Optimera annonser och kampanjer i Display-nätverket

Annonser i Display-nätverket kan visas på miljontals webbplatser över hela Internet, så det är viktigt att du tänker över dina annonsmål för att kunna dra nytta av varje möjlighet att förbättra resultaten. Här är några förslag på hur du kan optimera dina kampanjer i Display-nätverket:

Organisera dina kampanjer efter tema

Kampanjer bör bestå av en samling annonsgrupper. Varje annonsgrupp bör ha flera annonser som matchar de inriktningsmetoder du har valt. Sökorden och annonserna i annonsgruppen kan till exempel ha med samma tema att göra. Eller så kan annonsgruppens placeringar och annonser handla om ett visst ämne. Genom att strukturera kampanjerna på det här sättet blir de enklare att hantera och optimera.


Gruppera dina sökordslistor

Du kan para ihop annonsgrupper och sökord på bästa sätt genom att gruppera dem i annonsgrupper baserat på dina produkter, tjänster eller andra kategorier. På så vis kan du fokusera annonseringen på att nå de personer som är mest intresserade av ditt företag.

När du lägger till sökord i kampanjer som är inriktade på Display-nätverket används alla sökord för inriktning, och alla sökord betraktas som brett matchade. Alla annonser i en annonsgrupp delar sökordslista. Om listan är specifikt utformad för att passa annonserna i annonsgruppen ger den bäst resultat vad gäller att nå rät

Relaterade länkar

Skriv övertygande annonser

Om du vill nå dina kunder så effektivt som möjligt är det viktigt att skapa en riktigt övertygande annons. Vare sig det gäller en vanlig textannons eller en bildannons kan du få kunderna att uppmärksamma företaget genom att berätta något.

Display-nätverket stöder ett stort antal iögonfallande annonstyper och -format. 

Kom ihåg: Vissa webbplatser visar inte alla typer av annonser, så det kan vara bra att skapa annonser i alla format och storlekar så att du kan nå så många användare som möjligt.

Här följer några saker du kan fundera över när du börjar skapa annonser:

  • Vilken typ av användare är det som tittar på de webbplatsplaceringar du inriktar dig på?
  • Vad vill du att den här användaren ska göra?
  • Har du några specialerbjudanden eller funktioner på webbplatsen som passar användaren?
  • Kan du visa användaren en unik sida som ökar sannolikheten för att den gör det du vill att den ska göra?
  • Har du prövat flera varianter av annonsen för att se vilka som fungerar bäst?

Relaterade länkar


Använd infogning av sökord

Funktionen för infogning av sökord uppdaterar annonstexten automatiskt med något av sökorden som fick annonsen att visas. Med infogning av sökord kan dina annonser bli mer relevanta och din klickfrekvens (CTR) kan öka.

Relaterad länk: Använda infogning av sökord

Inrikta dina annonser effektivt

När du skapar en kampanj måste du välja hur du vill nå användarna på webben. De mest grundläggande och effektiva sätten att nå vissa målgrupper är genom att förfina dina sökord, använda placeringar och ämnen, utesluta webbplatser och använda remarketing för personer som redan besökt din webbplats.


Välj rätt sökord

De enskilda sökorden i annonsgruppen avgör var annonserna kommer att visas i Display-nätverket. De flesta annonsörer tycker att det är lämpligt att ha mellan 5 och 20 sökord per annonsgrupp. Sökorden ska ha en tydlig anknytning till annonserna i annonsgruppen. Ju närmare anknytning sökorden har till annonserna och målsidorna, desto större är chansen att annonserna riktas in mot rätt målgrupp.

Relaterad länk: Använda sökord för kampanjer i Display-nätverket


Uteslut irrelevanta sökord

Genom att utesluta sökord kan du se till att dina annonser inte visas på sidor om irrelevanta ämnen, så att du slipper betala för onödiga klick och får en högre avkastning på din investering.

Exempel

Annonsören Sara säljer kattluckor, men inte skjutdörrar av glas. Hon väljer sökord som ”katt” och ”kattluckor”, men utesluter ”glas” och ”skjutdörr”. Genom att utesluta dessa sökord kan hon förhindra att hennes annons visas på sidor i Display-nätverket som fokuserar på skjutdörrar av glas. På sätt kan hon minska oönskad trafik till annonsen.

Relaterad länk: Lägg till negativa sökord i din kampanj


Välj placeringar och ämnen

Rikta in dig på flera placeringar om samma ämne genom att ta med en kombination av populära och specifika webbplatser, så ökar chansen att annonsen visas. Om du endast riktar in din annons på en eller några få placeringar begränsar du chansen att din annons visas.

Relaterad länk: Inriktning på webbplatser om specifika ämnen


Uteslut irrelevanta webbplatser och ämnen

Se till att dina annonser inte visas på webbplatser som inte har med din verksamhet att göra genom att utesluta dem. Du kan antingen ange webbadressen till en specifik placering som du vill utesluta eller utesluta vissa innehållskategorier. Du kan också välja att utesluta flera sidor om ett visst ämne samtidigt.

Relaterade länkar


Nå personer som tidigare visat intresse

Du kan rikta in dig på målgrupper som är intresserade av den typ av produkter eller tjänster som du erbjuder. Du kan även visa annonser för personer som tidigare besökt din webbplats eller använt din app genom att skapa en remarketingkampanj.

Relaterade länkar

Justera buden

När du skapar en ny kampanj kan du välja mellan att rikta in dig på söknätverket, Display-nätverket eller båda två. Beroende på vilka nätverk du riktar in dig på måste du övervaka och hantera dina bud så att du får ut så mycket som möjligt av din dagliga annonseringsbudget.

Om du endast riktar in dig på Display-nätverket kan du använda standardbudet för din annonsgrupp, ange enskilda bud för dina inriktningsmetoder (till exempel sökordsbud eller placeringsbud) eller ange budjusteringar för specifika inriktningsmetoder. Om dina annonser får särskilt goda resultat för en viss inriktningsmetod kan du se till att dina annonser visas oftare och får fler klick genom att ange ett annat bud eller en automatisk budjustering för det annonsgruppsbudet.

Exempel

Saras annonser om kattluckor får särskilt goda resultat på vissa webbplatser i Display-nätverket som hon riktat in sig på. Hon bestämmer sig för att öka buden för dessa placeringar så att annonserna kan visas oftare på de webbplatserna.

Relaterade länkar


Fokusera på kostnad per åtgärd (CPA)

Vi rekommenderar att du använder data om konverteringsspårning och din CPA – och inte din klickfrekvens (CTR) – när du ska mäta det totala resultatet för placeringar i Display-nätverket.

Klickfrekvensen är i allmänhet lägre i Display-nätverket än i söknätverket eftersom användarna är ute efter andra saker på en sida i Display-nätverket. I Display-nätverket bläddrar man igenom information, man söker inte med sökord. Kom ihåg följande när du annonserar i Display-nätverket:

  • Om du får låg CTR på en webbplats i Display-nätverket innebär det inte att det går dåligt för dina annonser.
  • Du kan använda relativ CTR} när du vill mäta hur det går för dina annonser i Display-nätverket jämfört med andra annonsörers annonser som visas på samma webbplatser. Det är bättre än att bara utgå från CTR.
  • Ditt annonsresultat i Display-nätverket påverkar inte resultat, kvalitetsresultat, kostnad per klick (CPC) eller position på Googles söksidor eller på andra sidor i söknätverket.

Relaterad länk: Om budgivning med mål-CPA

Följ upp annonsernas resultat

Ta reda på vilka webbplatser som har visat dina annonser

Genom att övervaka på vilka webbplatser, i vilka videoklipp och i vilka appar dina annonser har visats kan du undvika visningar där ingen klickar på dina annonser. Om du till exempel märker att en placering aldrig leder till annonsklick kan du överväga att utesluta den. Om en annan placering leder till många klick kanske du vill rikta in dig på den specifikt och ange högre bud.


Använd Googles konverteringsspårning

Spåra vissa åtgärder (eller konverteringar) som ett klick på dina annonser leder till. Genom att granska det totala antalet konverteringar och värdet för dem får du hjälp att avgöra om du bör öka din budget, ändra dina bud eller göra andra ändringar i dina annonsgrupper för att få fler inriktade besökare.


Se till att annonskampanjen har hög kvalitet för att få bästa möjliga synlighet

Majoriteten av webbplatserna i Display-nätverket visar bara några annonser per sida. Annonsens placering på sidan påverkas i hög grad av annonsens kvalitetsresultat och bud. Om du upptäcker att dina annonser ofta inte visas i Display-nätverket kan du försöka att förbättra ditt kvalitetsresultat med hjälp av mer relevanta annonser och bättre inriktning.

Relaterade länkar

Visste du att …

Om din kampanj har minst 15 konverteringar per månad kan du använda de här verktygen för att optimera dina kampanjer automatiskt, samtidigt som du fortfarande har kontroll över inriktningen:

  • Konverteringsoptimeraren är ett verktyg för budoptimering som hjälper dig att maximera avkastningen på din investering (ROI) genom att optimera bud i realtid, visning för visning.
  • Kampanjoptimeraren för Display-nätverket optimerar inriktning och budgivning så att du kan hitta nya konverteringsmöjligheter för dina kampanjer i Display-nätverket.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt