžete vytvoriť prehľad pre reklamné skupiny a kampane.

  1. Prihláste sa do účtu AdWords.
  2. Na základe toho, ktoré informácie chcete vidieť v prehľade, kliknite na ponuku stránok Kampane, Reklamné skupiny alebo Kľúčové slová.
  3. Vyberte konkrétnu kampaň, reklamnú skupinu alebo kľúčové slovo tak, že začiarknete pole vedľa každej položky. Poznámka: Kľúčové slová môžete naraz vyberať iba na jednej stránke (pokiaľ nevytvoríte prehľad typu Všetky).
  4. Kliknite na možnosť Štatistiky aukcií.
  5. Dostanete sa na prehľad štatistík aukcií. Poznámka: Prehľad Štatistiky aukcií bude dostupný len pri kľúčových slovách a reklamných skupinách, ktoré spĺňajú minimálny limit aktivity.
  6. Ak ste vybrali kampane alebo reklamné skupiny len vo Vyhľadávacej sieti alebo len v službe Nákupy, zobrazí sa príslušný prehľad Štatistiky aukcií. 
  7. Ak ste vybrali kombináciu kampaní alebo reklamných skupín vo Vyhľadávacej sieti alebo v Nákupoch, budete musieť vybrať prepínač Kampane vo Vyhľadávacej sieti alebo Kampane v Nákupoch.

 

Filtrovanie štatistík aukcií

Môžete vytvoriť filter, ktorý vám pomôže nájsť kľúčové slová, reklamné skupiny a kampane, pre ktoré sú dostupné prehľady štatistík aukcií. Filter prehľadu štatistík aukcií slúži na rýchle zobrazenie kľúčových slov, reklamných skupín alebo kampaní, pre ktoré možno zobraziť prehľady štatistík aukcií.

  1. Kliknite na ikonu filtra Filter nad tabuľkou so štatistikami.
  2. Vyberte jeden zo zobrazených filtrov, čím zobrazíte zoznam podmienok pre nové filtre. 
  3. Zadajte podmienku a potom kliknite na možnosť Použiť. Tabuľka sa automaticky aktualizuje a zobrazia sa kľúčové slová alebo reklamné skupiny s dostupnými prehľadmi štatistík aukcií.
Vyskúšať

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?