Nastavenie sledovania v nákupnej kampani

Od 31. októbra 2018 bola na meranie konkrétnych udalostí interakcie s reklamou vo vlastníctvach hostených Googlom pre vitrínové nákupné reklamy, reklamy na miestny inventár (LIA)informatívne automobilové reklamy schválená iba malá skupina poskytovateľov merania kliknutí. Tím Google Ads pozastavil všetky reklamné skupiny, ktoré uskutočňujú volania tretej strany neschváleným poskytovateľom. Cieľom je zabezpečiť, aby sa vaše reklamy nezobrazovali bez merania.

Ak ste vo svojom účte nepovolili, aby sa dotknuté reklamy zobrazovali aj naďalej, reklamy vytvorené v minulosti budú pozastavené s cieľom zabrániť ich zobrazovaniu bez merania.

Ďalšie informácie o meraní interakcií s reklamou na stránkach hostených Googlom pomocou poskytovateľov merania kliknutí

Od 26. decembra 2019 budeme ponúkať obmedzené spracúvanie údajov pre vitrínové nákupné reklamy a reklamy na miestny inventár. Inzerentom, vlastníkom a partnerom, ktorí pôsobia v Kalifornii, tak chceme pomôcť dodržiavať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA). Google vypne volania adresované nástrojom tretích strán na sledovanie reklamy.

V prípade vitrínových nákupných reklám už nebude možné používať šablónu sledovania na meranie interakcií na základe času pomocou parametra ValueTrack. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať prostredníctvom nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.

V prípade miestneho inventára už nebude možné používať šablóny sledovania na miestnych výkladoch hostených Googlom pomocou parametra ValueTrack. Sledovanie konverzií a interakcií prostredníctvom nástrojov tretích strán nebude možné. Kliknutia na cieľové webové adresy bude naďalej možné sledovať prostredníctvom nástrojov tretích strán na sledovanie reklamy.

Ďalšie informácie o tejto zmene

Pomocou dynamických webových adries sledovania môžete sledovať návštevnosť prichádzajúcu na váš web z Nákupov Google. Ak tak chcete urobiť, v údajoch o výrobkoch bude potrebné použiť atribút presmerovanie_zo_služby_ads [ads_redirect], aby sme vedeli, kam máme vašu návštevnosť odosielať. Po nastavení tohto atribútu bude používateľ, ktorý klikne na vašu reklamu, namiesto adries nastavených v atribúte odkaz [link] alebo odkaz_na_mobilnú_stránku [mobile_link] presmerovaný na adresu nastavenú v atribúte presmerovanie_zo_služby_ads [ads_redirect]. Ďalšie informácie o atribúte presmerovanie_zo_služby_ads [ads_redirect]

Ak chcete nastaviť ďalšie informácie sledovania, môžete vo svojich kampaniach v Nákupoch použiť šablóny sledovania služby Google Ads. Do týchto šablón môžete napríklad pridať vlastné parametre alebo parametre ValueTrack.

V šablóne sledovania vám odporúčame použiť parameter ValueTrack {unescapedlpurl}. Parametre ValueTrack možno používať spoločne so softvérom tretích strán a službou Google Analytics a kampane doladiť tak, aby dosahovali vyššiu výkonnosť.

Pokyny

Pridanie dynamických šablón sledovania do skupiny výrobkov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na stránke Kampane kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 3. V ponuke stránok kliknite na Skupiny výrobkov.
 4. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce.
 5. Rozbaľte sekciu Atribúty a začiarknite políčka Vlastný parameter a Šablóna sledovania.
 6. Kliknutím na Použiť zmeny uložte.
 7. Ak má príslušná skupina výrobkov, ktorú chcete upraviť, podskupiny, rozbaľte ju, aby ste tieto podskupiny videli.
 8. V prípade každej podskupiny v stĺpci Šablóna sledovania alebo Vlastný parameter kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a pridajte vlastné parametre a šablóny sledovania.

Pridanie dynamických šablón sledovania do kampane v Nákupoch

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na stránke Kampane kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 4. V sekcii Nastavenia kampane v Nákupoch kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknite na Možnosti webovej adresy kampane a pridajte šablónu sledovania a vlastné parametre.
 6. Keď budete mať všetko nastavené, kliknite na Uložiť.

 

Príklady šablón sledovania skupiny výrobkov a kampaní

Tu je niekoľko príkladov použitia parametrov ValueTrack. Vo všetkých prípadoch budeme odkazovať na atribút ads_redirect, ktorý je uvedený v údajoch o produkte. Ak v nich atribút ads_redirect nie je uvedený, budeme odkazovať na webovú adresu z atribútu link.

Používanie presmerovaní v šablónach sledovania

Ak chcete v šablónach sledovania používať presmerovania, pozrite si niekoľko príkladov, ako by ste mohli nastaviť šablóny sledovania skupín produktov a kampaní.

Príklad

Ak atribút ads_redirect odkazuje na nasledujúcu webovú adresu:

https://www.retailer-example.com/electronics-televisions-3.php

a chcete, aby sa vaše webové adresy zobrazovali takto:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]=https://www.example.com/electronics-televisions-3.php

potom môžete nastaviť šablónu sledovania takto:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]={unescapedlpurl}

Šablóny sledovania môžete definovať na úrovni účtu, kampane, reklamnej skupiny a skupiny výrobkov. Ďalšie informácie o šablónach sledovania

Používanie vlastných parametrov v šablónach sledovania

Ak chcete v šablónach sledovania používať vlastné parametre, prečítajte si viacej o správe sledovania a presmerovaní.

Na čo treba pamätať

Ak pridáte šablóny sledovania na viacerých úrovniach, Google Ads bude používať tú najkonkrétnejšiu úroveň. Ak máte napríklad šablónu sledovania reklamnej skupiny a skupiny produktov, použije sa šablóna sledovania skupiny produktov.

Ak vaše šablóny sledovania obsahujú parametre ValueTrack, ktoré predstavujú informácie o kľúčových slovách (napríklad parameter {keyword}), v prípade reklám v Nákupoch budú tieto parametre prázdne. Dôvodom je skutočnosť, že na zobrazenie reklamy v Nákupoch sa používajú skupiny produktov, nie kľúčové slová.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory