Brug auktionsindsigt til at sammenligne effektivitet

Rapporten med auktionsindsigt giver dig mulighed for at sammenligne din egen effektivitet med den effektivitet, som andre annoncører, der deltager i de samme auktioner som dig, har opnået. Ud fra disse oplysninger kan du træffe strategiske beslutninger mht. dine bud og dit budget, i og med at du kan se, hvor du klarer dig godt, og hvor du måske går glip af muligheder for at øge effektiviteten. rapporten Auktionsindsigt er tilgængelig for søgekampagner, Shopping-kampagner og kampagner af typen Maksimal effektivitet.

Denne artikel forklarer statistikken i rapporten med auktionsindsigt, hvordan du finder rapporten, og hvordan du konfigurerer et filter til at finde søgeord, annoncegrupper og kampagner, som rapporten med auktionsindsigt er tilgængelig for.

Bemærk! Søgepartnere skelner ikke mellem "Øverst" ift. "andre", og de medtages ikke i dataene i Auktionsindsigt.

Statistikker i Auktionsindsigt

Rapporten Auktionsindsigt for søgekampagner

Rapporten Auktionsindsigt for søgekampagner indeholder 6 forskellige statistikker: Eksponeringsandel, overlapningsrate, udkonkurreringsandel, procentdel for højere konkurrentannoncebud, rate for visning øverst på siden og rate for visning allerøverst på siden. Du kan generere en rapport for individuelle eller flere søgeord, annoncegrupper eller kampagner (forudsat at de opfylder minimumkravet med hensyn til aktivitet i det valgte tidsrum) og segmentere resultaterne efter tidspunkt og enhed.

Rapporten Auktionsindsigt for Shopping-kampagner

Rapporten Auktionsindsigt for Shopping-kampagner indeholder 3 forskellige statistikker: Eksponeringsandel, overlapningsrate og udkonkurreringsandel. Du kan generere en rapport for en eller flere annoncegrupper eller kampagner, hvis blot de opfylder minimumgrænsen for aktivitet i den valgte periode, og du kan segmentere resultaterne efter tidspunkt og enhed. Data til rapporten Auktionsindsigt for Shopping-kampagner er tilgængelige fra oktober 2014 og frem.
Auktionsindsigt-metrics for Shopping stammer udelukkende fra Søgenetværket.

Rapporten Auktionsindsigt for kampagner af typen "Maksimal effektivitet"

Rapporten Auktionsindsigt for kampagner af typen "Maksimal effektivitet" giver auktionsindsigtdata om søge- og Shopping-annoncer, der vises på Søgenetværket eller efter november 2021. Rapporten indeholder auktionsindsigt, der er segmenteret efter søge- og Shopping-annoncer, og den er tilgængelig på konto- og kampagneniveau.
Bemærk! Auktionsindsigtdata fra kampagner af typen "Maksimal effektivitet" vil også være tilgængelige i værktøjet til rapportredigering.

Beskrivelse af statistikkerne i rapporten med auktionsindsigt

Eksponeringsandel

Eksponeringsandelen er det antal eksponeringer, som du har modtaget, divideret med det estimerede antal eksponeringer, som du var kvalificeret til at modtage. Kvalificering baseres på dine aktuelle annoncers målretningsindstillinger, godkendelsesstatusser og kvalitetsresultater. Eksponeringsandelen i rapporten med auktionsindsigt fortæller dig også, hvad de andre annoncørers eksponeringsandel er. Andelen vises som en procentdel af de auktioner, hvor alle annoncørerne var kvalificerede til at blive vist.

Noter:

 • Til Shopping-kampagner:
  • Shopping-kampagner bruger ikke kvalitetsresultat. Når det skal vurderes, om dine Shopping-annoncer er kvalificerede, tages deres generelle kvalitet og relevans dog i betragtning. Få flere oplysninger om eksponeringsandel
  • Nogle gange kan der være en lille forskel mellem eksponeringsandelen på kampagne- og produktgruppeniveau og eksponeringsandelen fra rapporten Auktionsindsigt. Årsagen til den lille uoverensstemmelse er sandsynligvis, at rapporten Auktionsindsigt bortfiltrerer auktioner med meget få eksponeringer, hvilket ikke sker på kampagneniveau (dette er for at reducere forsinkelser i visningen af rapporten Auktionsindsigt).
  • Fanen "Produktgrupper" viser kun eksponeringsandelen for produktgrupper med det antal eksponeringer, der kræves for rapportering af eksponeringsandel, og den samler derefter de eksponeringer, der kan deles, på dette niveau. Tallet her kan derfor være forskelligt fra tallet på kampagneniveauet, hvis der er mange produktgrupper med et lille antal eksponeringer.
  • Du kan forvente, at kampagneniveauet og rapporten Auktionsindsigt matcher hinanden tæt, og du kan bruge fanen "Produktgrupper" til at få mere detaljerede visninger.
  • Den eksponeringsandel, der vises for en konkurrent i rapporten Auktionsindsigt, kan afvige fra den eksponeringsandel, som konkurrenten ser i sin egen rapport. Konkurrerende annoncørers kvalificerede eksponeringer må kun overlappe med en procentdel af dine kvalificerede eksponeringer. Selvom der f.eks. står 100 % i kolonnen "Eksponeringsandel" i din rapport, kan den konkurrerende annoncør have en eksponeringsandel på 50 % i sine kvalificerede auktioner.
  • Rapporten Auktionsindsigt vises ikke, når eksponeringsandelen er mindre end 5 %.
 • Til kampagner af typen "Maksimal effektivitet":
  • Maksimal effektivitet-annonceeksponeringer (og underliggende auktionsindsigtdata) på hele Søgenetværket segmenteres efter mulighederne "Søgning" eller "Shopping".

Overlapningsrate

Overlapningsate angiver, hvor ofte en andens annoncørs annonce har modtaget en eksponering, når din annonce også har modtaget en eksponering.

Hvis der f.eks. vises "60 %" i kolonnen Overlapningsrate for en af de andre annoncører i rapporten Auktionsindsigt, betyder det, at 6 ud af 10 gange, hvor din annonce blev vist, blev der også vist en annonce fra den anden annoncør.

Udkonkurreringsandel

Udkonkurreringsandel angiver, hvor ofte din annonce er blevet rangeret højere end en annonce fra en anden annoncør på auktionen, eller hvor ofte din annonce er blevet vist, uden at den anden annoncørs annonce er blevet vist.

Hvis der f.eks. vises "20 %" i kolonnen "Udkonkurreringsandel" for en af de andre annoncører i rapporten Auktionsindsigt, betyder det, at din annonce har vundet over den anden annoncørs annonce 2 ud af 10 gange, når de blev vist sammen, eller i 20 % af de auktioner, I begge har deltaget i.

Procentdel for højere konkurrentannoncebud (kun søgekampagner)

Procentdel for højere konkurrentannoncebud angiver, hvor ofte den anden annoncørsannonce blev vist på en højere position end din, når der blev vist annoncer fra jer begge to samtidig.

Hvis der f.eks. vises "5 %" i kolonnen Procentdel for højere konkurrentannoncebud for en af de andre annoncører i rapporten Auktionsindsigt, betyder det, at den anden annoncørs annonce blev vist på en højere position end din annonce 5 ud af 100 gange, når jeres annoncer blev vist samtidig.

Rate for visning øverst på siden (kun søgekampagner)

Rate for visning øverst på siden angiver, hvor ofte din annonce (eller en anden annoncørs annonce, alt efter hvilken række du ser på) er blevet vist øverst på siden, over de ikke-betalte søgeresultater.
Hvis du f.eks. har opnået 100 eksponeringer, hvoraf de 20 er opnået på en af positionerne over de organiske søgeresultater, er raten for visning øverst på siden 20 %.

Rate for visning allerøverst på siden (kun søgekampagner)

Rate for visning allerøverst på siden angiver, hvor ofte din annonce (eller en anden annoncørs annonce, alt efter hvilken række du ser på) er blevet vist allerøverst på siden, dvs. som den allerførste annonce oven for de organiske søgeresultater.

Hvis en annonce eksempelvis ved 10 ud af 100 eksponeringer er blevet vist som den første annonce oven for de organiske søgeresultater, er raten for visning allerøverst på siden 10 %.

Find rapporten Auktionsindsigt

Auktionsindsigtdata er tilgængelige for søgekampagner, Shopping-kampagner og kampagner af typen "Maksimal effektivitet", med et aktivitetsniveau, der overstiger minimumgrænsen. For søgekampagner kan du oprette en rapport for søgeord, annoncegrupper og kampagner. Hvis der er tale om Shopping-kampagner, kan du oprette en rapport for annoncegrupper og kampagner. Hvis der er tale om en kampagne af typen "Maksimal effektivitet", kan du oprette en rapport for kampagner.

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.
 1. Gå til siden Kampagner, Annoncegrupper eller Søgeord til Søgenetværket på din Google Ads-konto baseret på de oplysninger, du vil kontrollere i rapporten.
 2. Vælg en kampagne, en annoncegruppe eller et søgeord ved at markere afkrydsningsfeltet ud for hvert element.
  Bemærk! Du kan kun vælge søgeord på én enkelt side ad gangen (medmindre du kører en rapport for "Alle").
 3. Klik på Auktionsindsigt.
 4. Nu vises rapporten Auktionsindsigt.
  • Hvis du kun har valgt søge- eller kun Shopping-kampagner eller -annoncegrupper, får du vist den pågældende rapport Auktionsindsigt.
  • Hvis du har valgt en blanding af søgekampagner, Shopping-kampagner og kampagner af typen "Maksimal effektivitet", skal du vælge "Søgekampagner" eller "Shopping-kampagner" i rullemenuen. Maksimal effektivitet-annonceeksponeringer (og underliggende auktionsindsigtdata) for hver af kanalerne segmenteres efter mulighederne "Søgning" eller "Shopping".
Bemærk! Rapporten Auktionsindsigt kan kun genereres for de søgeord og annoncegrupper, hvis aktivitetsniveau opfylder minimumkravet.

Filtrér din auktionsindsigt

Du kan oprette et filter, så du nemmere kan finde søgeord, annoncegrupper og kampagner, som har tilgængelige rapporter med auktionsindsigt. Ved hjælp af filteret til auktionsindsigt kan du hurtigt se, hvilke af dine søgeord, annoncegrupper eller kampagner der har tilgængelige rapporter med auktionsindsigt, som du kan se.

 1. Klik på filterikonet Filter over statistiktabellen.
 2. Vælg et af de filtre, der vises, for at se en liste over betingelser for nye filtre.
 3. Angiv betingelsen, og klik derefter på Anvend. Tabellen opdateres automatisk, så du kan se de søgeord eller annoncegrupper, som rapporter med auktionsindsigt er tilgængelige for.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
876237325952998896
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067