Wykorzystanie analizy aukcji do porównania skuteczności reklam

Raport analizy aukcji pozwala porównać skuteczność Twoich reklam z wynikami innych reklamodawców, którzy uczestniczą w tych samych aukcjach. Te informacje pomogą Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych ze stawkami i budżetem, ponieważ pokazują, w jakich obszarach osiągasz sukcesy, a pod jakimi względami możesz poprawić swoje wyniki. Raport analizy aukcji jest dostępny w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie rodzaje danych są dostępne w raporcie analizy aukcji, gdzie znajduje się ten raport oraz jak ustawić filtr, by znaleźć słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, dla których dostępne są raporty analizy aukcji.

Uwaga: partnerzy w sieci wyszukiwania nie rozróżniają położenia reklamy i nie będą uwzględnieni w raporcie analizy aukcji.

Rodzaje danych w raporcie Analiza aukcji

Raport analizy aukcji dotyczący kampanii w sieci wyszukiwania zawiera 4 rodzaje danych: udział w wyświetleniach, pokrywające się aukcje, współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji i współczynnik wyświetleń na górze strony. Możesz go wygenerować dla pojedynczych (lub kilku) słów kluczowych, grup reklam bądź kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) oraz uporządkować wyniki według czasu i urządzenia.

Raport analizy aukcji dla kampanii produktowych zawiera 2 rodzaje danych: udział w wyświetleniach i pokrywające się aukcje. Możesz go wygenerować dla pojedynczych (lub kilku) grup reklam bądź kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) oraz uporządkować wyniki według czasu i urządzenia. Dane analizy aukcji dla kampanii produktowych są dostępne od października 2014 r.

Dane analizy aukcji dla kampanii produktowych pochodzą tylko z sieci wyszukiwania.

Opis rodzajów danych w raporcie analizy aukcji

Udział w wyświetleniach

Udział w wyświetleniach to liczba uzyskanych wyświetleń podzielona przez szacunkową liczbę możliwych wyświetleń. Ocena, czy reklama może się wyświetlać, jest oparta na aktualnych ustawieniach kierowania reklam, stanach zatwierdzenia i wynikach jakości. W raporcie analizy aukcji możesz też sprawdzić udział w wyświetleniach innych reklamodawców, podany jako procent aukcji, w których mogły się wyświetlać zarówno ich, jak i Twoje reklamy.

Uwaga dotycząca kampanii produktowych:

 • Kampanie produktowe nie korzystają z wyniku jakości. Ogólna jakość i trafność reklam produktowych mają jednak wpływ na to, czy takie reklamy mogą się wyświetlać. Więcej informacji o udziale w wyświetleniach
 • Czasami udział w wyświetleniach na poziomie kampanii i grupy produktów oraz udział w wyświetleniach z raportów analizy aukcji mogą się nieznacznie różnić. Przyczyną tej niewielkiej rozbieżności jest prawdopodobnie to, że raport analizy aukcji odfiltrowuje aukcje z bardzo małą liczbą wyświetleń, ale są one liczone na poziomie kampanii (ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania na wygenerowanie raportu analizy aukcji).
 • Karta „Grupy produktów” pokazuje udział w wyświetleniach tylko dla grup produktów, które uzyskały liczbę wyświetleń wymaganą do raportowania udziału w wyświetleniach, a następnie agreguje wyświetlenia na tym poziomie. Ta wartość może więc różnić się od wartości na poziomie kampanii, jeśli masz wiele grup produktów z małą liczbą wyświetleń.
 • Analizy kampanii i aukcji powinny być bardzo zbliżone. Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok, użyj karty grup produktów.
 • Udział w wyświetleniach podany w raporcie analizy aukcji dla konkurencji może się różnić od udziału w wyświetleniach, który konkurent widzi we własnym raporcie. Odsetek możliwych wyświetleń konkurencji może pokrywać się tylko z odsetkiem Twoich możliwych wyświetleń. Na przykład, mimo że w kolumnie udziału w wyświetleniach w raporcie widzisz 100%, Twój konkurent może mieć 50% udziału w wyświetleniach w swoich odpowiednich aukcjach.
 • Raport analizy aukcji nie wyświetla się, gdy udział w wyświetleniach wynosi mniej niż 10%.

Pokrywające się aukcje

Pokrywające się aukcje to informacja o tym, jak często reklamy innego reklamodawcy były wyświetlane wtedy, gdy wyświetlała się Twoja reklama.

Załóżmy, że w raporcie analizy aukcji widzisz przy jednym z reklamodawców wartość „60%” w kolumnie „Pokrywające się aukcje”. Oznacza to, że na każde 10 wyświetleń Twojej reklamy 6 razy wyświetlała się także jego reklama.

Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji pokazuje, jak często reklama innego reklamodawcy wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja, gdy obie wyświetlały się w tym samym czasie.

Załóżmy, że w Twoim raporcie analizy aukcji jakiś reklamodawca ma wpisaną wartość „5%” w kolumnie „Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji”. Oznacza to, że jego reklama wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja w 5 na 100 przypadków jednoczesnego wyświetlenia obu reklam.

Współczynnik wyświetleń na górze strony (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na górze strony informuje o tym, jak często Twoja reklama (lub reklama innego reklamodawcy, w zależności od tego, który wiersz analizujesz) wyświetlała się na górze strony, nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
Jeśli na przykład reklamodawca uzyskał 100 wyświetleń, z których 20 pojawiło się na dowolnej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na górze strony wyniesie 20%.

Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji (tylko kampanie w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji informuje, jak często Twoja reklama (lub reklama innego uczestnika, w zależności od tego, który wiersz analizujesz) wyświetlała się na najwyższej pozycji na stronie, jako pierwsza reklama nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.

Jeśli np. reklamodawca uzyskał 100 wyświetleń, z których 10 pojawiło się na pierwszej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji wyniesie 10%.

Znajdowanie raportu Analiza aukcji


Dane analizy aukcji są dostępne dla kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych, które osiągnęły minimalny próg aktywności. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania możesz utworzyć raport dla słów kluczowych, grup reklam i kampanii. W przypadku kampanii produktowych możesz utworzyć raport dla grup reklam i kampanii.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Wybierz z menu Kampanie, Grupy reklam lub Słowa kluczowe w zależności od tego, jakie dane chcesz zobaczyć w raporcie.
 3. Wybierz określoną kampanię, grupę reklam lub słowo kluczowe, zaznaczając pole obok tego elementu. Uwaga: za jednym razem możesz wybrać wyłącznie słowa kluczowe z jednej strony (chyba że tworzysz raport dla wszystkich słów).
 4. Kliknij Analiza aukcji.
 5. Pojawi się raport Analiza aukcji. Uwaga: raport Analiza aukcji jest dostępny tylko dla tych słów kluczowych i grup reklam, które osiągnęły minimalny próg aktywności.
 6. Porównywanie różnych kampanii:
  • Jeśli wybierzesz tylko kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania albo kampanie produktowe lub grupy reklam produktowych, zobaczysz odpowiedni raport Analiza aukcji. 
  • Jeśli wybierzesz jednocześnie kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania i produktowe, zaznacz opcję „Kampanie w sieci wyszukiwania” lub „Kampanie produktowe” w menu Kampanie w sieci wyszukiwania.
  • Jeśli wybierzesz opcję „Wszystkie kampanie”, możesz wyświetlić dane dotyczące kampanii w wyszukiwarce i kampanii produktowych na jednej stronie.

Filtrowanie raportu Analiza aukcji

Aby zidentyfikować słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, dla których możesz wygenerować raporty Analiza aukcji, możesz utworzyć specjalny filtr. Taki filtr pozwala szybko stwierdzić, dla których słów kluczowych, grup reklam i kampanii możesz wygenerować raporty analizy aukcji.

 1. Nad tabelą statystyk kliknij ikonę filtra Filtruj.
 2. Wybierz jeden z dostępnych filtrów, by zobaczyć listę warunków dla nowych filtrów. 
 3. Podaj warunek, a następnie kliknij Zastosuj. Tabela automatycznie się zaktualizuje i zacznie wyświetlać słowa kluczowe lub grupy reklam z dostępnymi raportami Analiza aukcji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false