Om hvor oppdaterte dataene er

Når du ser på informasjonen i Google Ads-kontoen din, er det viktig å legge merke til hvor oppdatert statistikken er. Resultatdata er ikke tilgjengelige umiddelbart, og enkelte beregninger oppdateres bare én gang om dagen. Når du vurderer kontoresultatene dine, er det nyttig å vite at det er en mulighet for at de nyeste kontodataene ikke blir vist ennå.

Slik fungerer det

Kontostatistikken din (f.eks. klikk, konverteringer og visninger) har vanligvis en forsinkelse på under tre timer. Statistikken for det totale antallet klikk som er mottatt innen kl. 18.00 på fredag, er som regel tilgjengelig innen kl. 21.00 lokal tid samme dag. Konverteringer som ikke tilskrives «Siste klikk», men andre attribusjonsmodeller, er som regel forsinket med opptil 15 timer.

Det tar imidlertid mer tid å behandle enkelte rapporter og beregninger, og disse beregnes bare én gang om dagen – ikke kontinuerlig. Den daglige behandlingen av disse rapportene er basert på tidssonen på den amerikanske stillehavskysten [GMT-8]. Du må ta hensyn til dette når du skal finne ut når beregningene for den foregående dagen blir klare. Eksempelvis opprettes demografiske rapporter for den foregående dagen hver dag kl. 18.00 amerikansk tid. Hvis du befinner deg i New York [GMT-5], får du ikke en oppdatert demografisk rapport fra 1. januar før kl. 21.00 den 2. januar (ettersom New York ligger tre timer foran tidssonen på stillehavskysten).

Diagrammet nedenfor viser når visse statistikker og rapporter er klare og oppdaterte med tirsdagens data for tre eksempeltidssoner.

Beregning/rapport Når dataene dine for tirsdag er klare hvis du er i San Francisco (PST) Når dataene dine for tirsdag er klare hvis du er i London (GMT) Når dataene dine for tirsdag er klare hvis du er i Tokyo (JST)
De fleste beregninger, deriblant klikk, visninger, toppvisningsfrekvens for søk, absolutt toppvisningsfrekvens for søk og konverteringer (tilskrevet per «Siste klikk»-modellen) Kl. 03.00 onsdag Kl. 03.00 onsdag Kl. 03.00 onsdag
Konverteringer for siste klikk (tilskrevet per andre modeller enn «Siste klikk»-modellen) Kl. 15.00 onsdag Kl. 15.00 onsdag Kl. 15.00 onsdag
Automatiske plasseringer, geografisk informasjon, søketermer, auksjonsstatistikk, visningsandel, toppvisningsfrekvens for søk og absolutt toppvisningsfrekvens for søk Kl. 06.00 onsdag Kl. 06.00 onsdag Kl. 06.00 onsdag
Rekkeviddeberegninger Kl. 11.00 torsdag Kl. 07.00 torsdag Kl. 06.00 fredag

De fleste rapporter og beregninger oppdateres kontinuerlig, men auksjonsstatistikk, visningsandel og søketermer oppdateres et par ganger om dagen, og dataene i «Klikkfrekvens for mobilvennlige sider»-kolonnen kan være opptil 14 dager gamle. Hvis du nylig har oppdatert en av landingssidene dine, må du kanskje vente i opptil to uker før endringene gjenspeiles i kolonnen.

Justeringer

Det kan av og til hende at beregningene dine oppdateres én eller flere dager etter at det forekommer et klikk. Dette kan skje av mange forskjellige grunner, blant annet:

  • når en konvertering finner sted flere dager etter det første klikket
  • hvis vi registrerer ugyldig trafikk som må fjernes

Hvis det gjøres justeringer i fakturerbare hendeler (f.eks. klikk) i en påfølgende måned, blir disse oppført som faktureringsjusteringer.

Konverteringer importert fra Google Analytics

Hvis du bruker «Siste klikk»-attribusjonsmodellen, fremgår mål og transaksjoner importert fra Google Analytics til Google Ads som regel av konverteringsstatistikken i Google Ads innen tolv timer. Med andre modeller vises denne informasjonen innen et døgn. Til sammenligning gjenspeiles dataene fra Google Ads-konverteringssporingen vanligvis innen tre timer for konverteringer der «Siste klikk»-modellen er brukt, og i løpet av 15 timer når du bruker andre modeller.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt