Bruk auksjonsstatistikk for å sammenligne resultater

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) ble fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Med Auksjonsstatistikk-rapporten kan du sammenligne resultatene dine med andre annonsører som konkurrerer om de samme auksjonene som deg. Med denne informasjonen kan det være enklere å ta strategiske avgjørelser om bud og budsjetter, ettersom du ser hvor du lykkes, og hvor du kanskje går glipp av muligheter til å oppnå bedre resultater. Auksjonsstatistikk-rapporten er tilgjengelig både for søkekampanjer og Shopping-kampanjer.

I denne artikkelen kan du lese om statistikken som er tilgjengelig i Auksjonsstatistikk-rapporten, hvordan du finner rapporten, og hvordan du kan angi et filter for å finne søkeord, annonsegrupper eller kampanjer med tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter.

Auksjonsstatistikk

Auksjonsstatistikk-rapporten for søkekampanjer har seks ulike statistikker: visningsandel, overlappingsfrekvens, frekvens for høyere plassering, øverst på siden og andel for høyeste rangering. Du kan lage rapporter for ett eller flere søkeord, én eller flere annonsegrupper eller kampanjer (såfremt det har vært et visst aktivitetsnivå i tidsperioden du har angitt). Deretter kan du segmentere resultatene etter tidspunkt og enhet.

Auksjonsstatistikk-rapporten for Shopping-kampanjer har tre ulike statistikker: visningsandel, overlappingsfrekvens og andel for høyeste rangering. Du kan generere en rapport for én eller flere annonsegrupper eller kampanjer (dersom de har hatt et minimum av aktivitet i den angitte perioden) og segmentere resultatene etter tidspunkt og enhet. Du har tilgang til auksjonsstatistikk om Shopping-kampanjer fra oktober 2014 og frem til dags dato.

Beregninger for auksjonsstatistikk utelukkende for Shopping-kampanjer stammer fra trafikk i søkenettverket.

Beskrivelse av termer i auksjonsstatistikken

Visningsandel

Visningsandelen er antallet visninger du oppnådde, delt på det anslåtte antallet visninger du var kvalifisert til å motta. Antallet kvalifiserte visninger blir beregnet med utgangspunkt i budene, kvalitetspoengene, godkjenningsstatusene og målrettingsinnstillingene til de nåværende annonsene dine. I Auksjonsstatistikk-rapporten angis i tillegg visningsandelen for andre annonsører uttrykt som en prosentandel av auksjonene der du også deltok. Kvalitetspoeng brukes ikke for Shopping-kampanjer. Den generelle kvaliteten og relevansen til Shopping-annonsene dine har likevel betydning for om de er kvalifisert. Finn ut mer om sporing av visningsandel.

Overlapping

«Overlapping» angir hvor ofte annonsen til en annen deltaker ble vist når annonsen din også ble vist.

Hvis for eksempel «60 %» vises for en av de andre deltakerne i Overlapping-kolonnen i Auksjonsstatistikk-rapporten din, betyr det at en annonse fra denne deltakeren ble vist seks av ti ganger i de tilfellene der annonsen din også ble vist.

Frekvens for høyere plassering (bare søkekampanjer)

«Frekvens for høyere plassering» angir hvor ofte den andre deltakerens annonse ble vist på en høyere plassering på siden enn din når begge annonsene ble vist samtidig.

Hvis for eksempel «5 %» vises for en av de andre annonsørene i kolonnen Frekvens for høyere plassering i Auksjonsstatistikk-rapporten, betyr det at den andre deltakerens annonse ble vist på en plassering over din fem av 100 ganger i de tilfellene der annonsene deres ble vist samtidig.

Øverst på siden (bare søkekampanjer)

«Øverst på siden» angir hvor ofte annonsen din (eller annonsen til en annen annonsør, avhengig av hvilken rad du ser på) ble vist på toppen av siden, ovenfor de ubetalte søkeresultatene.
Hvis en annonsør for eksempel har hatt 100 visninger, hvorav 20 oppnådde en av plasseringene ovenfor de organiske søkeresultatene, er frekvensen for visning øverst på siden 20 %.

Øverst på siden (absolutt) (bare søkekampanjer)

«Øverst på siden (absolutt)» angir hvor ofte annonsen din (eller annonsen til en annen deltaker, avhengig av hvilken rad du ser på) ble vist i plasseringen helt øverst på siden, ovenfor de organiske søkeresultatene.

Hvis en annonsør for eksempel har hatt 100 visninger, hvorav 10 oppnådde plasseringen helt øverst ovenfor de organiske søkeresultatene, er frekvensen for visning øverst på siden 10 %.

Andel for høyeste rangering

Andel for høyeste rangering er en prosentandel definert som antall ganger annonsen din ble rangert høyere i auksjonen enn en annen deltakers annonse, pluss antall ganger annonsen din ble vist og den andre annonsen ikke ble vist, delt på totalt antall annonseauksjoner du har deltatt i.

Merknad

I denne rapporten finner du informasjon om andre annonsører som deltok i de samme auksjonene som deg. Dette betyr ikke at de andre annonsørene har de samme innstillingene for annonsering som deg. Beregningene for de andre annonsørene er bare basert på tilfeller der vi har anslått at annonsene dine også var kvalifisert for visning. Denne rapporten inneholder ikke informasjon om søkeordene, kvaliteten, budene eller innstillingene for kampanjene dine. Den inneholder heller ikke denne informasjonen om andre annonsører.

Selv om du kan få denne informasjonen ved å søke på Google (og mange prøver å gjøre sine egne beregninger ved å analysere hvilke annonser som blir vist), blir det enklere å få tilgang til og forstå denne informasjonen med denne rapporten. Den er tilgjengelig for annonsører med søkeord, produktgrupper, annonsegrupper og kampanjer som oppnår et minimum av aktivitet.

Slik finner du Auksjonsstatistikk-rapporten


Auksjonsstatistikk-data er tilgjengelig for søkekampanjer og Shopping-kampanjer som har hatt et visst minimum av aktivitet. For søkekampanjer kan du opprette en rapport for søkeord, annonsegrupper og kampanjer. For Shopping-kampanjer kan du opprette en rapport for annonsegrupper og kampanjer.

  1. Logg på AdWords-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer-, Annonsegrupper- eller Søkeord-sidemenyen ut fra hvilken informasjon du ønsker å se i rapporten.
  3. Velg bestemte kampanjer, annonsegrupper eller søkeord ved å merke av ved siden av de aktuelle elementene. Merk: Du kan bare velge søkeord på én side av gangen (med mindre du kjører en rapport for «Alle»).
  4. Klikk på Auksjonsstatistikk.
  5. Da åpnes Auksjonsstatistikk-rapporten din. Merk: Auksjonsstatistikk-rapporten viser bare informasjon om søkeord og annonsegrupper som har oppnådd et minimum av aktivitet.
  6. Hvis du valgte kampanjer eller annonsegrupper i bare søkekampanjer eller bare Shopping-kampanjer, får du se den tilhørende Auksjonsstatistikk-rapporten. 
  7. Hvis du valgte en blanding av kampanjer og annonsegrupper i både søkenettverket og Shopping-kampanjer, må du velge alternativknappen Søkekampanjer eller Shopping-kampanjer.

 

Filtrer auksjonsstatistikken

Du kan opprette et filter for å gjøre det enklere å finne søkeord, annonsegrupper og kampanjer med tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter. Med Auksjonsstatistikk-filteret får du umiddelbart oversikt over hvilke søkeord, annonsegrupper eller kampanjer du kan se Auksjonsstatistikk-rapporter for.

  1. Klikk på filterikonet Filter ovenfor statistikktabellen.
  2. Velg et av filtrene som vises, for å se en liste over vilkår for nye filtre. 
  3. Skriv inn vilkåret, og klikk deretter på Bruk. Tabellen blir automatisk oppdatert, og du kan se søkeord eller annonsegrupper som har tilgjengelige Auksjonsstatistikk-rapporter.
Prøv det
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt