Oksjonistatistika kasutamine toimivuse võrdlemiseks

Mõõdik Keskmine positsioon (keskm. pos.) eemaldati 2019. aasta septembris, kuna ülaosas ja absoluutses ülaosas näitamiste protsendid annavad selgema ülevaate selle kohta, kus teie reklaame otsingulehtedel kuvatakse. Kasutage oma reklaami positsiooni optimeerimiseks neid uusi mõõdikuid. Lisateave.

Oksjonistatistika aruanne võimaldab teil võrrelda oma reklaamide toimivust teiste samadel oksjonitel osalevate reklaamijatega. Selle teabe põhjal saate teha strateegilisi otsuseid pakkumise ja eelarve kohta, kuna näete, kus olete edukas ja kus lasete käest võimaluse toimivust parandada. Oksjonistatistika aruanne on saadaval nii otsingu- kui ka Shopping-kampaaniate kohta.

Selles artiklis selgitatakse oksjonistatistika aruande andmeid ning seda, kuidas aruannet leida ja kuidas seadistada filtrit, et leida märksõnu, reklaamirühmi ja kampaaniaid, mille kohta on oksjonistatistika aruanne saadaval.

Oksjonistatistika

Otsingukampaaniate oksjonistatistika aruanded sisaldavad kuut tüüpi statistikanäitajaid: näitamiste osakaalu, kattumise määra, kõrgema positsiooni määra, lehe ülaosas näitamise määra ja parema asetuse määra. Saate luua ühe või mitme märksõna, reklaamirühma või kampaania aruande (kui need vastavad valitud perioodi minimaalse tegevuse nõuetele) ning segmentida tulemusi aja ja seadme alusel.

Shopping-kampaaniate oksjonistatistika aruanded sisaldavad kolme tüüpi statistikanäitajaid: näitamiste osakaalu, kattumise määra ja parema asetuse määra. Saate luua ühe või mitme reklaamirühma või kampaania aruande (kui need vastavad valitud ajavahemiku minimaalse tegevuse nõuetele) ning segmentida tulemused aja ja seadme alusel. Shopping-kampaaniate oksjonistatistika andmed on saadaval 2014. aasta oktoobrist praeguseni.

Shopping-reklaamide oksjonistatistika mõõdik kogub andmeid ainult otsinguvõrgustikust.

Oksjonistatistika kirjeldused

Näitamiste osakaal

Näitamiste osakaalu saamiseks jagatakse saadud näitamiste arv nende prognoositud näitamiste arvuga, mille saamiseks olite sobilik. Sobilikkus põhineb teie praegustel reklaamide sihtimisseadetel, kinnitusolekutel, pakkumistel ja kvaliteediskooridel. Oksjoni ülevaate aruandes saate näitamiste osakaalu abil teada ka teiste reklaamijate näitamiste osakaalu oksjonitel, kus teiegi võistlesite. Võtke arvesse, et Shopping-kampaaniad ei kasuta kvaliteediskoori. Samas mõjutab teie Shopping-reklaamide üldine kvaliteet ja asjakohasus nende sobilikkust. Lisateave näitamiste osakaalu jälgimise kohta.

Kattumise määr

Kattumise määr näitab, kui tihti sai teise osaleja reklaam teie reklaamiga samal ajal näitamise.

Kui näiteks teie oksjoniülevaate aruandes on ühe teise osaleja kattumise määra veerus kirjas „60%“, tähendab see, et igal kuuel korral kümnest, kui näidati teie reklaami, näidati ka selle osaleja reklaami.

Ülemise positsiooni määr (ainult otsingukampaaniad)

Ülemise positsiooni määr näitab, kui sageli näidati teise osaleja reklaami teie reklaamist kõrgemal positsioonil siis, kui mõlemat reklaami näidati korraga.

Kui näiteks teie oksjoniülevaate aruandes on ühe teise reklaamija ülemise positsiooni määra veerus kirjas „5%“, tähendab see, et viiel juhul sajast, kui näidati ka teie reklaami, kuvati teise osaleja reklaami teie reklaamist kõrgemal positsioonil.

Lehe ülaosas näitamise määr (ainult otsingukampaaniad)

Lehe ülaosas näitamise määr annab teile teada, kui sageli näidati teie reklaami (või mõne teise osaleja reklaami – olenevalt sellest, millist rida vaatate) lehe ülaosas tasuta otsingutulemuste kohal.
Näiteks kui reklaamijal oli 100 näitamist, millest 20 näitamist toimusid orgaaniliste otsingutulemuste kohal, siis on lehe ülaosas näitamise määr 20%.

Absoluutne lehe ülaosas näitamise määr (ainult otsingukampaaniad)

Absoluutne lehe ülaosas näitamise määr annab teada, kui sageli näidati teie reklaami (või mõne teise osaleja reklaami – olenevalt sellest, millist rida vaatate) otsingutulemustes lehe absoluutses ülaosas kõige esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal.

Näiteks kui reklaami 100 näitamisest on 10 näitamist sellised, mil reklaam ilmus esimese reklaamina orgaaniliste otsingutulemuste kohal, siis on lehe absoluutses ülaosas näitamise määr 10%.

Parema asetuse määr

Parema asetusega osa on protsent, mis näitab mitu korda sai teie reklaam oksjonil teiste osalejate reklaamidest kõrgema asetuse ja lisaks kordade arvu, kui teie reklaami esitati, aga teiste osalejate oma mitte, mis jagatakse nende reklaamioksjonite koguarvuga, kus te osalesite.

Märkus

See aruanne sisaldab teavet teiste reklaamijate kohta, kes osalesid teiega samadel oksjonitel. See ei tähenda, et teiste reklaamijate reklaamiseaded on samad, mis teil. Teiste reklaamijate kohta käivad mõõdikud hõlmavad ainult neid juhtusid, kui ka teie reklaamid olid hinnangu alusel näitamiseks sobilikud. Aruandes ei avaldata teie kampaaniate tegelikke märksõnu, kvaliteeti, pakkumisi või seadeid ning samamoodi ei kajastata seda teavet ka teiste reklaamijate kohta.

Kuigi see teave on Google’i otsingu abil juba saadaval (ning paljud püüavadki neid andmeid teada saada, vaadates läbi kuvatavaid reklaame), muudab see aruanne andmetele juurdepääsu ja nende mõistmise lihtsamaks. See on saadaval reklaamijatele, kelle märksõnad, tooterühmad, reklaamirühmad ja kampaaniad vastavad minimaalse tegevuse nõuetele.

Oksjonistatistika aruande leidmine


Oksjonistatistika aruanded on saadaval nende otsingu- ja Shopping-kampaaniate jaoks, mis vastavad minimaalse tegevuse nõuetele. Otsingukampaaniates saate aruande luua märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate jaoks. Shopping-kampaaniates saate aruande luua reklaamirühmade ja kampaaniate jaoks.

  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige lehemenüül Kampaaniad, Reklaamirühmad või Märksõnad ‒ olenevalt sellest, mida soovite aruandes näha.
  3. Valige konkreetne kampaania, reklaamirühm või märksõna, märkides vastava üksuse kõrval oleva ruudu. Märkus: korraga saate valida ainult ühel lehel olevaid märksõnu (kui te just ei käivita kõikide märksõnade aruannet).
  4. Valige Oksjonistatistika.
  5. Teid suunatakse nüüd oksjonistatistika aruande juurde. Märkus. Oksjonistatistika aruanne on saadaval ainult nende märksõnade ja reklaamirühmade jaoks, mis vastavad minimaalse tegevuse nõuetele.
  6. Kui valisite ainult otsingukampaaniad või ainult Shopping-kampaaniad või reklaamirühmad, kuvatakse teile vastav otsingustatistika aruanne. 
  7. Kui valisite nii otsingu- kui ka Shopping-kampaaniad või reklaamirühmad, peate valima raadionupu Otsingukampaaniad või Shopping-kampaaniad.

 

Oksjonistatistika filtreerimine

Oksjonistatistika aruannetega märksõnade, reklaamirühmade ja kampaaniate otsimiseks saate luua filtri. Oksjonistatistika filter võimaldab teil kiiresti näha, milliste märksõnade, reklaamirühmade või kampaaniate kohta on oksjonistatistika aruanded olemas.

  1. Klikkige statistikatabeli kohal oleval filtriikoonil Filter.
  2. Uute filtrite tingimuste loendi nägemiseks klikkige ühel kuvatavatest filtritest. 
  3. Sisestage tingimus ja valige Rakenda. Tabelit värskendatakse automaatselt, et näidata teile teie märksõnu või reklaamirühmi, mille kohta on oksjonistatistika aruanded saadaval.
Proovige
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse