Giới thiệu về bảo mật quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây là quảng cáo dựa trên sở thích)

Nền tảng của quảng cáo được cá nhân hóa trong ngành quảng cáo trực tuyến là giới thiệu cho người dùng cách sử dụng các hoạt động duyệt trực tuyến của họ để cải thiện quảng cáo họ xem trực tuyến và cung cấp cho mọi người những lựa chọn có ý nghĩa đối với cách sử dụng thông tin đó. Google cung cấp cho người dùng một số cách để kiểm soát thông tin được thu thập thông qua quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây là quảng cáo dựa trên sở thích).

Tại Google, chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng quyền truy cập dễ dàng và kiểm soát thông tin được thu thập thông qua quảng cáo được cá nhân hóa. Dưới đây là những gì Google cung cấp:

  • Khả năng hiển thị và kiểm soát: Thông qua Cài đặt quảng cáo, người dùng đã đăng nhập có thể xem, thêm và xóa các chủ đề được sử dụng để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho họ trên Mạng hiển thị của Google. Khi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho người dùng, chúng tôi sẽ không kết hợp mã nhận diện từ cookie hoặc các công nghệ tương tự với các danh mục nhạy cảm, chẳng hạn như các danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.  Xem Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của chúng tôi.
  • Tùy chọn chọn không tham gia: Với Cài đặt quảng cáo, người dùng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm cả tiếp thị lại. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là họ có thể sẽ thấy các quảng cáo ít liên quan hơn trên Mạng hiển thị của Google.
  • Thông tin trong quảng cáo: Người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào liên kết "Quảng cáo bởi Google", "Lựa chọn quảng cáo" hoặc các liên kết tương tự mà họ thấy trong quảng cáo trên các trang web được bao gồm trong Mạng hiển thị của Google.

Khi ngành này tiếp tục phát triển, một số nhóm, bao gồm Cục quảng cáo trên Internet (IAB), Sáng kiến quảng cáo mạng (NAI) và Cục quảng cáo trên Internet - Vương quốc Anh (IAB-UK), đã phát triển các nguyên tắc dành cho nhà quảng cáo, nhà xuất bản, mạng quảng cáo và các nhóm khác có liên quan đến quảng cáo trực tuyến.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false