Reklāmas tīkla reklāmu un kampaņu optimizēšana

Reklāmas tīkla reklāmas var tikt rādītas miljoniem tīmekļa vietnēs visā internetā, tāpēc ir svarīgi pārdomāt reklamēšanas mērķus, lai izmantotu visas iespējas uzlabot savu reklāmu veiktspēju. Tālāk ir norādītas dažas reklāmas tīkla kampaņu optimizēšanas metodes.

Kampaņu kārtošana pēc tēmas

Kampaņas ir reklāmu kopu kolekcijas. Katrā reklāmu kopā ir jābūt vairākām reklāmām, kas atbilst jūsu izvēlētajām mērķauditorijas atlases metodēm. Piemēram, reklāmu kopas atslēgvārdiem un reklāmām ir jāattiecas uz vienu un to pašu tēmu Vai arī jūsu reklāmu kopu izvietojumiem un reklāmām ir jābūt par kādu konkrētu tēmu. Ja šādi strukturējat savas kampaņas, tās ir vieglāk pārvaldīt un optimizēt.


Atslēgvārdu sarakstu grupēšana

Lai reklāmas labāk atbilstu atslēgvārdiem, grupējiet tos reklāmu kopās, pamatojoties uz saviem produktiem, pakalpojumiem vai citām kategorijām. Šādi varēsit ar reklāmām sasniegt lietotājus, kuri visvairāk interesējas par jūsu uzņēmumu.

Ja iekļaujat atslēgvārdus kampaņās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta reklāmas tīklā, katrs atslēgvārds tiek izmantots mērķauditorijas atlasei un visi atslēgvārdi tiek uzskatīti par plašās atbilstības atslēgvārdiem. Visām reklāmu kopā esošajām reklāmām būs kopīgs atslēgvārdu saraksts, un šis saraksts visveiksmīgāk piesaistīs jūsu vēlamos klientus, ja precīzi raksturos reklāmu kopā esošās reklāmas.

Saistītās saites

Lielisku reklāmas tekstu rakstīšana

Lai labāk piesaistītu klientus, ir svarīgi izveidot pēc iespējas saistošāku reklāmu. Neatkarīgi no tā, vai jūsu reklāma ir vienkārša teksta reklāma vai attēla reklāma, vēstījums var palīdzēt piesaistīt klientus jūsu uzņēmumam.

Reklāmas tīklā tiek atbalstīti dažādi piesaistoši reklāmu veidi un formāti. 

Ņemiet vērā: dažās vietnēs netiek rādītas dažu veidu reklāmas, tāpēc apsveriet iespēju izveidot visu formātu un lielumu reklāmas, lai sasniegtu iespējami lielāku lietotāju skaitu.

Tālāk ir minēti vairāki jautājumi, kas jāņem vērā, sākot veidot reklāmas.

  • Kādi lietotāji pārlūko tīmekļa vietnes izvietojumus, kuriem atlasāt mērķauditoriju?
  • Kāda ir vēlamā darbība, kas šiem lietotājiem būtu jāveic?
  • Vai jūsu vietnē šiem lietotājiem ir sagatavoti īpaši piedāvājumi vai funkcijas?
  • Vai varat parādīt šiem lietotājiem unikālu lapu, kas nodrošina lielāku iespējamību, ka lietotāji veiks jums vēlamo darbību?
  • Vai esat pārbaudījis vairākas savas reklāmas versijas, lai atrastu vislabāko?

Saistītās saites


Atslēgvārdu ievietošanas izmantošana

Atslēgvārdu ievietošana dinamiski atjaunina reklāmas tekstu, iekļaujot kādu no atslēgvārdiem, kas ir aktivizējuši jūsu reklāmas rādīšanu. Izmantojot atslēgvārdu ievietošanu, varat savas reklāmas padarīt piemērotākas klientiem un līdz ar to palielināt vidējo klikšķu skaitu (VKS).

Saistītā saite: Atslēgvārda ievietošanas izmantošana

Efektīva reklāmu mērķauditorijas atlase

Iestatot kampaņu, būs jāizvēlas, kā tīmeklī sasniegt lietotājus. Visvienkāršākie un efektīvākie veidi, kā sasniegt konkrētas mērķauditorijas, ir precizēt atslēgvārdus, izmantot izvietojumus un tēmas, izslēgt vietnes un izmantot atkārtotu mārketingu lietotājiem, kuri ir jau apmeklējuši jūsu vietni.


Piemērotu atslēgvārdu izvēle

Reklāmu kopas atsevišķie atslēgvārdi palīdz noteikt, kurās vietās reklāmas tīklā tiek rādītas jūsu reklāmas. Vairums reklāmdevēju katrai reklāmu kopai pievieno no 5 līdz 20 atslēgvārdiem. Atslēgvārdiem jābūt cieši saistītiem ar konkrētās reklāmu kopas reklāmām. Jo ciešāk jūsu atslēgvārdi ir saistīti ar reklāmām un galvenajām lapām, jo lielāka ir iespējamība, ka jūsu reklāmas tiks parādītas pareizajai mērķauditorijai.

Saistītā saite: Atslēgvārdu izvēle reklāmas tīkla kampaņām


Neatbilstošu atslēgvārdu izslēgšana

Izslēdzot atslēgvārdus, varat neļaut rādīt savas reklāmas neatbilstošas tematikas lapās, lai nevajadzētu maksāt par nevajadzīgiem klikšķiem un jūs uzlabotu savu ieguldījumu atdevi.

Piemērs

Reklāmdevēja Liene pārdod “suņubūdas durvis”, bet ne “bīdāmās stikla durvis”. Viņa izvēlas tādus atslēgvārdus kā “suņubūda” un “suņubūdas durvis”, bet izslēdz vārdus “stikla” un “bīdāmās”. Šo atslēgvārdu izslēgšana palīdz novērst viņas reklāmas rādīšanu reklāmas tīkla lapās, kas veltītas stikla bīdāmām durvīm, un samazina savas reklāmas nevēlamo datplūsmu.

Saistītā saite: Ierobežojošo atslēgvārdu pievienošana kampaņai


Izvietojumu un tēmu atlase

Atlasiet vairākus izvietojumus par vienu tēmu, lai tiktu iekļautas gan populāras, gan ļoti specifiskas tīmekļa vietnes un tiktu palielināta jūsu reklāmu rādīšanas iespēja. Ja savai reklāmai atlasāt tikai vienu izvietojumu vai dažus izvietojumus, jūs samazināt iespēju, ka jūsu reklāma tiks rādīta.

Saistītā saite: Mērķauditorijas atlase ar konkrētām tēmām saistītās vietnēs


Neatbilstošu vietņu un tēmu izslēgšana

Novērsiet savu reklāmu rādīšanu ar jūsu uzņēmumu nesaistītās tīmekļa vietnēs, izslēdzot tās. Varat ievadīt konkrēta izvietojuma URL, kuru vēlaties izslēgt, vai izslēgt noteiktas satura kategorijas. Varat arī vienlaikus izslēgt vairākas lapas par konkrētu tēmu.

Saistītās saites


To lietotāju sasniegšana, kuri jau ir izrādījuši interesi

Varat atlasīt mērķauditorijas, kas interesējas par tāda veida produktiem vai pakalpojumiem, kādus jūs piedāvājat. Izveidojot atkārtotā mārketinga kampaņu, reklāmas varat rādīt arī lietotājiem, kas jau ir apmeklējuši jūsu vietni vai izmantojuši jūsu lietotni.

Saistītās saites

Cenu korekcija

Veidojot jaunu kampaņu, varat izvēlēties atlasīt mērķauditoriju meklēšanas tīklā, reklāmas tīklā vai abos. Atkarībā no atlasītajiem tīkliem jums ir jāseko cenām un tās jāpārvalda, lai gādātu, ka dienas reklamēšanas budžets tiek izmantots pēc iespējas pilnvērtīgāk.

Ja atlasāt tikai reklāmas tīklu, varat izmantot savas reklāmu kopas noklusējuma cenu, iestatīt atsevišķas cenas mērķauditorijas atlases metodēm (piemēram, atslēgvārda vai izvietojuma cenu) vai iestatīt cenu korekcijas konkrētām mērķauditorijas atlases metodēm. Ja secināt, ka jūsu reklāmu veiktspēja, izmantojot konkrētu mērķauditorijas atlases metodi, ir ļoti laba, varat panākt, ka jūsu reklāmas tiek rādītas biežāk un jūs saņemat vairāk klikšķu, reklāmu kopas cenai iestatot citu cenu vai automātisko cenas korekciju.

Piemērs

Lienes suņu durvju reklāmai ir sevišķi labi panākumi konkrētās tīmekļa vietnēs, kuras viņa atlasa reklāmas tīklā. Šiem konkrētajiem izvietojumiem viņa izlemj palielināt cenas, lai censtos panākt, ka viņas reklāmas šajās tīmekļa vietnēs tiek rādītas biežāk.

Saistītās saites


Koncentrēšanās uz maksu par darbību (MPI)

Lai noteikti reklāmas tīkla izvietojumu kopējo veiktspēju, iesakām izmantot reklāmguvumu uzskaites datus un savu MPI, nevis vidējo klikšķu skaitu (VKS).

VKS reklāmas tīklā parasti ir mazāks nekā meklēšanas tīklā, jo lietotājiem, kuri pārlūko reklāmas tīkla lapas, ir dažādi mērķi. Lietotāji reklāmas tīkla lapās pārlūko informāciju, nevis meklē saturu pēc atslēgvārdiem. Veicot reklamēšanu reklāmas tīklā, ņemiet vērā tālāk minētos apsvērumus.

  • Ja reklāmas tīkla vietnē VKS ir mazs, tas nenozīmē, ka reklāmu veiktspēja ir slikta.
  • Varat izmantot relatīvo VKS, lai noteiktu reklāmu veiktspēju reklāmas tīklā salīdzinājumā ar citu reklāmdevēju reklāmām, kuras tiek rādītas tajās pašās vietnēs. Šis rādītājs ir noderīgāks nekā VKS.
  • Jūsu reklāmas veiktspēja reklāmas tīklā neietekmē veiktspēju, kvalitātes rādītāju, maksu par klikšķi (MPK) vai pozīciju Google meklēšanas lapās vai citās meklēšanas tīkla lapās.

Saistītā saite: Par mērķa MPI cenas noteikšanu

Reklāmu veiktspējas uzraudzība

Reklāmu rādīšanas vietņu noskaidrošana

Ja pārraugāt informāciju par to, kurās tīmekļa vietnēs, videoklipos un lietotnēs ir rādītas jūsu reklāmas, varat izvairīties no seansiem izvietojumos, kur jūsu reklāmas nesaņem klikšķus. Piemēram, ja ievērojat, ka noteiktā izvietojumā reklāma nekad nesaņem klikšķus, varat apsvērt šī izvietojuma izslēgšanu. Ja konkrētā izvietojumā reklāma saņem daudz klikšķu, varat arī to konkrēti atlasīt un iestatīt augstākas cenas.


Google reklāmguvumu uzskaites izmantošana

Uzskaitiet konkrētas darbības (jeb “reklāmguvumus”), kas tiek gūtas no jūsu reklāmām. Kopējā reklāmguvumu skaita un šo reklāmguvumu vērtības pārskatīšana var palīdzēt izlemt, vai ir nepieciešams palielināt budžetu, mainīt cenas vai veikt citas izmaiņas reklāmu kopās, lai piesaistītu precīzāk atlasītus apmeklētājus.


Augstas reklāmas kampaņas kvalitātes uzturēšana, lai nodrošinātu labāko iespējamo redzamību

Lielākajā daļā reklāmas tīkla vietņu tiek rādītas tikai dažas reklāmas katrā lapā. Reklāmas izvietojumu lapā daudzējādā ziņā ietekmē reklāmas kvalitātes rādītājs un cena. Ja secināt, ka jūsu reklāmas netiek bieži rādītas reklāmas tīklā, pamēģiniet uzlabot savu kvalitātes rādītāju ar atbilstošākām reklāmām un precīzāku mērķauditorijas atlasi.

Saistītās saites

Vai zinājāt, ka…

Ja jūsu kampaņa mēnesī saņem vismaz 15 reklāmguvumus, varat izmantot tālāk norādītos rīkus, lai automātiski optimizētu savas kampaņas, nezaudējot kontroli pār mērķauditorijas atlasi.

  • Reklāmguvumu optimizētājs ir cenu optimizēšanas programma, kas var palīdzēt gūt lielāku ieguldījumu atdevi (IA), reāllaikā optimizējot cenas katrā seansā.
  • Reklāmas kampaņu optimizētājs ir rīks, kas optimizē gan mērķauditorijas atlasi, gan cenu noteikšanu, lai palīdzētu jums saņemt papildu reklāmguvumus reklāmas tīkla kampaņā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.