Optimizacija oglasa i kampanja na prikazivačkoj mreži

Oglasi na prikazivačkoj mreži mogu se prikazivati na milijunima web-lokacija diljem interneta, tako da je važno da razmislite o ciljevima oglašavanja kako biste svaku priliku za poboljšanje izvedbe iskoristili na najbolji način. Slijedi nekoliko načina optimizacije kampanja na prikazivačkoj mreži:

Organiziranje kampanja prema temi

Kampanje bi trebale biti skup grupa oglasa. Svaka grupa oglasa trebala bi imati više oglasa koji odgovaraju načinima ciljanja koje odaberete. Na primjer, ključne riječi i oglasi grupe oglasa odnose se na istu temu. Ili su položaji i oglasi grupe oglasa povezani s određenom temom. Strukturiranjem kampanja na taj način jednostavnije ih optimizirate i upravljate njima


Grupiranje popisa ključnih riječi

Da biste bolje uparili oglase i ključne riječi, grupirajte ih u grupe oglasa na temelju proizvoda, usluga ili ostalih kategorija. Na taj ćete način moći usredotočiti svoje oglase na dosezanje korisnika koji su najviše zainteresirani za vašu tvrtku.

Kada uključite ključne riječi u kampanje koje ciljaju prikazivačku mrežu, svaka ključna riječ upotrebljava se za ciljanje, a sve ključne riječi smatraju se samo širokim podudaranjem. Svi oglasi u grupi oglasa dijelit će popis ključnih riječi, a taj će popis biti najuspješniji u povezivanju vas i željenih korisnika ako je određen za oglase u grupi oglasa.

Povezani članci

Sastavljanje kvalitetnih oglasa

Da biste se bolje povezali s korisnicima, važno je da izradite najbolji mogući oglas. Bilo da je vaš oglas osnovni tekstualni oglas ili slikovni oglas, vaša priča koju pričate pomoću oglasa može privući korisnike vašoj tvrtki.

Prikazivačka mreža podržava razne atraktivne vrste i formate oglasa. 

Napomena: neke web-lokacije ne prikazuju sve vrste oglasa, stoga preporučujemo da izradite oglase svih formata i veličina da biste dosegnuli većinu korisnika.

Evo nekoliko faktora koja trebate imati na umu pri početku izrade oglasa:

  • koji tip osobe pregledava položaje na web-lokaciji koje ciljate
  • koju radnju želite da korisnik poduzme
  • imate li posebne ponude ili značajke dostupne na web-lokaciji za tu osobu
  • možete li tom korisniku prikazati jedinstvenu stranicu koja će povećati vjerojatnost da izvrši željenu radnju
  • jeste li testirali više verzija oglasa kako biste pronašli oglase koji najbolje funkcioniraju.

Povezani članci


Upotreba umetanja ključne riječi

Umetanje ključne riječi dinamično ažurira tekst oglasa kako bi sadržavao jednu ključnu riječ koja je pokrenula oglas. Umetanje ključne riječi može oglase učiniti relevantnijima za korisnike i omogućiti povećanje stope klikanja (CTR-a).

Srodna veza: Upotreba umetanja ključne riječi

Učinkovito ciljanje oglasa

Prilikom postavljanja kampanje potrebno je odabrati kako želite doseći korisnike na webu. Najosnovniji i najučinkovitiji načini dosezanja određene publike jesu pročišćavanje ključnih riječi, korištenje položaja i tema, izuzimanje web-lokacija i postavljanje remarketinga za korisnike koji su već posjetili vašu web-lokaciju.


Odabir odgovarajućih ključnih riječi

Pojedinačne ključnih riječi u grupi oglasa omogućuju određivanje mjesta na kojem se oglasi prikazuju na prikazivačkoj mreži. Za većinu oglašivača pokazalo se korisno imati između 5 i 20 ključnih riječi po grupi oglasa. Ključne riječi trebaju biti usko povezane s oglasima u toj grupi oglasa. Što su ključne riječi uže povezane s oglasima i odredišnim stranicama, veća je i vjerojatnost da će oglasi biti ciljani na odgovarajuću publiku.

Srodna veza: Odabir ključnih riječi za kampanje na prikazivačkoj mreži


Izuzimanje nerelevantnih ključnih riječi

Pomoću izuzimanja ključnih riječi možete spriječiti prikazivanje oglasa na stranicama s temama koje nisu relevantne kako biste izbjegli plaćanje za suvišne klikove, što može poboljšati povrat ulaganja.

Primjer

Na primjer, oglašavačica po imenu Sara prodaje "vrata za pse", no ne i "klizna staklena vrata". Sara odabire ključne riječi kao što su "pas" i "vrata za pse", a izuzima "staklena" i "klizna". Izuzimanjem tih ključnih riječi spriječit će prikazivanje svojih oglasa na stranicama na prikazivačkoj mreži koje se odnose na staklena klizna vrata i smanjiti neželjeni promet na oglasu.

Povezani članak: Dodavanje negativnih ključnih riječi u kampanju


Odabir položaja i tema

Ciljajte više položaja o istoj temi kako biste uključili kombinaciju popularnih i vrlo određenih web-lokacija te time povećali šanse za prikazivanje oglasa Ako svojim oglasom ciljate samo jedan položaj ili nekoliko položaja, ograničavate izglede prikazivanja svog oglasa.

Srodna veza: Ciljanje web-lokacija o određenoj temi


Izuzimanje nerelevantnih web-lokacija i tema

Ne prikazujte oglase na web-lokacijama koje nisu povezane s vašom tvrtkom tako da ih izuzmete. Možete unijeti URL određenog položaja koji želite izuzeti ili izuzeti određene kategorije sadržaja. Možete istodobno izuzeti i više stranica o određenoj temi.

Povezani članci


Dosezanje korisnika koji su već pokazali interes

Možete ciljati publiku koja je zainteresirana za vrste proizvoda ili usluga koje nudite. Također možete prikazivati oglase korisnicima koji su već posjetili vašu web-lokaciju ili koristili vašu aplikaciju tako da napravite kampanju za remarketing.

Povezani članci

Prilagodba licitacija

Prilikom izrade nove kampanje možete odabrati opciju ciljanja pretraživačke ili prikazivačke mreže, ili opciju ciljanja obje mreže. Ovisno o tome koje mreže ciljate, morat ćete nadzirati licitacije i upravljati njima kako biste bili sigurni da dnevni proračun za oglašavanje iskorištavate na najbolji mogući način.

Ako ciljate samo prikazivačku mrežu, možete koristiti zadanu licitaciju za grupu oglasa, postaviti pojedinačne licitacije za načine ciljanja (kao što je ključna riječ ili licitacija za položaj) ili postaviti prilagodbe licitacije za određene načine ciljanja. Ako utvrdite da oglasi imaju dobru izvedbu za određeni način ciljanja, možete omogućiti češće prikazivanje oglasa i ostvariti više klikova postavljanjem različite licitacije ili automatske prilagodbe licitacije za licitaciju za grupu oglasa.

Primjer

Sarin oglas za vrata za pse imaju vrlo dobru izvedbu na određenim web-lokacijama koje cilja na prikazivačkoj mreži. Sara je odlučila povećati licitacije za te određene položaje kako bi pokušala češće prikazati oglase na tim web-lokacijama.

Povezani članci


Fokusiranje na cijenu po radnji (CPA)

Preporučamo da koristite podatke o praćenju konverzija i CPA-u, a ne stopu klikanja (CTR), da biste odredili ukupnu izvedbu za položaje na prikazivačkoj mreži.

CTR općenito je niži na prikazivačkoj mreži nego na pretraživačkoj mreži jer korisnici imaju različite ciljeve kada se nalaze na stranicama na prikazivačkoj mreži. Korisnici na stranicama na prikazivačkoj mreži pregledavaju informacije, a ne pretražuju pomoću ključnih riječi. Prilikom oglašavanja na prikazivačkoj mreži imajte na umu sljedeće:

  • Ako na web-lokaciji na prikazivačkoj mreži imate nizak CTR, to ne znači da oglasi imaju lošu izvedbu.
  • Kao mjeru izvedbe oglasa na prikazivačkoj mreži u odnosu na oglase drugih oglašavača na istim web-lokacijama možete upotrijebiti relativni CTR. To je korisnije od samog CTR-a.
  • Izvedba oglasa na prikazivačkoj mreži ne utječe na izvedbu, ocjenu kvalitete, cijene po kliku (CPC-ove) ni poziciju na stranicama Google pretraživanja ili na drugim stranicama na pretraživačkoj mreži.

Povezani članak: O licitiranju ciljanog CPA-a

Praćenje izvedbe oglasa

Saznajte na kojim se web-lokacijama prikazuju vaši oglasi

Ako pratite koje su web-lokacije, videozapisi i aplikacije prikazali vaše oglase, možete izbjeći pojavljivanje na položajima na kojima oglasi ne ostvaruju klikove. Primjerice, ako primijetite da položaj ne dovodi do ostvarivanja klikova oglasa, razmislite o njegovom izuzimanju. Ili ako položaj dovodi do ostvarivanja mnogo klikova, mogli biste ciljati posebno njega i postaviti više licitacije.


Upotreba Google praćenja konverzija

Pratite određene radnje (ili "konverzije") koje ostvarujete oglasima. Pregled ukupnog broja konverzija i vrijednost tih konverzija može vam pomoći pri donošenju odluke o povećanju proračuna, izmjeni licitacija ili dodatnim izmjenama grupa oglasa kako biste privukli više ciljanih posjetitelja.


Održavanje visoke kvalitete oglasne kampanje za što bolju vidljivost oglasa

Većina web-lokacija na prikazivačkoj mreži prikazuje samo nekoliko oglasa po stranici. Na položaj oglasa na stranici snažno utječe ocjena kvalitete oglasa i njegova licitacija. Ako utvrdite da se vaši oglasi ne prikazuju često na prikazivačkoj mreži, pokušajte poboljšati ocjenu kvalitete pomoću relevantnijih oglasa i preciznijeg ciljanja.

Povezani članci

Jeste li znali...

Ako kampanja ostvaruje barem 15 konverzija mjesečno, za automatsku optimizaciju kampanja i istodobno upravljanje ciljanjem možete upotrijebiti sljedeće alate:

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem