Oksjonistatistika kasutamine toimivuse võrdlemiseks

Oksjonistatistika aruanne võimaldab võrrelda oma reklaamide toimivust teiste samadel oksjonitel osalevate reklaamijatega. Selle teabe põhjal saate teha strateegilisi otsuseid pakkumise ja eelarve kohta, kuna näete, kus olete edukas ja kus lasete käest võimaluse toimivust parandada. Oksjonistatistika aruanne on saadaval nii otsingu- kui ka Shopping-kampaaniate kohta.

Selles artiklis selgitatakse oksjonistatistika aruandes sisalduvaid andmeid ning seda, kuidas aruannet leida ja kuidas seadistada filtrit, et leida märksõnu, reklaamirühmi ja kampaaniaid, mille kohta on oksjonistatistika aruanne saadaval.

Märkus. Otsingupartneritega pole võimalik kasutada eristust „ülaosas“ või „mujal“ ning neid ei kaasata oksjonistatistika andmetesse.

Oksjonistatistika

Otsingukampaaniate oksjonistatistika aruanded sisaldavad viit erinevat tüüpi statistikanäitajaid: näitamiste osakaalu, kattumise määra, kõrgema positsiooni määra ja lehe ülaosas näitamise määra. Saate luua ühe või mitme märksõna, reklaamirühma või kampaania aruande (kui need vastavad valitud perioodi minimaalse tegevuse nõuetele) ning segmentida tulemusi aja ja seadme alusel.

Shopping-kampaaniate oksjonistatistika aruanded sisaldavad kolme erinevat tüüpi statistikanäitajaid: näitamiste osakaalu ja kattumise määra. Saate luua ühe või mitme reklaamirühma või kampaania aruande (kui need vastavad valitud ajavahemiku minimaalse tegevuse nõuetele) ning segmentida tulemused aja ja seadme alusel. Shopping-kampaaniate oksjonistatistika andmed on saadaval 2014. aasta oktoobrist praeguseni.

Shopping-reklaamide oksjonistatistika mõõdik kogub andmeid ainult otsinguvõrgustikust.

Oksjonistatistika kirjeldused

Näitamiste osakaal

Näitamiste osakaalu saamiseks jagatakse saadud näitamiste arv nende prognoositud näitamiste arvuga, mille saamiseks olite sobilik. Sobilikkus põhineb teie praegustel reklaamide sihtimisseadetel, kinnitusolekutel ja kvaliteediskooridel. Oksjonistatistika aruandes toodud näitamiste osakaal annab ka teada, milline oli teiste reklaamijate näitamiste osakaal oksjonitel, kus nii teie kui ka nemad olite näitamiseks sobilikud.

Märkus Shopping-kampaaniate kohta.

 • Shopping-kampaaniad ei kasuta kvaliteediskoori. Samas mõjutab teie Shopping-reklaamide üldine kvaliteet ja asjakohasus nende sobilikkust. Lugege näitamiste osakaalu kohta lisateavet
 • Mõnikord võib kampaania- ja tooterühma tasemel näitamiste osakaalu ning oksjonistatistika aruannete näitamiste osakaalu vahel väikseid erinevusi esineda. Väikesed erinevused on ilmselt tingitud sellest, et oksjonistatistika filtreerib väga väheste näitamistega oksjonid välja (oksjonistatistika latentsusaja vähendamiseks), aga kampaaniatase mitte.
 • Tooterühmade vahekaart kuvab ainult sellise liiklusega tooterühmade näitamiste osakaalu, mis on näitamiste osakaalu aruandluse jaoks vajalik, ja seejärel koondab näitamised sellel tasemel. Seega võib see paljude väikese liiklusega tooterühmade korral kampaaniatasemest erineda.
 • Kampaania- ja oksjonistatistika on tõenäoliselt väga sarnane. Üksikasjalikumate ülevaadete jaoks kasutage tooterühmade vahekaarti.
 • Oksjonistatistika aruandes olevad andmed konkurendi näitamiste osakaalu kohta võivad erineda sellest näitamiste osakaalust, mida konkurent ise oma aruandes näeb. Konkureerivate reklaamijate sobilikud näitamised võivad kattuda ainult teatava osaga teie sobilikest näitamistest. Näiteks kuigi teie aruande näitamiste osakaalu veerus kuvatakse 100%, võib teiega konkureerival reklaamijal oma sobilikes oksjonites vastav näitaja olla 50%.
 • Oksjonistatistika aruannet ei näidata, kui näitamiste osakaal on väiksem kui 10%.

Kattumise määr

Kattumise määr näitab, kui tihti sai teise osaleja reklaam teie reklaamiga samal ajal näitamise.

Kui näiteks teie oksjoniülevaate aruandes on ühe teise osaleja kattumise määra veerus kirjas „60%“, tähendab see, et igal kuuel korral kümnest, kui näidati teie reklaami, näidati ka selle osaleja reklaami.

Ülemise positsiooni määr (ainult otsingukampaaniad)

Ülemise positsiooni määr näitab, kui sageli näidati teise osaleja reklaami teie reklaamist kõrgemal positsioonil siis, kui mõlemat reklaami näidati korraga.

Kui näiteks teie oksjoniülevaate aruandes on ühe teise reklaamija ülemise positsiooni määra veerus kirjas „5%“, tähendab see, et viiel juhul sajast, kui näidati ka teie reklaami, kuvati teise osaleja reklaami teie reklaamist kõrgemal positsioonil.

Lehe ülaosas näitamise määr (ainult otsingukampaaniad)

Lehe ülaosas näitamise määr annab teile teada, kui sageli näidati teie reklaami (või mõne teise osaleja reklaami – olenevalt sellest, millist rida vaatate) lehe ülaosas tasuta otsingutulemuste kohal.
Näiteks kui reklaamijal oli 100 näitamist, millest 20 näitamist toimusid orgaaniliste otsingutulemuste kohal, siis on lehe ülaosas näitamise määr 20%.

Absoluutne lehe ülaosas näitamise määr (ainult otsingukampaaniad)

Absoluutne lehe ülaosas näitamise määr annab teada, kui sageli näidati teie reklaami (või mõne teise osaleja reklaami – olenevalt sellest, millist rida vaatate) otsingutulemustes lehe absoluutses ülaosas kõige esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal.

Näiteks kui reklaami 100 näitamisest on 10 näitamist sellised, mil reklaam ilmus esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal, siis on lehe absoluutses ülaosas näitamise määr 10%.

Oksjonistatistika aruande leidmine


Oksjonistatistika aruanded on saadaval nende otsingu- ja Shopping-kampaaniate jaoks, mis vastavad minimaalse tegevuse nõuetele. Otsingukampaaniates saate aruande luua märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate jaoks. Shopping-kampaaniates saate aruande luua reklaamirühmade ja kampaaniate jaoks.

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige lehemenüül Kampaaniad, Reklaamirühmad või Märksõnad olenevalt sellest, mida soovite aruandes näha.
 3. Valige konkreetne kampaania, reklaamirühm või märksõna, märkides vastava üksuse kõrval oleva ruudu. Märkus: korraga saate valida ainult ühel lehel olevaid märksõnu (kui te just ei käivita kõikide märksõnade aruannet).
 4. Valige Oksjonistatistika.
 5. Teid suunatakse nüüd oksjonistatistika aruande juurde. Märkus. Oksjonistatistika aruanne on saadaval ainult nende märksõnade ja reklaamirühmade jaoks, mis vastavad minimaalse tegevusläve nõuetele.
 6. Võrrelge eri kampaaniaid.
  • Kui valite ainult otsingukampaaniad või ainult Shopping-kampaaniad või reklaamirühmad, kuvatakse teile vastav otsingustatistika aruanne. 
  • Kui valite nii otsingu- kui ka Shopping-kampaaniad või reklaamirühmad, peate valima otsingu- või Shopping-kampaaniad otsingukampaaniate rippmenüüs.
  • Kui teete valiku „Kõik kampaaniad“, on võimalik vaadata ühel lehel nii otsingu- kui ka Shopping-kampaaniate mõõdikuid.

Oksjonistatistika filtreerimine

Oksjonistatistika aruannetega märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate otsimiseks saate luua filtri. Oksjonistatistika filter võimaldab teil kiiresti näha, milliste märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate kohta on oksjonistatistika aruanded olemas.

 1. Klikkige statistikatabeli kohal oleval filtriikoonil Filter.
 2. Uute filtrite tingimuste loendi nägemiseks klikkige ühel kuvatavatest filtritest. 
 3. Sisestage tingimus ja valige Rakenda. Tabelit värskendatakse automaatselt, et näidata teile teie märksõnu või reklaamirühmi, mille kohta on oksjonistatistika aruanded saadaval.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse