Khắc phục sự cố lưu lượng thấp với Quảng cáo tìm kiếm động

Nếu Quảng cáo tìm kiếm động của bạn không nhận được lưu lượng truy cập thì có thể do các tùy chọn cài đặt của bạn thiếu thông tin quan trọng. Trong một nhóm quảng cáo, bạn sẽ cần phải tạo văn bản Quảng cáo tìm kiếm động và chọn Mục tiêu quảng cáo động để quảng cáo của bạn chạy.

Bài viết này đưa ra một số lý do thường gặp nhất khiến Quảng cáo tìm kiếm động không nhận được lưu lượng truy cập sau khi thiết lập ban đầu.

Kiểm tra để đảm bảo đã nhập chính xác miền và ngôn ngữ trang web

Để sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động, bạn phải thiết lập những thông tin sau trong chiến dịch: miền trang web (ví dụ: example.com) và ngôn ngữ trang web tương ứng với các trang mà bạn muốn quảng cáo của mình nhắm mục tiêu. Để tạo Nhóm quảng cáo động trong chiến dịch tìm kiếm, bạn cần phải cung cấp thông tin trang web cũng như miền và ngôn ngữ trang web trong tùy chọn cài đặt chiến dịch.

Dưới đây là cách kiểm tra tùy chọn cài đặt miền của bạn:

 1. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Sử dụng bộ lọc bảng để tìm chiến dịch của bạn, sau đó nhấp vào tên chiến dịch.
 3. Để xem tùy chọn cài đặt chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào Cài đặt từ menu trang bên trái.
 4. Nhấp vào Cài đặt bổ sung, sau đó nhấp vào Quảng cáo tìm kiếm động. Bạn sẽ thấy miền và ngôn ngữ trang web trong danh sách hiện ra nếu trước đây bạn đã cung cấp thông tin này. Hãy đảm bảo rằng ngôn ngữ trong tùy chọn cài đặt khớp với ngôn ngữ trang web của bạn.
 5. Nếu thiếu miền hoặc ngôn ngữ, bạn hãy nhập miền hoặc chọn ngôn ngữ từ menu thả xuống. Bạn nên kiểm tra kỹ để đảm bảo tên miền của bạn đúng chính tả.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn không thể sử dụng các miền sau cho Quảng cáo tìm kiếm động:

 • Miền chuyển hướng đến một miền khác
 • Các trang web thuộc một số ngành dọc nhạy cảm, chẳng hạn như dược phẩm, cờ bạc và nội dung người lớn có thể không phân phát với Quảng cáo tìm kiếm động
 • Miền không có đủ nội dung để nhắm mục tiêu:
Nếu URL của bạn chỉ hoạt động khi bắt đầu bằng 'www', hãy nhập URL bắt đầu bằng 'www' trong tùy chọn cài đặt chiến dịch. Tương tự, nếu miền của bạn không hoạt động nếu bắt đầu bằng 'www', hãy nhập miền vào tùy chọn cài đặt chiến dịch không bao gồm 'www'.
Xem xét mục tiêu quảng cáo động

Quảng cáo tìm kiếm động sử dụng các mục tiêu quảng cáo động để xác định sẽ sử dụng mục hoặc trang nào trong trang web của bạn để hiển thị quảng cáo cho khách hàng. Khi tạo Nhóm quảng cáo động, bạn nên bắt đầu bằng cách triển khai “Trang đích từ các nhóm quảng cáo chuẩn của bạn". Tìm hiểu thêm về cách tạo mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động

Nếu muốn thiết lập mục tiêu quảng cáo động của riêng mình, bạn cần định dạng các mục tiêu đó theo cách mà hệ thống của chúng tôi hiểu. Nếu mục tiêu quảng cáo động của bạn hiện không phân phát, bạn có thể thấy trạng thái cho biết lý do tại sao mục tiêu đó không đủ điều kiện để phân phát. Để hiểu ý nghĩa các trạng thái của mục tiêu quảng cáo động, bạn hãy tham khảo bài viết này.

Kiểm tra từ khóa phủ định và mục tiêu quảng cáo động phủ định

Từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định trong Nhóm quảng cáo động chặn không cho quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng sử dụng các từ đó làm cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể so sánh các từ khóa phủ định với các trang trên trang web mà bạn muốn đưa vào Quảng cáo tìm kiếm động của mình. Nếu khớp, bạn hãy xem xét xóa từ khóa phủ định. Ví dụ: nếu không muốn Quảng cáo tìm kiếm động hiển thị theo cụm từ thương hiệu mà bạn đang nhắm mục tiêu bằng từ khóa, bạn nên thêm cụm từ thương hiệu này làm từ khóa đối sánh chính xác.

Tuy nhiên, Quảng cáo tìm kiếm động có thể tìm thấy cơ hội phân phát quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm có chứa cụm từ thương hiệu mà bạn chưa nhắm mục tiêu bằng từ khóa. Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các cơ hội phân phát này, đừng thêm cụm từ thương hiệu của bạn làm từ khóa đối sánh rộng phủ định.

Mục tiêu quảng cáo động phủ định

Mục tiêu quảng cáo động phủ định ngăn chúng tôi sử dụng các trang nhất định trên trang web của bạn để nhắm mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động. Nếu khách hàng sử dụng một cụm từ tìm kiếm mà có thể phù hợp với một trang trên trang web của bạn trong mục tiêu phủ định, thì khách hàng đó sẽ không thấy quảng cáo của bạn.

Dưới đây là cách kiểm tra các mục tiêu phủ định của bạn và xóa các mục tiêu phủ định mà bạn không muốn:

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Mục tiêu quảng cáo động.
 2. Nhấp vào Mục tiêu quảng cáo động phủ định
 3. Xem lại danh sách mục tiêu phủ định của bạn. Kiểm tra xem có bất kỳ quy tắc loại trừ nào đang chặn các trang trong trang web của bạn mà bạn không muốn bị chặn hay không.
 4. Chọn hộp bên cạnh mục tiêu phủ định đang chặn các trang đó và nhấp vào Xóa.

Kiểm tra phạm vi tiếp cận mục tiêu của bạn bằng cột “Mức độ phù hợp của trang web”

Bạn có thể xem lại cột "Mức độ phù hợp của trang web" để xem tỷ lệ phần trăm các trang thuộc về một mục tiêu quảng cáo động. Cột này sẽ cho bạn biết tỷ lệ phần trăm các trang đích—trong tổng số tất cả các trang trong miền trang web của bạn mà Google đã lập chỉ mục—thuộc cùng một danh mục, chứa các từ nhất định trong tiêu đề trang, sử dụng cùng một đoạn mã URL hoặc cùng cụm từ trong nội dung của chính trang web đó. Nếu bạn không thấy cột "Mức độ phù hợp của trang web" thì hãy thêm cột vào bảng.
Hãy lưu ý rằng có thể mất đến 72 giờ để mức độ phù hợp của trang web của mỗi Mục tiêu quảng cáo động có thể hiển thị nếu bạn bắt đầu một Nhóm quảng cáo tìm kiếm động mới. Bạn cũng sẽ nhìn thấy “--” chứ không phải là số, vì mức độ phù hợp có nghĩa là không có trang nào được nhắm mục tiêu, vì vậy, mục tiêu quảng cáo động này sẽ không có lưu lượng truy cập. Cột này chỉ hiển thị phần trăm các trang web đủ điều kiện để phân phát, do đó, các trang bị loại trừ trong mục tiêu quảng cáo động phủ định sẽ không thể hiện trong giá trị hiển thị. Một số trang web có thể hiển thị mức độ phù hợp của trang web là 0,0% nhưng vẫn có lưu lượng truy cập vì trang web đó rất lớn.
Bạn nên sử dụng cột “Mức độ phù hợp của trang web” để đảm bảo thiết lập mục tiêu chính xác và nhắm mục tiêu một nhóm nhỏ các trang. Bạn cũng có thể sử dụng cột này trong chế độ xem "Mục tiêu quảng cáo động phủ định" để đảm bảo các mục tiêu phủ định không có phạm vi tiếp cận rộng hơn bạn dự định. Ví dụ: nếu bạn thêm mục tiêu “Page_Content chứa hết hàng” để chặn các trang hết hàng phân phát, nhưng “hết hàng” lại có trong văn bản trên trang web của bạn, nên bạn cũng có thể vô tình chặn các trang trong trang web phân phát nội dung bạn muốn nhắm đến.
Lý do khác khiến Quảng cáo tìm kiếm động của bạn có thể không xuất hiện như mong đợi
 • Quảng cáo tìm kiếm động của bạn có thể hiển thị thay vì các nhóm quảng cáo dựa trên từ khóa khi các từ khóa trong nhóm quảng cáo dựa trên từ khóa của bạn đang hoạt động, tạm dừng hoặc bị xóa.
 • Các mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động của bạn có thể trùng nhau. Trong trường hợp này, mục tiêu quảng cáo động mà bạn nhắm mục tiêu nhiều nhất có thể phân phát, hoặc lưu lượng truy cập có thể phân chia giữa các mục tiêu nên bạn không nhận được nhiều lưu lượng truy cập như mong đợi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố