Thiết lập tính năng theo dõi cho Chiến dịch mua sắm

Kể từ ngày 31/10/2018, Google chỉ chấp nhận một số nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp đo lường các sự kiện tương tác quảng cáo cụ thể trên các sản phẩm do Google lưu trữ cho Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất (LIA) và Quảng cáo mẫu ô tô. Để đảm bảo quảng cáo của bạn không phân phát khi chưa được đo lường, nhóm Google Ads đã tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo thực hiện cuộc gọi bên thứ ba đến các nhà cung cấp không được chấp nhận.

Trừ khi bạn đã cho phép tài khoản của mình tiếp tục chạy các quảng cáo bị ảnh hưởng, hệ thống sẽ tạm dừng những quảng cáo bạn đã tạo trước đây để ngăn những quảng cáo đó hiển thị khi chưa được đo lường.

Tìm hiểu thêm về cách đo lường lượt tương tác quảng cáo trên các trang do Google lưu trữ thông qua nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp

Kể từ ngày 26/12/2019, chúng tôi đã áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Chế độ này giúp các nhà bán lẻ tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Google sẽ tắt chú thích cho trình theo dõi quảng cáo của bên thứ ba đối với người dùng mà Google xác định là ở California.

Đối với Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, bạn không thể sử dụng mẫu theo dõi cho các Trang chủ cửa hàng địa phương được lưu trữ trên Google thông qua ValueTrack nữa. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ không theo dõi các lượt chuyển đổi hoặc tương tác. Trình theo dõi quảng cáo bên thứ ba sẽ tiếp tục theo dõi các lượt nhấp vào URL cuối cùng.

Tìm hiểu thêm về cách giúp nhà bán lẻ tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) trong Google Ads

Bạn có thể sử dụng URL theo dõi động để theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web của mình từ Quảng cáo mua sắm. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải sử dụng thuộc tính quảng_cáo_chuyển_hướng trong dữ liệu sản phẩm để cho chúng tôi biết nơi mà chúng tôi cần chuyển lưu lượng truy cập của bạn đến. Sau khi bạn đã thiết lập thuộc tính này, người dùng nhấp vào trang thông tin của bạn sẽ được đưa đến vị trí mà bạn đã đặt trong thuộc tính quảng_cáo_chuyển_hướng thay vì vị trí mà bạn đã đặt trong thuộc tính đường_liên_kết hoặc đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động. Tìm hiểu thêm về thuộc tính quảng_cáo_chuyển_hướng

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu theo dõi của Google Ads cho Chiến dịch mua sắm để chỉ định thông tin theo dõi bổ sung. Ví dụ: bạn có thể thêm thông số tùy chỉnh hoặc thông số ValueTrack vào mẫu theo dõi của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông số ValueTrack {unescapedlpurl} trong mẫu theo dõi. Thông số ValueTrack cũng tương thích với phần mềm theo dõi của bên thứ ba và Google Analytics để giúp bạn điều chỉnh chiến dịch của mình nhằm đạt được hiệu suất cao hơn.

Hướng dẫn

Thêm mẫu theo dõi động vào nhóm sản phẩm của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trên trang Chiến dịch, hãy nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Nhóm quảng cáo sản phẩm từ menu trang.
 4. Nhấp vào biểu tượng cột Cột.
 5. Mở rộng mục Thuộc tính, rồi chọn các hộp bên cạnh phần Thông số tùy chỉnh và phần Mẫu theo dõi.
 6. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi.
 7. Nếu nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa có phân mục, hãy mở rộng nó để xem những phân mục đó.
 8. Đối với mỗi phân mục trong cột Mẫu theo dõi hoặc Thông số tùy chỉnh, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để thêm thông số tùy chỉnh và mẫu theo dõi

Thêm mẫu theo dõi động vào Chiến dịch mua sắm của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trên trang Chiến dịch, hãy nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 4. Trong Cài đặt chiến dịch mua sắm, hãy nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 5. Nhấp vào Tùy chọn URL chiến dịch rồi thêm thông tin mẫu theo dõi và các thông số tùy chỉnh.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

 

Ví dụ về mẫu theo dõi nhóm sản phẩm và chiến dịch

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thông số ValueTrack. Trong tất cả trường hợp, chúng tôi đều tham khảo thuộc tính 'quảng_cáo_chuyển_hướng' đã chỉ định trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, nếu không có thuộc tính 'quảng_cáo_chuyển_hướng' nào được chỉ định trong dữ liệu sản phẩm của bạn, thì chúng tôi sẽ tham khảo URL từ thuộc tính 'liên kết'.

Sử dụng lệnh chuyển hướng với mẫu theo dõi của bạn

Nếu bạn muốn sử dụng lệnh chuyển hướng trong mẫu theo dõi của mình, thì dưới đây là một số ví dụ về cách thiết lập mẫu theo dõi chiến dịch và nhóm sản phẩm.

Ví dụ

Nếu thuộc tính "quảng_cáo_chuyển_hướng" của bạn cho biết URL sau đây:

https://www.retailer-example.com/electronics-televisions-3.php

và bạn muốn URL của mình phân phát như sau:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]=https://www.example.com/electronics-televisions-3.php

thì bạn có thể đặt mẫu theo dõi của mình như sau:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]={unescapedlpurl}

Bạn có thể xác định mẫu theo dõi ở cấp tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm. Tìm hiểu thêm về mẫu theo dõi

Sử dụng thông số tùy chỉnh với mẫu theo dõi

Nếu bạn muốn sử dụng thông số tùy chỉnh với mẫu theo dõi, hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý tính năng theo dõi và chuyển hướng.

Lưu ý

Nếu bạn thêm mẫu theo dõi ở nhiều cấp độ, Google Ads sẽ sử dụng mẫu cụ thể nhất. Ví dụ: nếu bạn có một mẫu theo dõi nhóm quảng cáo và sản phẩm, thì mẫu theo dõi nhóm sản phẩm sẽ được sử dụng.

Nếu mẫu theo dõi của bạn bao gồm thông số ValueTrack cho biết thông tin từ khóa, như thông số {keyword}, thì các thông số đó sẽ được để trống cho Quảng cáo mua sắm. Đó là vì Quảng cáo mua sắm sử dụng nhóm sản phẩm chứ không phải từ khóa để hiển thị quảng cáo của bạn.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false