Ochrana súkromia a prispôsobené reklamy (predtým známe ako záujmovo orientované reklamy)

Prispôsobená inzercia v rámci online inzercie je vyjadrením toho, ako sa aktivity používateľov počas online prehliadania premietajú do zlepšenia reklám, ktoré sa im zobrazujú online, a poskytuje ľuďom zmysluplné možnosti kontroly nad používaním týchto informácií. Spoločnosť Google ponúka používateľom viacero možností kontroly nad informáciami, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom prispôsobenej inzercie (predtým známej ako záujmovo orientovaná inzercia).

V spoločnosti Google sa snažíme poskytovať používateľom jednoduchý prístup k informáciám zhromažďovaným prostredníctvom prispôsobenej inzercie, ako aj kontrolu nad týmito informáciami. Spoločnosť Google ponúka tieto možnosti:

  • Viditeľnosť a kontrola: Prihlásení používatelia môžu v Nastaveniach reklám zobrazovať, pridávať a odstraňovať témy, ktoré sa v Obsahovej sieti Google používajú na zobrazovanie prispôsobených reklám týmto používateľom. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám používateľom nepriraďujeme identifikátor zo súborov cookie ani iných podobných technológií k citlivým kategóriám, ako sú napríklad rasa, náboženstvo, sexuálna orientácia alebo zdravotný stav.  Pozrite si naše pravidlá prispôsobenej inzercie.
  • Možnosti deaktivácie: Používatelia môžu v Nastaveniach reklám deaktivovať prispôsobené reklamy vrátane remarketingu. To však znamená, že sa im v Obsahovej sieti Google pravdepodobne budú zobrazovať menej relevantné reklamy.
  • Ďalšie informácie v reklamách: Používatelia môžu získať ďalšie informácie kliknutím na odkazy Reklamy Google, Možnosti reklamy alebo podobné odkazy, ktoré sa zobrazujú v reklamách na webových stránkach v Obsahovej sieti Google.

Reklamný priemysel sa neustále vyvíja a niekoľko skupín vrátane Interactive Advertising Bureau (IAB), Network Advertising Initiative (NAI) a Internet Advertising Bureau United Kingdom (IAB-UK) vytvorilo pokyny pre inzerentov, vlastníkov, inzertné siete a ďalšie skupiny, ktoré sa zaoberajú online inzerciou.

Ďalší postup

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory