Oprava problémů s nízkou návštěvností z dynamických reklam ve vyhledávání

Pokud vaše kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání nepřinášejí očekávanou návštěvnost, může to být způsobeno absencí některých klíčových informací v nastavení. Aby se mohly dynamické reklamy ve vyhledávání zobrazovat, bude pro ně třeba v reklamní sestavě vytvořit texty a zvolit dynamické cíle.

Tento článek se zabývá několika nejčastějšími příčinami, proč dynamické reklamy ve vyhledávání po počátečním nastavení nemají návštěvnost.

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Zkontrolujte správnost nastavení domény a jazyka svého webu

U dynamických reklam ve vyhledávání je nutno v kampani nastavit doménu webových stránek (například example.com) a jazyk stránek, na kterých se mají vaše reklamy zobrazovat. Aby byla kampaň správně nastavena, je třeba při jejím vytváření nebo při pozdější změně nastavení uvést informace o vašich webových stránkách včetně jejich jazyka. Postup kontroly nastavení domény:

 1. Když máte zobrazenou kampaň, klikněte na kartu Nastavení.
 2. Posuňte se k části Dynamické reklamy ve vyhledávání ve spodní části stránky. Pokud se část Dynamické reklamy ve vyhledávání nezobrazí, zkontrolujte, zda je jako typ kampaně nastaven typ Všechny funkce nebo Dynamické reklamy ve vyhledávání.

Pokud jste doménu svého webu a jazyk v minulosti zadali, měly by se zde nyní zobrazit. Schází-li doména nebo jazyk, budete muset chybějící údaj přidat kliknutím na tlačítko Upravit. Pečlivě zkontrolujte správný zápis názvu domény.

Následující domény nelze v kampaních s dynamickými reklamami ve vyhledávání použít:

 • Přesměrované domény.
 • Domény, kde není dost obsahu, na který by se dalo cílit:
Ověřte formát reklamy

Dynamické reklamy ve vyhledávání se od textových reklam liší. Zkontrolujte tedy, zda jste místo formátu Textová reklama zvolili formát Dynamická reklama ve vyhledávání.

Volbu správného formátu reklamy zkontrolujete takto:

 1. V kampani s dynamickými reklamami ve vyhledávání klikněte na kartu Reklamy.
 2. V nadpisu reklamy hledejte označení „{Dynamicky generovaný nadpis}“.
 3. Pokud tam není, vytvořte novou reklamu: Klikněte na + Reklama a vyberte z rozbalovací nabídky Dynamická reklama ve vyhledávání. New ad drop-down menu
 4. Zadejte text popisných řádků reklamy. Pokud používáte měřicí software od jiného výrobce, budete muset do měřicí šablony zadat příslušnou měřicí adresu URL.
 5. Klikněte na Uložit reklamu.
Zkontrolujte cíle dynamických cíle reklam

Kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání pomocí dynamických cílů reklam určují, ve kterých částech nebo na kterých stránkách webu se budou reklamy zobrazovat zákazníkům. Při vytváření kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání doporučujeme zpočátku implementovat všechna doporučená cílení podle kategorií. Další informace o přidávání doporučených cílů naleznete v tomto článku.

Pokud chcete nastavit svoje vlastní cíle dynamických reklam, musíte je naformátovat tak, aby tomu náš systém porozuměl. Vytváříte-li vlastní dynamické cíle reklam, nevymezujte je příliš úzce. Pokud například vytvoříte dynamický cíl reklamy pro jednu stránku na vašem webu, třeba „adresa URL obsahuje vyhody/pro-firmy.html", bude náš systém moci vaši reklamu zobrazovat pouze na této jedné stránce.

Zkontrolujte vylučující klíčová slova a vyloučení dynamických cílů reklam

Vylučující klíčové slovo

Vylučující klíčová slova v dynamických reklamních sestavách blokují zobrazování reklam v případech, kdy zákazník tato slova použije jako vyhledávací dotaz. Vylučující klíčová slova na kartě Klíčová slova můžete porovnat s obsahem svých webových stránek, kterých se mají dynamické reklamy ve vyhledávání týkat. Případná vylučující klíčová slova, která obsahu těchto stránek odpovídají, by bylo vhodné odstranit.

Vyloučení dynamických cílů reklam

Vyloučení dynamických cílů reklam nám zabrání cílit dynamické reklamy ve vyhledávání na určité stránky webu. Když se některá stránka webu nachází mezi vyloučeními dynamických cílů reklam a zákazník zadá vyhledávací dotaz, kterému by tato stránka mohla odpovídat, reklama se mu nezobrazí.

Postup kontroly vyloučení dynamických cílů reklam a odstranění nežádoucích vyloučení:

 1. Na stránce Všechny kampaně klikněte na kartu Automatické cíle.
 2. Klikněte na Zobrazit a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Dynamické cíle reklam. Dynamic ad targets
 3. Posuňte se na konec stránky a klikněte na Vyloučení.
 4. Prohlédněte si seznam vyloučení dynamických cílů reklam. Zkontrolujte, zda některé z nich neblokují webové stránky, které blokovat nechcete.
 5. Pokud ano, zaškrtněte políčka u příslušných vyloučení dynamických cílů reklam a klikněte na Odstranit.

Tip

Procentuální poměr stránek, které spadají pod vyloučení dynamických cílů reklamy, je zobrazen ve sloupci Pokrytí webových stránek. Tento údaj vyjadřuje, jaké procento vstupních stránek (ze všech webových stránek ve vaší doméně, které Google zahrnul do indexu) spadá do stejné kategorie, obsahuje v názvu stránky určitá slova, používá stejný fragment adresy URL nebo obsahuje společná sousloví v obsahu samotného webu. Chcete-li tento sloupec zobrazovat, klikněte na kartě Automatické cíle na rozbalovací nabídku Sloupce, vyberte možnost Upravit sloupce a přidejte sloupec Pokrytí webových stránek. Pokud spustíte novou kampaň s dynamickými reklamami ve vyhledávání, může trvat až 72 hodin, než se pokrytí webových stránek jednotlivých automatických cílů projeví. Jestliže je jako pokrytí místo čísla uvedeno „--“, znamená to, že neexistují žádné cílené stránky. Tento cíl dynamických reklam tedy nebude mít žádnou návštěvnost.

Další příčiny, proč se dynamické reklamy ve vyhledávání nemusí zobrazovat očekávaným způsobem:
 • Namísto kampaní založených na klíčových slovech se mohou zobrazovat dynamické reklamy ve vyhledávání, a to bez ohledu na to, zda jsou klíčová slova v těchto kampaních aktivní, pozastavená nebo odstraněná.
 • Dynamické reklamy ve vyhledávání se nezobrazí, pokud se vyhledávací dotaz zákazníka přesně shoduje s některým z vašich klíčových slov v přesné shodě ve stejném účtu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?