Wykorzystanie analizy aukcji do porównania skuteczności reklam

Średnia pozycja (śr. poz.) zostanie usunięta we wrześniu 2019 roku. Współczynniki wyświetleń u góry strony i na najwyższej pozycji na stronie zapewniają lepszy wgląd w to, gdzie wyświetlają się Twoje reklamy na stronach wyszukiwania. Możesz użyć tych nowych danych, by zoptymalizować pozycję swojej reklamy. Więcej informacji

Raport Analiza aukcji pozwala porównać skuteczność Twoich reklam z wynikami innych reklamodawców, którzy uczestniczą w tych samych aukcjach. Te informacje pomogą Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych ze stawkami i budżetem, ponieważ pokazują, w jakich obszarach osiągasz sukcesy, a pod jakimi względami możesz poprawić swoje wyniki. Raport Analiza aukcji jest dostępny dla kampanii w sieci wyszukiwania i produktowych.

W tym artykule znajdziesz informacje o statystykach dostępnych w raporcie Analiza aukcji, dowiesz się, jak znaleźć ten raport i jak ustawić filtr, by znaleźć słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, dla których dostępne są raporty Analiza aukcji. 

Statystyki analizy aukcji

Raport Analiza aukcji dla kampanii w sieci wyszukiwania zawiera sześć rodzajów danych: udział w wyświetleniach, średnia pozycja, pokrywające się aukcje, współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji, współczynnik wyświetleń na górze strony i udział w wygranych aukcjach. Możesz wygenerować go dla poszczególnych (lub wielu) słów kluczowych, grup reklam bądź kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) i uporządkować wyniki według czasu i urządzenia.

Raport Analiza aukcji dla kampanii produktowych zawiera trzy rodzaje danych: udział w wyświetleniach, pokrywające się aukcje i udział w wygranych aukcjach. Możesz wygenerować raport dla poszczególnych (albo wielu) grup reklam lub kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) i uporządkować wyniki według czasu i urządzenia. Dane analizy aukcji dla kampanii produktowych są dostępne od października 2014 r.

Dane analizy aukcji dla kampanii produktowych pochodzą tylko z sieci wyszukiwania.

Opisy statystyk analizy aukcji

Średnia pozycja (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Średnia pozycja pozwala szybko sprawdzić i ocenić pozycję reklamy w porównaniu z wynikami innych reklamodawców konkurujących z Tobą w tych samych aukcjach. Jest to średnia pozycja reklamy w aukcjach, która określa kolejność wyświetlania reklam na stronie wyników wyszukiwania.

Powiedzmy, że w raporcie Analiza aukcji widzisz przy jednym z reklamodawców cyfrę „5” w kolumnie Średnia pozycja. Oznacza to, że jego reklama wyświetlała się średnio na 5. pozycji na stronach wyników wyszukiwania, na których pojawiała się również Twoja reklama.

Udział w wyświetleniach

Udział w wyświetleniach to liczba uzyskanych wyświetleń podzielona przez prognozowaną liczbę możliwych wyświetleń. Ocena, czy reklama może się wyświetlać, jest oparta na aktualnych ustawieniach kierowania reklam, stanach zatwierdzenia, stawkach i wynikach jakości. W raporcie Analiza aukcji możesz też sprawdzić udział w wyświetleniach innych reklamodawców, podany jako procent aukcji, w których uczestniczyły także Twoje reklamy. Kampanie produktowe nie korzystają z wyniku jakości. Ogólna jakość i trafność reklam produktowych mają jednak wpływ na to, czy taka reklama może się wyświetlać. Więcej informacji o śledzeniu udziału w wyświetleniach.

Współczynnik pokrywania się

Pokrywające się aukcje informują o tym, jak często reklamy innego uczestnika były wyświetlane, gdy wyświetlała się Twoja reklama.

Załóżmy, że w raporcie Analiza aukcji widzisz przy jednym z reklamodawców wartość „60%” w kolumnie Pokrywające się aukcje. Oznacza to, że na każde 10 wyświetleń Twojej reklamy 6 razy wyświetlała się także jego reklama.

Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji pokazuje, jak często reklama innego reklamodawcy wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja, gdy obie wyświetlały się w tym samym czasie.

Załóżmy, że jakiś reklamodawca ma wpisaną wartość „5%” w kolumnie Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji w Twoim raporcie Analiza aukcji. Oznacza to, że jego reklama wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja w 5 na 100 przypadków jednoczesnego wyświetlenia obu reklam.

Współczynnik wyświetleń na górze strony (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na górze strony informuje o tym, jak często Twoja reklama (lub reklama innego reklamodawcy, w zależności od tego, który wiersz oglądasz) wyświetlała się na górze strony, nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
Jeśli na przykład reklamodawca uzyskał 100 wyświetleń, z których 20 pojawiło się na dowolnej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na górze strony wyniesie 20%.

Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji informuje, jak często Twoja reklama (lub reklama innego uczestnika, w zależności od tego, który wiersz analizujesz) wyświetlała się na najwyższej pozycji na stronie, jako pierwsza reklama nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.

Jeśli na przykład reklamodawca uzyskał 100 wyświetleń, z których 10 pojawiło się na pierwszej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji wyniesie 10%.

Udział w wygranych aukcjach

Udział w wygranych aukcjach to wartość procentowa określona przez podzielenie liczby przypadków, gdy Twoja reklama uzyskała wyższą pozycję w aukcji niż reklama innego uczestnika, plus liczby przypadków, gdy wyświetliła się Twoja reklama, a nie reklama innego uczestnika, przez liczbę wszystkich aukcji reklam, w których uczestniczyła.

Uwaga

Ten raport dostarcza danych o innych reklamodawcach, którzy uczestniczyli w tych samych aukcjach, co Ty. Nie oznacza to jednak, że mają oni takie same ustawienia reklamowe. Dane dla tych reklamodawców obejmują tylko przypadki, gdy Twoje reklamy również miały szansę na wyświetlenie. Raport nie ujawnia rzeczywistych słów kluczowych, jakości, stawek ani ustawień Twojej kampanii, nie umożliwia też wglądu w te informacje dotyczące innych reklamodawców.

Informacje te możesz też znaleźć podczas wyszukiwania w Google, a wielu użytkowników szacuje te dane, analizując wyświetlane reklamy. Jednak raport ułatwia dostęp do tych informacji i ich interpretację. Raport jest dostępny dla reklamodawców, których słowa kluczowe, grupy produktów, grupy reklam i kampanie spełniają kryteria minimalnego progu aktywności.

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Znajdowanie raportu Analiza aukcji


Dane analizy aukcji są dostępne dla kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych, które osiągnęły minimalny próg aktywności. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania możesz utworzyć raport dla słów kluczowych, grup reklam i kampanii. W przypadku kampanii produktowych możesz utworzyć raport dla grup reklam i kampanii.

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Wybierz z menu Kampanie, Grupy reklam lub Słowa kluczowe w zależności od tego, jakie dane chcesz zobaczyć w raporcie.
  3. Wybierz określoną kampanię, grupę reklam lub słowo kluczowe, zaznaczając pole obok tego elementu. Uwaga: za jednym razem możesz wybrać wyłącznie słowa z jednej strony (chyba że tworzysz raport dla wszystkich słów).
  4. Kliknij Analiza aukcji.
  5. Pojawi się raport Analiza aukcji. Uwaga: raport Analiza aukcji jest dostępny tylko dla tych słów kluczowych i grup reklam, które osiągnęły minimalny próg aktywności.
  6. Jeśli wybierzesz tylko kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania albo kampanie produktowe lub grupy reklam produktowych, zobaczysz odpowiedni raport Analiza aukcji. 
  7. Jeśli wybierzesz jednocześnie kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania i produktowe, zaznacz opcję Kampanie w sieci wyszukiwania lub Kampanie produktowe.

 

Filtrowanie analizy aukcji

Aby zidentyfikować słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, dla których możesz wygenerować raporty Analiza aukcji, możesz utworzyć specjalny filtr. Taki filtr pozwala szybko stwierdzić, dla których słów kluczowych, grup reklam i kampanii możesz wygenerować raporty analizy aukcji.

  1. Nad tabelą statystyk kliknij ikonę filtrowania Filtr.
  2. Wybierz jeden z dostępnych filtrów, by zobaczyć listę warunków dla nowych filtrów. 
  3. Podaj warunek, a następnie kliknij Zastosuj. Tabela automatycznie się zaktualizuje i zacznie wyświetlać słowa kluczowe lub grupy reklam z dostępnymi raportami Analiza aukcji.
Wypróbuj

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Nowa Poprzednia

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem