Giới thiệu về độ mới của dữ liệu

Khi xem dữ liệu tài khoản Google Ads của mình, bạn nên xem xét độ mới của số liệu thống kê. Dữ liệu hiệu suất không có sẵn ngay và một số chỉ số chỉ được cập nhật một lần mỗi ngày. Khi đo lường hiệu suất của tài khoản, bạn nên biết rằng một số dữ liệu gần đây trong tài khoản có thể chưa hiển thị.

Cách hoạt động

Trong hầu hết các trường hợp, số liệu thống kê về tài khoản của bạn (chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và số lượt hiển thị) sẽ có độ trễ ít hơn 3 giờ. Ví dụ: số liệu thống kê về tổng số lượt nhấp nhận được trước 6 giờ tối thứ Sáu thường sẽ có sẵn trước 9 giờ tối thứ Sáu, theo giờ địa phương. Các lượt chuyển đổi được phân bổ bằng các mô hình phân bổ khác với "Lượt nhấp cuối cùng" thường có độ trễ lên tới 15 giờ.

Tuy nhiên, một số chỉ số và báo cáo mất thời gian xử lý lâu hơn hoặc chỉ được tính một lần mỗi ngày (thay vì liên tục). Một số báo cáo này được xử lý hằng ngày vào cùng một giờ địa phương trong tất cả các múi giờ. Hãy chú ý tới múi giờ địa phương của bạn để xác định thời điểm các chỉ số này sẽ sẵn sàng.

Ví dụ: số lượt hiển thị cho ngày hôm trước sẽ sẵn sàng vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau cho mọi múi giờ. Các chỉ số khác như báo cáo thông tin nhân khẩu học hoặc chỉ số phạm vi tiếp cận cho ngày hôm trước được tạo vào lúc 6 giờ chiều hằng ngày, theo giờ Thái Bình Dương. Nếu ở Thành phố New York (GMT-5), thì từ 9 giờ tối ngày 2 tháng 1, bạn mới thấy báo cáo thông tin nhân khẩu học cập nhật cho ngày 1 tháng 1 (vì New York nhanh hơn 3 giờ so với múi giờ Thái Bình Dương (PT)).

Bảng bên dưới cho biết thời điểm một số báo cáo và số liệu thống kê phổ biến sẽ sẵn sàng và được cập nhật cho dữ liệu của Chủ Nhật ở 3 múi giờ mẫu.

Chỉ số/Báo cáo Thời gian dữ liệu của Chủ Nhật sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở San Francisco (PST). Thời gian dữ liệu của Chủ Nhật sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở London (GMT). Thời gian dữ liệu của Chủ Nhật sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở Tokyo (JST).
Hầu hết các chỉ số, bao gồm: số lượt nhấp, số lượt hiển thị, tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên kết quả tìm kiếm, tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm và số lượt chuyển đổi (được phân bổ bằng mô hình "Lượt nhấp cuối cùng") 3 giờ sáng thứ Hai 3 giờ sáng thứ Hai 3 giờ sáng thứ Hai
Số lượt chuyển đổi lượt nhấp không phải lần cuối cùng (không được phân bổ bằng mô hình "Lượt nhấp cuối cùng") 3 giờ chiều thứ Hai 3 giờ chiều thứ Hai 3 giờ chiều thứ Hai
Vị trí tự động, vị trí địa lý và cụm từ tìm kiếm 6 giờ sáng thứ Hai 6 giờ sáng thứ Hai 6 giờ sáng thứ Hai
Kênh tìm kiếm: Thông tin chi tiết về phiên đấu giá trên Mạng Tìm kiếm, Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Tìm kiếm, Tỷ lệ ở vị trí đầu tiên của lượt hiển thị trên Mạng Tìm kiếm, Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng Tìm kiếm 4 giờ chiều thứ Hai 11 giờ tối thứ Hai 8 giờ tối thứ Hai
Kênh mua sắm: Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của Chiến dịch mua sắm, Tỷ lệ hiển thị của Chiến dịch mua sắm 2 giờ sáng thứ Ba 9 giờ sáng thứ Ba 6 giờ chiều thứ Ba
Chỉ số phạm vi tiếp cận 11 giờ sáng thứ Ba 7 giờ tối thứ Ba 6 giờ sáng thứ Tư

Mặc dù chúng tôi liên tục cập nhật hầu hết các báo cáo và chỉ số, nhưng thông tin chi tiết về phiên đấu giá, tỷ lệ hiển thị và Cụm từ tìm kiếm được cập nhật vài lần một ngày và dữ liệu trong cột "Tỷ lệ nhấp thân thiện với thiết bị di động" có thể có độ trễ lên đến 14 ngày. Nếu mới cập nhật một trong các trang đích của mình gần đây, bạn có thể phải chờ tối đa 14 ngày để những thay đổi đó được phản ánh trong cột này.

Điều chỉnh

Đôi khi, chỉ số của bạn có thể được cập nhật sau khi lượt nhấp xuất hiện một hoặc nhiều ngày. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Khi lượt chuyển đổi xảy ra vài ngày sau lượt nhấp ban đầu
  • Khi chúng tôi phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ cần phải xóa

Nếu cần điều chỉnh các sự kiện có thể lập hóa đơn (ví dụ: số lượt nhấp) trong tháng tiếp theo, thì chúng sẽ được liệt kê thành các khoản điều chỉnh thanh toán.

Số lượt chuyển đổi được nhập từ Google Analytics

Mục tiêu và giao dịch được nhập từ Google Analytics sang Google Ads thường được phản ánh trong số liệu thống kê lượt chuyển đổi Google Ads của bạn trong vòng 12 giờ khi được phân bổ bằng mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng" và trong vòng 24 giờ khi sử dụng các mô hình khác. Để so sánh, dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads thường được phản ánh trong vòng 3 giờ đối với các lượt chuyển đổi được phân bổ bằng mô hình "Lượt nhấp cuối cùng" và trong vòng 15 giờ khi sử dụng các mô hình khác.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false
false