Wykorzystanie analizy aukcji do porównania skuteczności reklam

Raport analizy aukcji pozwala porównać skuteczność Twoich reklam z wynikami innych reklamodawców, którzy uczestniczą w tych samych aukcjach. Te informacje pomogą Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych ze stawkami i budżetem, ponieważ pokazują, w jakich obszarach osiągasz sukcesy, a pod jakimi względami możesz poprawić swoje wyniki. Raport analizy aukcji jest dostępny dla kampanii w sieci wyszukiwania, kampanii produktowych i kampanii Performance Max.

W tym artykule znajdziesz informacje o rodzajach danych dostępnych w raporcie analizy aukcji, dowiesz się, jak znaleźć ten raport i jak ustawić filtr, aby znaleźć słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, dla których dostępne są raporty analizy aukcji.

Uwaga: w przypadku stron partnerów w sieci wyszukiwania położenie reklamy nie jest rozróżniane, dlatego nie są one uwzględniane w danych analizy aukcji.

Rodzaje danych w raporcie analizy aukcji

Raport analizy aukcji dla kampanii w sieci wyszukiwania

Raport analizy aukcji w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania zawiera 6 rodzajów danych: udział w wyświetleniach, pokrywające się aukcje, udział w wygranych aukcjach, współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji, współczynnik wyświetleń na górze strony i współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji. Możesz wygenerować go dla pojedynczych (lub kilku) słów kluczowych, grup reklam bądź kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) i uporządkować wyniki według czasu i urządzenia.

Raport analizy aukcji dla kampanii produktowych

Raport analizy aukcji dla kampanii produktowych zawiera 3 rodzaje danych: udział w wyświetleniach, pokrywające się aukcje i udział w wygranych aukcjach. Możesz go generować dla pojedynczych (lub kilku) grup reklam bądź kampanii (o ile spełniają minimalne kryteria progu aktywności w wybranym okresie) oraz porządkować wyniki według czasu i urządzenia. Dane analizy aukcji w przypadku kampanii produktowych są dostępne od października 2014 r.
 
Dane analizy aukcji w przypadku kampanii produktowych pochodzą tylko z sieci wyszukiwania.

Raport analizy aukcji dla kampanii Performance Max

Raport analizy aukcji dla kampanii Performance Max zawiera dane analizy aukcji z reklam w wyszukiwarce i reklam produktowych wyświetlanych w sieci wyszukiwania od listopada 2021 r. Raport obejmuje analizy aukcji podzielone na segmenty według reklam w wyszukiwarce i reklam produktowych. Jest dostępny na poziomie konta i kampanii.
Uwaga:
Dane analizy aukcji dla kampanii Performance Max są także dostępne w edytorze raportów.

Opis rodzajów danych w raporcie analizy aukcji

Udział w wyświetleniach

Udział w wyświetleniach to liczba uzyskanych wyświetleń podzielona przez szacunkową liczbę możliwych wyświetleń. Ocena, czy reklama może się wyświetlać, jest oparta na aktualnych ustawieniach kierowania reklam, stanach zatwierdzenia i wynikach jakości. W raporcie analizy aukcji możesz też sprawdzać udział w wyświetleniach innych reklamodawców, podany jako odsetek aukcji, w których mogły się wyświetlać zarówno ich, jak i Twoje reklamy.

Uwagi:

 • Kampanie produktowe:
  • Kampanie produktowe nie korzystają z wyniku jakości. Ogólna jakość i trafność reklam produktowych mają jednak wpływ na to, czy takie reklamy mogą się wyświetlać. Więcej informacji o udziale w wyświetleniach
  • Czasami udział w wyświetleniach na poziomie kampanii i grupy produktów oraz udział w wyświetleniach z raportów analizy aukcji mogą się nieznacznie różnić. Przyczyną tej niewielkiej rozbieżności jest prawdopodobnie to, że raport analizy aukcji odfiltrowuje aukcje z bardzo małą liczbą wyświetleń, ale są one zliczane na poziomie kampanii (ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania na wygenerowanie raportu).
  • Karta „Grupy produktów” pokazuje udział w wyświetleniach tylko dla grup produktów, które uzyskały liczbę wyświetleń wymaganą do raportowania udziału w wyświetleniach, a następnie agreguje wyświetlenia na tym poziomie. Ta wartość może się więc różnić od wartości na poziomie kampanii, jeśli masz wiele grup produktów z małą liczbą wyświetleń.
  • Analizy kampanii i aukcji powinny być bardzo zbliżone. Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok, użyj karty „Grupy produktów”.
  • Udział w wyświetleniach podany w raporcie analizy aukcji dla konkurencji może się różnić od udziału w wyświetleniach, który konkurent widzi we własnym raporcie. Odsetek zakwalifikowanych wyświetleń konkurencji może się pokrywać tylko z odsetkiem Twoich zakwalifikowanych wyświetleń. Na przykład, mimo że w kolumnie udziału w wyświetleniach w raporcie widzisz 100%, Twój konkurent może mieć 50% udziału w wyświetleniach w swoich odpowiednich aukcjach.
  • Raport analizy aukcji nie wyświetla się, gdy udział w wyświetleniach wynosi mniej niż 10%.
 • Kampanie Performance Max:
  • Wyświetlenia reklam Performance Max (i powiązane z nimi dane analizy aukcji) w sieci wyszukiwania będą podzielone na segmenty według opcji „Kampania w sieci wyszukiwania” lub „Kampania produktowa”.

Pokrywające się aukcje

Współczynnik „Pokrywające się aukcje” wskazuje, jak często reklama innego reklamodawcy była wyświetlana, gdy wyświetliła się też Twoja reklama.

Załóżmy, że w raporcie analizy aukcji widzisz przy jednym z reklamodawców w kolumnie „Pokrywające się aukcje” wartość „60%”. Oznacza to, że na każde 10 wyświetleń Twojej reklamy 6 razy wyświetlała się też jego reklama.

Udział w wygranych aukcjach

Współczynnik „Udział w wygranych aukcjach” wskazuje, jak często Twoja reklama uzyskała w aukcji wyższą pozycję niż reklama innego reklamodawcy lub wyświetlała się, podczas gdy reklama innego reklamodawcy nie uzyskała wyświetleń.

Załóżmy, że w Twoim raporcie analizy aukcji jakiś reklamodawca ma podaną w kolumnie „Udział w wygranych aukcjach” wartość „20%”. Oznacza to, że Twoja reklama pojawiała się częściej niż jego. Może to też wskazywać, że w 2 przypadkach na 10 Twoja reklama wyświetlała się, gdy reklama innego reklamodawcy nie pojawiła się, chociaż obie kwalifikowały się do pokazania.

Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji (dotyczy tylko kampanii w sieci wyszukiwania)

„Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji” pokazuje, jak często reklama innego reklamodawcy wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja, gdy obie pojawiały się w tym samym czasie.

Załóżmy, że w Twoim raporcie analizy aukcji jakiś reklamodawca ma podaną w kolumnie „Współczynnik wyświetleń na wyższej pozycji” wartość „5%”. Oznacza to, że jego reklama wyświetlała się na wyższej pozycji niż Twoja w 5 na 100 przypadków jednoczesnego pojawienia się obu reklam.

Współczynnik wyświetleń na górze strony (dotyczy tylko kampanii w sieci wyszukiwania)

Współczynnik wyświetleń na górze strony informuje o tym, jak często Twoja reklama (lub reklama innego reklamodawcy, w zależności od tego, który wiersz analizujesz) wyświetlała się na górze strony, nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.
Jeśli np. masz 100 wyświetleń, z których 20 miało miejsce na dowolnej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na górze strony wyniesie 20%.

Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji (dotyczy tylko kampanii w sieci wyszukiwania)

„Współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji” informuje, jak często Twoja reklama (lub reklama innego reklamodawcy, w zależności od tego, który wiersz analizujesz) wyświetlała się na najwyższej pozycji na stronie, jako pierwsza reklama nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania.

Jeśli np. reklamodawca uzyskał 100 wyświetleń, z których 10 miało miejsce na pierwszej pozycji nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, współczynnik wyświetleń na najwyższej pozycji wyniesie 10%.

Znajdowanie raportu analizy aukcji

Dane analizy aukcji są dostępne w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych, które osiągnęły minimalny próg aktywności. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania możesz utworzyć raport dla słów kluczowych, grup reklam i kampanii. W przypadku kampanii produktowych możesz utworzyć raport dla grup reklam i kampanii.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu kliknij Kampanie, Grupy reklam lub Słowa kluczowe w zależności od tego, jakie dane chcesz zobaczyć w raporcie.
 3. Wybierz określoną kampanię lub grupę reklam bądź określone słowo kluczowe, zaznaczając pole obok tego elementu.
  Uwaga: za jednym razem możesz wybrać słowa kluczowe tylko z jednej strony (chyba że tworzysz raport o wszystkich słowach).
 4. Kliknij Analiza aukcji.
 5. Pojawi się raport analizy aukcji.
  Uwaga: raport analizy aukcji jest dostępny tylko w przypadku tych słów kluczowych i grup reklam, które osiągnęły minimalny próg aktywności.
 6. Jeśli wybierzesz tylko kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania albo kampanie produktowe lub grupy reklam produktowych, zobaczysz odpowiedni raport analizy aukcji.
 7. Jeśli wybierzesz jednocześnie kampanie lub grupy reklam w sieci wyszukiwania i produktowe, zaznacz opcję Kampanie w sieci wyszukiwania lub Kampanie produktowe.

Filtrowanie analizy aukcji

Aby rozpoznać słowa kluczowe, grupy reklam i kampanie, w których przypadku możesz generować raporty analizy aukcji, utwórz specjalny filtr. Filtr analizy aukcji pozwala szybko stwierdzić, w przypadku których słów kluczowych, grup reklam i kampanii możesz wyświetlać raporty analizy aukcji.

 1. Nad tabelą statystyk kliknij ikonę filtra Filtruj.
 2. Wybierz jeden z dostępnych filtrów, aby zobaczyć listę warunków przeznaczonych do nowych filtrów.
 3. Podaj warunek, a potem kliknij Zastosuj. Tabela automatycznie się zaktualizuje i zacznie wyświetlać słowa kluczowe lub grupy reklam z dostępnymi raportami analizy aukcji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
73067
false