פתרון בעיות של נפח תנועה קטן במודעות דינמיות לרשת החיפוש

אם המודעות הדינמיות לרשת החיפוש אינן מקבלות תנועה, ייתכן שחסר מידע חשוב בהגדרות. כדי שהמודעה תפעל, יש ליצור בתוך קבוצת מודעות את הטקסט של המודעה הדינמית לרשת החיפוש ולבחור יעדי מודעות דינמיים.

המאמר הזה דן בכמה מהסיבות הנפוצות שמובילות לנפח תנועה קטן במודעות דינמיות לרשת החיפוש אחרי ההגדרה הראשונית שלהן.

איך בודקים שהזנתם נכון את הדומיין של האתר ואת השפה?

במודעות דינמיות לרשת החיפוש צריך להגדיר דומיין של אתר (לדוגמה: example.com) ושפה שתואמים לדפים שאליהם אתם רוצים למקד את המודעות בקמפיין. כדי ליצור קבוצת מודעות דינמיות בקמפיין לרשת החיפוש, צריך לספק את פרטי האתר ואת הדומיין והשפה של האתר בהגדרות הקמפיין.

כדי לבדוק את הגדרות הדומיין והשפה:

 1. בתפריט הדפים שמוצג בצד ימין, לוחצים על קמפיינים.
 2. משתמשים במסנן טבלה כדי למצוא את הקמפיין ולוחצים על השם שלו.
 3. כדי לראות את הגדרות הקמפיין, לוחצים על הגדרות בתפריט הדפים שבצד ימין.
 4. לוחצים על הגדרות נוספות, ולאחר מכן לוחצים על מודעות דינמיות לרשת החיפוש. כעת אמורים להופיע הדומיין והשפה של האתר, אם סיפקתם את המידע הזה. עליכם לוודא שהשפה המצוינת בהגדרות תואמת לשפת האתר.
 5. אם הדומיין או השפה חסרים, יש להזין את הדומיין או לבחור שפה מהתפריט הנפתח. יש לבדוק בקפידה ששם הדומיין מאוית בצורה נכונה.
 6. לוחצים על שמירה.

במודעות דינמיות לרשת החיפוש לא ניתן להשתמש בדומיינים הבאים:

 • דומיינים שמפנים לדומיין אחר
 • אתרים עם תוכן שעוסק בקטגוריות רגישות מסוימות, כגון תרופות, הימורים ותוכן למבוגרים לא יוצגו במודעות דינמיות לרשת החיפוש
 • דומיינים שאין בהם מספיק תוכן למיקוד:
  • אתרים שמכילים בעיקר תוכן Flash או תמונות
  • אתרים המחייבים את המשתמש להתחבר כדי לגשת לרוב התוכן באתר
  • אתרים שמכילים מעט מאוד דפים הנכללים באינדקס של Google (לבדיקת סטטוס האתר באינדקס של Google)
אם כתובת ה-URL עובדת רק כשהיא מתחילה ב-'www', יש להזין בהגדרות הקמפיין את כתובת ה-URL המתחילה ב-'www'. באותו אופן, אם הדומיין לא עובד כשהוא מתחיל ב-'www', יש להזין בהגדרות הקמפיין את הדומיין ללא 'www'.
איך בודקים את יעדי המודעות הדינמיים?

מודעות דינמיות לרשת החיפוש משתמשות ביעדי מודעות דינמיים כדי לקבוע אילו קטעים או דפים באתר ישמשו להצגת המודעות ללקוחות. כשיוצרים קבוצת מודעות דינמיות, מומלץ להתחיל בהטמעת "דפי נחיתה מקבוצות מודעות רגילות". מידע נוסף על יצירת יעדים למודעות דינמיות לרשת החיפוש

אם אתם רוצים להגדיר יעדי מודעות דינמיים משלכם, יש לעשות זאת בפורמט שהמערכת שלנו מבינה. אם יעד המודעות הדינמי לא מוצג, ייתכן שתראו סטטוס שיציין מדוע לא ניתן להציג את היעד. המשמעויות של הסטטוסים השונים של יעדי מודעות דינמיים מפורטות במאמר זה.

בדיקת מילות המפתח השליליות והיעדים השליליים של מודעות דינמיות

מילות מפתח שליליות

מילות מפתח שליליות הנכללות בקבוצות של מודעות דינמיות מונעות את הצגת המודעות כשלקוח משתמש במילים האלה כביטוי לחיפוש. אפשר להשוות את מילות המפתח השליליות לדפים באתר שרוצים לכלול במודעות דינמיות לרשת החיפוש. אם יש התאמות, מומלץ להסיר את מילת המפתח השלילית. לדוגמה, אם אתם לא רוצים שמודעות דינמיות לרשת החיפוש יציגו מונח ספציפי למותג שאליו אתם כבר ממקדים באמצעות מילות מפתח, כדאי להוסיף את המונח הספציפי הזה כמילת מפתח שלילית בהתאמה מדויקת.

עם זאת, מודעות דינמיות לרשת החיפוש עשויות למצוא הזדמנויות להציג מודעות בחיפושים שמכילים את המונח הספציפי למותג, שאליו אינכם ממקדים כבר באמצעות מילות מפתח. כדי לוודא שלא תפספסו את ההזדמנויות האלה, לא כדאי להוסיף את המונח הספציפי למותג כמילת מפתח שלילית בהתאמה רחבה.

יעדים שליליים של מודעות דינמיות

יעדים שליליים של מודעות דינמיות מונעים מאיתנו להשתמש בדפים מסוימים באתר כדי למקד את המודעות הדינמיות לרשת החיפוש. אם לקוח משתמש בביטוי לחיפוש שניתן היה להתאים לדף באתר שהוגדר כיעד שלילי, הלקוח לא יראה את המודעה שלכם.

כדי לבדוק את היעדים השליליים ולהסיר את אלה שאינכם רוצים:

 1. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על יעדי מודעות דינמיים.
 2. לוחצים על יעדים שליליים של מודעות דינמיות.
 3. בודקים את רשימת היעדים השליליים. יש לבדוק אם הם חוסמים דפים באתר שלכם שאינכם רוצים לחסום.
 4. מסמנים את התיבה שליד היעד השלילי שחוסם את הדפים האלה ולוחצים על הסרה.

בדיקת פוטנציאל החשיפה של היעדים באמצעות העמודה "כיסוי אתר"

אפשר לבדוק את העמודה "כיסוי אתר" כדי לראות את אחוז הדפים שקשור ליעד מודעות דינמי. בעמודה הזו יוצג אחוז דפי הנחיתה ששייכים לאותה קטגוריה, שמכילים מילים מסוימות בכותרת הדף, שמשתמשים באותו קטע של כתובת ה-URL או שמכילים ביטויים נפוצים בתוכן של האתר עצמו. הערך באחוזים מציין את השיעור מבין כל הדפים בדומיין של האתר שאותם מערכת Google הוסיפה לאינדקס. אם העמודה "כיסוי אתר" לא מוצגת, אפשר להוסיף אותה לטבלה.
לתשומת ליבכם, אם יצרתם קבוצה חדשה של מודעות דינמיות, ייתכן שיחלפו 72 שעות עד לחשיפת כיסוי האתר של כל יעד מודעה דינמי. אם במקום אחוז הכיסוי מופיע הסימן "--", המשמעות היא שלא הוגדר מיקוד לאף אחד מהדפים, ולכן יעד המודעה הדינמי הזה לא יקבל תנועה. בעמודה הזו מוצג רק אחוז דפי האינטרנט הכשירים להצגה. הערך המוצג לא מתחשב בדפים שמוחרגים באמצעות יעד שלילי של מודעה דינמית. אתרים מסוימים עשויים להציג כיסוי אתר בשיעור 0.0% ועדיין לקבל תנועה, מפני שהאתר גדול מאוד.
עליכם להשתמש בעמודה "כיסוי אתר" כדי לוודא שהיעד מוגדר כראוי וממקד לקבוצת משנה של דפי האינטרנט שלכם. אפשר להשתמש בעמודה הזו גם בתצוגה "יעדים שליליים של מודעות דינמיות", כדי לוודא שהיעדים השליליים שהגדרתם אינם רחבים יותר מכפי שהתכוונתם. לדוגמה, אם הוספתם את היעד "Page_Content מכיל חסר במלאי" כדי למנוע הצגה של דפים של מוצרים שחסרים במלאי, אך הביטוי "חסר במלאי" מופיע בדפי אינטרנט בכל האתר שלכם, ייתכן שאתם מונעים בטעות הצגת דפים באתר שהתכוונתם למקד אליהם.
סיבות אחרות לכך שמודעות דינמיות לרשת החיפוש אינן מוצגות כצפוי
 • מודעות דינמיות לרשת החיפוש עשויות להופיע במקום קבוצות מודעות שמבוססות על מילות מפתח, כאשר מילות המפתח בקבוצות המודעות האלה פעילות או מושהות או אם הן הוסרו.
 • ייתכן שקיימת חפיפה בין היעדים של המודעות הדינמיות לרשת החיפוש. במקרה כזה, ייתכן שיוצג יעד המודעה הדינמי הממוקד ביותר. לחלופין, התנועה עשויה להתפצל בין היעדים, כך שלא תקבלו את נפח התנועה שציפיתם לקבל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה