פתרון בעיות של נפח תנועה קטן במודעות דינמיות לרשת החיפוש

אם המודעות הדינמיות שמיועדות לרשת החיפוש אינן מקבלות תנועה, ייתכן שחסר מידע חשוב בהגדרות. כדי שהמודעה תפעל, יש ליצור בתוך קבוצת מודעות את הטקסט של המודעה הדינמית לרשת החיפוש ולבחור יעדי מודעות דינמיות.

המאמר הזה דן בכמה מהסיבות הנפוצות שמובילות לנפח תנועה קטן במודעות דינמיות לרשת החיפוש אחרי ההגדרה הראשונית שלהן.

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

איך בודקים שהזנתם נכון את הדומיין של האתר ואת השפה?

בקמפיינים עם מודעות דינמיות לרשת החיפוש יש להגדיר דומיין של אתר (example.com) ושפה שמתאימים לדפים שרוצים שהמודעות ימקדו אליהם. כשיוצרים את הקמפיין או כשמשנים את ההגדרות בשלב מאוחר יותר, צריך לספק את פרטי האתר ואת השפה שלו כדי להגדיר את הקמפיין באופן תקין. יש לבצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות הדומיין:

 1. תוך כדי הצגת הקמפיין, לוחצים על הכרטיסייה הגדרות.
 2. גוללים לקטע 'מודעות דינמיות לרשת החיפוש' בתחתית הדף. אם הקטע לא מופיע, מוודאים שסוג הקמפיין מוגדר כ'כל התכונות' או כ'מודעות דינמיות לרשת החיפוש'.

הדומיין והשפה של האתר אמורים להופיע כאן, אם ציינתם אותם קודם לכן. אם הדומיין או השפה חסרים, תצטרכו להוסיף אותם על-ידי לחיצה על עריכה. יש לבדוק שוב את שם הדומיין כדי לוודא שהוא מאוית באופן נכון.

בקמפיינים עם מודעות דינמיות לרשת החיפוש לא ניתן להשתמש בדומיינים הבאים:

 • דומיינים להפניה אוטומטית
 • דומיינים שאין בהם מספיק תוכן למיקוד:
בדיקה של פורמט המודעות

מודעות דינמיות לרשת החיפוש שונות ממודעות טקסט, לכן צריך לוודא שבחרתם בפורמט "מודעה דינמית לרשת החיפוש" ולא בפורמט "מודעת טקסט".

כך מוודאים שבחרתם את פורמט המודעות המתאים:

 1. לוחצים על הכרטיסייה מודעות בקמפיין עם מודעות דינמיות לרשת החיפוש.
 2. מחפשים את התווית "{Dynamically generated headline}" בכותרת המודעה.
 3. אם התווית "{Dynamically generated headline}" לא מופיעה בכותרת המודעה, יש ליצור מודעה חדשה על-ידי לחיצה על +מודעה ובחירה באפשרות מודעה דינמית לרשת החיפוש מהתפריט הנפתח. New ad drop-down menu
 4. מזינים טקסט בשורות התיאור. אם נעשה שימוש בתוכנת מעקב של צד שלישי, יש לכלול בתבנית המעקב את כתובת ה-URL הרלוונטית למעקב.
 5. לוחצים על שמירת המודעה.
איך בודקים את יעדי המודעות הדינמיים?

קמפיינים של מודעות דינמיות לרשת החיפוש משתמשים ביעדי מודעות דינמיים כדי לקבוע אילו חלקים או דפים באתר ישמשו להצגת המודעות בפני לקוחות. כשיוצרים קמפיין עם מודעות דינמיות לרשת החיפוש, כדאי ליישם בהתחלה את כל הסוגים המומלצים של מיקוד לפי סיווג. למידע נוסף על הוספת יעדים מומלצים ניתן לעיין במאמר זה.

אם אתם רוצים להגדיר יעדי מודעות דינמיים משלכם, יש לעשות זאת בפורמט שהמערכת שלנו מבינה. אם אתם יוצרים יעדי מודעות דינמיים משלכם, יש לוודא שההגדרה שלהם אינה צרה מדי. לדוגמה, אם אתם יוצרים יעד מודעה דינמי עבור דף אינטרנט אחד באתר שלכם, כגון 'URL contains business/benefits.html', המערכת שלנו יכולה להשתמש רק בדף האחד הזה להצגת המודעה.

כך בודקים את מילות המפתח השליליות ואת ההחרגות של יעדי מודעות דינמיים

מילות מפתח שליליות

מילות מפתח שליליות הנכללות בקבוצות של מודעות דינמיות מונעות את הצגת המודעות כשלקוח משתמש במילים האלה כביטוי לחיפוש. אפשר להשוות את מילות המפתח השליליות שבכרטיסייה מילות מפתח לדפים באתר שרוצים לכלול בשביל מודעות דינמיות לרשת החיפוש. אם יש התאמות, מומלץ להסיר את מילת המפתח השלילית.

החרגות של יעדי מודעות דינמיים

החרגות של יעדי מודעות דינמיים מונעות מאיתנו להשתמש בדפים מסוימים באתר לצורך מיקוד המודעות הדינמיות לרשת החיפוש. אם לקוח משתמש בביטוי לחיפוש שניתן היה להתאימו לדף באתר שלכם ונמצא בהחרגה של יעדי מודעות דינמיים, הלקוח לא יראה את המודעה שלכם.

יש לבצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את ההחרגות של יעדי המודעות הדינמיים וכדי להסיר החרגות שאתם לא רוצים:

 1. בדף 'כל הקמפיינים' לוחצים על הכרטיסייה יעדים אוטומטיים.
 2. לוחצים על תצוגה ובוחרים באפשרות יעדי מודעות דינמיים מהתפריט הנפתח.
 3. גוללים לחלק התחתון של הדף ולוחצים על החרגות.
 4. עוברים על רשימת ההחרגות של יעדי המודעות הדינמיים. יש לבדוק אם הן חוסמות דפים באתר שלכם שאינכם רוצים לחסום.
 5. מסמנים את התיבה לצד כל החרגה של יעדי מודעות דינמיים שחוסמת דפים אלו, ולוחצים על הסרה.

טיפ

אפשר לבדוק את העמודה כיסוי אתר כדי לראות את אחוז הדפים הקשורים להחרגה של יעד מודעות דינמי. בעמודה הזו יוצג אחוז דפי הנחיתה ששייכים לאותה קטגוריה, שמכילים מילים מסוימות בכותרת הדף, שמשתמשים באותו מקטע מכתובת האתר או שמכילים ביטויים נפוצים בתוכן של האתר עצמו. הערך באחוזים מציין את השיעור מבין כל הדפים בדומיין של האתר שאותם מערכת Google הוסיפה לאינדקס. כדי להוסיף את העמודה הזו לתצוגה, יש ללחוץ על התפריט הנפתח עמודות מהכרטיסייה מיקוד אוטומטי, לבחור באפשרות שינוי עמודות ולהוסיף את כיסוי אתר. לתשומת לבכם, אם התחלתם קמפיין חדש של מודעות דינמיות לרשת החיפוש, ייתכן שיחלפו עד 72 שעות עד לחשיפת כיסוי האתר בשביל כל יעד אוטומטי. אם במקום אחוז הכיסוי מופיע הסימן "--", המשמעות היא שלא הוגדר מיקוד לאף אחד מהדפים, ולכן יעד המודעה הדינמי הזה לא יקבל תנועה.

סיבות אחרות לכך שמודעות דינמיות לרשת החיפוש אינן מוצגות כצפוי
 • המודעות הדינמיות לרשת החיפוש עשויות להופיע במקום הקמפיינים שמבוססים על מילות מפתח, כאשר מילות המפתח בקמפיינים האלה פעילות, מושהות או לאחר שהן הוסרו.
 • המודעות הדינמיות לרשת החיפוש לא יוצגו אם מונח החיפוש של הלקוח יתאים במדויק לאחת ממילות המפתח הכשירות בהתאמה מדויקת שהגדרתם באותו חשבון.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?