Magbukod ng mga partikular na audience sa iyong pag-target

Bukod sa pag-abot sa mga partikular na audience gamit ang iyong mga ad, puwede kang magbukod ng mga audience na walang kaugnayan, samakatuwid, ang mga hindi kumikita. Sa pamamagitan ng pag-abot lang sa mga audience na may kaugnayan sa iyong negosyo, makakatulong kang bawasan ang mga gastusin mo at palakihin ang posibilidad na makakahimok ng mga pag-click at conversion ang iyong ad.

Ipinapakita sa iyo ng artikulong ito kung paano magbukod ng mga partikular na audience kung hindi magandang tugma ang mga ito sa ina-advertise mo.

Habang nagkakabisa ang mga patakaran sa App Tracking Transparency (ATT) ng Apple, posibleng maapektuhan ang iyong mga segment ng data (lalo na ang mga website, app, at awtomatikong ginawang listahan) at mga listahan ng Customer Match sa trapiko ng iOS 14 (kabilang ang paggamit ng mga listahang ito para sa mga pagbubukod). Ang mga campaign na nagpo-promote ng mga web-based na layunin sa conversion - lalo na ang mga gumagamit ng Customer Match at iba mo pang segment ng data - ay posible ring makaranas ng mga pagbabago-bago sa performance. Sa panahong ito, papalawakin namin ang mga nakamodelong conversion sa higit pang trapiko ng iOS 14.

Paano ito gumagana

Kung napapahusay mo ang iyong listahan ng keyword sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga partikular na keyword, makakapag-alis ka rin ng mga partikular na uri ng mga audience (halimbawa, affinity o remarketing) sa iyong campaign o ad group kung hindi magandang tugma ang mga ito sa ina-advertise mo. Puwede kang magbukod ng mga partikular na audience mula sa mga Search, Display, Discovery, at Video campaign.

Bagama't puwede ka ring magbukod ng mga audience mula sa mga App campaign, kakailanganin mo munang gumawa ng listahan ng pagbubukod ng audience. Puwede lang gawin sa antas ng campaign ang mga pagbubukod ng audience para sa mga App campaign. Matuto pa tungkol sa pagbubukod ng mga audience mula sa mga App campaign.

Mga Tagubilin

  1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
  2. I-click ang Mga Audience.
  3. I-click ang Mga Pagbubukod.
  4. I-click ang icon na plus .
  5. Piliin ang “Campaign” o “Ad group” mula sa drop-down.
  6. I-click ang icon na lapis Edit setting, pencil icon at piliin ang campaign o ad group na gusto mong i-update.
  7. Gamitin ang mga opsyong “Maghanap” at “Mag-browse” para hanapin at piliin ang mga audience na gusto mong ibukod.
  8. I-click ang I-save.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu