Всичко за невалидния трафик

Под невалиден трафик се разбират кликвания и импресии на реклами от Google Ads, за които подозираме, че не са в резултат на искрен потребителски интерес. Примери за невалиден трафик включват кликвания и импресии, извършени с автоматизирани инструменти, както и случайни кликвания – ако например някой кликне два пъти върху рекламата Ви. Не Ви таксуваме за невалидни кликвания и импресии, защото те имат малка или нямат никаква стойност.

Типове невалиден трафик

Следват някои типове кликвания и импресии, които считаме за невалидни:

 • случайни кликвания, които нямат стойност, като например второто действие при двукратно кликване;
 • ръчни кликвания, предназначени да увеличат нечии рекламни разходи;
 • ръчни кликвания, предназначени да увеличат печалбата на собствениците на уебсайтове, които хостват рекламите Ви;
 • кликвания и импресии от автоматизирани инструменти, роботи или друг измамен софтуер;
 • импресии, предназначени изкуствено да намалят честотата на кликване (CTR) на рекламодател.

Как Google Ви защитава от невалиден трафик

Спомагаме за защитата на рекламодателите от невалиден трафик, като работим за изолирането и филтрирането на потенциални невалидни взаимодействия, преди изобщо да достигнат до отчетите за профила Ви. Всяко взаимодействие с реклама се проучва от системата ни. Google преглежда множество видове данни за всяко взаимодействие, включително IP адрес, час на взаимодействието, дублиращи се взаимодействия и различни други модели на взаимодействие. След това системата ни анализира тези фактори, за да се опита да изолира и филтрира потенциално невалидни взаимодействия, преди да се покажат в профила Ви.

Още за защитата от Google срещу невалидния трафик.

Как Google обработва невалидния трафик

Когато системата ни разпознае невалиден трафик при рекламите Ви, автоматично го филтрираме от отчетите Ви, така че не Ви таксуваме за него. Въпреки това Вие продължавате да имате възможност да преглеждате данните за него, ако желаете. 

Ако намерим невалидни взаимодействия, които по някакъв начин са убягнали на автоматизираните ни средства за разпознаване през последните два месеца, ще Ви кредитираме за тях. За да прегледате този кредит за невалидни взаимодействия:

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила. 
 3. Под „Настройка“ изберете Таксуване и плащания

Всички получени от Вас кредити за невалидни взаимодействия ще бъдат обозначени като „Невалидна дейност“ на страницата с история на транзакциите и ще Ви бъдат кредитирани.

Ако установим невалидни импресии в профила Ви, тези данни няма да засегнат CTR, която се използва за определяне на качествения рейтинг на ключовата Ви дума.

Редакторът на отчети

Редакторът на отчети е аналитичен инструмент, който Ви дава възможност да взаимодействате с данните си посредством многоизмерни таблици и диаграми.

 • Лесният интерфейс, позволяващ хващане и преместване с мишката, Ви дава възможност бързо да съставяте и манипулирате многоизмерни таблици и диаграми, което намалява необходимостта от изтегляне на данните за по-задълбочен анализ. 
 • Многосегментният анализ позволява да обособявате данните с по-голяма детайлност в таблиците и диаграмите си.
 • Персонализираните диаграми Ви дават възможност за бързо визуализиране на моделите и тенденциите в данните Ви.
 • Разширеното филтриране и сортиране Ви позволява да филтрирате по сегментирани показатели (например кликвания от мобилни устройства) и да сортирате по няколко графи.

Научете как да изследвате данните си с редактора на отчети.

Наблюдение на невалидния трафик от Ваша страна

Ако се притеснявате за наличието на невалидни взаимодействия в профила си, има няколко неща, които можете да направите, за да наблюдавате активността му.

 • Проследявайте невалидните взаимодействия в статистическите данни за профила си: Както е описано в раздела по-горе, добавете графите за данните за невалидните взаимодействия към таблицата със статистически данни за кампанията си, за да видите броя и честотата на невалидните взаимодействия в профила си. Не забравяйте, че тези взаимодействия не се таксуват и затова не оказват влияние върху статистическите данни за профила Ви.
 • Оптимизирайте профила си: Първата Ви отбранителна линия срещу невалидната дейност е да оптимизирате профила си така, че рекламите Ви да получават само най-насочените кликвания и импресии. Имайте предвид, че процентът на реализация е един от най-добрите показатели за успешно рекламиране. Определянето и отстраняването на области с ниска реализация в профила Ви също ще спомогне за идентифицирането на потенциалните области на невалидна активност.
 • Наблюдавайте профила си с помощта на Google Анализ: Google Анализ е безплатен инструмент, който Ви помага да наблюдавате различни аспекти от профила си в Google Ads, включително процента на реализация, поведението на посетителите и ефективността на кампаниите. Google Анализ предоставя отчети, които можете да използвате, за да прецизирате трафика към рекламите си. Освен това можете да използвате автоматичното маркиране, за да спомогнете за проследяване на ефективността на ключовите си думи.
 • Наблюдавайте процента на реализация в дисплейната мрежа: За включените в дисплейната мрежа кампании наблюдавайте процента на реализация на рекламите си в сайтовете в тази мрежа чрез отчета за разположенията. Помислете дали да не намалите офертите си за тази мрежа, ако забележите, че кликванията от нея не Ви носят толкова реализации, колкото тези от Google или от мрежата за търсене. Ако установите, че реализациите от определен сайт в дисплейната мрежа са малко, помислете дали да не го изключите от кампанията си.
Нисък процент на реализация

Ниският процент на реализация не винаги означава, че получавате невалидни взаимодействия. Няколко различни фактора могат да доведат до високи нива на трафик, но относително малко продажби. Следват някои често срещани причини за ниския процент на реализация и решения на проблема:

 • Промените в условията на пазара, потребителското поведение и съдържанието в мрежата могат да окажат влияние върху ефективността на кампанията Ви. Някои от рекламодателите ни получават по-ниска възвръщаемост на инвестициите, тъй като се увеличава конкуренцията в отраслите им на пазара на рекламирането в интернет. Препоръчваме Ви да следите отблизо възвръщаемостта на инвестициите за всяка от ключовите думи и рекламите си и да коригирате офертите си в съответствие с това в рамките на бюджета, който е подходящ за бизнеса Ви. Научете как стратегическото офериране може да увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите Ви.
 • Сайтове, в които се навигира трудно, могат да отблъснат потенциалните клиенти. Помислете дали да не направите цялостна оценка на дизайна, оформлението и функционалността на сайта си. С Google Анализ можете да видите дали посетителите обикновено напускат уебсайта Ви в даден момент, преди да направят покупка.
 • Ключовите думи и рекламният Ви текст може да не са достатъчно конкретни. Ако използвате общи ключови думи и рекламен текст, някой може да посети сайта Ви с очакване да намери нещо, което не предлагате. Добре насочените целеви ключови думи и рекламен текст ще спомогнат рекламите Ви да се показват само на клиенти, които се интересуват от продукта или услугата Ви.
 • Кампанията Ви може да не е оптимизирана за дисплейната мрежа: Ако кампанията Ви е включена в дисплейната мрежа, но не е оптимизирана, рекламите Ви може да се показват на сайтове в нея, които не са подходящи за продуктите или услугите, които рекламирате. По-вероятно е посетителите да направят покупка на уебсайта Ви, ако рекламите Ви имат връзка със сайтовете, в които понастоящем сърфират. За постигане на най-добри резултати е важно всяка Ваша рекламна група да съдържа кратък списък с конкретни ключови думи, ориентирани само към един продукт или услуга. Научете повече за оптимизирането за дисплейната мрежа.

Още за по-доброто разбиране на рекламния Ви трафик

Няколко кликвания от един и същ IP адрес

Няколко кликвания от един и същ IP адрес не означават непременно невалидна дейност. За това има няколко възможни причини:

 • Повторни посещения: Хората може да кликват върху рекламата Ви повече от веднъж, когато правят сравнение при пазаруване или се връщат на сайта Ви за повече информация.
 • Споделени IP адреси: Многократните кликвания от един източник могат да се дължат на присвояването на един и същ IP адрес на множество потребители от техния доставчик на интернет услуги (ISP). Някои доставчици разпределят относително малък брой споделени, редуващи се IP адреси сред голям брой потребители. Вследствие на това множество посетители може да влязат в сайта Ви от идентични IP адреси, оставяйки впечатление за многократни кликвания от един-единствен посетител.
 • Регистрационни файлове на уеб сървъра: Регистрационните файлове на уеб сървъра Ви включват данни за всички посетители на сайта Ви, а не само за влезлите след кликване върху реклама. Може да видите препращащи URL адреси „Google.bg“ за посетители, които са достигнали до него чрез резултатите от търсенето с Google, а не чрез рекламата Ви. Уверяваме Ви, че профилът Ви се таксува само за кликвания, получени от рекламите Ви.
 • Софтуер на трети страни: Установихме, че някои видове софтуер за отчитане записват кликванията при придвижване на посетителите между страниците на уебсайта Ви. В резултат от това може да изглежда, че сте получили голям брой кликвания от един и същ посетител за кратък период от време. За по-точен начин за проследяване само на кликванията от Google Ads препоръчваме да използвате автоматичното маркиране.
Кликвания от продукти и услуги на Google

Кликванията от продукти и услуги на Google върху реклами не се таксуват в профила Ви. Може да видите тази дейност в регистрационните файлове на уеб сървъра си, но Ви уверяваме, че не Ви таксуваме за нея. Това важи и за роботите на Google, които обхождат мрежата.

Често срещани причини за увеличен трафик

Само защото виждате рязко увеличение в броя на кликванията или импресиите в профила си, това не винаги означава, че рекламите Ви са засегнати от невалиден трафик. В повечето случаи това се дължи на други причини.

Примери за това, защо може да виждате увеличение в трафика:

 • Промени в дневния бюджет: Ако увеличите дневния бюджет за кампаниите си, това ще позволи на рекламите Ви да получават повече импресии и естествено – повече кликвания.
 • Промени в максималната CPC за ключови думи: Увеличаването на максималната CPC (цена на кликване) за една или няколко Ваши ключови думи може да даде възможност на рекламите Ви да се показват по-често. Също и да се показват на по-висока позиция отпреди. Това е валидно и за рекламите, които се показват в дисплейната мрежа – по-голямата CPC може да доведе до по-висока позиция и съответно повече импресии и кликвания.
 • Добавяне на нови ключови думи: Добавянето на нови ключови думи към кампанията Ви, особено ако са доста общи или съответстват на популярни заявки за търсене, също може да увеличи броя импресии и кликвания, които получавате.
 • Рекламите се показват на нови сайтове в дисплейната мрежа: Ако в рекламната Ви кампания се използват автоматични разположения и има достатъчен дневен бюджет, трафикът на рекламите Ви може значително да се увеличи, ако те започнат да се показват на нов сайт на издател.
 • Сезонни тенденции или новинарски събития: Понякога рязкото нарастване на интереса към конкретна тема може да предизвика увеличаване на трафика – ако например има специален празник или някоя известна личност пише в блога си или говори по конкретна тема.

Още за валидните причини за увеличаване на трафика

Подаване на сигнал за невалиден трафик

Има много често срещани причини за увеличен трафик, които не включват невалидни взаимодействия. Ако обаче подозирате, че профилът Ви действително е засегнат от дейност с невалидни взаимодействия, ще го разследваме.

Екипът ни от специалисти ще използва най-различни сигнали, включително информация за кликванията и импресиите, за да идентифицира източниците на невалидна дейност. Поради големия обем данни, които проучваме, проверката на профила Ви може да отнеме няколко работни дни. Когато заявявате проверка, моля, споделете възможно най-много информация за трафика, който Ви притеснява.

Още за заявяването на проверка на кликванията

Сродни връзки

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си